Ponuky:

elektronik

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : elektronik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Vychovávateľ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vychovávateľ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – výchovná a vzdelávacia činnosť na skupine – zabezpečovanie jednotného výchovného prístupu k deťom – kladenie dôrazu na individuálny prístup k dieťaťu – komunikovanie s vedením DeD a odborným tímom pri plánovaní práce s dieťaťom – spolupráca s biologickou rodinou dieťaťa – zabezpečovanie voľno-časových aktivít
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pomocný vychovávateľ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný vychovávateľ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zabezpečovanie náhradnej starostlivosti pre deti v detskom domove, najmä vykonávanie pomocných prác pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu, zabezpečovanie základných potrieb deťom umiestneným na jednotlivých skupinách v detskom domove, sledovanie osobného rastu detí, sledovanie zdravotného stavu detí, zabezpečovanie voľnočasových aktivít a ďalšie práce potrebné pre plynulý chod skupiny.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sezónny zamestnanec oddelenia mestskej zelene

Ponúkame pracovnú pozíciu : Sezónny zamestnanec oddelenia mestskej zelene


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Sezónna práca na oddelení mestskej zelene: údržba a úprava verejnej zelene, kosenie, starostlivosť o zeleň v meste.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zametanie a umývanie podláh s použitím dezinfekčných prostriedkov, vysávanie prachu elektrickým vysávačom, vynášanie odpadkov a výlučkou, použitého zdravotníckeho materiálu, umývanie okien; Po osobnej očiste a preoblečení donášanie stravy, umývanie a dezinfekcia riadu
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Predavač – pokladník Kremnica

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač – pokladník Kremnica


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Vedenie pokladne (blokovanie, manipulácia s peniazmi). • Spracovanie dennej uzávierky na pokladni, odvod hotovosti. • Starostlivosť o zverený úsek tovarov. • Kontrola doby spotreby na tovare. • Kontrola správnosti cenoviek. • Starostlivosť o zákazníka. • Ochrana majetkových hodnôt.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Operátor CNC

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor CNC


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – obsluha CNC strojov – obrábanie strojných súčiastok na obrábacích CNC strojoch – meranie odrobených súčiastok – výmena náradia
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Strojárenský robotník – obrábač kovov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Strojárenský robotník – obrábač kovov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Sekanie, tvarovanie, vŕtanie, opilovanie, obrusovanie, montážne práce, manipulačné práce
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Frézar

Ponúkame pracovnú pozíciu : Frézar


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Frézovanie, vŕtanie, opilovanie, obrusovanie, montážne práce, ťahové skúšky, valcovanie, manipulačné práce
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič MKD

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič MKD


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vedenie motorového vozidla.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič nákladného vozidla

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič nákladného vozidla


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vedenie a údržba motorového vozidla.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pekár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pekár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výroba pekárenských výrobkov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Cukrár/ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Cukrár/ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výroba cukrárenských produktov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Predavačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

elektrikár

Ponúkame pracovnú pozíciu : elektrikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

elektronik

Ponúkame pracovnú pozíciu : elektronik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

elektronik

Ponúkame pracovnú pozíciu : elektronik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií