Ponuky:

Riadiaci pracovník (manažér) v priemysle inde neuvedený

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Riadiaci pracovník (manažér) v priemysle inde neuvedený


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riadiaci pracovník (manežér) v priemysle inde neuvedený
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Elektrikár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Oprava a údržba elektrických vodohospodárskych zariadení, – obsluha technologických zariadení, – úprava prevádzkových priestorov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

SAP operátor pre oddelenie Materiálu a logistiky

Ponúkame pracovnú pozíciu : SAP operátor pre oddelenie Materiálu a logistiky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca so systémom SAP a WMS Príjem a výdaj materálu Kontrola materiálu Spolupráca pri inventúre Spolupráca s pobočkami, …
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Asistentka administratívy

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistentka administratívy


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – evidencia došlej pošty a faktúr – komunikácia v anglickom jazyku s materskou spoločnosťou – príprava podkladov pre účtovníctvo – pomocné administratívne práce – komunikácia s úradmi
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Referent na oddelení kvality

Ponúkame pracovnú pozíciu : Referent na oddelení kvality


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Monitorovanie a udržiavanie systému manažmentu kvality v súlade s ISO/TS 16949:2009 a požiadavkami zákazníka, – príprava na audity, účasť na auditoch, – vykonávanie interných auditov a reporting, – riadenie dokumentácie, – a iné úlohy.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vedúci údržby strojov a zariadení

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci údržby strojov a zariadení


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: * Zodpovednosť za riešenie a vykonanie údržby na strojoch a zariadeniach * Plánovanie a koordinovanie údržbárskych prác * Vykonávanie preventívnych a predpísaných kontrol * Rýchle riešenie vzniknutých technických závad a nedostatkov * Vedenie, koordinovanie a školenie podriadených údržbárov * Zabezpečovanie technickej dokumentácie a vedenie servisných kníh * Reportovanie aktuálneho stavu sledovaných strojov a zariadení
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Údržbár strojov a zariadení

Ponúkame pracovnú pozíciu : Údržbár strojov a zariadení


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Bežné drobné a väčšie opravy strojov a zariadení, – zabezpečenie bezporuchovosti strihacích a narážacích strojov, – plnenie ročných údržbových plánov strojov, reporting údržby, – zlepšenia na strojoch, znižovanie počtu a času opráv.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Konštruktér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Konštruktér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Návrh protinávrhov výrobkov pre úžitkové sklo. • Spracovanie projektovej a výrobnej dokumentácie formového parku. • Komunikácia s dodávateľmi a zákazníkmi. • Komunikácia s ostatnými oddeleniami spoločnosti.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Hasič

Ponúkame pracovnú pozíciu : Hasič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Vykonáva preventívnu činnosť v oblasti požiarnej ochrany na prevádzkach a operatívne zabezpečuje odstránenie zistených závad. • Určuje protipožiarne opatrenia pri prácach so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru. • Zabezpečuje prevádzkyschopnosť motorových vozidiel a požiarno-technických zariadení. • Zabezpečuje ochranu prostriedkov požiarnej ochrany v závode. • Na základe príkazu nadriadeného vykonáva aj iné činnosti, ktoré vyplývajú z povahy priradených odborných činností.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Administratívny pracovník na oddelení MFG

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívny pracovník na oddelení MFG


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: *monitorovanie a kontrola zmien káblových zväzkov *komunikácia so zákazníkom *návštevy u zákazníka * a iné
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Manipulačný robotník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manipulačný robotník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocné manipulačné práce.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií