Ponuky:

Skladník – Gáň

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník – Gáň


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca na VZV. Vykladanie a nakladanie kamiónov. Práca s ručným skenerom. absolventa – dlhodobá práca na TPP – práca len na rannú a poobednú zmenu – zabezpečená doprava cca 35 km na všetky smery – možnosť ubytovania – výborné platové podmienky – možnosť nadčasov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Skladník – Gáň

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník – Gáň


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca na VZV. Vykladanie a nakladanie kamiónov. Práca s ručným skenerom. absolventa – dlhodobá práca na TPP – práca len na rannú a poobednú zmenu – zabezpečená doprava cca 35 km na všetky smery – možnosť ubytovania – výborné platové podmienky – možnosť nadčasov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavačka v zamestnaneckom bufete

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavačka v zamestnaneckom bufete


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca v zamestnaneckom bufete. Obsluha zákazníkov. Blokovanie obedov. Práca s registračnou pokladňou. Práca v stabilnej spoločnosti. Dobré platové podmienky. Je to práca v zamestnaneckom bufete vo výrobnom závode.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor/ka – skladník/čka – balič/ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor/ka – skladník/čka – balič/ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – hľadáme zamestnancov do logistického centra Gáň Galanta a do logistického centra Senec – pozícia vhodná pre mužov aj ženy /práca v stoji/balenie telefónov na montážnej linke – manipulácia s tovarom – práca v dvojzmennej prevádzke: ranná 6:00 – 14:00, poobedná 14:00 – 22:00 – balenie a skenovanie tovaru /telefónov/ – udržiavať pracovisko v čistote: odovzdať odpadový materiál, ktorý vzniká pri balení, separovať tento odpad do vopred pripravených košov a priebežne vysypávať koše absolventa – platové ohodnotenie závisí od výkonnostného zaradenia až do 850 € brutto – výkonnostný bonus – príplatky podľa zákona /nadčas, nočná práca, víkendy/ – práca v príjemnom kolektíve – refferal bonus pri odporučení zamestnanca – príspevok na stravné lístky nad rámec zákona – motivačné benefity – zabezpečujeme dopravu do logistického centra Gáň Nástupné miesta: Kolárovo, Neded, Vlčany, Šaľa, Galanta, Nebojsa, Sereď, Veľká Mača, Sládkovičovo, Matúškovo, Košúty – stabilná práca
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Tlmočník ukrajinský jazyk – slovenský jazyk

Ponúkame pracovnú pozíciu : Tlmočník ukrajinský jazyk – slovenský jazyk


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Tlmočenie zahraničným skladovým pracovníkom. • Preklad dokumentácie. • Zázemie stabilnej medzinárodnej spoločnosti. • Práca v príjemnom pracovnom prostredí. • Dlhodobá pracovná perspektíva. • Možnosť osobného rozvoja a profesného rastu podporeného potrebnými vzdelávacími aktivitami.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Tlmočník srbský jazyk – slovenský jazyk

Ponúkame pracovnú pozíciu : Tlmočník srbský jazyk – slovenský jazyk


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Tlmočenie zahraničným skladovým pracovníkom. • Preklad dokumentácie. • Zázemie stabilnej medzinárodnej spoločnosti. • Práca v príjemnom pracovnom prostredí. • Dlhodobá pracovná perspektíva. • Možnosť osobného rozvoja a profesného rastu podporeného potrebnými vzdelávacími aktivitami.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Skladový pracovník – Vodič VZV (Gáň)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladový pracovník – Vodič VZV (Gáň)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Vykonáva manuálnu prácu v skladových priestoroch s použitím technických zariadení (NZV, VZV) a skenera, – Spolupracuje s ostatnými členmi tímu, – Pracuje podľa pravidiel BOZP, interných pravidiel a postupov DP DHL, – Spracováva potrebnú dokumentáciu, – Plní ďalšie úlohy v súlade s pokynmi nadriadených.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Skladový pracovník (Gáň)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladový pracovník (Gáň)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Vykonáva manuálnu prácu v skladových priestoroch s použitím technických zariadení NZV a skenera, – Spolupracuje s ostatnými členmi tímu, – Pracuje podľa pravidiel BOZP, interných pravidiel a postupov DP DHL, – Spracováva potrebnú dokumentáciu, – Plní ďalšie úlohy v súlade s pokynmi nadriadených. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

VEDÚCI PRACOVNÍK, TEAM LEADER / KOORDINÁTOR

Ponúkame pracovnú pozíciu : VEDÚCI PRACOVNÍK, TEAM LEADER / KOORDINÁTOR


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Vedie, motivuje, zaškoľuje, hodnotí, kontroluje kvantitu a kvalitu vykonanej práce zvereného tímu v súlade s potrebami zákazníka prevádzky a pravidlami DP DHL, • Sleduje a riadi pracovný výkon svojho tímu, riadi jednotlivé činnosti tímu smerom k dosahovaniu stanovených výsledkov, • Bezodkladne informuje svoj tím o všetkých úpravách a zmenách pracovných postupov a procesov, • Spracováva a vytvára dokumenty pre potreby zvereného oddelenia, interného aj externého zákazníka a nadriadených, • Spolupracuje s ostatnými oddeleniami a tímami na všetkých úrovniach spoločnosti, • Zabezpečuje, aby všetci členovia tímu postupovali podľa pravidiel BOZP, jednotlivých školení a tréningov. Nahlasuje porušenia BOZP, vzniknuté škody a pracovné úrazy. Navrhuje a implementuje nápravné opatrenia pre zabránenie ich vzniku, • V prípade potreby zastupuje pracovné pozície oddelenia v plnom rozsahu, • Organizuje a vedie pravidlené porady s členmi tímu (denné a týždenné stretnutia), zdieľa doležité informácie v potrebnej kvalite a kvantite, • Zodpovedá za presnosť, včasnosť a aktuálnosť údajov dochádzky v dochádzkovom systéme všetkých členov tímu. Riadi neprítomnosť členov tímu v práci. Schvaľuje dovolenky členom tímu podľa ich nároku a potrieb prevádzky, • Navrhuje odmeny členov tímu v súlade s pracovným výkonom a internými pravidlami, • Pripravuje a odovzdáva požadované správy a reporty za svoje oddelenie v požadovanom čase a kvalite, • Tvorí pozitívnu pracovnú atmosféru a je osobným príkladom pre ostatných spolupracovníkov, • Dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie interných pravidiel a procesov, pravidiel BOZP, navrhuje ich zlepšenia. • Zodpovedá za všetky záležitosti týkajúce sa Integrovaného Manažérskeho Systému(kvalita, životné prostredie, BOZP, BCM). • Zázemie stabilnej medzinárodnej spoločnosti, • Práca v príjemnom pracovnom prostredí, • Dlhodobá pracovná perspektíva, • Možnosť osobného rozvoja a profesného rastu podporeného potrebnými vzdelávacími aktivitami.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Balič

Ponúkame pracovnú pozíciu : Balič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výkladka, nákladka kamiónov, ručné balenie tovaru, fóliovanie. Doprava zdarma( v smere trasy), ubytovanie zabezpečené, stravné lístky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Ručný balič, plnič

Ponúkame pracovnú pozíciu : Ručný balič, plnič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: operátorky výroby – balič/ka. jednoduchá manipulácia s drobným tovarom, práca na baliacej linke, skenovanie tovaru. VK ja na ÚPSVaR Galanta, Staničná 5 dňa 6.8.2014 o 13.00 hod.2. posch. zasadačka úradu
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií