Ponuky:

Zlievarenský robotník

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zlievarenský robotník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Odlievanie tlakové, – odlievanie pieskové, – odlievanie kokilové.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Predavač – pokladník Kremnica

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač – pokladník Kremnica


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Vedenie pokladne (blokovanie, manipulácia s peniazmi). • Spracovanie dennej uzávierky na pokladni, odvod hotovosti. • Starostlivosť o zverený úsek tovarov. • Kontrola doby spotreby na tovare. • Kontrola správnosti cenoviek. • Starostlivosť o zákazníka. • Ochrana majetkových hodnôt.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Programátor CNC strojov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Programátor CNC strojov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vytvára NC dáta pre CNC obrábacie centrá nástrojárne, vykonáva evidenciu NC dát týkajúcich sa nástrojárne; Vytvára modely existujúcich častí špeciálneho náradia, potrebných pre tvorbu NC dát; Vykonáva opravu a úpravu modelov potrebných pre tvorbu NC dát; Spolupracuje s konštrukciou náradia pri tvorbe NC dát na výrobu tvarovo zložitejších častí náradia
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Strojársky technológ (okrem zvárania)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Strojársky technológ (okrem zvárania)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Spracovanie technologických postupov výrobkov, overenie výroby na nových výrobkoch; Stanovenie špeciálneho náradia pre výrobu, zapracovanie zmenového a odchýlkového konania; Vykonávanie snímok pracovných operácií, chronometráží;
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Konštruktér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Konštruktér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca v CAD SW, ovládanie modelovania vv 3D formáte; Vypracovanie konštrukčnej a výrobnej dokumentácie, zmeny a odchýlky v konštrukčnej dokumentácii;
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zlievárenský robotník – odlievač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zlievárenský robotník – odlievač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Štandartné práce v zlievárni, ktorá odlieva hliníkové a zinkové odliatky technológiou kokilového a pieskového odlievania Miesto je vytvorené v zmysle § 51a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti – príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní pre uchádzača o zamestnanie vo veku do 29 rokov
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Údržbár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Údržbár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Opravy a údržba objektov, maliarske a natieračské práce, zemné, búracie a výkopové práce, mechanické čistenie kanalizácií…. Zváračský preukaz – výhodou Kuričský preukaz – výhodou
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pomocný vychovávateľ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný vychovávateľ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zabezpečovanie náhradnej starostlivosti pre deti v detskom domove, najmä vykonávanie pomocných prác pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu, zabezpečovanie základných potrieb deťom umiestneným na jednotlivých skupinách v detskom domove, sledovanie osobného rastu detí, sledovanie zdravotného stavu detí, zabezpečovanie voľnočasových aktivít a ďalšie práce potrebné pre plynulý chod skupiny.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vedúca sestra

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúca sestra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca s detským pacientom
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič nákladného vozidla

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič nákladného vozidla


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vedenie a údržba motorového vozidla.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Strážnik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Strážnik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Bezpečnostná služba.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Hotelová recepčná, Kremnica

Ponúkame pracovnú pozíciu : Hotelová recepčná, Kremnica


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príjem rezervácií individuálnych aj skupinových, cenové ponuky pre firmy, starostlivosť o hosťa počas pobytu, obsluha baru, vyúčtovanie hostí, komunikácia s hosťami, príprava pobytových balíčkov, aktívne podieľanie sa na hospodárskom výsledku firmy podľa odmeňovacieho systému. V hoteli GOLFER*** Kremnica.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár (okrem šéfkuchára)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár (okrem šéfkuchára)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: samostatné pripravovanie náročných teplých a studených jedál podľa jedálneho lístka, výkazu spotrebovaných potravín a podľa technologického postupu; vydávanie hotových jedál; zodpovednosť za správny odber vzoriek a ich správne uloženie podľa hygienických predpisov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

zdravotná sestra

Ponúkame pracovnú pozíciu : zdravotná sestra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť v súlade s právnymi predpismi v rozsahu štúdiom a odbornou praxou získaných vedomostí a zručností podľa osobitného predpisu, štaandartmi a lekárskou diagnózou.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník, servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník, servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha v reštaurácií; zamestnávateľa kontaktovať telefonicky +421 905 572 539
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Asistent predaja pre maloobchodnú činnosť a veľkoobchodnú činnosť v SR a zahraničí

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent predaja pre maloobchodnú činnosť a veľkoobchodnú činnosť v SR a zahraničí


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Maloobchodná činnosť: komunikácia so zákazníkom, obsluha zákazníka, poskytovanie informácii i tovare, pomoc pri výbere tovaru a asistencia, práca s pokladňou, obsluhovanie hotovostnýchc a bezhotovostných platieb, dokladanie tovaru, kontrola regálov, aranžovanie,evidencia a riešenie objednávok, predaj ponúkaného tovaru, podielanie sa na chode predajne. Veľkoobchodná činnosť: vyhladávanie obchodných partnerov a komunikácia so zákazníkom v pobaltských krajinách a krajinách bývalého sovietskeho zväzu. Zamestnávateľa kontaktovať elektronicky zaslaním životopisu a žiadosti na adresu: krajcovicova.optika@gmail.com
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Účtovník/ ekonóm

Ponúkame pracovnú pozíciu : Účtovník/ ekonóm


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Komplexné zabezpečenie účtovnej agendy vrátane miezd ( účtovanie rozpočtovej organizácie podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z), evidovanie a účtovanie dodáv. a odber. faktúr, účtovné uzavierky, štatistické výkazy, inventarizácia majetku, odpis majetku, komunikácia s bankou, so zriadenými rozpočt. organ.,
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Zlievarenský robotník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zlievarenský robotník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – odlievanie tlakové – odlievanie pieskové – odlievanie kokilové
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií