Ponuky:

Elektrikár – obsluha obaľovacej súpravy

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrikár – obsluha obaľovacej súpravy


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Hľadáme skúseného elektrikára, držiteľa osvedčenia, ktorý je spôsobilý vykonávať činnosti: – na vyhradených technických zariadeniach, – činnosť podľa § 22, 23 vyhlášky, – kontrolovať, posudzovať stav a prevádzkyschopnosť elektrických zariadení, – údržba a oprava elektrických zariadení, – činnosť na elektrických zariadeniach a rozvodoch nízkeho a vysokého napätia, – obsluha obaľovacej súpravy.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Asistent predaja

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent predaja


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluhovať zákazníkov a snažiť sa im pomôcť v prípade potreby Inkasovať platby aj platby v hotovosti Vystavovať doklady o kúpe Pravidelne dopĺňať tovar do regálov podľa potreby Niesť zodpovednosť za správne označenie ceny a názvu predávaného tovaru Zabezpečiť ochranu tovaru pred odcudzením Podieľať sa na pravidelných inventúrach Udržiavať čistotu a poriadok na pracovisku
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Strojník pre obsluhu obaľovacej súpravy

Ponúkame pracovnú pozíciu : Strojník pre obsluhu obaľovacej súpravy


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Obsluha obaľovacej súpravy, – dodržiavanie správneho dávkovania vstupných surovín podľa platných receptúr, – prevádzka a obsluha nakladača a jeho pravidelná údržba (denná, týždenná, mesačná), – dodržiavanie technologických pravidiel a ostatných vnútorných predpisov organizácie, – dodržiavanie všetkých predpisov BOZP a PO a ochrany životného prostredia a používanie všetkých stanovených ochranných prostriedkov a pomôcok pri svojej činnosti, – udržiavanie poriadku na pracovisku, – využívanie zverených prostriedkov organizácie výhradne pre plnenie pracovných povinností.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Montér výťahov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Montér výťahov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Montáže výťahov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Technik debnenia a lešenia

Ponúkame pracovnú pozíciu : Technik debnenia a lešenia


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Komunikácia s dodávateľmi služieb a produktov, – komunikácia so zákazníkmi (stavby), – zabezpečovanie nasadenosti koncernového materiálu, – objednávanie materiálu, – kontrola kvality vyvezeného materiálu na stavbách, – technická podpora, – logistika.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zberač odpadu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zberač odpadu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zbieranie odpadu v blízkosti a v okolí Recyklačného dvora spoločnosti.
Pracovný pomer: dohoda o brigádnickej práci študentov
Viac informácií

Pracovník/čka služieb zákazníkom

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník/čka služieb zákazníkom


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Vybavovanie podnetov, reklamácií a sťažností zákazníkov, • vedenie evidencie reklamácií, • poskytovanie informácii zákazníkom, • telefonický kontakt so zákazníkmi (objednávky, reklamácie), • predaj nákupných poukážok, • registrácia a evidencia hobbi kariet, • dotácia pokladne, odvody z pokladne, zúčtovanie pokladne, • denné uzávierky pokladne, • príprava odvodov do banky, • objednávanie dotácie trezora, • práca s pokladňou na hlavných informáciách a na pokladniach, • administratíva spojená s objednávaním a príjmom tovaru a vratkami tovaru a evidencia s tým súvisiaca, • kontrola fyzického príjmu tovaru.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Poradenstvo a obsluha zákazníkov na predajni, • dokladanie tovaru na predajnej ploche v interiéri aj exteriéri, • prezentácia tovarov podľa určeného konceptu, • skladovanie tovaru v horných zónach regálov, • práca s manipulačnou technikou /VZV, NZV, rebrík, plošina/, • vybavovanie zákazníckych objednávok, • kontrola dátumov trvanlivosti tovaru, • starostlivosť o ceny tovaru, • komunikácia s dodávateľskými firmami, • starostlivosť o čistotu na úseku, • vykonávanie inventúr.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Upratovacie a čistiace práce kancelárskych priestorov, internátu, telocvične, plavárne (vysávanie, umývanie podlahy), sociálnych zariadení, kuchynky, – distribúcia hygienických potrieb, – vykonávanie ostatných bežných upratovacích prác podľa pokynu nadriadeného.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Údržbár – Inštalatér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Údržbár – Inštalatér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vykonávanie údržby – maliarske a murárske práce – zodpovednosť za prevádzkovú údržbu v zmysle prevádzkového poriadku
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Opatrovateľka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: opatrovanie detí v domácnosti a servis domácnosti
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Cukrár, kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Cukrár, kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava cukrárskych produktov a varenie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Balič pekárenských výrobkov – denná zmena

Ponúkame pracovnú pozíciu : Balič pekárenských výrobkov – denná zmena


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Hľadáme šikovného baliča/baličku pekárenských výrobkov. Hlavná náplň práce počas nočnej zmeny, je ručné balenie pekárenských výrobkov do prepraviek podľa dodacích listov. Počas dňa je hlavnou náplňou práce baliť jednotlivé produkty podľa gramáže do vreciek, krabičiek, v ktorých sa predávajú v obchode, prípadne, v čase, ak tieto produkty nie sú ešte vyrobené, náplňou práce je vykonávať pomocné práce v rámci výroby.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Balič pekárenských výrobkov – nočná zmena

Ponúkame pracovnú pozíciu : Balič pekárenských výrobkov – nočná zmena


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Hľadáme šikovného baliča/baličku pekárenských výrobkov. Hlavná náplň práce počas nočnej zmeny, je ručné balenie pekárenských výrobkov do prepraviek podľa dodacích listov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pekár, pekárka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pekár, pekárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Do našej pekárne hľadáme šikovných pekárov a pekárky. Náplň práce bude: – zúčastňovanie sa prác – fyzické pečenie: chlieb, jemné pečivo, bežné pečivo, – ostatné pekárenské činnosti v rámci výroby, – presnosť a dodržiavanie receptúr.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Administratívny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Administrativa, – příprava dokumentů pro účetnictví, fakturace, – komunikace s obchodními partnery, – zpracování ponúk, – emailová a telefonická komunikace.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník maliarskych a murárskych prác

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník maliarskych a murárskych prác


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vykonávanie údržby – maliarske a murárske práce – zodpovednosť za prevádzkovú údržbu v zmysle prevádzkového poriadku
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce
Viac informácií

Office Manager

Ponúkame pracovnú pozíciu : Office Manager


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Administratívna podpora spoločnosti – Vybavovanie objednávok a rezervácií – Preberanie, spracovanie a distribúcia pošty, zabezpečenie odosielania zásielok – Vedenie evidencie – Príprava korešpodencie a tvorba dokumentov spoločnosti – Prijímanie telefonických hovorov, preberanie a vybavovanie odkazov – Kopírovanie, skenovanie, faxovanie dokumentov
Pracovný pomer: pracovný pomer na kratší pracovný čas
Viac informácií

Administratívny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Zabezpečenie plynulého chodu kancelárie a jej administratívna podpora, – spolupráca s ostatnými oddeleniami, – plnenie zadaných úloh podľa pokynov nadriadeného, – komunikácia s dodávateľmi a odberateľmi.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Údržbár – Inštalatér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Údržbár – Inštalatér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vykonávanie údržby – maliarske a murárske práce – zodpovednosť za prevádzkovú údržbu v zmysle prevádzkového poriadku
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií