Ponuky:

Výrobný pracovník – vhodné pre soby so ZP

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Výrobný pracovník – vhodné pre soby so ZP


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: výroba vencov, kytíc a dekoračných predmetov, práca v sede, práca vhodná pre zdravotne postihnuté osoby Pohovor si prosím vopred dohodnite na tel. čísle: 0905 723 089.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Vodič

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vodič dodávky v medzinárodnej preprave.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kaderník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kaderník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavačka v drogérii

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavačka v drogérii


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: vykladanie tovaru, preberanie tovaru, obsluha zákazníkov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Lektor/ka anglického jazyka / Lektor/ka nemeckého jazyka / Lektor/ka ruského jazyka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lektor/ka anglického jazyka / Lektor/ka nemeckého jazyka / Lektor/ka ruského jazyka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Lektor/ka anglického jazyka (1 VPM), lektor/ka nemeckého jazyka (1 VPM), lektor/ka ruského jazyka (1 VPM). Požadovaný vysoký stupeň znalosti jazyka: anglického, nemeckého alebo ruského.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník, servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník, servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha hostí
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Výrobca balkánskej zmrzliny

Ponúkame pracovnú pozíciu : Výrobca balkánskej zmrzliny


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: výroba ostatných výrobkov z mlieka – balkánskej zmrzliny a mliečnych výrobkov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Montér výťahov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Montér výťahov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Montáž výťahov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

čašník- čašníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : čašník- čašníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Čašník/čašníčka v pivárni ARÉNA.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavač mäsa a mäsových výrobkov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač mäsa a mäsových výrobkov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predaj mäsa a mäsových výrobkov zákazníkom v maloobchodnej predajni. Udržiavanie prevádzkovej hygieny a poriadku na predajni. Dodržiavanie kvality predaja.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

fyziterapeut

Ponúkame pracovnú pozíciu : fyziterapeut


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: fyzioterapeut v rehabilitačnom centre
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Lekár v Ústave hematológie

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lekár v Ústave hematológie


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Diagnostická, preventívna a liečebná činnosť na úseku hematológie, terapia chorôb krvi a krvotvorby.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič nákladného motorového vozidla

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič nákladného motorového vozidla


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Rozvoz a zvoz tovaru v rámci štátoch EÚ, vybavovanie konkrétnych objednávok podľa pokynov zamestnávateľa.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Záhradník, pomocný pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Záhradník, pomocný pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Prijmeme pracovníkov na záhradnícke práce a pomocné práce, práce vonku, fyzická zdatnosť, vytrvalosť, dochvíľnosť, časová prispôsobivosť, vodičský preukaz typu B vítaný. Nové Zámky a okolie. Nástup od 1.3.2017. Životopis prosíme poslať mailom: info@grandiflora.sk, alebo informácie na tel. č.: 0903 972 139
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce
Viac informácií

Záhradník, pomocný pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Záhradník, pomocný pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Prijmeme záhradníka (predavača) do záhradného centra. Nové Zámky a okolie. Nástup ihneď. Životopis prosíme poslať mailom: info@grandiflora.sk, 0903 972 139.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Mechanik – lisiar

Ponúkame pracovnú pozíciu : Mechanik – lisiar


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: práca na vstrekolisoch na plasty
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovníčka vo výrobe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovníčka vo výrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: kontrolórka plastových výliskov
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Referent technického oddelenia

Ponúkame pracovnú pozíciu : Referent technického oddelenia


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: * vypracováva žiadosti a zabezpečuje všetky potrebné doklady a vyjadrenia k vydaniu rozhodnutí o umiestnení stavieb, stavebných povolení, zmien spôsobu užívania stavieb, kolaudačných rozhodnutí od všetkých dotknutých orgánov a organizácií a správcov inžinierskych sietí, * pre investičné akcie, rekonštrukcie a modernizácie vypracováva žiadosti a zabezpečuje v zmysle platných zákonov vydanie rozhodnutí o umiestnení stavieb, stavebné povolenia, zmeny spôsobu užívania stavieb, ohlásenia drobných stavieb a udržiavacích prác, kolaudačné rozhodnutia, * vedie agendu investičnej výstavby, * spolupracuje na príprave štvrťročných a ročných investičných zámerov družstva a na príprave mesačných splátkových kalendárov investičnej výstavby a externej údržby, * vedie evidenciu zmlúv o dielo investičnej výstavby, * vedie agendu investičnej komisie, * vedie evidenciu faktúr investičnej výstavby, * vypracováva a vedie evidenciu zápisov o odovzdaní a prevzatí stavieb, * vedie evidenciu nahlásených plánovaných odstávok dodávky elektrickej energie a nahlasuje termíny odstávok príslušným zodpovedným pracovníkom, * zabezpečuje hlásenie porúch dodávok elektrickej energie príslušnej organizácii, zabezpečujúcej obnovu dodávok elektrickej energie, * vedie evidenciu o spotrebe elektrickej energie podľa prevádzkových jednotiek, * sleduje správnosť zvolených ističov a sadzieb u jednotlivých prevádzkových jednotiek v nadväznosti na efektívnu spotrebu elektrickej energie a v prípade potreby zabezpečuje ich zmeny, resp. výmeny, * podieľa sa na návrhoch na zabezpečenie racionálneho a úsporného využívania elektrickej energie, * spolupracuje pri vypracovaní prepočtov spotreby elektrickej energie pre potreby fakturácie nákladov pre ekonomické prenájmy v spoločných objektoch, * spolupracuje a v prípade potreby vypracováva výpočty mesačných a časových indexov spotreby elektrickej energie, * vedie evidenciu evidenčných listov odpadov, * vypracováva hlásenia o odpadoch vyplývajúcich z platnej legislatívy a tieto zasiela na príslušné inštitúcie a vedie o nich evidenciu, * vedie evidenciu odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení podľa platných vyhlášok a noriem – elektrických, plynových, tlakových, zdvíhacích, atď…, * zabezpečuje odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení podľa platných vyhlášok a noriem, * zabezpečuje odstraňovanie závad vyplývajúcich z odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, * zabezpečuje napĺňanie programu Facility Managementu v rozsahu svojej činnosti, * spolupracuje s ostatnými referátmi oddelenia.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií