Ponuky:

Pracovník výroby sladu

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník výroby sladu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vybraný uchádzač bude vykonávať manuálnu prácu v nepretržitej prevádzke výroby sladu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Obchodný zástupca

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodný zástupca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obchodný zástupca zabezpečuje predaj tovarov. Informuje sa o obchodných možnostiach na trhu. Získava nových zákazníkov a poskytuje starostlivosť už získaným zákazníkom (obchodným partnerom). Pripravuje prezentácie a obchodné ponuky.
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce
Viac informácií

Klientský pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Klientský pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Práca na pobočke, t.j. starostlivosť o existujúcich a nových klientov spoločnosti Allianz SP, a.s, – komplexná správa osobných financií – riziká, investície, hypotéky, úvery, – príprava návrhov a vypracovanie projektov pre klientov, – uzatváranie zmlúv a spracovanie príslušnej agendy, – vedenie pridelenej administratívy, – dodržiavanie firemnej stratégie a obchodnej politiky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocný kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: príprava jedál, pomocné práce v kuchyni
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Šička

Ponúkame pracovnú pozíciu : Šička


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Šitie, zhotovovanie, montáž a žehlenie polovýrobkov a hotových výrobkov. – Obsluha šijacích poloautomatov a automatov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník vonkajšieho upratovania

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník vonkajšieho upratovania


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ukladanie a presun prázdnych nákupných vozíkov, upratovanie vonkajších a vnútorných priestorov.
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: upratovanie predajne, kancelárií a soc. miestností
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vedúci prevádzkovej jednotky MI a okolie

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci prevádzkovej jednotky MI a okolie


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – preberanie, ošetrovanie a predaj tovaru – vedenie príjmu a skladovej evidencie – komunikácia s dodávateľmi a obchodnými partnermi – objednávanie tovaru, zodpovednosť za skladbu sortimentu – zabezpečenie spracovania dennej a mesačnej uzávierky – zodpovednosť za chod predajne – zodpovednosť za plnenie stanovených ukazovateľov – riešenie reklamácií
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zdravotné sestry/asistenti – Nemecko

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotné sestry/asistenti – Nemecko


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ponúkame prácu pre zdravotné sestry, zdravotníckych asistentov (muži a ženy) do Nemecka. Pracuje sa na 12 hodinové zmeny, 3 týždňové turnusy. Momentálne hľadáme do českej rodiny v Nemecku, môže byť aj manželský pár. Podmienky: – Nemčina v tejto rodine nie je potrebná – skúsenosti s ležiacimi pacientmi, s tracheostomiou, bdelá kóma, dýchací pristroj, polohovanie – ukončené zdravotnícke vzdelanie ako všeobecná zdravotná sestra, zdravotnícky asistent/asistentka
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Administratívny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vypisovanie zmlúv, poskytovanie informácií klientom, písomná evidencia
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár/ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár/ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: príprava jedál
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

čašník, servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : čašník, servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha zákazníkov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Prevádzkový manažér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Prevádzkový manažér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Zabezpečenie plynulého chodu prevádzky, – organizácia, riadenie a kontrola práce personálu, – schopnosť samostatne rozhodovať a viesť kolektív, – vypracovanie štatistických údajov, – operatívne riešenie problémov – zodpovednosť za poskytovanú úroveň služieb, – vykonávanie dohľadu nad prebiehajúcimi akciami a podujatiami.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Dôstojník, veliteľ čaty – Michalovce

Ponúkame pracovnú pozíciu : Dôstojník, veliteľ čaty – Michalovce


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Názov výberového konania: Výberové konanie na funkciu kadet prípravnej štátnej služby v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin – absolvent civilnej vysokej školy. Číslo výberového konania: 4K/2017 Druh štátnej služby: prípravná štátna služba podľa § 22 zákona č. 281/2015 Z.z. Názov funkcie: kadet Predpokladaný nástup: august 2017 a január 2018 Podmienky prijatia do štátnej služby: Do štátnej služby možno prijať občana, ak a) požiadal o prijatie do štátnej služby, b) ku dňu prijatia do štátnej služby dosiahol najmenej 18 rokov veku, c) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, d) má štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo štátne občianstvo Slovenskej republiky a štátne občianstvo štátu, ktorý je 1. členským štátom Európskej únie, alebo 2. členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu, ktorej členom je Slovenská republika, e) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, f) je bezúhonný, g) je spoľahlivý, h) ovláda štátny jazyk, i) dosiahol vzdelanie na vojenskú hodnosť a na výkon funkcie, do ktorej má byť po skončení prípravnej štátnej služby ustanovený; to neplatí, ak ide o profesionálneho vojaka, ktorý počas prípravnej štátnej služby absolvuje vysokoškolské štúdium, na ktoré bol prijatý, j) ku dňu prijatia do štátnej služby nie je evidovaný ako občan, ktorý odoprel výkon mimoriadnej služby podľa osobitného predpisu, k) je zdravotne spôsobilý, psychicky spôsobilý a fyzicky zdatný, l) ku dňu prijatia do štátnej služby skončil činnosti, ktorých vykonávanie je obmedzené alebo zakázané podľa § 12 a ku dňu prijatia do štátnej služby skončil, prerušil alebo pozastavil výkon činností, ktorých vykonávanie je zakázané podľa § 13, m) nie je voči nemu vedené trestné stíhanie, n) súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu, o) úspešne absolvoval výberové konanie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zdravotná asistentka / Opatrovateľka – Anglicko

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotná asistentka / Opatrovateľka – Anglicko


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Osobná starostlivosť o seniorov pri hygiene, stravovaní, prevencia infekcie a ostatné opatrovateľské práce. Spolupráca so zdravotným personálom, vedenie dokumentácií a záznamov o klientoch, hlásenie všetkých nežiadúcich príhod, zaobstaranie čistoty.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič rozvozu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič rozvozu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Rozvoz pekárenských výrobkov odberateľom.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Náčelník skupiny, Michalovce

Ponúkame pracovnú pozíciu : Náčelník skupiny, Michalovce


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Názov výberového konania: Výberové konanie na obsadenie funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov Číslo výberového konania: 4DS/2017 Druh štátnej služby: dočasná alebo stála štátna služba podľa § 27 a § 29 zákona č. 281/2015 Z.z. Predpokladaný nástup: júl a august 2017 Podmienky prijatia do štátnej služby: Do štátnej služby možno prijať občana, ktorý a) požiadal o prijatie do štátnej služby, b) ku dňu prijatia do štátnej služby dosiahol najmenej 18 rokov veku, c) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, d) má štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo štátne občianstvo Slovenskej republiky a štátnej občianstvo štátu, ktorý je: 1. štátom Európskej únie alebo 2. členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu, ktorej členom je Slovenská republika, e) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, f) je bezúhonný, g) je spoľahlivý, h) ovláda štátny jazyk, i) ku dňu prijatia do štátnej služby nie je evidovaný ako občan, ktorý odoprel výkon mimoriadnej služby podľa osobitného predpisu, j) je zdravotne spôsobilý, psychicky spôsobilý a fyzicky zdatný, k) ku dňu prijatia do štátnej služby skončil činnosti, ktorých vykonávanie je obmedzené alebo zakázané podľa § 12 a ku dňu prijatia do štátnej služby skončil, prerušil alebo pozastavil výkon činností, ktorých vykonávanie je zakázané podľa § 13, l) nie je voči nemu vedené trestné stíhanie, m) súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu, n) úspešne absolvoval výberové konanie. Do dočasnej štátnej služby bez vykonania prípravnej štátnej služby môže byť prijatý občan (§ 27 ods. 2 zákona č. 281/2015 Z.z.), ak : – spĺňa hore uvedené podmienky, – vykonával štátnu službu v služobnom pomere menej ako 17 rokov, – spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby, – mu možno priznať vojenskú hodnosť podľa § 50, – do uplynutia maximálnej doby štátnej služby mu chýba najmenej jeden rok, – v roku prijatia do štátnej služby dosiahne vek najviac 45 rokov. Do stálej štátnej služby môže služobný úrad vymenovať profesionálneho vojaka po dosiahnutí maximálnej doby štátnej služby a na základe zhodnotenia jeho dočasnej štátnej služby (§ 29 ods. 1 zákona č. 281/2015), ak: – spĺňa hore uvedené podmienky, – vykonával štátnu službu v služobnom pomere najmenej 17 rokov, – spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby, – mu možno priznať vojenskú hodnosť podľa § 50, – do dovŕšenia vekovej hranice ustanovenej pre priznanú vojenskú hodnosť chýbajú najmenej tri roky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Čašník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií