Ponuky:

Predavač/ka Bratislava Zlaté piesky, plný a polovičný úväzok

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač/ka Bratislava Zlaté piesky, plný a polovičný úväzok


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Predajná činnosť, – práca na pokladni, – komunikácia so zákazníkom, – starostlivosť o predajňu. – Týždeň dovolenky navyše, – zamestnanecké zľavy, – možnosť kariérneho postupu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Predavač/ka – Bratislava Pod. Biskupice, plný a pol. úväzok

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač/ka – Bratislava Pod. Biskupice, plný a pol. úväzok


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Predajná činnosť, – práca na pokladni, – komunikácia so zákazníkom, – starostlivosť o predajňu. – Týždeň dovolenky navyše, – zamestnanecké zľavy, – možnosť kariérneho postupu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Informátor – Zastupovanie pozície

Ponúkame pracovnú pozíciu : Informátor – Zastupovanie pozície


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Vykonávanie evidencie knihy denného hlásenia, – vedenie prehľadu o návštevách, vydaných kľúčov, – vykonávanie evidencie knihy ubytovaných, triedenie a distribúcia pošty, – zabezpečenie včasného nahlásenia porúch na zariadeniach v objekte, – evidencia pokladničnej knihy, – výmena prádla na ubytovni 2-krát mesačne (2 dni). zdravotne postihnutého
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce
Viac informácií

Odborný predavač, predavač, pokladník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Odborný predavač, predavač, pokladník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi, vykladanie a preberanie tovaru, starostlivosť o predajňu. absolventa Výhodná pracovná doba podľa vlastného výberu. Podľa kvality práce a odpracovanej doby poskytneme pracovné voľno na relax.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Poradenstvo a obsluha zákazníkov na predajni, • dokladanie tovaru na predajnej ploche v interiéri aj exteriéri, • prezentácia tovarov podľa určeného konceptu, • skladovanie tovaru v horných zónach regálov, • práca s manipulačnou technikou /VZV, NZV, rebrík, plošina/, • vybavovanie zákazníckych objednávok, • kontrola dátumov trvanlivosti tovaru, • starostlivosť o ceny tovaru, • komunikácia s dodávateľskými firmami, • starostlivosť o čistotu na úseku, • vykonávanie inventúr. absolventa – príjemné pracovné prostredie – dobrý kolektív – spoľahlivý zamestnávateľ
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Strojník pre obsluhu obaľovacej súpravy

Ponúkame pracovnú pozíciu : Strojník pre obsluhu obaľovacej súpravy


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – obsluha obaľovacej súpravy, – dodržiavanie správneho dávkovania vstupných surovín podľa platných receptúr, – prevádzka a obsluha nakladača a jeho pravidelná údržba (denná, týždenná, mesačná), – dodržiavanie technologických pravidiel a ostatných vnútorných predpisov organizácie, – dodržiavanie všetkých predpisov BOZP a PO a ochrany životného prostredia a používanie všetkých stanovených ochranných prostriedkov a pomôcok pri svojej činnosti, – udržiavanie poriadku na pracovisku, – využívanie zverených prostriedkov organizácie výhradne pre plnenie pracovných povinností. – po osvedčení sa pracovníka zmena pracovného pomeru na dobu neurčitú, – možnosť ubytovania v areáli pracoviska.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Elektrikár – obsluha obaľovacej súpravy

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrikár – obsluha obaľovacej súpravy


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Hľadáme skúseného elektrikára, držiteľa osvedčenia, ktorý je spôsobilý vykonávať činnosti: – na vyhradených technických zariadeniach, – činnosť podľa § 22, 23 vyhlášky, – kontrolovať, posudzovať stav a prevádzkyschopnosť elektrických zariadení, – údržba a oprava elektrických zariadení, – činnosť na elektrických zariadeniach a rozvodoch nízkeho a vysokého napätia, – obsluha obaľovacej súpravy. – po osvedčení sa pracovníka zmena pracovného pomeru na dobu neurčitú, – ubytovanie v areáli pracoviska.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kozmetik, kozmetička

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kozmetik, kozmetička


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Kozmetické ošetrenia pleti Depilácie Uprava obočia a rias Masáže tváre absolventa Flexibilita Možnosť pracovať aj u ineho zamestnávateľa Ziskanie zručností a vedomosti v odbore
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Predavač/ka-Bratislava, Podunajské Biskupice HRON

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač/ka-Bratislava, Podunajské Biskupice HRON


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Predajná činnosť, – práca na pokladni, – komunikácia so zákazníkom, – starostlivosť o predajňu. – Týždeň dovolenky navyše, – zamestnanecké zľavy, – možnosť kariérneho postupu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obchodný zástupca

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodný zástupca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: * tvorba obchodnej a trade marketingovej stratégie, * stanovenie ročných a kvartálnych obchodných cieľov a zodpovednosť za ich dosiahnutie, * identifikácia obchodných príležitostí, analýza trhu, * vedenie obchodných jednaní s klientmi, príprava cenových ponúk, podkladov pre výberové konania, * riadenie, vedenie a motivovanie pracovníkov obchodného oddelenia, * pravidelný reporting a prezentácia výsledkov vedeniu spoločnosti. * motivujúca mzda a transparentné odmeny z dosiahnutých výsledkov, * zamestnanecké výhody- jazykové kurzy, * príležitosť na profesijný rast a sebarealizáciu, * práca v priateľskom kolektíve a príjemnom prostredí s individuálnym a zodpovedným prístupom k zamestnancom.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Strojník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Strojník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Strojník zodpovedá za správny chod technologických zariadení čističky: prívod a čerpanie úžitkovej vody, rozvody pary, vyhrievanie nádrží parou, čerpanie odpadovej vody, čerpanie slopov, obsluhy VZT.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čistič železničných cisterien a auto cisterien

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čistič železničných cisterien a auto cisterien


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zabezpečuje kvalitné vyčistenie cisterien po ropných substrátoch a vybraných výrobkoch v zmysle Technologického postupu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Stavebný klampiar

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stavebný klampiar


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Prijmeme zamestnanca s ukončeným stredoškolským vzdelaním. Manuálne zručný a ochotný pracovať na stavbách. Zamestnanca vieme aj zaškoliť, ale uvítali by sme vyučeného klampiara. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Údržbár – Inštalatér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Údržbár – Inštalatér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vykonávať drobnú údržbu a opravu sanitárnych zariadení, vodoinštalácie a vykurovacej sústavy – odstraňovať nedostatky nahlásených zodpovedným pracovníkom klienta – vykonávať drobné remeselné práce (oprava a údržba kovania, zámkov, okien, dverí, podláh, roliet, žalúzií a nábytku) – vykonávať drobnú stavebnú údržbu objektu – realizovať nákup a evidenciu spotrebného materiálu potrebného na realizáciu predmetu zmluvy klienta a po odsúhlasení zodpovedným zamestnancom objednávateľa – pravidelne 1-krát mesačne odpisovať stavy samostatných a podružných meračov elektrickej energie, vody, plynu a tepla – vykonávať pravidelnú kontrolu celého objektu min. 1-krát týždenne – viesť predpísanú dokumentáciu o prevádzke, vykonávaných údržbárskych a opravárenských prácach, viesť pracovné výkazy, nakupovať materiál a viesť výkazy nakupovaného materiálu – stravné poukážky – 2 dni dovolenky navyše – doplnkové dôchodkové sporenie s príspevkom zamestnávateľa – vstupy do fitness centra zdarma – pracovný pomer predĺžený na dobu neurčitú
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Evidentka/referentka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Evidentka/referentka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – kontrola a spracovanie materiál. faktúr – vedenie skladového hospodárstva – evidencia došlej pošty – evidencia opráv a zúčtovanie opráv – iné admin. práce podľa požiadaviek technika
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník, čašníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník, čašníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: komplexná starostlivosť o zákazníka (poskytovanie servisu pri výbere nápojov) prijímanie objednávok od zákazníkov, ich vybavovanie a vyúčtovanie práca s pokladňou
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Čašník, čašníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník, čašníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: komplexná starostlivosť o zákazníka (poskytovanie servisu pri výbere nápojov) prijímanie objednávok od zákazníkov, ich vybavovanie a vyúčtovanie práca s pokladňou
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: príprava srbských národných jedál
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: príprava srbských národných jedál
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií