Ponuky:

Prevádzkový zámočník

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Prevádzkový zámočník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Preventívna údržba strojov a zariadení; – kontrola technického stavu strojných zariadení a hydraulických agregátov; – oprava hydraulických lisov; – oprava gumárenských strojov a zariadení; – opravy zložitejších strojných častí; – demontáž a montáž jednotlivých celkov energetických zariadení a ich nastavenie; – špecifikácia potrebných náhradných dielov; – zváranie elektrickým oblúkom, plynom a CO2. Rôzne benefity, bohatý sociálny program: – 13. a 14. plat; – príspevok na dopravu do zamestnania a späť z miesta trvalého bydliska; – príspevok na stravovanie a pitný režim; – príspevok do III. dôchodkového piliera; – pružný pracovný čas; – rôzne nepeňažné benefity.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Operátor výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha klasických lisov a lisov v poloautomateckej prevádzke, vulkanizácia gumárenských výrobkov na vstrekolisoch. Obsluha liniek kontinuálnej vulkanizácie. absolventa
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce
Viac informácií

Operátor výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha klasických lisov a lisov v poloautomateckej prevádzke, vulkanizácia gumárenských výrobkov na vstrekolisoch. Obsluha liniek kontinuálnej vulkanizácie. absolventa zázemie v stabilnej spoločnosti príspevok na stravu 13. a 14. plat
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Chemik – laboratórny miešač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Chemik – laboratórny miešač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Samostatné zabezpečovanie vývoja nových druhov gumárenských zmesí prípadne úprav ich fyzikálno-mechanických vlastností na základe aplikácie progresívnych metód miešania a použitia nových druhov surovín. Zabezpečovanie aplikácie nových, resp. upravených druhov gumových materiálov, do výroby vrátane úprav receptúr. Práca v stabilnej spoločnosti, príspevok na stravu, 13. a 14. plat.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Prevádzkový elektrikár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Prevádzkový elektrikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: > vykonáva opravu a odstraňovanie porúch na zložitých elektrických zariadeniach podľa výkresovej dokumentácie, preventívnu údržbu strojov a zariadení, kontrolu a opravu na bezpečnostných zariadeniach, montáž a opravu ovládacích a regulačných systémov, špecifikáciu potrebných náhradných dielov; > spracováva záznam o poruche do SAP – PM, konkrétnu správu, ktorá dáva k dispozícii aktuálne informácie a umožňuje spolupracovníkovi odborné vykonanie úlohy; > spracováva správu o vykonaní preventívnej údržby, analýzu porúch; > zodpovedá za dosahovanie plánovanej kvality opráv, za hospodárne zaobchádzanie s ND a dodržiavanie bezpečnostných predpisov; > kontroluje technický stav elektroinštalácie rozvádzačov, elektrických zariadení vrátane programového riadiaceho systému; > vykonáva zverené práce v oblasti údržby a demontáže výrobných zariadení v zmysle požiadaviek na ochranu ŽP; Rôzne benefity: Bohatý sociálny program: – 13. a 14. plat, – príspevok na dopravu do zamestnania a späť z miesta trvalého bydliska, – príspevok na stravovanie a pitný režim, – príspevok do III. dôchodkového piliera, – rôzne nepeňažné benefity.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vedúci logistických projektov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci logistických projektov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vedenie intra-logistiky a prípravy materiálov, – vedenie externých logistických projektov. – Zázemie stabilnej zahraničnej spoločnosti, – zaujímavá, dynamická a kreatívna práca v mladom kolektíve, – možnosť osobného a profesijného rozvoja, – vzdelávací program, jazykové kurzy. Rôzne benefity, bohatý sociálny program: – 13. a 14. plat, – príspevok na dopravu do zamestnania a späť z miesta trvalého bydliska, – príspevok na stravovanie a pitný režim, – príspevok do III. dôchodkového piliera, – pružný pracovný čas, – rôzne nepeňažné benefity.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obrábač kovov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obrábač kovov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Frézovanie dielov (kusová výroba) podľa výkresovej dokumentácie – voľba vhodných nástrojov, na opracovávanie, nameranie nástrojov, tvorba fréz, programov na stroji (Heidenhain), kontrola rozmerov na obrobku po opracovávaní, drobné mechanické práce (vŕtanie na vŕtačke, brúsenie, …). absolventa Rôzne benefity: Bohatý sociálny program: – 13. a 14. plat, – príspevok na dopravu do zamestnania a späť z miesta trvalého bydliska, – príspevok na stravovanie a pitný režim, – príspevok do III. dôchodkového piliera, – rôzne nepeňažné benefity.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Produktový vývojár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Produktový vývojár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Vedenie projektov od zákazníckeho dopytu až po odovzdanie do série v oblasti gumo-kovových a gumo-plastových výrobkov; – vedenie projektového tímu; – vypracovanie 3D modelov a výkresovej dokumentácie podľa požiadaviek zákazníka a podľa CTVC noriem; – optimalizácia konštrukcie s využitím metódy konečných prvkov (Cosmos); – plánovanie, organizovanie, sledovanie a riadenie všetkých hľadísk projektu v nepretržitom procese, tak aby sa dosiahli ciele projektu; – udržiavanie vzťahov so zákazníkmi, s dodávateľmi; – kontroluje riadenie všetkých hľadísk projektu v nepretržitom procese, tak aby sa dosiahli ciele projektu. – Zázemie stabilnej zahraničnej spoločnosti, – zaujímavá, dynamická a kreatívna práca v mladom kolektíve, – možnosť osobného a profesijného rozvoja, – vzdelávací program, jazykové kurzy. Rôzne benefity, bohatý sociálny program: – 13. a 14. plat, – príspevok na dopravu do zamestnania a späť z miesta trvalého bydliska, – príspevok na stravovanie a pitný režim, – príspevok do III. dôchodkového piliera, – pružný pracovný čas, – rôzne nepeňažné benefity.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Skladovo-manipulačný zamestnanec

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladovo-manipulačný zamestnanec


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – prebaľovanie materiálu, – obsluha váhy, – vykladanie a ukladanie materiálu do regálov, – transport materiálu k strojným zariadeniam, – odvoz prázdnych obalov od strojných zariadení, – odvoz hotových výrobkov, – plnenie operatívnych úloh podľa pokynov riadiacich pracovníkov, – práca s vysokozdvižným vozíkom. absolventa Rôzne benefity, bohatý sociálny program: – 13. a 14. Plat, – príspevok na dopravu do zamestnania a späť z miesta trvalého bydliska, – príspevok na stravovanie a pitný režim, – príspevok do III. dôchodkového piliera, – rôzne nepeňažné benefity.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Procesný inžinier VTG

Ponúkame pracovnú pozíciu : Procesný inžinier VTG


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – prehodnocovanie súčasných výrobných produktov vytlačovania technickej gumy – reinžiniering, optimalizácia výrobných procesov z hľadiska výrobných nákladov – práca v projektových tímoch – spracovanie výrobnej a výrobkovej dokumentácie pre modifikované výrobné postupy – návrh nových, inovatívnych procesov, zefektívňovanie výrobného systému – analýza a zlepšovanie používaných technológií vo výrobe – aktívna účasť pri zavádzaní nových výrobkov do výroby – Zázemie v stabilnej výrobnej spoločnosti. – Kariérny rast. – Firemný mobil. – Firemné auto na služobné cesty. – Nástup možný podľa dohody.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Inžinier kvality

Ponúkame pracovnú pozíciu : Inžinier kvality


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • spracovanie príslušnej technickej dokumentácie súvisiacej s kontrolnou činnosťou – flowchart, control plan, FMEA, MSA • spracovanie vnútorných noriem v oblasti SM, pre kontrolu kvality, pre nezhodný proces a nápravnú a preventívnu činnosť pre audity SM, 8D report • spracovanie zoznamov záznamov a prac. inštrukcií, plánov auditov SM a postupu pre reklamačné konanie, komunikácia so zákazníkmi v reklamačnom konaní • skúšanie zmesí a testovanie hotových výrobkov • pracovné cesty súvisiace s reklamáciami a sťažnosťami zákazníkov • firemný mobil • možnosť pružnej pracovnej doby • zázemie v stabilnej výrobnej spoločnosti • príspevok na stravu
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obalový technik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obalový technik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • evidencia stavu zásob obalového materiálu • evidencia a aktualizácia obalového materiálu v informačnom systéme • navrhuje spôsob balení pre nové projekty • vykonáva inventúru podľa potreby firmy alebo zákazníka • práca v stabilnej spoločnosti • príspevok na stravu • 13. a 14. plat
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Nástrojár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Nástrojár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • návrh tvaru jednoduchých nástrojov a hubíc • zostavenie upínacieho prípravku pre zváranie alebo frézovanie s požiadavkou dodržania súososti väčšej než 0,2 mm • zabezpečovanie výroby jednoduchých dielov prototypov podľa technickej dokumentácie i bez technickej dokumentácie, vrátane montáže • zostavenie strihadla s jedným strížnikom tvarového prierezu, vrátane dokončenia predfrézovaného tvaru • zázemie v stabilnej výrobnej spoločnosti • nástup možný ihneď • príspevok na stravu
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Údržbár – elektromechanik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Údržbár – elektromechanik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Opravy zložitých hydraulických a pneumatických systémov vulkanizačných lisov a vstrekolisov. • Opravy mechanických pohonov vytlačovacích strojov. • Zostavenie a nastavenie strojno-technologických celkov strojov a energetických zariadení. • Oprava pneumatických a hydraulických systémov pretesnením s dôslednou znalosťou funkcie. • Bežné opravy: potrubia, kompresorov, stavoznakov kotla, prírub na bojleroch, oprava sacieho potrubia, kondenzačných čerpadiel, oprava šnekov. práca v stabilnej spoločnosti 13. a 14. plat príspevok na stravu
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha klasických lisov a lisov v poloautomatickej prevádzke, vulkanizácia gumárenských výrobkov na vstrekolisoch. Obsluha liniek kontinuálnej vulkanizácie. – zázemie v stabilnej spoločnosti – príspevok na stravu – príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie – príspevok na ubytovanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Líder (Teamleader, Inžinier kvality, Vedúci zmeny) PD

Ponúkame pracovnú pozíciu : Líder (Teamleader, Inžinier kvality, Vedúci zmeny) PD


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Koordinácia a riadenie priebehu objednávky, – vedenie tímu pracovníkov a ich koordinácia pri kontrole kvality výrobkov, – komplexné riešenia problémov, – koordinácia a implementácia nápravných a preventívnych opatrení, – sledovanie kvalitatívnych, kvantitatívnych a iných ukazovateľov, – sledovanie a implementácia zákazníckych požiadaviek, komunikácia so zákazníkom, – školenie pracovníkov, atď.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Lisár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lisár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Lisovanie gumo-kovových výrobkov. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Kontrolór kvality v automobilovom priemysle, Dolné Vestenice

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kontrolór kvality v automobilovom priemysle, Dolné Vestenice


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Nenáročná kontrola dielov a súčiastok, pomocné práce vo výrobe (napr. manuálne opracovanie dielov, opravy komponentov…), – správne označovanie kontrolovaných výrobkov, evidencia priebehu kontroly, – pozícia je vhodná pre mužov aj ženy. absolventa – Mladý kolektív, – možnosť flexibilného pracovného času, – možnosť získať prémie a dochádzkový bonus, – príplatky za prípadnú prácu vo sviatok, cez víkend alebo v noci. Bližšie informácie o mzdových podmienkach a o možnostiach dopravy do práce ochotne poskytneme telefonicky alebo mailom (praca@iqs.sk).
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce
Viac informácií

Operátor výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha klasických lisov a lisov v poloautomatickej prevádzke, vulkanizácia gumárenských výrobkov na vstrekolisoch. Obsluha liniek kontinuálnej vulkanizácie. absolventa – zázemie v stabilnej výrobnej spoločnosti – motivujúce finančné ohodnotenie – nástup možný ihneď
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií