Ponuky:

Pomocný robotník I.

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný robotník I.


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vykonávanie pomocných prác vo výrobe, napr. zrovnávanie výrobkov, vyberanie nekvalitných výrobkov, dokladanie výrobkov, odoberanie od baličiek, odoberanie zabalených výrobkov, skladanie kartónov, ukladanie do kartónov, kompletizácia výrobkov do krabíc, lepenie štítkov na kartóny, odoberanie krabíc, ukladanie na paletu, kompletizácia na páse, čistenie linky a iné podobné práce. absolventa Práca v stabilnej – prosperujúcej spoločnosti- priamo do kmeňového stavu, ročný dochádzkový bonus 500 eur, teplá strava zabezpečená v priestoroch firmy, príspevok na zdravotnú starostlivosť , bohatý sociálny program (príspevky na dopravu, príspevok na detský tábor, pri nástupe dieťaťa do 1. ročníka, príspevok pri návšteve dieťaťa jasieľ alebo materskej školy, DDS, regeneráciu, pri významných osobných udalostiach, pri pracovných jubileách, v ťažkých životných situáciách), firemné podujatia (letná akcia, športové a kultúrne podujatia, tímové akcie), možnosť uchádzať sa o voľné pozície na iných oddeleniach ( vo výrobe, v údržbe i v administratíve), každoročné mzdové prehodnotenie, poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Opatrovateľka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Poskytovanie opatrovateľskej služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. v zariadení pre seniorov. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Montážny a servisný technik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Montážny a servisný technik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Základné znalosti montáže telekomunikačných zariadení, stožiarov, atď. Samostatné vykonávanie servisu IT v našom servisnom stredisku aj u zákazníkov. Komunikácia s klientmi, návrh a aplikácia IT riešení. Riešenie desktopových operatívnych požiadaviek zákazníkov. Komunikácia so zákazníkom pri oprave a údržbách – ide najmä o vysvetlenie poruchy a obhájenie svojej práce vo vzťahu ku klientovi. Konfigurácia zariadení (router, switch,…). Výstavba sietí, pripájanie a servis koncových užívateľov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií