Ponuky:

Riadiaci pracovník (manažér) v priemysle inde neuvedený

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Riadiaci pracovník (manažér) v priemysle inde neuvedený


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riadiaci pracovník v priemysle inde neuvedený
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Údržbár strojov a zariadení

Ponúkame pracovnú pozíciu : Údržbár strojov a zariadení


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Bežné drobné a väčšie opravy strojov a zariadení, – zabezpečenie bezporuchovosti strihacích a narážacích strojov, – plnenie ročných údržbových plánov strojov, reporting údržby, – zlepšenia na strojoch, znižovanie počtu a času opráv.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Konštruktér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Konštruktér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Návrh protinávrhov výrobkov pre úžitkové sklo. • Spracovanie projektovej a výrobnej dokumentácie formového parku. • Komunikácia s dodávateľmi a zákazníkmi. • Komunikácia s ostatnými oddeleniami spoločnosti.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Hasič

Ponúkame pracovnú pozíciu : Hasič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Vykonáva preventívnu činnosť v oblasti požiarnej ochrany na prevádzkach a operatívne zabezpečuje odstránenie zistených závad. • Určuje protipožiarne opatrenia pri prácach so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru. • Zabezpečuje prevádzkyschopnosť motorových vozidiel a požiarno-technických zariadení. • Zabezpečuje ochranu prostriedkov požiarnej ochrany v závode. • Na základe príkazu nadriadeného vykonáva aj iné činnosti, ktoré vyplývajú z povahy priradených odborných činností.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Administratívny pracovník na oddelení MFG

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívny pracovník na oddelení MFG


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: *monitorovanie a kontrola zmien káblových zväzkov *komunikácia so zákazníkom *návštevy u zákazníka * a iné
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Upratovanie objektov a priestorov v spoločnosti RONA a.s.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Elektrikár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Oprava a údržba elektrických vodohospodárskych zariadení, obsluha technologických zariadení, úprava prevádzkových priestorov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií