Ponuky:

Vodič

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Rozvoz chleba a pekárenských výrobkov. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Riaditeľ zariadenia Dom Charitas sv. Jána Almužníka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Riaditeľ zariadenia Dom Charitas sv. Jána Almužníka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riaditeľ zariadenia organizuje, riadi, kontroluje a zodpovedá za plynulý a bezproblémových chod zvereného zariadenia Domu Charitas. Riaditeľ zariadenia metodicky a koncepčne riadi a organizačne zabezpečuje riadny a stabilizovaný chod Domu Charitas. Špecializované zariadene je umiestnené v obci Nová Ľubovňa. Klientmi zariadenia sú fyzické osoby s telesným postihnutím, fyzické osoby s mentálnym postihnutím, fyzické osoby s kombinovaným postihnutím.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Riaditeľ zariadenia Dom Charitas sv. Jána Almužníka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Riaditeľ zariadenia Dom Charitas sv. Jána Almužníka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riaditeľ zariadenia organizuje, riadi, kontroluje a zodpovedá za plynulý a bezproblémových chod zvereného zariadenia Domu Charitas. Riaditeľ zariadenia metodicky a koncepčne riadi a organizačne zabezpečuje riadny a stabilizovaný chod Domu Charitas. Špecializované zariadene je umiestnené v obci Nová Ľubovňa. Klientmi zariadenia sú fyzické osoby s telesným postihnutím, fyzické osoby s mentálnym postihnutím, fyzické osoby s kombinovaným postihnutím.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Riaditeľ zariadenia Dom Charitas sv. Jána Almužníka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Riaditeľ zariadenia Dom Charitas sv. Jána Almužníka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riaditeľ zariadenia organizuje, riadi, kontroluje a zodpovedá za plynulý a bezproblémových chod zvereného zariadenia Domu Charitas. Riaditeľ zariadenia metodicky a koncepčne riadi a organizačne zabezpečuje riadny a stabilizovaný chod Domu Charitas. Špecializované zariadene je umiestnené v obci Nová Ľubovňa. Klientmi zariadenia sú fyzické osoby s telesným postihnutím, fyzické osoby s mentálnym postihnutím, fyzické osoby s kombinovaným postihnutím.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič kamiónu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič kamiónu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Preprava tovaru v rámci EÚ. Stabilná práca, nový vozový park značky VOLVO.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Opatrovateľ/ka v Dome Charitas sv. Jána Almužníka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľ/ka v Dome Charitas sv. Jána Almužníka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vykonávanie samostatnej opatrovateľskej starostlivosti a zabezpečovanie individuálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby v špecializovanom zariadení. Starostlivosť a pracovná terapia pre prijímateľov sociálnej služby v špecializovanom zariadení. Špecializované zariadenie je umiestnené v obci Nová Ľubovňa. Klientmi zariadenia sú fyzické osoby s telesným postihnutím, fyzické osoby s mentálnym postihnutím, fyzické osoby s kombinovaným postihnutím.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocník v kuchyni

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocník v kuchyni


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: §54 do 29 r.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií