Ponuky:

Vodič nákladného vozidla

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič nákladného vozidla


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vedenie a údržba motorového vozidla.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Pekár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pekár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výroba pekárenských výrobkov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Cukrár/ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Cukrár/ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výroba cukrárenských produktov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Predavačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

elektrikár

Ponúkame pracovnú pozíciu : elektrikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

elektronik

Ponúkame pracovnú pozíciu : elektronik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

elektronik

Ponúkame pracovnú pozíciu : elektronik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocnica v kuchyni

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocnica v kuchyni


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocné práce v kuchyni pri varení, príprava raňajok, údržba poriadku v kuchyni.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocný vychovávateľ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný vychovávateľ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zabezpečovanie náhradnej starostlivosti pre deti v detskom domove, najmä vykonávanie pomocných prác pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu, zabezpečovanie základných potrieb deťom umiestneným na jednotlivých skupinách v detskom domove, sledovanie osobného rastu detí, sledovanie zdravotného stavu detí, zabezpečovanie voľnočasových aktivít a ďalšie práce potrebné pre plynulý chod skupiny.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vychovávateľ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vychovávateľ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – výchovná a vzdelávacia činnosť na skupine – zabezpečovanie jednotného výchovného prístupu k deťom – kladenie dôrazu na individuálny prístup k dieťaťu – komunikovanie s vedením DeD a odborným tímom pri plánovaní práce s dieťaťom – spolupráca s biologickou rodinou dieťaťa – zabezpečovanie voľno-časových aktivít
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Farmaceutický laborant inde neuvedený

Ponúkame pracovnú pozíciu : Farmaceutický laborant inde neuvedený


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Voľné pracovné miesto je vhodné len pre absolventa v odbore: Farmaceutický laborant
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Predavačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Zlievarenský robotník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zlievarenský robotník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Odlievanie tlakové, – odlievanie pieskové, – odlievanie kokilové.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavač – pokladník Kremnica

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač – pokladník Kremnica


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Vedenie pokladne (blokovanie, manipulácia s peniazmi). • Spracovanie dennej uzávierky na pokladni, odvod hotovosti. • Starostlivosť o zverený úsek tovarov. • Kontrola doby spotreby na tovare. • Kontrola správnosti cenoviek. • Starostlivosť o zákazníka. • Ochrana majetkových hodnôt.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Programátor CNC strojov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Programátor CNC strojov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vytvára NC dáta pre CNC obrábacie centrá nástrojárne, vykonáva evidenciu NC dát týkajúcich sa nástrojárne; Vytvára modely existujúcich častí špeciálneho náradia, potrebných pre tvorbu NC dát; Vykonáva opravu a úpravu modelov potrebných pre tvorbu NC dát; Spolupracuje s konštrukciou náradia pri tvorbe NC dát na výrobu tvarovo zložitejších častí náradia
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Strojársky technológ (okrem zvárania)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Strojársky technológ (okrem zvárania)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Spracovanie technologických postupov výrobkov, overenie výroby na nových výrobkoch; Stanovenie špeciálneho náradia pre výrobu, zapracovanie zmenového a odchýlkového konania; Vykonávanie snímok pracovných operácií, chronometráží;
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií