Ponuky:

Upratovačka – Považská Bystrica

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka – Považská Bystrica


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Upratovacie práce v sklade v Považskej Bystrici
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Upratovanie objektov a priestorov v spoločnosti RONA a.s.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Elektrikár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Oprava a údržba elektrických vodohospodárskych zariadení, obsluha technologických zariadení, úprava prevádzkových priestorov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Mzdová účtovníčka / mzdový účtovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Mzdová účtovníčka / mzdový účtovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Spracovanie mzdovej agendy. Evidencia mzdových podkladov. Príprava, spracovanie, odosielanie správ štátnym organizáciám. Príprava, kalkulácia, evidencia ročných zúčtovaní. Poradenstvo pre zamestnancov v oblasti miezd, daní a odvodov. Sledovanie a implementácia legislatívnych požiadaviek v oblasti miezd, daní, odvodov a sociálneho zabezpečenia.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Administratívny pracovník na oddelení kvality – QA Officer

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívny pracovník na oddelení kvality – QA Officer


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: * Komunikácia s predstaviteľmi zákazníka a predstaviteľmi dodávateľov. * Manažovanie sťažností od zákazníka, ich analýza a príprava nápravných opatrní. * Príprava na audity, účasť na auditoch. * Vykonávanie interných auditov a reporting. * Riadenie dokumentácie. * A iné úlohy.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Technický pracovník na oddelení produkčného inžinierstva

Ponúkame pracovnú pozíciu : Technický pracovník na oddelení produkčného inžinierstva


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zlepšovanie procesov, – vytváranie a revidovanie pracovných štandardov, – vytváranie štandardizovaného pracoviska pre výrobu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Manipulačný pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manipulačný pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocné manipulačné práce. Manuálne práce.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sestra

Ponúkame pracovnú pozíciu : Sestra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava a výdaj jedla.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií