Ponuky:

Project Manager

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Project Manager


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Develops and executes the strategic customer acquisition plan for our international client’s on-going product in entertainment industry. Meets with internal stakeholders to align online and offline marketing initiatives to achieve customer acquisition and retention. • Responsible for new customer acquisition via owned and earned digital channels; collaborates with Advertising Manager for acquisition via paid channels. Accountable for acquisition KPIs. • Conducts thorough testing to ensure digital products meet business requirements and deliver a superior user experience. • Documents wireframes, design campaigns, and business and technical requirements for product changes and upgrades. • Maintains website and mobile application content. • Manages workflow of Graphic Designers to source assets for digital marketing initiatives. • Generates landing pages for major campaigns, promotions and initiatives. • Responsible for SEO for websites and mobiles including content optimization, link building and outreach, URL strategy, app store optimization and implementation of SEO best practices. • Subject matter expert for email marketing and push notifications; super user of Email Service Provider. • Manages email strategy and implements best practices for email deliverability, subject lines, SPAM laws and design. Identifies communication paths for automation opportunities. • Utilizes analytics tools to track KPIs, monitor spend and performance, discover trends and create action plans based on results • Prepares weekly, monthly and quarterly reports based on website and app analytics • Responsible for management of website and apps; manages technical implementation of all campaigns across the website and app. Ensures data validity and troubleshoots data issues. • Aware of best practices for user experience and makes recommendations to improve websites and apps. Initiates website and app change to improve user experience with third party vendors. • Conducts A/B testing campaigns on website, apps, email campaigns, social media campaigns, etc to continually optimize digital marketing efforts. • Collaborates with Social Media team for content calendar creation, paid social strategy and assets, and promotions. • Manages third party vendor relationships. • Identifies new digital opportunities to increase revenue and brand awareness.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Pracovník zákazníckeho servisu so slovenským jazykom

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník zákazníckeho servisu so slovenským jazykom


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Táto pozícia zahŕňa poskytovanie zákazníckeho servisu cez telefón, e-mail a písomne pre partnerov a klientov nášho partnera – známeho poskytovateľa v oblasti TV & médií: – zadávanie, kontrola a schvaľovanie nových zmlúv a dodatkových služieb do systému na základe telefonických požiadaviek predajcov – aktivácia a deaktivácia služieb – telefonické potvrdzovanie zmlúv – technická podpora – administratívne činnosti
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Front-end developer

Ponúkame pracovnú pozíciu : Front-end developer


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Budeš členom developerského tímu, ktorý pracuje na vývoji vlastného produktu pre zábavný priemysel. Produkt je aktuálne nasadený v produkcii a hľadáme posilu pre jeho neustále zlepšovanie. Hlavnou náplňou je tvorba používateľského rozhrania (AngularJS) k webovým službám (REST, JSON).
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Asistent/ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent/ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Podľa pokynov nadriadeného, sprevádzanie pri obchodných rokovaniach.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vyberač predajných automatov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vyberač predajných automatov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Dopĺňa predajné automaty, vyberá z nich peniaze a vedie evidenciu predaja.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Servisný technik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Servisný technik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Technik pre kávovary a predajné automaty.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Asistent pre meteorológiu a klimatológiu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent pre meteorológiu a klimatológiu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vykonávanie kontrolných meraní, revízia a inšpekcia staníc v teréne, kontrola a revízia prístrojov a zariadení na pozorovacích staniciach, spracovanie meteorologických a klimatologických údajov vrátane poskytovania operatívnych alebo režimových informácií.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

PC technik

Ponúkame pracovnú pozíciu : PC technik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Inštalovanie, aktualizovanie a vykonávanie údržby pracovných staníc, prevádzka sieťových tlačiarní, inštalácia HW a SW príslušenstva na PC, znalosť operačných systémov Microsoft Windows 7 a 10
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Montér výťahov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Montér výťahov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Montáž výťahov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Manažér, obchodný vedúci, klientsky špecialista (Bratislava)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manažér, obchodný vedúci, klientsky špecialista (Bratislava)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Nemecká obchodná spoločnosť hľadá do nového biznis centra v Bratislave ľudí na pracovné pozície – Manažér, obchodný vedúci, klientsky špecialista. Úlohy: vybavovanie klientskych zložiek, spracovanie žiadostí, tvorba portfólia, vyhľadávanie najlepšej možnosti na trhu, výber najvýhodnejšej spoločnosti pre klienta, nezávislé poradenstvo, komunikácia s obchodnými partnermi. Po zapracovaní technická príprava členov vlastného tímu. Hľadáme aj absolventov vysokých škôl alebo študentov, ktorí si chcú privyrobiť popri škole. Spoločnosť sa zaoberá auditom firiem a jednotlivcov, navrhuje riešenia na realizáciu obchodných a osobných cieľov. Video: Firemná kultúra u nás: https://vimeo.com/109211628
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Vrátnik – strážnik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vrátnik – strážnik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vykonáva stráženie zvereného objektu.
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce
Viac informácií

Opatrovateľka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Opatrovanie: NEMECKO, RAKÚSKO – mzda až do 4.500€ NETTO za turnus + cestovné . – ŽIADNE POPLATKY!!! – Pracovná zmluva . – Registrácia – ZDARMA a NEZÁVÄZNE! – Podmienka – komunikatívna nemčina! – Kontakt: Europa Progres 00 421 908 737 303, register@euprogres.sk www.euprogres.sk
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Klientsky pracovník (Bratislava)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Klientsky pracovník (Bratislava)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Video: Firemná kultúra u nás: https://vimeo.com/109211628 Obchodná spoločnosť hľadá do biznis centra v Bratislave ľudí na pracovnú pozíciu klientsky pracovník. Úlohy: Vybavovanie klientskych zložiek, spracovanie žiadostí, tvorba portfólia, vyhľadávanie najlepšej možnosti na trhu, výber najvýhodnejšej spoločnosti pre klienta, nezávislé poradenstvo, komunikácia s obchodnými partnermi. Hľadáme aj absolventov vysokých škôl alebo študentov, ktorí si chcú privyrobiť popri škole. Informácie pre záujemcu: Štruktúrované životopisy zasielajte na email, následne budeme kontaktovať vybraných uchádzačov a dohodneme si s nimi termín osobného pohovoru, na základe ktorého si vyberieme vhodných uchádzačov pre našu spoločnosť.
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Klientsky pracovník (Bratislava)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Klientsky pracovník (Bratislava)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Video: Firemná kultúra u nás: https://vimeo.com/109211628 Obchodná spoločnosť hľadá do biznis centra v Bratislave ľudí na pracovnú pozíciu klientsky pracovník. Úlohy: Vybavovanie klientskych zložiek, spracovanie žiadostí, tvorba portfólia, vyhľadávanie najlepšej možnosti na trhu, výber najvýhodnejšej spoločnosti pre klienta, nezávislé poradenstvo, komunikácia s obchodnými partnermi. Hľadáme aj absolventov vysokých škôl alebo študentov, ktorí si chcú privyrobiť popri škole. Informácie pre záujemcu: Štruktúrované životopisy zasielajte na email, následne budeme kontaktovať vybraných uchádzačov a dohodneme si s nimi termín osobného pohovoru, na základe ktorého si vyberieme vhodných uchádzačov pre našu spoločnosť.
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Samostatný radca – inšpektor práce – právnik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Samostatný radca – inšpektor práce – právnik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Hlavné úlohy: Vyplývajú z ustanovení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kontrolná, dozorná a inšpekčná činnosť vo vymedzenom úseku štátnej správy. V prvom roku po prijatí je to odborná príprava štátneho zamestnanca, ktorý sa uchádza o vymenovanie za inšpektora práce (ďalej len „uchádzač“). Vykonávanie teoretickej a praktickej prípravy uchádzača – zúčastňovanie sa dozornej činnosti pod vedením vedúceho, alebo povereného inšpektora práce a prípravy na odbornú skúšku na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu (inšpektor práce).
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Samostatný radca – inšpektor práce

Ponúkame pracovnú pozíciu : Samostatný radca – inšpektor práce


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Hlavné úlohy: Vyplývajú z ustanovení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kontrolná, dozorná a inšpekčná činnosť vo vymedzenom úseku štátnej správy. V prvom roku po prijatí je to odborná príprava štátneho zamestnanca, ktorý sa uchádza o vymenovanie za inšpektora práce (ďalej len „uchádzač“). Vykonávanie teoretickej a praktickej prípravy uchádzača – zúčastňovanie sa dozornej činnosti pod vedením vedúceho, alebo povereného inšpektora práce a prípravy na odbornú skúšku na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu (inšpektor práce).
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Manažér, obchodný vedúci, klientsky špecialista (Bratislava)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manažér, obchodný vedúci, klientsky špecialista (Bratislava)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Nemecká obchodná spoločnosť hľadá do nového biznis centra v Bratislave ľudí na pracovné pozície – Manažér, obchodný vedúci, klientsky špecialista. Úlohy: vybavovanie klientskych zložiek, spracovanie žiadostí, tvorba portfólia, vyhľadávanie najlepšej možnosti na trhu, výber najvýhodnejšej spoločnosti pre klienta, nezávislé poradenstvo, komunikácia s obchodnými partnermi. Po zapracovaní technická príprava členov vlastného tímu. Hľadáme aj absolventov vysokých škôl alebo študentov, ktorí si chcú privyrobiť popri škole. Spoločnosť sa zaoberá auditom firiem a jednotlivcov, navrhuje riešenia na realizáciu obchodných a osobných cieľov. Video: Firemná kultúra u nás: https://vimeo.com/109211628
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Pracovník príjmu tovaru

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník príjmu tovaru


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Príjem tovaru, – udržiavanie čistoty zvereného úseku.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Samostatný radca – inšpektor práce

Ponúkame pracovnú pozíciu : Samostatný radca – inšpektor práce


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Hlavné úlohy: Vyplývajú z ustanovení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kontrolná a inšpekčná činnosť vo vymedzenom úseku štátnej správy. V prvom roku po prijatí je to odborná príprava štátneho zamestnanca, ktorý sa uchádza o vymenovanie za inšpektora práce (ďalej len „uchádzač“). Vykonávanie teoretickej a praktickej prípravy uchádzača – zúčastňovanie sa dozornej činnosti pod vedením vedúceho, alebo povereného inšpektora práce a prípravy na odbornú skúšku na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu (inšpektor práce).
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií