Ponuky:

Vodič VZV

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič VZV


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha a riadenie vysokozdvižného vozíka. – TPP, – dochádzkový bonus, – stravné lístky plne hradené zamestnávateľom, – prémie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Čašník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Servírovanie jedál a nápojov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor výroby na stredisku SKH – Galanta

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby na stredisku SKH – Galanta


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Opracovávanie, evidencia, vizuálna kontrola, balenie výliskov, skladanie, skrutkovanie a lepenie malých súčiastok. Práca vhodnejšia pre uchádzačov do 29 rokov (projekt ÚPSVAR). absolventa – Možnosť osobného rastu, – dochádzkový bonus, – preplácanie nadčasov, – stravné lístky v plnej výške hradené zamestnávateľom, – doprava zdarma /v smere trasy/.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Upratovačka na ubytovni

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka na ubytovni


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – upratovanie na ubytovni /spoločné priestory, izby, sociálne zariadenie/ – práca na 11,5 hodinové zmeny /ranná, ranná, voľno, voľno/ absolventa – stravné lístky plne hradené zamestnávateľom – dochádzkový bonus – prémie – doprava zdarma /v smere trasy/
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Operátor vo výrobe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor vo výrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – opracovávanie plastových výliskov /orezávanie, lepenie, feltovanie, balenie/ absolventa – stravné lístky – dochádzkový bonus – preplácanie nadčasov – doprava zdarma – v smere trasy
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Merač produkčnej kvality

Ponúkame pracovnú pozíciu : Merač produkčnej kvality


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Meranie plastových výliskov posuvným meradlom, – meranie plastových výliskov pomocou meracích prípravkov, – váženie plastových výliskov, – evidovanie meracích údajov v databáze a vyhodnotenie výsledkov, ma základe výsledku merania odsúhlasiť alebo zamietnuť nábeh výroby, – spolupráca zo zmenovou kvalitárkou, – vykonávanie úloh v oblasti merania na základe nariadenia nadriadeného.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

3D merací technik

Ponúkame pracovnú pozíciu : 3D merací technik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Obsluhovanie meracieho zariadenia Zeiss a práca so softvérom Calypso. – Meranie dielov na základe 2D a 3D výkresovej dokumentácie. – Spracovávanie údajov o kvalite výroby produktov. – Aktívne podieľanie sa na neustálom zlepšovaní v oblasti kvality a znižovaní zmätkovosti vo výrobe. – Dodržiavanie štandardov a vytváranie reportov nadriadenému. Ponúkame: – Prácu v stabilnej, medzinárodnej spoločnosti. – Stravné lístky v hodnote 3,40 Eur plne hradené zamestnávateľom. – Preplácanie nadčasov. – Prémie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Senior operátor vo výrobe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Senior operátor vo výrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – opracovánie plastových výliskov /orezávanie, lepenie, feltovanie, balenie/ absolventa – stravné lístky – dochádzkový bonus – preplácanie nadčasov – dorava /zdarma/ – v smere trasy
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor stroja – Galanta

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor stroja – Galanta


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Príjem vyrobených výrobkov z výroby, – komunikácia s výrobou, – vedenie evidencie vyrobených kusov a FIFO systému, – scanovanie hotových výrobkov. Pracuje sa v nepretržitej prevádzke systémom ranná/od 6.00-18.00hod/, nočná /od 18.00 – 6.00hod/, voľno /víkend voľný/ absolventa – Doprava firemnými autobusmi zo smerov Nové Zámky, Kolárovo, Komárno, Dunajská Streda, Veľký Meder a Trstice zdarma, – stravné lístky, – dochádzkový bonus, – prémie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič VZV

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič VZV


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha a riadenie vysokozdvižného vozíka. – TPP, – dochádzkový bonus, – stravné lístky plne hradené zamestnávateľom, – prémie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Junior projekt manažér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Junior projekt manažér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Tvorí a vykonáva projektovú, plánovaciu činnosť a operatívne, ústretovo spracováva meniace sa potreby a požiadavky. – V rámci projektovej prípravy, identifikuje potrebné zdroje a spracuje plánovanie s Projektovým teamom. – Počas trvania, až po ukončenie projektu dohliada na správne využitie zdrojov a znižovanie nákladov. – Tvorí a koordinuje projektové tímy. – Efektívne aplikuje metodiku a dodržiava projektové normy. – Neustále monitoruje, hodnotí a reportuje projekt a jeho priebeh, priraďuje individuálne zodpovednosti a kontroluje ich plnenie. – Hodnotí výsledky svojich denných pracovných aktivít, spracúva ich s projektovým teamom pred tým ako ich postúpy k zákazníkovi. – Pripravuje hodnotenia s ostatnými oddeleniami a zaisťuje kvalitu postupov a procesov. – Minimalizuje vystavenie projektu riziku. – Zabezpečuje úplnosť projektovej dokumentácie, jej aktuálnosť a zálohovanie. – Sleduje doručiteľnosť projektu použitím vhodných nástrojov. – Implementuje a riadi projektové zmeny a intervencie s cieľom dosiahnúť plánovaný výstup. – Vyhodnocuje a reportuje projekty a ich výsledky. – Tool tracking/stopovanie formy. – Zodpovedný za plnenie cieľov kvality. absolventa – prémie – stravné lístky – komplet zaškolenie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič VZV

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič VZV


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha a riadenie vysokozdvižného vozíka. – TPP, – dochádzkový bonus, – stravné lístky plne hradené zamestnávateľom, – prémie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Junior projekt manažér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Junior projekt manažér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Tvorí a vykonáva projektovú, plánovaciu činnosť a operatívne, ústretovo spracováva meniace sa potreby a požiadavky. – V rámci projektovej prípravy, identifikuje potrebné zdroje a spracuje plánovanie s Projektovým teamom. – Počas trvania, až po ukončenie projektu dohliada na správne využitie zdrojov a znižovanie nákladov. – Tvorí a koordinuje projektové tímy. – Efektívne aplikuje metodiku a dodržiava projektové normy. – Neustále monitoruje, hodnotí a reportuje projekt a jeho priebeh, priraďuje individuálne zodpovednosti a kontroluje ich plnenie. – Hodnotí výsledky svojich denných pracovných aktivít, spracúva ich s projektovým teamom pred tým ako ich postúpy k zákazníkovi. – Pripravuje hodnotenia s ostatnými oddeleniami a zaisťuje kvalitu postupov a procesov. – Minimalizuje vystavenie projektu riziku. – Zabezpečuje úplnosť projektovej dokumentácie, jej aktuálnosť a zálohovanie. – Sleduje doručiteľnosť projektu použitím vhodných nástrojov. – Implementuje a riadi projektové zmeny a intervencie s cieľom dosiahnúť plánovaný výstup. – Vyhodnocuje a reportuje projekty a ich výsledky. – Tool tracking/stopovanie formy. – Zodpovedný za plnenie cieľov kvality. absolventa – Prémie. – Stravné lístky. – Komplet zaškolenie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vstupno – výstupná kvalita

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vstupno – výstupná kvalita


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Kontrola výliskov, – spracovanie chýb, – zaznamenávanie opráv, výroby. absolventa – Dochádzkový bonus, – stravné lístky, – prémie, – doprava zabezpečená – zdarma /v smere trasy/.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Procesný inžinier so zameraním na IT

Ponúkame pracovnú pozíciu : Procesný inžinier so zameraním na IT


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Programovanie PC, – podpora užívateľov a správa ich profilov a údajov, – zálohovanie užívateľských údajov, – príprava preventívnych riešení na zvýšenie spoľahlivosti a dostupnosti techniky, – detekcia a odstraňovanie základných problémov sieťovej infraštruktúry, – evidencia IT techniky a SW licencií. – Preplácanie nadčasov, – prémie, – možnosť osobného rastu, – firemný telefón, – firemný pc.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Zmenový kvalitár/ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zmenový kvalitár/ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Práca v nepretržitej prevádzke – ranná/od 6.00 do 18.00 hod/, nočná /od 18.00 do 6.00 hod/, – vedenie denných hlásení, – kontrola kvality hotových výrobkov, – evidencia vyrobených a zabalených výrobkov. absolventa – Stravné lístky v hodnote 3,40 EUR v plnej výške hradené zamestnávateľom, – možnosť ubytovania zdarma, – doprava firemnými autobusmi zo smerov Komárno, Kolárovo, Trstice, Nové Zámky, Dunajská Streda zdarma.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Nástrojár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Nástrojár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Údržba, oprava a úprava vstrekovacích foriem a robotických hláv. – Stravné lístky v hodnote 3,40 Eur plne hradené zamestnávateľom, – dochádzkový bonus, – prémie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vedúci zoraďovač foriem

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci zoraďovač foriem


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – ovládanie činnosti zdvíhacích zariadení, – ovládanie činnosti VZV (pre držiteľov preukazu VZV), – vyčistenie dosadacích plôch formy od zbytkov plastu a plynov, – kontrola tesnosti hydraulických okruhov, – kontrola tesnosti okruhov stlačeného vzduchu, – aktualizácia a kontrola popisov vo forme, – kontrola a výmena spojovacích prvkov formy, – vykonávanie úloh podľa pokynov nadriadeného – doprava firemnými autobusmi zo smerov Kolárovo, Komárno, Trstice, Nové Zámky a Dunajská Streda zdarma – možnosť ubytovania zdarma – stravné lístky v hodnote 3,2 EUR v plnej výške hradené zamestnávateľom
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Junior technológ na SKH – Galanta

Ponúkame pracovnú pozíciu : Junior technológ na SKH – Galanta


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Nastavovanie strojov LP, – zavedenie a udržiavanie chodu projektov, – drobné opravy na lisovacích strojoch, – kontrola chodu technológie, vedenie záznamov výroby, – zdokonaľovanie výrobných procesov. absolventa – Možnosť ubytovania zadarmo, – doprava s firemnými autobusmi zo smerov Selice, Nové Zámky, Dunajská Streda, Trstice, Komárno, Kolárovo a Sereď zadarmo, – stravné lístky v hodnote 3,20 EUR.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií