Ponuky:

Pomocná recepčná – vrátnička

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocná recepčná – vrátnička


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zodpovednosť za chod vrátnice a recepcie v študentskom domove (registrácia návštev, dodržiavanie návštevných hodín pre študentov a hostí, atď.).
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Záhradník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Záhradník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – záhradné práce – pomocné udžbárske práce
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Projektový manažér junior

Ponúkame pracovnú pozíciu : Projektový manažér junior


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Definovanie základných parametrov a cieľov projektu, – vypracovanie plánu realizácie projektu, – návrh organizácie projektu, – návrh rozpočtu projektu a zabezpečovanie zdrojov, – zabezpečenie analýz resp. ich vypracovanie, – kontrola termínov a kvality realizovaných prác, – prezentácia priebežných a konečných výsledkov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Catalog Quality Associate with Italian

Ponúkame pracovnú pozíciu : Catalog Quality Associate with Italian


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: The Catalog Quality Operations team at Amazon is looking for highly motivated and talented candidates to participate in auditing and correcting the data in our retail catalog. Catalog Quality Associates do not communicate directly with Amazon Customers in any form (written or verbal). The ideal candidate must demonstrate strong analytical & communication skills, attention to details, and a commitment to excellence. In addition, the candidate must be proficient in written and verbal Italian. · Follow pre-defined processes, guidelines, and SOPs to perform audit tasks with high levels of accuracy and productivity. · Ability to make logical decisions while performing audit tasks even when provided information is ambiguous. · Report audit results and communicate them to others within the organization. · Approve or disapprove audit entries based on pre-defined guidelines and explain logical reasoning behind approve/reject decision. · Review authoritative sources to validate catalog data when needed. · Browse the site and use search box to look for products. · Review Amazon catalog for content quality based on pre-defined guidelines and SOPs. · Thoroughly check product details to ensure accuracy and completeness of the data. · Analyze data and identify new trends/patterns. · Identify generic patterns in browse and audit to be translated into guidelines and SOPs to improve overall audit outcome. · Provide feedback to streamline existing processes to help the team achieve more consistent results with high quality. · Work with project teams to write and test new SOPs for new audit and data quality management tasks. · Must be flexible to meet business requirements & work with high priority/visibility English content for other marketplaces such as US, UK & IN. · Job role does not involve core translation on a regular basis, however a business requirement may engage short text translation activities on a need basis. · Should be competent to independently communicate in Italian with stakeholders/clients, in case required.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Asistent/Asistentka odboru ekonomiky a všeobecnej správy

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent/Asistentka odboru ekonomiky a všeobecnej správy


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Samostatné zhotovovanie záznamov z rokovaní a porád riaditeľa odboru, kontrola plnenia ich záverov/ vecné i časové/, – organizácia programu riaditeľa odboru, organizácia a zvolávanie rokovaní a porád, – zodpovednosť za preddavky za drobný nákup, reprezentačné odboru, – revízia zmlúv odboru ekonomiky a všeobecnej správy a zverejňovanie v CRZ, – zodpovednosť za písomnú a spisovú agendu sekretariátu riaditeľa odboru, – zodpovednosť za prevzatie doručených zásielok z podateľne IA MPSVR SR na Odbor ekonomiky a všeobecnej správy, ako aj expedíciu zásielok odboru na odoslanie do podateľne IA MPSVR SR, – zastupovanie v podateľni IA MPSVR SR, – označenie príslušných dokumentov v zmysle registratúrneho poriadku a plánu organizácie, – korekcie mesačnej evidencie dochádzky zamestnancov odboru, – spracovanie a kontrola evidencie dochádzky zamestnancov odboru a predkladanie podkladov na Oddelenie ľudských zdrojov, – spoločenský servis pre návštevy /napr. vybavuje vstup, poskytuje občerstvenie/, – príprava podkladov pre technickú pomoc, – rozpis faktúr podľa oprávnenosti výdavkov ŠR, jednotlivých projektov vrátane projektu technickej pomoci, – komunikácia s úradmi, dodávateľmi a inštitúciami, – obsluha kancelárskych zariadení (kopírovacích zariadení, scan).
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Recepčná – asistentka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Recepčná – asistentka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Asistentské administratívne práce, – komunikácia s klientom, – spracovanie korešpondencie, – písanie žiadostí, listov a rôznych dokladov pre vedenie firmy, – spracovanie telefonických hovorov a emailová komunikácia (aj v AJ), – poskytovanie podpory projektovým manažérom, – komunikácia s úradmi.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Bežné upratovacie práce v študentskom domove.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Asistent/Asistentka projektového manažéra pre NP POS

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent/Asistentka projektového manažéra pre NP POS


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – samostatné zabezpečovanie agendy podľa potrieb projektu, – vedenie záznamov porád projektového tímu, – zabezpečovanie komunikácie medzi realizačným tímom a osobami cieľovej skupiny a pod., – evidencia pošty, distribúcia pošty, evidencia dochádzky projektového tímu, – vyhotovovanie všetkých interných dokumentov týkajúcich sa materiálno-technického zabezpečenia činnosti projektového tímu, – administratívne činnosti smerujúce od projektového tímu k odboru národných projektov, – administratívne činnosti vo väzbe na útvary Implementačnej agentúry MPSVR SR.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

PHP developer / programátor

Ponúkame pracovnú pozíciu : PHP developer / programátor


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vývoj webových aplikácií na mieru pomocou najmodernejších technológií.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

FrontEnd developer (HTML, CSS, JS)

Ponúkame pracovnú pozíciu : FrontEnd developer (HTML, CSS, JS)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Tvorba a úprava responzívnych HTML šablón z dodaných grafických podkladov (.psd).
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Restaurant & Bars Manager

Ponúkame pracovnú pozíciu : Restaurant & Bars Manager


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Rozvíjať, vykonávať a udržiavať štandardy kvality reštaurácie a barov, vrátane dohľadu a koučovania personálu. Zabezpečovanie vynikajúcich služieb zákazníkom.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Upratovačka kancelárií – Bratislava, Suché Mýto

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka kancelárií – Bratislava, Suché Mýto


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – upratovanie kancelárií v budove Mazars na Suchom Mýte v Bratislave – vynášanie smetí – utieranie prachu – vysávanie priestorov – umývanie a upratovanie WC – umývanie kuchynky – upratovanie zasadacích miestností – ďalšie upratovacie práce
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Asistentka, recepčná

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistentka, recepčná


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Poskytovanie komplexnej administratívnej a organizačnej podpory vedeniu spoločnosti Plánovanie služobných ciest – rezervácia ubytovania, leteniek, cestovných lístkov a iných nevyhnutných náležitostí, vyúčtovanie cestovných príkazov Spracovanie korešpondencie, došlej a odoslanej pošty, triedenie faktúr, evidencia zmlúv, prijímanie návštev a telefonických hovorov, vybavovanie telefonickej a e-mailovej komunikácie. Organizovaní firemných akcií (večierkov, teambuildingov, konferencií) Starostlivosť o návštevy, koordinácia a organizovanie stretnutí, zabezpečenie a vedenie agendy súvisiacej s poradami Koordinovanie pracovných kalendárov vedenia spoločnosti Administratívne úkony podľa pokynov nadriadeného, podpora jednotlivých oddelení (reporty, scany, príprava a tlač dokumentov, vytváranie prezentácií) Návrhy a realizácia zlepšení efektívneho chodu spoločnosti Prieskumy cien dodávateľov/ aktívna komunikácia s dodávateľmi, porovnávanie a vyjednávanie cien(skladové hospodárstvo a nákup tovaru a drobného majetku) Vykonávanie operatívnych úloh podľa pokynov, kontrola vykonania pracovnej agendy spoločnosti Starostlivosť o čistotu a poriadok priestorov(komunikácia so servisným personálom) Vypracovávanie zápisníc z pracovných porád a rokovaní, príprava podkladov na rokovania, cirkulácia dokumentov v spoločnosti
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Upratovanie priestorov strednej školy denne v čase od 07.30 – 16.00 hod.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Špecialista nákupu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Špecialista nákupu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Nákup produktov (kozmetika, parfémy, kontaktné šošovky) na sklad online shopu. – Vyhľadávanie cenovo najvýhodnejších dodávateľov. – Príprava podkladov pre ukrajinských developerov v ukrajinskom/ruskom jazyku, zabezpečovanie písomnej komunikácie s dodávateľmi v ukrajinskom a anglickom jazyku. – Správa nákupnych cien pre potreby reportingu. – Vyhodnocovanie akčných a priebežných ponúk dodávateľov s ohľadom na súčasnú potrebu, obrátkovosť a cenu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Automechanik do autorizovaného servisu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Automechanik do autorizovaného servisu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: -Hľadáme šikovných automechanikov do autorizovaného servisu v Bratislave buď pre nákladné alebo osobné vozidlá. – Hlavnou náplňou práce bude: – kontrola technického stavu nákladných alebo osobných vozidiel, – vykonávanie servisných prehliadok a opráv podľa opravárenských manuálov, – diagnostikovanie závad a ich odstránenie. Pracuje sa na dve zmeny: – 1. zmena 7:00-15:30, – 2. zmena 15:30-23:00.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Autoklampiar do autorizovaného servisu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Autoklampiar do autorizovaného servisu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Hľadáme šikovných autoklampiarov do renomovaného autorizovaného servisu v Bratislave pre osobné aj nákladné vozidlá. – Hlavnou náplňou práce bude: – opravy karosérií všetkých typov vozidiel, – karosárske opravy vozidiel v súlade s technologickými postupmi – rozoberanie, skladanie, výmeny dielov, rovnanie, zváranie, klepanie, – práca na rovnacej stolici. Pacuje sa v jednozmennej prevádzke – 7:00 – 15:30.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Posunovač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Posunovač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vykonávanie posunovacích prác v pridelených depách. Zaisťovanie ŽDV proti neúmyselnému pohybu. Zabezpečovanie prístavby ŽDV na prevádzkové ošetrenie, do opráv a na zbrojenie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Senior System Architekt

Ponúkame pracovnú pozíciu : Senior System Architekt


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vývoj nových služieb a komponentov pre nové aplikácie, udržiavanie a vylepšovanie súčasných softvérových komponentov, aktívne zapájanie sa do tímových diskusií a rozhodnutí o dizajne produktov a služieb, poskytovanie technického poradenstva softvérovým inžinierom.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Telefonický operátor – práca pre študentov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Telefonický operátor – práca pre študentov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Telefonická komunikácia so zákazníkmi a partnermi spoločnosti: – aktívne oslovovanie potenciálnych klientov spoločnosti Egocard (www.egocard.eu), – komunikácia s partnermi spoločnosti, – poskytovanie komplexných informácii o produktoch a službách pre spoločnosť Egocard, – informovanie zákazníkov o novinkách, – zaznamenávanie odpovedí a objednávok do elektronického systému, – aktívna účasť na školeniach a meetingoch.
Pracovný pomer: pracovný pomer na kratší pracovný čas
Viac informácií