Ponuky:

Riaditeľ Odboru hospodárskej správy a služieb

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Riaditeľ Odboru hospodárskej správy a služieb


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Samostatné vykonávanie odbornej, organizačnej, riadiacej a kontrolnej činnosti súvisiacej so správou hnuteľného a nehnuteľného majetku celej organizácie • Zodpovednosť za vedenie operatívnej evidencie hnuteľného a nehnuteľného majetku • Dodržiavanie zmlúv organizácie týkajúcich sa nehnuteľného a hnuteľného majetku • Zabezpečenie predbežných kontrol účtovných operácií • Zaistenie účtovných a fyzických presunov majetku na príslučné hospodárske strediská • Zabezpečovanie vyraďovania, prevodov majetku organizácie, inventarizácie majetku v celom rozsahu, • Zabezpečenie organizácie riadnej a mimoriadnej inventarizácie majetku a zásob • Zodpovednosť za spracovanie podkladov na vyradenie nepotrebného majetku • V súčinnosti s právnym oddelením, zabezpečenie podkladov pre ponukové konanie na predaj prebytočného nehnuteľného, hnuteľného a drobného majetku • Zodpovednosť za spracovanie evidencie majetku v aplikácii • Plánovanie a monitorovanie procesov pre oblasť údržby • Príprava rozpočtu na zabezpečenie chodu a údržby spravovaného majetku organizácie, zodpovednosť za rozpočet • Podieľanie sa na rokovaniach s dodávateľmi • Zodpovednosť za spracovaniepodkladov a technickej dokumentácie pre verejné obstarávanie • V spolupráci s oddelením verejného obstarávania realizuje výber najvýhodnejších dodávateľov externých služieb • Príprava a zabezpečenie výkonu v oblasti investičnej činnosti organizácie • Návrh opatrení smerujúcich k hospodárnemu využitiu majetku organizácie • Návrh a podiel na realizácii opatrení spojených so zabezpečením objektov organizácie pred neoprávneným vniknutím • Participácia na rôznych projektoch organizácie • Delegovanie komunikácie s nájomníkmi, riešenie prípadných reklamácií • Zodpovednosť za hospodárne a efektívne investovanie finančných prostriedkov do nákupu ako aj do údržby a opráv majetku a technicko-materiálneho vybavenia nehnuteľného a hnuteľného majetku • Zodpovednosť za prevádzku autoparku a poľnohospodárskej techniky organizácie • Zabezpečenie archivácie dokumentov súvisiacich so správou budov, vykon reportingu • Vedenie, koordinácia, motivácia, hodnotenie a kontrola zamestnancov odboru hospodárskej správy • Koordinácia, hodnotenie a kontrola pracovníkov na recepciách a dodávateľov služieb napr. strážnej služby a upratovacej služby • Zodpovednosť za pravidelné a včasné odborné prehliadky, revízie a skúšky na všetky typy zariadení, ktoré si ich vo svojej prevádzke vyžadujú v zmysle platných predpisov, ako aj za preventívnu protipožiarnu ochranu • Riadenie postupov údržby a opráv, koordinácia všetkých aktivít realizovaných prostredníctvom zmluvných partnerov • Zodpovednosť za implementáciu BOZP a PO • Zabezpečenie aktualizácie príslušných údajov v informačnom systéme po realizovaných zmenách u všetkých zamestnancov • Vytvorenie a náležité vybavenie priestorov pre novoprijatých a presťahovaných zamestnancov • Zabezpečenie opatrení spojených s optimálnym využitím energií (elektrická energia, plyn, PHM) a vody • Zabezpečenie agendy spojenej s nakladaním s odpadmi, ktoré produkuje organizácia • S prácou je spojené cestovanie cca 25% pracovnej doby – len SK
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Predajca nábytku a doplnkov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predajca nábytku a doplnkov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Prezentácia a predaj nábytku a bytových doplnkov, – komunikácia so zákazníkom, poradenstvo, – vypracovanie cenových ponúk, spracovanie objednávok, – práca s pokladňou, vystavovanie faktúr, – starostlivosť o vystavený tovar a predajňu. absolventa – Zaujímavá a kreatívna práca v príjemnom prostredí, – zamestnanecké zľavy, – dlhodobá pracovná perspektíva, – možnosť kariérneho rastu, – motivujúci systém odmeňovania a vianočné odmeny, – zaškolenie a zapracovanie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocná sila

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocná sila


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zapisovanie odberných miest elektriny a plynu – BA Ružinov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zapisovanie odberných miest elektriny a plynu – BA Ružinov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Elektronické zapisovanie odberných miest pomocou TABLETU, vykonávanie optimalizácie cien energií, energetické poradenstvo, starostlivosť o klientov, akvizičná činnosť pre dodávateľa energií. absolventa – Finančný náborový príspevok, – školiaci program na náklady spoločnosti, – kariérny postup, – stabilný nadštandardný príjem, – služobný automobil (možnosť aj na súkromné účely), – rôzne finančné bonusy, – mladý kolektív, – firemné akcie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Šofér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Šofér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Rozvoz obedov do firiem.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocná sila – šofér, kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocná sila – šofér, kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Pomocná sila na výdaj obedov, – šofér /rozvoz obedov/, – kuchári.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodoinštalatéri, kúrenári

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodoinštalatéri, kúrenári


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: voda, odpady, podlahové kúrenie, montáž sanity a iné
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

