Ponuky:

Gumár

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Gumár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha strojného zariadenia na lisovanie gumových a gumo-kovových výrobkov. absolventa Rôzne benefity, bohatý sociálny program: – 13. a 14. plat, – príspevok na dopravu do zamestnania a späť z miesta trvalého bydliska, – príspevok na stravovanie a pitný režim, – príspevok do III. dôchodkového piliera, – rôzne nepeňažné benefity.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Referent finančného účtovníctva

Ponúkame pracovnú pozíciu : Referent finančného účtovníctva


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Zabezpečovanie pokladničnej agendy v podnikovej pokladni, • zaisťovanie a výkon odborných prác v oblasti financovania, vykonávanie platobného styku s obchodnými partnermi a peňažnými ústavmi v súlade s platnou legislatívou, • kontrola dokladov v zmysle platných interných postupov, podieľanie sa na prevencii voči finančným stratám a prijímanie opatrení na ich minimalizáciu, • správa elektronického bankovníctva firemných bánk spoločnosti, aktualizácia databáz v podnikovom IS v oblasti platobného styku, • evidovanie pohľadávok po lehote splatnosti a ich riešenie s vnútornými útvarmi spoločnosti, • vypracovanie zostatkov saldokontných účtov s odberateľmi a ich odsúhlasovanie. absolventa * Kariérny rast * Možnosť pružného pracovného času * Podpora vzdelávania * Stravovanie * Služobný telefón
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Nástrojár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Nástrojár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Oprava a úprava foriem na nástrek gumy, príprava foriem na opravu v externých firmách (vyberanie jadier, rozoberanie formy, …), drobné opravy foriem a prípravkov, preznačovanie foriem (dátumovníky). Rôzne benefity, bohatý sociálny program: – 13. a 14. plat , – príspevok na dopravu do zamestnania a späť z miesta trvalého bydliska, – príspevok na stravovanie a pitný režim, – príspevok do III. dôchodkového piliera, – rôzne nepeňažné benefity.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Referent predaja – export

Ponúkame pracovnú pozíciu : Referent predaja – export


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Riadenie rozsiahleho a rôznorodého predaja výrobkov z technickej gumy, spracovávanie bilancií odbytu, komplexné zabezpečovanie obchodnej tuzemskej a zahraničnej činnosti. • Samostatné a komplexné riadenie najobtiažnejších a najzložitejších prác, vypracovanie koncepčných materiálov, metodík a podobne v oblasti obchodných vzťahov; riadenie obchodnej politiky. Vyhodnocovanie efektívnosti jednotlivých obchodných prípadov, porovnávanie a kontrola ponukových a realizačných cien. Zázemie v stabilnej výrobnej spoločnosti.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocná práca v kuchyni

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocná práca v kuchyni


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocné práce v kuchyni absolventa POMOCNE PRACE V KUCHYNI
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavač/pokladník – potrav. predajňa (Dolné Vestenice)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač/pokladník – potrav. predajňa (Dolné Vestenice)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Práca na pokladni, – práca v obslužnom úseku (mäso a mäsové výrobky, lahôdky a syry), – dokladanie tovaru, – kontrola doby spotreby, – obsluha zákazníkov a poradenstvo, – starostlivosť o zverený sortiment, – kontrola správnosti cenoviek. zdravotne postihnutého absolventa – Práca v stabilnej spoločnosti s dlhoročnou tradíciou, – príspevok na stravovanie nad rámec Zákonníka práce, – príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), – príspevok na dochádzku do zamestnania, – odmeny pri životnom a pracovnom jubileu, – sociálny program v zmysle Kolektívnej zmluvy.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pracovník SBS – Dolné Vestenice

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník SBS – Dolné Vestenice


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výkon strážnej služby podľa interných smerníc. absolventa – obedy v hodnote 0,80 € – príplatky za nadčasy
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Prevádzkový zámočník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Prevádzkový zámočník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Preventívna údržba strojov a zariadení; – kontrola technického stavu strojných zariadení a hydraulických agregátov; – oprava hydraulických lisov; – oprava gumárenských strojov a zariadení; – opravy zložitejších strojných častí; – demontáž a montáž jednotlivých celkov energetických zariadení a ich nastavenie; – špecifikácia potrebných náhradných dielov; – zváranie elektrickým oblúkom, plynom a CO2. Rôzne benefity, bohatý sociálny program: – 13. a 14. plat; – príspevok na dopravu do zamestnania a späť z miesta trvalého bydliska; – príspevok na stravovanie a pitný režim; – príspevok do III. dôchodkového piliera; – pružný pracovný čas; – rôzne nepeňažné benefity.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Inžinier kvality

Ponúkame pracovnú pozíciu : Inžinier kvality


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • spracovanie príslušnej technickej dokumentácie súvisiacej s kontrolnou činnosťou – flowchart, control plan, FMEA, MSA • spracovanie vnútorných noriem v oblasti SM, pre kontrolu kvality, pre nezhodný proces a nápravnú a preventívnu činnosť pre audity SM, 8D report • spracovanie zoznamov záznamov a prac. inštrukcií, plánov auditov SM a postupu pre reklamačné konanie, komunikácia so zákazníkmi v reklamačnom konaní • skúšanie zmesí a testovanie hotových výrobkov • pracovné cesty súvisiace s reklamáciami a sťažnosťami zákazníkov • firemný mobil • možnosť pružnej pracovnej doby • zázemie v stabilnej výrobnej spoločnosti • príspevok na stravu
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Nástrojár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Nástrojár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • návrh tvaru jednoduchých nástrojov a hubíc • zostavenie upínacieho prípravku pre zváranie alebo frézovanie s požiadavkou dodržania súososti väčšej než 0,2 mm • zabezpečovanie výroby jednoduchých dielov prototypov podľa technickej dokumentácie i bez technickej dokumentácie, vrátane montáže • zostavenie strihadla s jedným strížnikom tvarového prierezu, vrátane dokončenia predfrézovaného tvaru • zázemie v stabilnej výrobnej spoločnosti • nástup možný ihneď • príspevok na stravu
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha klasických lisov a lisov v poloautomatickej prevádzke, vulkanizácia gumárenských výrobkov na vstrekolisoch. Obsluha liniek kontinuálnej vulkanizácie. – zázemie v stabilnej spoločnosti – príspevok na stravu – príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie – príspevok na ubytovanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Líder (Teamleader, Inžinier kvality, Vedúci zmeny) PD

Ponúkame pracovnú pozíciu : Líder (Teamleader, Inžinier kvality, Vedúci zmeny) PD


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Koordinácia a riadenie priebehu objednávky, – vedenie tímu pracovníkov a ich koordinácia pri kontrole kvality výrobkov, – komplexné riešenia problémov, – koordinácia a implementácia nápravných a preventívnych opatrení, – sledovanie kvalitatívnych, kvantitatívnych a iných ukazovateľov, – sledovanie a implementácia zákazníckych požiadaviek, komunikácia so zákazníkom, – školenie pracovníkov, atď.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Kontrolór kvality v automobilovom priemysle, Dolné Vestenice

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kontrolór kvality v automobilovom priemysle, Dolné Vestenice


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Nenáročná kontrola dielov a súčiastok, pomocné práce vo výrobe (napr. manuálne opracovanie dielov, opravy komponentov…), – správne označovanie kontrolovaných výrobkov, evidencia priebehu kontroly, – pozícia je vhodná pre mužov aj ženy. absolventa – Mladý kolektív, – možnosť flexibilného pracovného času, – možnosť získať prémie a dochádzkový bonus, – príplatky za prípadnú prácu vo sviatok, cez víkend alebo v noci. Bližšie informácie o mzdových podmienkach a o možnostiach dopravy do práce ochotne poskytneme telefonicky alebo mailom (praca@iqs.sk).
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce
Viac informácií