Ponuky:

Kuchár

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Príprava denného menu a jedál a la carte, – príprava a výdaj menu, bufetových raňajok, coffee breakov, buffetov, – hospodárne využívanie produktov, – striktné dodržiavanie hygienických štandardov, – zodpovednosť za čistotu kuchynského zariadenia a priestorov (chladničky atď.), – komunikácia a spolupráca s obsluhou.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Pomocná sila v kuchyni – cukrárka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocná sila v kuchyni – cukrárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – pomocné práce v kuchyni pri príprave jedál a zákuskov – umývanie použitého riadu – zabezpečovanie hygieny v priestoroch kuchyne
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Čašník, servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník, servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Toto miesto je finančne podporené z národného projektu – §51a. PREOBSADENIE Podmienky: • -vek menej ako 25 rokov + doba vedenia v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace • -vek menej ako 29 rokov + doba vedenia v evidencii UoZ najmenej 6 mesiacov Prijatý zamestnanec musí spĺňať podmienku, že nezískal prvé platené zamestnanie. Obsaluha hostí. Vopred nutný telefonický kontakt.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Nástrojár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Nástrojár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Nástrojár – nástrojárske práce pri výrobe a oprave nástrojov a foriem podľa výkresovej dokumentácie, čítanie výkresovej dokumentácie, samostatnosť pri skladaní foriem a nástrojov. Výberové konanie sa uskutoční dňa 27.10.2016 od 13,00 v priestoroch ÚPSVaR Spišská Nová Ves, 1. poschodie, Klub práce č. 115.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sústružník kovov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Sústružník kovov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Sústružník kovov – obsluha sústruhu, opracovávanie kovov podľa výkresovej dokumentácie. Výberové konanie sa uskutoční dňa 27.10.2016 od 10,00 v priestoroch ÚPSVaR Spišská Nová Ves, 1. poschodie, Klub práce č. 115.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Majster odbornej výchovy

Ponúkame pracovnú pozíciu : Majster odbornej výchovy


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Majster odbornej výchovy – výchova a vzdelávanie žiakov
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Lisár plastov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lisár plastov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Lisár plastov – obsluha lisov, kontrola výliskov. Výberové konanie sa uskutoční dňa 27.10.2016 od 10,00 v priestoroch ÚPSVaR Spišská Nová Ves, 1. poschodie, Klub práce č. 115.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Obsluha NC a CNC strojov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obsluha NC a CNC strojov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha NC a CNC strojov – výroba dielcov podľa 3D programov a 2D výkresov. Výberové konanie sa uskutoční dňa 27.10.2016 od 13,00 v priestoroch ÚPSVaR Spišská Nová Ves, 1. poschodie, Klub práce č. 115.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Obchodný zástupca

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodný zástupca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obchodný zástupca – vyhľadávanie potenciálnych zákazníkov, ponuka výrobkov SEZ Výberové konanie sa uskutoční dňa 27.10.2016 od 13,00 v priestoroch ÚPSVaR Spišská Nová Ves, 1. poschodie, Klub práce č. 115.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Údržbár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Údržbár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Údržba a technické práce v hoteli.
Pracovný pomer: pracovný pomer na kratší pracovný čas
Viac informácií

Chyžná

Ponúkame pracovnú pozíciu : Chyžná


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Hlavné činnosti: – Upratovanie izieb, chodieb a spoločných priestorov. – Pravidelné vysávanie a utieranie prachu. – Vymieňanie použitej posteľnej bielizne a uterákov. – Čistenie hygienických a sociálnych zariadení, nábytku, dopĺňanie chýbajúcich hygienických potrieb. – PRÁCA AJ CEZ VÍKENDY.
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Donáškar

Ponúkame pracovnú pozíciu : Donáškar


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Toto pracovné miesto je finančne podporené – § 54 NP Cesta z kruhu nezamestnanosti. Cieľová skupina Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie podľa § 8 ods. 1) písm. c) zákona o službách zamestnanosti v platnom znení (občan vedený v evidencii najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov- dlhodobo nezamestnaný) Rozvoz jedál a starostlivosť o vozidlo. Vopred nutný telefoniký kontakt.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Majster vo výrobe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Majster vo výrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pracovné miesto vytvorené ma príspevok podľa § 54 – v rámci NP „podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti Preobsadenie Charakteristika vytvoreného podporovaného pracovného miesta: vytvorené pracovné miesto zamestnávateľ obsadí uchádzačom o zamestnanie (ďalej len UoZ) podľa § 6 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti: 1. ktorý bol pred zaradením do evidencie zamestnancom Panasonic AVC Networks Slovakia 2. ktorý bol pred zaradením do evidencie zamestnancom spoločnosti Railway Casted Components a.s. 3. znevýhodneným UoZ podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti ,vedeným(i) v evidencii UoZ ÚPSVR Spišská Nová Ves. Riadenie a organizovanie výrobného procesu. Vopred nutný telefonický kontakt.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

čašník/čka + donáška

Ponúkame pracovnú pozíciu : čašník/čka + donáška


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Toto pracovné miesto je finančne podporené – § 54 NP Cesta z kruhu nezamestnanosti. Cieľová skupina Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie podľa § 8 ods. 1) písm. c) zákona o službách zamestnanosti v platnom znení (občan vedený v evidencii najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov- dlhodobo nezamestnaný) Výberové konanie, Monika Alexandrová, čašník/čka (donáškar) , sa uskutoční dňa 21.12. 2016 o 10.00, ÚPSVaR SNV, 1 poschodie, č.d. 115 – Klub práce
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár (okrem šéfkuchára)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár (okrem šéfkuchára)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Kuchár Varenie a príparava jedál. Vopred nutný telefonický kontakt.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár/ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár/ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Dodržiavanie technologických postupov pri príprave jedál, hygiena pri príprave jedál, výdaj jedla podľa noriem
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič/zásobovač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič/zásobovač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Toto pracovné miesto je finančné podporené z ESF v rámci národného projektu XXI/B „Podpora vytvárania pracovných miest – 3“ (§ 54 vek do 29 rokov, 3 mes. evidencie/. Zásobovanie, rozvoz nábytku a montáž nábytku na mieste. Prosím vopred nutný telef. kontakt na t.č. +421907976055 a zároveň prosím zaslať životopis e-mailom janos.alux@gmail.com.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Predavačka rozličného tovaru – Krompachy 1/2 úväzok

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavačka rozličného tovaru – Krompachy 1/2 úväzok


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • práca na pokladni • doplňovanie tovaru na predajnú plochu • aktívna komunikácia s nakupujúcimi zákazníkmi • práca na predajnej ploche • zabezpečenie hygienického štandardu predajne
Pracovný pomer: pracovný pomer na kratší pracovný čas
Viac informácií