ON!Track Manager – Consultative Sales

Ponúkame pracovnú pozíciu : ON!Track Manager – Consultative Sales


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Hilti Slovakia spol. s r.o. ➝ ON!Track Manager – Consultative Sales Ak Vás ponuka zaujala, tu môžete poslať svoj životopis ➝ =_blank> POSLAŤ ŽIVOTOPIS • Company car for private use • Financial contributions at various events – marriage, birth of a child, work anniversary • Contribution to pension plans • Sick days • Possibility for professional growth within the global structure of the company Ak Vás ponuka zaujala, tu môžete poslať svoj životopis ➝ =_blank> POSLAŤ ŽIVOTOPIS
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Strážnik (aj nočná práca)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Strážnik (aj nočná práca)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: stráženie uzatvoreného areálu firmy, hlavne v noci
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Asistent/ka predaja – Krásne-šaty.sk, Bratislava

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent/ka predaja – Krásne-šaty.sk, Bratislava


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Asistent predaja a požičiavania spoločenských šiat. Údržba šiat – pranie, žehlenie. Telefonická komunikácia so zákazníčkami. Drobné krajčírske úpravy šiat. Spracovávanie internetových objednávok. Správa e-shopu. Marketingové činnosti. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Internetový predajca

Ponúkame pracovnú pozíciu : Internetový predajca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pracovník internetového predaja predáva produkty cez internet a prostredníctvom administračného systému vykonáva obsluhu e-shopu. Je zodpovedný za príjem objednávok a ich následné spracovanie aj ich fakturáciu. Poskytuje klientom zákaznícky servis. Medzi jeho činnosti práce patrí import a export dát (vkladanie a obnovovanie položiek tovaru v databáze internetového obchodu, vytvorenie a editovanie rôznych kategórií). Kontrola formálnej správnosti a úplnosti údajov na prijatých objednávkach, popr. kontrola vecnej správnosti vystavených faktúr. Profesionálne správanie sa v komunikácii so zákazníkom, obchodnými partnermi. Vybavovanie sťažností a reklamácií v súlade s platnou legislatívou. Poskytovanie odborných rád a informácií zákazníkom týkajúcich sa predávaného sortimentu elektrotechnického charakteru, vrátane doplnkového sortimentu. absolventa mladistvého stravné lístky s nominálnou hodnotou 3,80 €, mladý priateľský kolektív
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Balič/skladník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Balič/skladník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca v sklade, preprava tovaru, balenie/vybaľovanie osobných zvrškov, manipulácia s tovarom. mladistvého stravné lístky, diéty a ďalšie benefity
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Šéfkuchár pre ázijskú kuchyňu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Šéfkuchár pre ázijskú kuchyňu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava špecifických jedál ázijskej kuchyne. Vedenie a organizácia prevádzky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník, servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník, servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha zákazníkov, práca s pokladnicou, objednávanie a podávanie jedál a nápojov. Zabehnutá reštaurácia, práca v mladom kolektíve, možnosť spoznať novú kultúru, španielčina vítaná, možnosť aj ako brigáda.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Manipulačný skladník – vodič VZV

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manipulačný skladník – vodič VZV


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zabezpečenie prípravy tovarových objednávok podľa predložených dokladov a pokynov nadriadeného – expedícia pripravených objednávok – relokácia tovaru, obmena tovarových zásob – fyzická inventúra tovaru, účasť na sanitárnych dňoch – práca v 2 zmennej prevádzke – zakladanie tovaru do regálov absolventa – práca v stabilnej slovenskej spoločnosti rodinného charakteru – ročné motivačné odmeny – mimoriadne odmeny (nadštandardný výkon) – sociálny program, firemné dni – kvalitná manipulačná technika, – elektrifikovaný sklad – ochranné pracovné oblečenie a obuv – pracovná zdravotná služba – vitamínové balíčky – stravné lístky, pitný režim – zamestnanecká zľava na sortiment firmy
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocná sila, čistenie, uprarovanie

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocná sila, čistenie, uprarovanie


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Čistenie reštauračných priestorov, pomoc pri príprave surovín, umývanie a čistenie v kuchyni. absolventa mladistvého Práca v mladom kolektíve, pod vedením skúseného šéfkuchára, spoznávanie novej kuchyne a kultúry.
Pracovný pomer: pracovný pomer na kratší pracovný čas
Viac informácií

Manipulačný skladník chladeného a mrazeného tovaru

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manipulačný skladník chladeného a mrazeného tovaru


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zabezpečenie prípravy tovarových objednávok podľa predložených dokladov a pokynov nadriadeného – expedícia pripravených objednávok – relokácia tovaru, obmena tovarových zásob – fyzická inventúra tovaru, účasť na sanitárnych dňoch – práca v 2 zmennej prevádzke absolventa – práca v stabilnej slovenskej spoločnosti rodinného charakteru – ročné motivačné odmeny – mimoriadne odmeny (nadštandardný výkon) – sociálny program, firemné dni – kvalitná manipulačná technika, – elektrifikovaný sklad – ochranné pracovné oblečenie a obuv – pracovná zdravotná služba – vitamínové balíčky – stravné lístky, pitný režim – zamestnanecká zľava na sortiment firmy
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava jedál v hotelovej reštaurácii. absolventa mladistvého Skvelý kolektív zamestnancov, angličtina.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií