Ponuky:

Materiálový špecialista – technický zamestnanec vývoja

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Materiálový špecialista – technický zamestnanec vývoja


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Kontrola miešania zmesí, – sledovanie nových výrobno-technických a technologických postupov, – prípravy zmesí, – posudzovanie chemických vlastností zmesí, – kontrola technického zabezpečenia miešania a prípravy zmesí interne a u dodávateľov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Líder (Teamleader, Inžinier kvality, Vedúci zmeny)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Líder (Teamleader, Inžinier kvality, Vedúci zmeny)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – koordinácia a riadenie priebehu objednávky – vedenie tímu pracovníkov a ich koordinácia pri kontrole kvality výrobkov – komplexné riešenia problémov – koordinácia a implementácia nápravných a preventívnych opatrení – sledovanie kvalitatívnych, kvantitatívných a iných ukazovateľov – sledovanie a implementácia zákazníckych požiadaviek, komunikácia so zákazníkom – školenie pracovníkov, atď…
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Lisár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lisár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Lisovanie gumo-kovových výrobkov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Kontrola výrobkov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kontrola výrobkov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ručné opracovanie výrobkov, prípadne strojové opracovanie na jednoúčelových strojoch, vzhľadová kontrola, balenie vyhovujúcich výrobkov podľa pracovného postupu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obrábač kovov – frézar

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obrábač kovov – frézar


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Frézovanie dielov (kusová výroba) podľa výkresovej dokumentácie – voľba vhodných nástrojov, na opracovávanie, nameranie nástrojov, tvorba fréz, programov na stroji (Heidenhain), kontrola rozmerov na obrobku po opracovávaní, drobné mechanické práce (vŕtanie na vŕtačke, brúsenie, …).
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava jedál.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kontrolór kvality v automobilovom priemysle

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kontrolór kvality v automobilovom priemysle


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Nenáročná kontrola dielov a súčiastok, pomocné práce vo výrobe (napr. manuálne opracovanie dielov, opravy komponentov…), – správne označovanie kontrolovaných výrobkov, evidencia priebehu kontroly, – pozícia je vhodná pre mužov aj ženy.
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce
Viac informácií

Vedúci odboru vývoja nových výrobkov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci odboru vývoja nových výrobkov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – komplexne riadi činnosti v oblasti výskumu a vývoja nových výrobkov – spracováva koncepcie a štúdie rozvoja jednotlivých druhov výrob v rámci a.s., ovplyvňovanie inovačných a vývojových procesov – spracováva nápravné a preventívne opatrenia súvisiace s vývojom nových výrobkov, zavádzanie nových technológií do procesu výroby – vedenie príslušnej technickej a prevádzkovej dokumentácie – tvorba ročného plánu vývojových projektov – koordinácia sledovania nákladov na jednotlivé projekty
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič nákladného vozidla v medzinárodnej doprave

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič nákladného vozidla v medzinárodnej doprave


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vodič medzinárodnej kamiónovej dopravy. Nie je to práca v Únii. ADR výhodou. Nutné mať čistý register trestov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník fyzickej ochrany majetku

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník fyzickej ochrany majetku


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Fyzická ochrana priemyselného objektu, vstup/výstup osôb, vjazd výjazd vozidiel, evidencie návštev…iba nočné zmeny cez týždeń, v sobotu, nedeľu a sviatky 24 hodinové stráženie (denné, nočné zmeny)…veľmi vhodné ako TPP. alebo ako brigáda popri TPP, pre výsluhových, starobných a invalidných dôchodcov, ZŤP…
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Zamestnanec skúšobného laboratória

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zamestnanec skúšobného laboratória


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: > výkon meraní a skúšok materiálov a výrobkov použitím rôznych meracích zariadení > výkon chemickej analýzy stavu čistiacich lázní a stavu demineralizovanej vody > posúdenie nameraných hodnôt podľa platných špecifikácií > výkon meraní pre prvé a kontrolné vzorkovanie (PPAP,EMPB) > výkon meraní potrebných pre analýzy spôsobilosti meracích zariadení a procesov > triedenie laboratórneho odpadu > vypracovanie správ o výsledkoch meraní > kontrola technického stavu meracích prostriedkov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií