Ponuky:

Kuchár

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: príprava a výdaj jedál
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Vstupno – výstupná kvalita

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vstupno – výstupná kvalita


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Kontrola výliskov, – spracovanie chýb, – zaznamenávanie opráv, výroby.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Upratovač/ka vo výrobe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovač/ka vo výrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Upratovanie priestorov vo výrobe a kancelárii. Práca na 12-hodinové zmeny /ranná, ranná, voľno, voľno/.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Procesný inžinier so zameraním na IT

Ponúkame pracovnú pozíciu : Procesný inžinier so zameraním na IT


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – programovanie PC – podpora užívateľov a správa ich profilov a údajov – zálohovanie užívateľských údajov – príprava preventívnych riešení na zvýšenie spolľahlivosti a dostupnosti techniky – detekcia a odstraňovanie základných problémov sieťovej infraštruktúry – evidencia IT techniky a SW licencií
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Zmenový kvalitár/ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zmenový kvalitár/ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – práca v nepretržitej prevádzke – ranná/od 6.00 do 18.00 hod/, nočná /od 18.00 do 6.00 hod/, – vedenie denných hlásení – kontrola kvality hotových výrobkov – evidencia vyrobených a zabalených výrobkov
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Asistent/ka manažéra kvality

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent/ka manažéra kvality


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – evidencia dochádzky zamestnancov, – objednávanie autobusov pre zamestnancov, – obnova, archivácia a vedenie výrobnej dokumentácie – spracovanie úloh na základe pokynov nadriadeného – pracuje sa na 1 zmenu od 7.00 hod do 15.30 hod – je potrebné kvôli dochádzkam chodiť do práce aj v sobotu na 1 – 2 hodiny
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Supervízor kvality

Ponúkame pracovnú pozíciu : Supervízor kvality


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vedenie tímu kvalitárov na oddeleniach LCM, FMM, PTC – prijímanie reklamácii od zákazníka – komunikácia s IQC a OQC u zákazníka, – účasť na rokovaniach so zákazníkom, – analýza chýb a vypracovávanie nápravných opatrení a ich implementácia do výroby, – analýza zmätkovitosti, zavádzanie opatrení na jej zníženie na týždennej a mesačnej báze, – návrhy na optimalizáciu práce ( kapacity, layouty, záznamy, atď.) – schvaľovanie vzoriek u zákazníka SDSK Voderady (trvalé, limitné) – komunikácia s ostatnými oddeleniami spoločnosti pri riešení problémov kvality, – školenie zamestnancov oddelení LCM a prislúchajúcich kvalitárov v oblasti kvality, – spolupráca s manažérom kvality a hlavnými kvalitármi pri riadení procesov a nastavovaní plánov, – príprava a spracovávanie reportov pre manažéra kvality, – plní a riadi sa príkazmi manažéra kvality,
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Junior výrobný operátor

Ponúkame pracovnú pozíciu : Junior výrobný operátor


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Základné pomocné operácie a práce vo výrobe.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zmenový merač produkčnej kvality

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zmenový merač produkčnej kvality


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Meranie plastových výliskov posuvným meradlom, – meranie plastových výliskov pomocou meracích prípravkov, – váženie plastových výliskov, – evidovanie meracích údajov v databáze a vyhodnotenie výsledkov, – na základe výsledku merania odsúhlasiť alebo zamietnuť nábeh výroby, – spolupráca so zmenovou kvalitárkou, – vykonávanie úloh v oblasti merania na základe nariadenia nadriadeného.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií