Ponuky:

Pekár – pekárka

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pekár – pekárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Váľanie cesta, výroba chleba, pečiva. Zabezpečené ubytovanie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Obchodný riaditeľ (Chief Commercial Officer)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodný riaditeľ (Chief Commercial Officer)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: CCO podlieha priamej riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa (CEO) a je primárne orientovaný na zaistenie obchodného úspechu spoločnosti. Táto pozícia vyžaduje kombináciu silných technických riešení, predajných zručností so silnými marketingovými a obchodnými zručnosťami. CCO bude zodpovedný za vedenie globálnych predajných a marketingových tímov v navrhovaní, implementácii a vyhodnocovaní rozhodnutí, ktoré umožnia spoločnosti dosiahnuť jej dlhodobé ciele. Náplň práce: • výkon podrobných obchodných analýz a úzka spolupráca v súlade so všetkými členmi manažmentu, • zodpovednosť za realizáciu a dosahovanie osobných cieľov a finančných cieľov obchodnej spoločnosti, • rozvoj dlhodobých plánov spoločnosti a plánovanie predaja, • sledovanie pokroku, zabezpečenie dodržiavania a vyhodnotenie výkonnosti, • zabezpečovanie fungovania systémov a postupov potrebných na riadne fungovanie jednotlivých oddelení, • správa predajných aktivít spoločnosti, organizácia predaja, • príprava ročných marketingových plánov na v jednotlivých regiónoch a odvetviach trhu, • správa predajných línií pre zabezpečenie presných prísunov tovarov k dosiahnutiu predajných cieľov, • analýza a príprava ročných a dlhodobých rozpočtov pre príjmy a výdavky, • kontrola rozvoja kvality s cieľom zabezpečiť vynikajúce služby a zákaznícku podporu, • identifikácia nových trhových príležitosti pre produktové portfólio spoločnosti, • vytváranie a riadenie cenovej stratégie organizácie. Výkonostné odmeňovanie, profesionálny rast.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Elevator technician

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elevator technician


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Service, repair, maintenance of elevators. You will work with different repair jobs on elevators. It can be change some door, buttoms, frames around doors. Diffrent kind of repair jobs that has to be done on an elevator. You will also work together with one Swedish guy all the time. This job could includes also: – Read blueprints to determine the equipment needed for installation or repair – Install or repair elevator doors, cables, motors, and control systems – Locate malfunctions in brakes, motors, switches, and control systems – Connect electrical wiring to control panels and electric motors – Use test equipment, such as ammeters and voltmeters, to diagnose problems – Adjust counterweights, door mechanisms, and safety controls – Test newly installed equipment to ensure that it meets specifications – Comply with safety regulations and building codes – Keep service records of all maintenance and repair tasks – Monthly gross salary 28 000 SEK. – Two flight tickets refunded by employer ( at the beginning and end of the project). – Accommodation provided (paid by employer) Each worker has own room. Kitchen and living room is shared space and internet connections is available in apartment for free.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Finančný poradca – Financial Analysis Advisor

Ponúkame pracovnú pozíciu : Finančný poradca – Financial Analysis Advisor


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava finančných a obchodných analýz, asistencia pri rozvoji obchodnej politiky, vykonávať ekonomický výskum a štúdium v oblasti sadzieb a vypracovávanie kapitálových požiadaviek. Develops, interprets and implements financial concepts for financial planning and control. Performs technical analysis to determine present and future financial performance. Gathers, analyzes, prepares and summarizes recommendations for financial plans, acquisition activity, customer deals, trended future requirements and operating forecasts. Performs economic research and studies in the areas of rates of return, depreciations, revenue recognition, working capital requirements, investment opportunities, investment performance and impact of government requirements.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Projektový manažér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Projektový manažér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Operačný manažér riadi, spravuje a koordinuje interné prevádzkové činnosti spoločnosti v súlade so zásadami a cieľmi stanovenými generálnym riaditeľom. Pomáha generálnemu riaditeľovi vo vývoji politiky a cieľov organizácie. Náplň práce: • Riadenie vnútorného chodu spoločnosti na dosiahnutie plánovaných výsledkov a iných finančných kritérií; zabezpečenie zachovania kapitálových prostriedkov investovaných do podniku; • podieľanie sa na vývoji a príprave krátkodobých i dlhodobých plánov a rozpočtov založených na organizačných cieľoch a zámeroch. Odporúčanie ich prijatia generálnym riaditeľom; • riadenie rozvoja a implementácie postupov a kontrol na podporu komunikácie a toku informácií; kontrola riadenia a smerovania podniku; • vývoj a zavádzanie prevádzkovej politiky v súlade s hlavnými princípmi a cieľmi spoločnosti; • pravidelné a systematické hodnotenie výsledkov celkovej činnosti a reportovanie výsledkov generálnemu riaditeľovi • zabezpečovanie všetkých činností a operácií v súlade s príslušnými miestnymi, národnými a európskymi predpismi a zákonmi • Profesionálny rast, • odmeňovanie na základe pracovných výsledkov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Údržbár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Údržbár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vodoinštalačné a drobné zámočnícke práce.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

IT technik

Ponúkame pracovnú pozíciu : IT technik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Zabezpečovanie prevádzky počítačovej siete typu LAN a zariadení informačných systémov, – diagnostika a následné odstraňovanie chýb informačných a komunikačných systémov a vypracovávanie návrhov na ich rozšírenie a aktualizáciu, – inštalácia, údržba a bežné opravy výpočtovej a kancelárskej techniky, – znalosť prostredia Windows, Linux. absolventa Podľa kolektívnej zmluvy PPA na rok 2016. Možnosť odborného rastu a práca s modernými technológiami. Možnosť profesionálnej certifikácie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

PHP Programátor (Object-Oriented)

Ponúkame pracovnú pozíciu : PHP Programátor (Object-Oriented)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vašou úlohou ako člena slovenského vývojového tímu bude plánovanie a implementovanie riešenia s použitím SQL, HTML, a PHP (Object-Oriented). absolventa – Zaškolenie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Opatrovateľ/ka v zariadení sociálnych služieb

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľ/ka v zariadení sociálnych služieb


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Kompletná opatrovateľská starostlivosť o klientov zariadenia, pomoc pri krmení, celková hygienická starostlivosť, dodržiavanie denného režimu. Priznanie nenárokovateľného mzdového ohodnotenia za kvalitné pracovné výkony, príjemné pracovné prostredie, 5 dní dovolenky naviac, stravovanie vo vlastnej jedálni.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Upratovanie administratívnych priestorov a domácností. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na kratší pracovný čas
Viac informácií

Čašník / čašníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník / čašníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Obsluhovanie zákazníkov v gastronomických zariadeniach a komunikácia s nimi. • Dodržiavanie stanovených gastronomických pravidiel obsluhy hostí. • Prestieranie stolov, dodržiavanie správnych zásad stolovania. • Uvádzanie hostí k voľným miestam na stolovanie. • Komplexná starostlivosť o zákazníka (poskytovanie servisu pri výbere jedál a nápojov). • Prijímanie objednávok od zákazníkov, ich vybavovanie a vyúčtovanie. • Riešenie reklamácií a sťažností zákazníkov. • Kontrolovanie stavu gastronomického zriadenia, udržiavanie poriadku a čistoty. • Evidovanie rezervácií a objednávok prijatých mailom alebo telefonicky. • Starostlivosť o čistotu pracoviska. • Starostlivosť o osobnú čistotu a príjemný vzhľad. absolventa práca v mladom kolektíve, stravovanie, občerstvenie počas prac. doby – káva
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Murár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Murár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Náplň práce (Murár): – murovacie práce, omietky, stierky, maľby a iné – opravovanie a vymieňanie poškodených častí vybavenia budovy – zhotovovanie a opravovanie vnútorných a vonkajších omietok – kladieme veľký dôraz na dodržiavanie požadovanej kvality vykonaných prác – Požadujeme zručnosť v oblasti stavených prác, Miesto výkonu práce: Západné Slovensko (Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj) – Stravné poukážky – 2 dni dovolenky navyše – Doplnkové dôchodkové sporenie s príspevkom zamestnávateľa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Zodpovedanie za kvalitu pripravovaných pokrmov, dodržiavanie noriem a výrobných postupov. • Pripravovanie technologicky náročných pokrmov a špecialít. • Kontrolovanie skladových zásob, objednávanie chýbajúcich surovín na prípravu pokrmov. • Preberanie surovín od dodávateľa, vykonávanie kvalitatívnej a kvantitatívnej kontroly dodaného tovaru, zodpovedanie za jeho správne uskladnenie. • Vedenie, koordinovanie a vykonávanie odborného dohľadu nad pracovníkmi kuchyne. • Zostavovanie, vylepšovanie a pravidelné obmieňanie jedálneho líska. • Vykonávanie kalkulácií na výrobu pokrmov. Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti: • Organizačná schopnosť • Tvorivosť • Dôslednosť, precíznosť • Samostatnosť • Odolnosť voči stresu • Manažérske schopnosti • AJ úroveň A1 absolventa stravovanie zdarma, občerstvenie-káva, pitný režim, možnosť profesného rastu
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocný pracovník v stavebníctve

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný pracovník v stavebníctve


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Náplň práce: – pomocné murovacie práce – požadujeme zručnosť v oblasti stavených prác – Stravné poukážky – 2 dni dovolenky navyše – Doplnkové dôchodkové sporenie s príspevkom zamestnávateľa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Recepčná/ý s možnosťou ubytovania

Ponúkame pracovnú pozíciu : Recepčná/ý s možnosťou ubytovania


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – priamy kontakt a komunikácia s klientmi hotela, – check in a check out hostí, Ponúkaný plat – 850-1000 EUR/mesiac brutto + nadčasy + motivačné odmeny. – práca s hotelovým systémom Hores, – vykonávanie a zodpovednosť za rezervácie ubytovania, – vedenie evidencie ubytovaných hostí, – príjem hotovostných a bezhotovostných platieb, – udržiavanie chodu recepcie, – práca na 12 hodinové zmeny, – vybavovanie mailových a telefonických rezervácií, – vybavovanie rezervácií z portálov, – aktívna komunikácia s príslušnými oddeleniami, – riešenie podnetov a reklamácií, starostlivosť o zákazníkov, – poskytovanie informácií o hotelových službách a cenách, – vystavovanie faktúr, – predaj doplnkového sortimentu, – administratívne práce, – zodpovednosť za dosahovanie maximálnej spokojnosti hostí. – možnosť ubytovania – príjemné pracovné prostredie – práca v stabilnej spoločnosti – zamestnanecká strava
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

HRIS Analyst

Ponúkame pracovnú pozíciu : HRIS Analyst


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Pohotové rozvíjanie vedomostí v rámci HR a relevantných obchodných systémoch. Zabezpečenie kľúčového kontaktného bodu pre zákaznícke organizácie za účelom vyriešenia problémov a zodpovedania otázok • Analýzy obchodných problémov, ktoré môžu zasahovať niekoľko obchodných funkcií. Zabezpečenie toho, aby snaha tímu, vrátane členov z iných divízií bola koordinovaná efektívne pre dosiahnutie cieľov tímu. Využívanie procesne orientovaných analytických zručností, rovnako ako aj technickej efektivity, vedúcej k zlepšovaniu obchodných riešení, vrátane systémových, funkčných a organizačných zmien • Mal by sa zapájať do návrhov, rozvoja, programu, modelovania a testovania HR aplikácií za účelom vyriešenia komplexných potrieb, alebo funkcionalít • Priama nepretržitá podpora aplikácií HRMS, vrátane každodenného riešenia problémov a pohotovostných zásahov. Poskytovanie akejkoľvek podpory vedúcej k vyriešeniu kritických situácií/ • Podrobná analýza HR procedúr a procesov a vykonávanie štúdií realizovateľnosti a príprava analýz nákladov/benefitov. Návrh a rozvoj riešení, ktoré zabezpečia nárast HR efektivity s použitím HRIT systémov a aplikácií • Úzka spolupráca so zákazníkmi pri hľadaní vylepšení procesov prostredníctvom implementácie systémových riešení • Asistencia v rozvoji a implementácii výkonnostných štandardov/matríc a požadovaných procedúr 13. plat, plne hradené stravné lístky, jazykové kurzy, športové aktivity, masáže na pracovisku
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Stavač kulís – kulisár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stavač kulís – kulisár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: montovanie a demontovanie javiskových dekorácií, vykonávanie premien javiskových dekorácií počas predstavení absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár s možnosťou ubytovania

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár s možnosťou ubytovania


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Kuchár v Hoteli Saffron****: – zodpovedá za prípravu jedál, za finálnu úpravu hlavného jedla a servírovanie jedla – prax na danej pozícií aspoň 1 rok – zabezpečenie kvality pripravených pokrmov – dodržiavanie hygienických noriem a čistoty na pracovisku – organizovanie všetkých výrobných procesov prípravy jedál – zodpovednosť za skladové zásoby základných surovín – dodržiavanie štandardov a pravidiel – zmluvne dohodnutý plat 1150 eur/mesiac brutto + nadčasy – možnosť ubytovania – príjemné pracovné prostredie – možnosť kariérneho rastu – mladý kolektív – zamestnanecká strava – práca v stabilnej spoločnosti
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník/čka s možnosťou ubytovania

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník/čka s možnosťou ubytovania


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – hotelový čašník v 4 hviezdičkovom hoteli – príprava a práca pri organizovaní cateringu – príjemné, pozitívne a profesionálne vystupovanie – udržiavanie pozitívnej tímovej práce po celú dobu zmeny – dodržiavanie pridelených príkazov – zabezpečenie okamžitého uvítania hosťa po príchode a následná starostlivosť o jeho požiadavky – ponúkaný plat (brutto): zmluvne dohodnutý 700 eur/mesiac + nadčasy – príjemné pracovné prostredie – možnosť kariérneho rastu – mladý kolektív – zamestnanecká strava – možnosť ubytovania – práca v stabilnej spoločnosti
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií