Ponuky:

Údržbár – elektromechanik, strojný mechanik

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Údržbár – elektromechanik, strojný mechanik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Opravy zložitých hydraulických a pneumatických systémov vulkanizačných lisov a vstrekolisov. • Opravy mechanických pohonov vytlačovacích strojov. • Zostavenie a nastavenie strojno-technologických celkov strojov a energetických zariadení. • Oprava pneumatických a hydraulických systémov pretesnením s dôslednou znalosťou funkcie. • Bežné opravy: potrubia, kompresorov, stavoznakov kotla, prírub na bojleroch, oprava sacieho potrubia, kondenzačných čerpadiel, oprava šnekov. Zázemie v stabilnej výrobnej spoločnosti. 13. a 14 plat Príspevok na stravu
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Výrobný manipulant

Ponúkame pracovnú pozíciu : Výrobný manipulant


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – presun dokončenej a nedokončenej výroby medzi výrobňami, – zaskladovanie / vyskladnenie surovín, polotovarov a výrobkov, vrátane evidencie v IS, – zodpovednosť za plynulý tok materiálov medzi skladmi, – vykladanie a kontrola obalového materiálu. – zázemie v stabilnej výrobnej spoločnosti, sociálne istoty. – 13. a 14. plat – príspevok na stravu
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zabezpečovanie kvality a vstupných skúšok – reklamácie

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zabezpečovanie kvality a vstupných skúšok – reklamácie


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – aktívna komunikácia s dodávateľmi ohľadom kvality nakupovaných dielov – podpora vstupných kontrolórov (QS-WE) a vstupných skúšok materiálu v prípade poklesu kvality – komunikovanie a zavádzanie technických zmien a požiadaviek kvality – podpora implementácie systému kvality podľa ISO/TS 16949 – presadzovanie opatrení vzťahujúcich sa na odchýlky zistené pri interných a externých auditoch – podpora pri auditoch procesu u dodávateľa – zázemie stabilnej zahraničnej spoločnosti – zaujímavá, dynamická a kreatívna práca v mladom kolektíve – možnosť osobného a profesijného rozvoja – vzdelávací program, jazykové kurzy Rôzne benefity, bohatý sociálny program: – 13. a 14. plat vo výške 75 % priemerného mesačného platu – príspevok na dopravu do zamestnania a späť z miesta trvalého bydliska – príspevok na stravovanie a pitný režim – príspevok do III. dôchodkového piliera – pružný pracovný čas – rôzne nepeňažné benefity
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vedúci výrobného segmentu VTG

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci výrobného segmentu VTG


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Komplexné riadenie a organizovanie technologických procesov, fungovania výroby, vrátane zodpovednosti za jednotlivé pracovno-organizačné aspekty, zodpovedanie za plánovanie výroby a stanovovanie cieľov výrobných činností, sledovanie plnenia výrobného plánu, riešenie vzniknutých odchýlok, riadenie a koordinovanie činností v rámci výrobného procesu, zaisťovanie efektívnosti hospodárenia a hodnotenia výkonnosti kontrolovanie výrobkov z hľadiska kvality a spĺňania firemných štandardov, navrhovanie procesov a opatrení zameraných na optimalizovanie výroby, implementovanie systémov kontroly kvality, posudzovanie technického stavu strojov, prístrojov a zariadení, predkladanie návrhov na nákup nového technického vybavenia, navrhovanie odborných školení a tréningových programov pre pracovníkov výroby, spolupráca s ostatnými útvarmi v rámci spoločnosti, vedenie príslušných dokumentácií. Práca v stabilnej výrobnej spoločnosti. Príspevok na stravu. Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Opatrovateľka – Dolné Vestenice

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľka – Dolné Vestenice


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – opatrovanie klienta v zariadení pre seniorov v Dolných Vesteniciach – pomoc pri odkázaní na pomoc inej osoby – sociálne poradenstvo – sociálna rehabilitácia – starostlivosť o klienta, pomoc s hygienou, pomoc so stravovaním, pomoc pri premiestňovaní, aktivácia, alebo udržiavanie schopností a zručností. – sociálna podpora Nové zariadenie otvoríme v januári 2017. absolventa – práca v novom zariadení v novom pracovnom kolektíve s dlhou perspektívou – príplatky za prácu v noci, sobotu, nedeľu, sviatok – možnosť profesionálneho rastu, s uplatnením individuálnych schopností zamestnanca – chceme vytvoriť nadštandardné podmienky pre klientov v rodinnej atmosfére
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha klasických lisov a lisov v poloautomatickej prevádzke, vulkanizácia gumárenských výrobkov na vstrekolisoch. Obsluha liniek kontinuálnej vulkanizácie. Obsluha miešacích strojov a dvojvalcových strojov. absolventa – zázemie v stabilnej výrobnej spoločnosti – 13. a 14. plat – príspevok na stravu
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

CAD konštruktér

Ponúkame pracovnú pozíciu : CAD konštruktér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Konštrukcia gumo-kovových a gumo-plastových výrobkov, – vypracovanie 3D modelov a výkresovej dokumentácie podľa požiadaviek zákazníka a noriem, – spracovanie požiadaviek od zákazníka a z centrály výskumu a vývoja. Rôzne benefity, bohatý sociálny program: – 13. a 14. plat vo výške 75% priemerného mesačného platu, – príspevok na dopravu do zamestnania a späť z miesta trvalého bydliska, – príspevok na stravovanie a pitný režim, – príspevok do III. dôchodkového piliera, – rôzne nepeňažné benefity.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Produktový vývojár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Produktový vývojár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Vedenie projektov od zákazníckeho dopytu až po odovzdanie do série v oblasti gumo-kovových a gumo-plastových výrobkov; – vedenie projektového tímu; – vypracovanie 3D modelov a výkresovej dokumentácie podľa požiadaviek zákazníka a podľa CTVC noriem; – optimalizácia konštrukcie s využitím metódy konečných prvkov (Cosmos); – plánovanie, organizovanie, sledovanie a riadenie všetkých hľadísk projektu v nepretržitom procese, tak aby sa dosiahli ciele projektu; – udržiavanie vzťahov so zákazníkmi, s dodávateľmi; – kontroluje riadenie všetkých hľadísk projektu v nepretržitom procese, tak aby sa dosiahli ciele projektu. – Zázemie stabilnej zahraničnej spoločnosti, – zaujímavá, dynamická a kreatívna práca v mladom kolektíve, – možnosť osobného a profesijného rozvoja, – vzdelávací program, jazykové kurzy. Rôzne benefity, bohatý sociálny program: – 13. a 14. plat, – príspevok na dopravu do zamestnania a späť z miesta trvalého bydliska, – príspevok na stravovanie a pitný režim, – príspevok do III. dôchodkového piliera, – pružný pracovný čas, – rôzne nepeňažné benefity.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník-servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník-servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca za barom, obsluha hostí, práca na registračnej pokladni. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Obsluha klasických lisov a lisov v poloautomateckej prevádzke, – vulkanizácia gumárenských výrobkov na vstrekolisoch, – obsluha liniek kontinuálnej vulkanizácie, – obsluha miešacích zariadení. absolventa – Zázemie v stabilnej spoločnosti, – príspevok na stravu, – 13. a 14. plat, – príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Prevádzkový zámočník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Prevádzkový zámočník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Preventívna údržba strojov a zariadení; – kontrola technického stavu strojných zariadení a hydraulických agregátov; – oprava hydraulických lisov; – oprava gumárenských strojov a zariadení; – opravy zložitejších strojných častí; – demontáž a montáž jednotlivých celkov energetických zariadení a ich nastavenie; – špecifikácia potrebných náhradných dielov; – zváranie elektrickým oblúkom, plynom a CO2. Rôzne benefity, bohatý sociálny program: – 13. a 14. plat; – príspevok na dopravu do zamestnania a späť z miesta trvalého bydliska; – príspevok na stravovanie a pitný režim; – príspevok do III. dôchodkového piliera; – pružný pracovný čas; – rôzne nepeňažné benefity.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

FEM špecialista

Ponúkame pracovnú pozíciu : FEM špecialista


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vývoj a simulácie gumo-kovových a gumo-plastových výrobkov; – vypracovávanie MKP reportov na základe vstupov a noriem od zákazníka; – aplikácia nových postupov a metód do vývojového procesu našich produktov; – vývoj nových simulačných techník pre riešenie fyzikálnych javov; – programovanie nových simulačných nástrojov. Rôzne benefity, bohatý sociálny program: – 13. a 14. plat vo výške 75% priemerného mesačného platu, – príspevok na dopravu do zamestnania a späť z miesta trvalého bydliska, – príspevok na stravovanie a pitný režim, – príspevok do III. dôchodkového piliera, – rôzne nepeňažné benefity.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Asistent sociálnej práce

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent sociálnej práce


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Sociálna rehabilitácia v zariadení sociálnych služieb, – vypracovávanie programov sociálnej rehabilitácie, – terapeutické a voľnočasové aktivity s klientmi, – individuálna a skupinová práca s klientmi, – spolupráca s inými odborníkmi a pod. – Práca v novom kolektíve, – možnosť osobného a odborného rastu, – nové zariadenie, možnosť vytvoriť si vlastný systém činností, – perspektívna a dlhodobá práca, – sociálne benefity.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Upratovačka – Dolné Vestenice

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka – Dolné Vestenice


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Čistenie, leštenie a utieranie nábytku a vybavenia od prachu. Umývanie okien, sklených výplní dverí a ostatných sklených povrchov. Vysýpanie smetných košov, popolníkov. Vysávanie nečistôt z kobercov, rohožiek a ostatných textílií. Zametanie podláh, dlažieb a exteriérových povrchov. Čistenie a dezinfikovanie sociálnych zariadení, dopĺňanie hygienických potrieb. Práca v novom kolektíve. Nové zariadenie, možnosť vytvoriť si vlastný systém činností. Perspektívna a dlhodobá práca. Sociálne benefity.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

CAD konštruktér

Ponúkame pracovnú pozíciu : CAD konštruktér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Konštrukcia gumo-kovových a gumo-plastových výrobkov, – vypracovanie 3D modelov a výkresovej dokumentácie podľa požiadaviek zákazníka a noriem, – spracovanie požiadaviek od zákazníka a z centrály výskumu a vývoja. Rôzne benefity, bohatý sociálny program: – 13. a 14. plat vo výške 75% priemerného mesačného platu, – príspevok na dopravu do zamestnania a späť z miesta trvalého bydliska, – príspevok na stravovanie a pitný režim, – príspevok do III. dôchodkového piliera, – rôzne nepeňažné benefity.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sociálny pracovník – Dolné Vestenice

Ponúkame pracovnú pozíciu : Sociálny pracovník – Dolné Vestenice


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Sociálny pracovník plánuje, realizuje, monitoruje a vyhodnocuje poskytovanej sociálnej služby. Pracuje priamo s cieľovou skupinou, vedie a vyhodnocuje plány užívateľov tejto služby. Poskytuje sociálno poradenstvo. Pri realizácii sociálnych opatrení spolupracuje s inými odborníkmi a zdravotníckymi pracovníkmi. absolventa – Práca v novom zariadení v novom pracovnom kolektíve s dlhou perspektívou. – Možnosť profesionálneho rastu, s uplatnením individuálnych schopností zamestnanca. – Chceme vytvoriť nadštandardné podmienky pre klientov v rodinnej atmosfére.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Opatrovateľka – Dolné Vestenice

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľka – Dolné Vestenice


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Opatrovanie klienta v zariadení pre seniorov v Dolných Vesteniciach. – Pomoc pri odkázaní na pomoc inej osoby. – Sociálne poradenstvo. – Sociálna rehabilitácia. – Starostlivosť o klienta, pomoc s hygienou, pomoc so stravovaním, pomoc pri premiestňovaní, aktivácia, alebo udržiavanie schopností a zručností. – Sociálna podpora. Nové zariadenie otvoríme v januári 2017. absolventa – Práca v novom zariadení v novom pracovnom kolektíve s dlhou perspektívou. – Možnosť profesionálneho rastu, s uplatnením individuálnych schopností zamestnanca. – Chceme vytvoriť nadštandardné podmienky pre klientov v rodinnej atmosfére.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sestra – Dolné Vestenice

Ponúkame pracovnú pozíciu : Sestra – Dolné Vestenice


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Ošetrovateľské činnosti v zariadení pre seniorov v Dolných Vesteniciach. – Nové zariadenie otvoríme v januári 2017. absolventa – Práca v novom zariadení v novom pracovnom kolektíve s dlhou perspektívou. – Možnosť profesionálneho rastu, s uplatnením individuálnych schopností zamestnanca. – Chceme vytvoriť nadštandardné podmienky pre klientov v rodinnej atmosfére.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zdravotný asistent – Dolné Vestenice

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotný asistent – Dolné Vestenice


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Ošetrovateľské činnosti v zariadení pre seniorov v Dolných Vesteniciach. – Nové zariadenie otvoríme v januári 2017. absolventa – Práca v novom zariadení v novom pracovnom kolektíve s dlhou perspektívou. – Možnosť profesionálneho rastu, s uplatnením individuálnych schopností zamestnanca. – Chceme vytvoriť nadštandardné podmienky pre klientov v rodinnej atmosfére.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Lisár gumových výrobkov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lisár gumových výrobkov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Prijmeme do zamestnania ľudí ktorý sú ochotný pracovať. Smena je rozdelená na 3 časti : 2x ranná, 2x poobedná a 2x nočná + 2 dni voľna. Pracovný čas je 8 hodín. Priamo na firme je možné sa aj ubytovať v novo zariadenom dome – 1€/noc ktoré je strhávané z výplaty. Stravovanie je tu denne, obed 0,79€. V prípade práce bez absencie sa obedy nepočítajú. Práca je stredne náročná ! PRÁCA JE VHODNEJŠIA PRE MUŽOV ! absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií