Ponuky:

Vodič medzinárodnej nákladnej dopravy

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič medzinárodnej nákladnej dopravy


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Preprava osobných vozidiel v rámci EÚ.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Elektrikár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: oprava a údržba elektrotechnických prístrojov a zariadení diagnostikovanie príčin poruchovosti jednotlivých prístrojov a zariadení kontrolovanie a testovanie opravených alebo vymenených zariadení a súčiastok navrhovanie efektívnejších pracovných postupov pri oprave a údržbe elektrotechnických zariadení a prístrojov dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a rešpektovanie interných pracovných postupov a nariadení
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Skladník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príjem a výdaj stavebného tovaru.
Pracovný pomer: pracovný pomer na kratší pracovný čas
Viac informácií

Čašník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Production manager

Ponúkame pracovnú pozíciu : Production manager


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Komplexné riadenie výrobného procesu • Organizácia práce v rámci výrobného procesu • Plánovanie, koordinovanie a nastavovanie výrobných procesov a kapacít • Zaisťovanie plynulého chodu výrobného procesu a zisťovanie nedostatkov • Vytváranie záznamov o technických informáciách z výrobného procesu • Reportovanie a analyzovanie dosiahnutých výsledkov a ich porovnanie so stanovenými cieľmi • Rozdeľovanie pracovných úloh medzi jednotlivých zamestnancov a pracovné skupiny • Vedenie a motivácia zamestnancov, zabezpečovanie komunikácie medzi zamestnancami a vedením spoločnosti • Hodnotenie zamestnancov a ich dosiahnutých výsledkov podľa stanovených požiadaviek a ich výkonu • Podpora zamestnancov v oblasti osobného rozvoja a zvyšovania kvalifikácie • Príprava podkladov pre personálne a ekonomické oddelenie • Vedenie zamestnancov k dodržiavaniu predpisov bezpečnosti práce • Podpora pri zabezpečovaní logistických úloh • Podpora pri riešení reklamácii
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Robotník v priemyselnej výrobe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Robotník v priemyselnej výrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Manuálna práca s povrchovo upravovanými výrobkami: – navešiavanie výrobkov na závesy – zvešiavanie výrobkov zo závesov – kontrola kvality výrobkov – balenie výrobkov podľa návodu – kontrola počtu kusov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Elektrikár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Elektrikár – Praktické skúsenosti s opravou silnoprúdu a slaboprúdu. Obsluha, nastavovanie a oprava strojov používaných pri výrobe sietí a výkon pomocných prípravných a manipulačných prác podľa presných postupov, pokynov a bezpečnostných pravidiel pri výrobe sietí a iné súvisiace aktivity podľa požiadaviek zamestnávateľa.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

operátor výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : operátor výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Meranie, šitie sietí, strihanie sieťových klietk, čítanie výkresov, podľa toho príprava sietí, lán, materiálov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Mechanik strojov a zariadení

Ponúkame pracovnú pozíciu : Mechanik strojov a zariadení


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha, nastavovanie a oprava šijacích strojov strojov používaných pri výrobe sietí a výkon pomocných, prípravných a manipulačných prác podľa presných postupov, pokynov a bezpečnostných pravidiel pri výrobe sietí a iné súvisiace aktivity podľa požiadaviek zamestnávateľa.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií