Ponuky:

Kontrolór kvality v automobilovom priemysle

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kontrolór kvality v automobilovom priemysle


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Nenáročná kontrola dielov a súčiastok, pomocné práce vo výrobe (napr. manuálne opracovanie dielov, opravy komponentov…), – správne označovanie kontrolovaných výrobkov, evidencia priebehu kontroly, – pozícia je vhodná pre mužov aj ženy.
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Vedúci odboru vývoja nových výrobkov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci odboru vývoja nových výrobkov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – komplexne riadi činnosti v oblasti výskumu a vývoja nových výrobkov – spracováva koncepcie a štúdie rozvoja jednotlivých druhov výrob v rámci a.s., ovplyvňovanie inovačných a vývojových procesov – spracováva nápravné a preventívne opatrenia súvisiace s vývojom nových výrobkov, zavádzanie nových technológií do procesu výroby – vedenie príslušnej technickej a prevádzkovej dokumentácie – tvorba ročného plánu vývojových projektov – koordinácia sledovania nákladov na jednotlivé projekty
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič nákladného vozidla v medzinárodnej doprave

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič nákladného vozidla v medzinárodnej doprave


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vodič medzinárodnej kamiónovej dopravy. Nie je to práca v Únii. ADR výhodou. Nutné mať čistý register trestov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník fyzickej ochrany majetku

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník fyzickej ochrany majetku


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Fyzická ochrana priemyselného objektu, vstup/výstup osôb, vjazd výjazd vozidiel, evidencie návštev…iba nočné zmeny cez týždeń, v sobotu, nedeľu a sviatky 24 hodinové stráženie (denné, nočné zmeny)…veľmi vhodné ako TPP. alebo ako brigáda popri TPP, pre výsluhových, starobných a invalidných dôchodcov, ZŤP…
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Zamestnanec skúšobného laboratória

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zamestnanec skúšobného laboratória


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: > výkon meraní a skúšok materiálov a výrobkov použitím rôznych meracích zariadení > výkon chemickej analýzy stavu čistiacich lázní a stavu demineralizovanej vody > posúdenie nameraných hodnôt podľa platných špecifikácií > výkon meraní pre prvé a kontrolné vzorkovanie (PPAP,EMPB) > výkon meraní potrebných pre analýzy spôsobilosti meracích zariadení a procesov > triedenie laboratórneho odpadu > vypracovanie správ o výsledkoch meraní > kontrola technického stavu meracích prostriedkov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Asistentka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistentka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Administratívna činnosť. – Práca vhodná lne pre občana s invalidným dôchodkom. – Výberové konanie dňa 24.01. o 10:00 hod. úrad práce v PD.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Kontrolórka gumových výliskov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kontrolórka gumových výliskov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vizuálna kontrola kvality gumových výliskov. Práca je vhodnejšia pre uchádzačky o zamestnanie (ženy).
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Gumár – opracovanie

Ponúkame pracovnú pozíciu : Gumár – opracovanie


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ručné opracovanie výrobkov, prípadne strojové opracovanie na jednoúčelových strojoch, vzhľadovú kontrolu, balenie vyhovujúcich výrobkov podľa pracovného postupu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Gumár na kvalite – medzioperačná kontrola výrobkov z gumy

Ponúkame pracovnú pozíciu : Gumár na kvalite – medzioperačná kontrola výrobkov z gumy


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Plnenie úloh v oblasti medzioperačnej a výstupnej kontroly, – komplexná kontrola vytlačovaných výrobkov z technickej gumy, kontrola parametrov procesu vrátane vedenia evidencie a vyhodnocovania výsledkov, – vystavovanie protokolov o nekvalitných výrobkoch, – vykonávanie fyzikálno-mechanických skúšok hotových výrobkov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič nákladného vozidla v medzinárodnej doprave

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič nákladného vozidla v medzinárodnej doprave


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vodič medzinárodnej kamiónovej dopravy. Nie je to práca v Únii. ADR výhodou. Nutné mať čistý register trestov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Výrobný manipulant

Ponúkame pracovnú pozíciu : Výrobný manipulant


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – presun dokončenej a nedokončenej výroby medzi výrobňami, – zaskladovanie / vyskladnenie surovín, polotovarov a výrobkov, vrátane evidencie v IS, – zodpovednosť za plynulý tok materiálov medzi skladmi, – vykladanie a kontrola obalového materiálu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií