Ponuky:

Automechanik

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Automechanik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: opravy osobných vozidiel pneuservis absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Automechanik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Automechanik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: opravy osobných vozidiel pneuservis absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Automechanik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Automechanik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: opravy osobných vozidiel pneuservis absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Potrubár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Potrubár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – príprava potrubných dielov podľa technickej dokumentácie – zostavovanie potrubnej trasy – úzka spolupráca so zváračmi
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Zvárač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zvárač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zváranie metódou 141 TIG, 136, 111 – zváranie plechov, – čítanie izometrie
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vedúci pracovnej skupiny – predák

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci pracovnej skupiny – predák


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – riadenie práce a rozdeľovanie úloh – zodpovednosť za tím zverených pracovníkov minimálne 15 ľudí – kontrola vykonanej práce – vedenie a príprava podkladov dochádzky zverenej skupiny
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pomocná sila do kuchyne

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocná sila do kuchyne


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výpomoc v kuchyni a umývanie riadov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: čapovanie, obsluha zákazníkov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Učiteľka v materskej škôlke

Ponúkame pracovnú pozíciu : Učiteľka v materskej škôlke


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu detí v predškolskom veku 2-5 rokov. – Prijmeme kvalifikovanú, kreatívnu a samostatne pracujúcu učiteľku do súkromnej škôlky v Bratislave 2, Podunajské Biskupice.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Administratívny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Vybavovanie podnetov, reklamácií a sťažností zákazníkov, • vedenie evidencie reklamácií, • vedenie evidencie návštev, • poskytovanie informácii zákazníkom, • hlásenie oznamov pre zákazníkov a zamestnancov, • telefonický kontakt so zákazníkmi (objednávky, reklamácie), • predaj nákupných poukážok, • označovanie tovaru prineseného zákazníkmi, • kontrola a evidencia zákazníckych objednávok, • registrácia a evidencia hobbi kariet, • dotácia pokladne, odvody z pokladne, zúčtovanie pokladne, • denné uzávierky pokladne, • príprava odvodov do banky, • objednávanie dotácie trezora, • práca s pokladňou na hlavných informáciách a na pokladniach, • administratíva spojená s objednávaním a príjmom tovaru a vratkami tovaru a evidencia s tým súvisiaca, • kontrola fyzického príjmu tovaru.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Účtovníčka – fakturantka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Účtovníčka – fakturantka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Sledovanie aktuálnych zmien v účtovnej legislatíve a predpisoch platných pre slovenské účtovníctvo. – Zabezpečenie správnosti a úplnosti účtovnej a daňovej evidencie v celej šírke finančného účtovníctva. – Zabezpečovanie každodenných pracovných aktivít týkajúcich sa účtovníctva. – Vedenie skladového, mzdového a majetkového účtovníctva.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník príjmu tovaru / Skladník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník príjmu tovaru / Skladník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Zodpovednosť za príjem tovaru od dodávateľov podľa príslušných interných procesov a procedúr, • vedenie knihy príjmu tovaru, výdaju tovaru, prepravy tovaru, • výdaj tovaru zákazníkom, prepravným spoločnostiam, • príjem a výdaj tovaru z a do opravy, • triedenie a likvidácia odpadu z predajne, • likvidácia tovaru na odpis, • pomoc pri vykonávaní inventúr, • upratovanie a čistota na príjme tovaru a na vonkajších priestoroch, • výpomoc na predajnej ploche pri vykladaní, dokladaní tovaru a obsluhe zákazníkov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Správca ubytovní

Ponúkame pracovnú pozíciu : Správca ubytovní


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Má povinnosť a oprávnenie operatívne riadiť, usmerňovať personál pridelenej ubytovne, informátorov, upratovačiek a údržbárov. Dohliada na riadne udržiavanie, čistotu, účelné využívanie a bezpečnosť pridelených budov. . Podieľa sa na riadení a zabezpečuje plynulú prevádzku pridelených budov. Dohliada na zachovávanie domového poriadku. V prípade potreby kontroluje vykonávanie preventívnej údržby. Dbá na dodržiavanie zdravotných, bezpečnostných a protipožiarnych predpisov. V prípade potreby objednáva práce bežných opráv. Zabezpečuje spracovanie údajov pre magistrát mesta (vyberanie a odvedenie miestneho poplatku mestu). Pripravuje podklady pre spracovanie dochádzky podriadených osôb. Predkladá návrhy na vyradenie majetku. Spolupracuje pri inventarizácii majetku. Vykonáva príjem ubytovaných na pokyn prenajímateľa ubytovacieho zariadenia. Zabezpečuje podklady pre príjem a výdaj prádla do práčovne. Vedie prehľad ubytovaných v ubytovacom zariadení Koordinuje s prenajímateľom príjem cudzincov do apartmánov v ubytovni. Zabezpečuje kľúčový režim v ubytovacom zariadení. V zmysle platnej legislatívy a smerníc zabezpečuje s prenajímateľom deložovanie neplatičov z ubytovne. Na pokyn prenajímateľa zabezpečuje písomný kontakt s nájomníkmi, ktorí majú neuhradené nájomné.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič nákladného vozidla

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič nákladného vozidla


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vedenie nákladného motorového vozidla, obsluha hydraulickej ruky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na kratší pracovný čas
Viac informácií

Upratovačka- chyžná

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka- chyžná


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Umývanie okien, upratovanie, žehlenie prádla.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Práca v programe ArchiCAD a AUTOCAD

Ponúkame pracovnú pozíciu : Práca v programe ArchiCAD a AUTOCAD


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Technické zakresľovanie v programe AutoCAD/ArchiCAD. Práca vhodná aj pre študenta.
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce
Viac informácií

Práca v programe AUTOCAD/ArchiCAD

Ponúkame pracovnú pozíciu : Práca v programe AUTOCAD/ArchiCAD


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Technické zakresľovanie v programe AutoCAD/ArchiCAD. Práca vhodná aj pre študenta.
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce
Viac informácií

Pomocná sila v kuchyni

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocná sila v kuchyni


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Vykonáva všetky pomocné práce v kuchyni /čistenie zemiakov, zeleniny a pod./, – umýva kuchynský riad a zariadenie, – obsluhuje jednoúčelové kuchynské stroje na výrobu pokrmov a zabezpečuje ich čistotu,zodpovedá za čistotu bieleho riadu v kuchynkách, vymieňa obrusy, atď.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Účtovníčka do Brna

Ponúkame pracovnú pozíciu : Účtovníčka do Brna


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Zodpovednosť za kompletné účtovanie slovenské spoločnosti (logistické centrum) – vyhotovenie mesačných, ročných účtovných závierok, DPH reportov, inventúrnych súpisov, zabezpečenie platieb, podieľanie sa na účtovných auditoch atp., • spolupráca s vedúcim finančného oddelenia pre ČR a SR, • ostatná administratíva súvisiaca s pozíciou.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií