Ponuky:

Pracovník v akvakultúre

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník v akvakultúre


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Starostlivosť o ryby v chovnej hale, kŕmenie rýb, príprava krmiva, manipulácia s rybami, čistiace a údržbové práce. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Obsluha vykurovacích zariadení – kurič

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obsluha vykurovacích zariadení – kurič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vedenie prevádzkových záznamov kotolní, výmenníkových staníc a pod. Montáž, demontáž, oprava kotlov. Obsluha výmenníkových staníc a všetkých druhov kotlov bez rozlišovania vyhrievacích telies. Vykonávanie bežnej údržby, čistenie a mazanie vyhrievacích telies. Kontrola nastavenia hodnôt na regulačných prístrojoch. Upratovanie prevádzkových priestorov. zdravotne postihnutého Absolvovanie kurzu kuriča na náklady zamestnávateľa v prípade, že uchádzač nevlastní osvedčenie kuriča a má skúsenosti ako pomocník kuriča.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vychovávateľ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vychovávateľ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výchovno-vzdelávacia individuálne orientovaná činnosť zameraná na rozvoj tvorivých schopností detí umiestnených v detskom domove s nariadenou ústavnou starostlivosťou, predbežným opatrením a výchovným opatrením vrátane vypracúvania programov výchovnej a záujmovej činnosti s využitím špeciálnych výchovných metód. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sociálny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Sociálny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Sociálny pracovník pracovisko Handlová: Po prijatí dieťaťa do DeD informuje dieťa a jeho rodičov o: právach dieťaťa, právach a povinnostiach biologických rodičov, o pláne sociálnej práce s rodinou dieťaťa, o spolupráci s rodičmi pri sanácii, pri neúspešnej sanácii rodiny informuje dieťa a jeho rodinu o možnostiach zverenia dieťaťa do NRS. Vedie spisovú dokumentáciu dieťaťa podľa príslušnej legislatívy (zákon č. 305/2005 Z.z.) Zodpovedá za vypracovávanie individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa. Poskytovanie sociálneho poradenstva dieťaťu a jeho rodine. Prešetrovanie pomerov v biologickej rodine dieťaťa. Spolupráca s orgánom SPODaSK a obcou pri koordinovaní sociálneho plánu práce s dieťaťom a rodinou. Spolupráca s ostatnými členmi OT a vychovávateľmi. Možnosť zaujať vedúcu pozíciu koordinátora pracoviska. absolventa Pružný pracovný čas. Možnosť sebarealizácie a osobnostného rastu formou vzdelávania podporovaného zo strany zamestnávateľa. Možnosť osobného ohodnotenia finančnou formou ako aj iné benefity zo strany zamestnávateľa. Možnosť kariérneho postupu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Lekár ODCH

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lekár ODCH


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: poskytovanie lekárskej starostlivosti na oddelení dlhodobo chorých v odbore vnútorné lekárstvo alebo geriatria zdravotne postihnutého absolventa nájomné ubytovanie v areáli nemocnice, výhodné platové podmienky
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Stomatológ – zubný lekár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stomatológ – zubný lekár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: poskytovanie zubnej starostlivosti v oblasti stomatológia
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Elektrikár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – všeobecné elektroinštalačné práce – elektroinštalačné práce – opravy, údržba el. zariadení – elektroinštalácie v novostavbách – obnova elektroinštalácie v budovách rôzneho druhu – hlavný pracovný pomer na švajčiarsku pracovnú zmluvu – možnosť nadčasov – zabezpečíme ubytovanie (hradené zamestnancom, strava samostatne zabezpečovaná) – bezplatné spracovanie roč. zúčtovania dane a spracovanie podkladov pre získanie rod. prídavkov v CH – pri obojstrannej spokojnosti dlhodobá spolupráca
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič kamiónu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič kamiónu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: medzinárodná doprava (ČR).
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Predavač – pokladník Handlová

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač – pokladník Handlová


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Vedenie pokladne (blokovanie, manipulácia s peniazmi) • Spracovanie dennej uzávierky na pokladni, odvod hotovosti • Starostlivosť o zverený úsek tovarov • Kontrola doby spotreby na tovare • Kontrola správnosti cenoviek • Starostlivosť o zákazníka • Ochrana majetkových hodnôt
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií