Ponuky:

Murár

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Murár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Murárske práce Miesto výkonu: Banská Štiavnica + zákazky mimo B. Štiavnice
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Strojník stavebného stroja sk. 4,9

Ponúkame pracovnú pozíciu : Strojník stavebného stroja sk. 4,9


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vedenie motorového vozidla a obsluha stavebného stroja Miesto výkonu B. Štiavnica + zákazky mimo B. Štiavnice
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Čašník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha zákaznkov,
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Hlavný kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Hlavný kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: práca hlavného kuchára, zostavovanie menu lístka, zodpovedanie za plynulý chod kuchyne
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

lektor, sprievodca v múzeu

Ponúkame pracovnú pozíciu : lektor, sprievodca v múzeu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: lektor – sprevádzanie návšetevníkov múzea
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Predavač/-ka, Banská Štiavnica

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač/-ka, Banská Štiavnica


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – predajná činnosť – práca na pokladni – komunikácia so zákazníkom – starostlivosť o predajňu
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Prevádzkar-Barman

Ponúkame pracovnú pozíciu : Prevádzkar-Barman


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Prevádzka a obsluha baru-kaviarne
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Osobná asistentka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Osobná asistentka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – rôzne druhy prác podľa pokynov nadriadeného – administratívne a asistenčné práce – spracovanie a zaúčtovanie faktúr, kontrola účt.dokumentov – práca s účtovníckymi systémami – občasný babysitting
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník/ čašníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník/ čašníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – obsluha v čajovni a reštaurácii TULSI – príprava nápojov – príprava čajov – manipulácia s potravinami
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

IT správca

Ponúkame pracovnú pozíciu : IT správca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Orientácia v počítačoch a hardware zariadení, starostlivosť o počítače a periferné zariadenia, inštalácia SW a OS, správa účtovného softvéru, administrácia LAN/WAN.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Účtovník/ekonóm

Ponúkame pracovnú pozíciu : Účtovník/ekonóm


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zodpovednosť za vedenie účtovníctva v spoločnosti, sledovanie aktuálnych zmien v účtovnej legislatíve a predpisoch a kontrola účtovných operácií podľa štandardov a legislatívy platnej pre slovenské účtovníctvo. Zabezpečenie správnosti a úplnosti účtovnej a daňovej evidencie v celej šírke finančného účtovníctva, inventarizácia záväzkov, pohľadávok, majetku. Vedenie skladového materiálu a majetkového účtovnícta. Príprava štatistických výkazov a dokladov pre potreby auditu a daňového poradenstva. Spolupráca s kontrolnými a daňovými orgánmi štátnej správy. Vypracovanie daňových priznaní a vyhotovovanie hlásení o DPH. Vypracovanie analýz a správ podľa požiadaviek vedenia spoločnosti. Zodpovednosť za mesačné, štvrťročné a ročné závierkové práce. Zabezpečovanie každodenných pracovných aktivít týkajúcich sa účtovníctva.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vedúca/-ci predajne – Banská Štiavnica

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúca/-ci predajne – Banská Štiavnica


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Vedenie predajne v duchu diskont-konceptu, – vedenie tímu predajne, – komunikácia so zákazníkom, – starostlivosť o predajňu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič kamiónu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič kamiónu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vedenie nákladného vozidla v štátoch EÚ, Rusko, Ukrajina, Kazachstan, Srbsko
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Šéfkuchár v rezorte so 4* hotelom, okr. Banská Štiavnica

Ponúkame pracovnú pozíciu : Šéfkuchár v rezorte so 4* hotelom, okr. Banská Štiavnica


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – organizácia a riadenie výroby jedál vrátane určenia technologických postupov a kalkulácii, kontrola ich dodržiavania – pravidelný up-grade existujúcich kalkulácií v programe GlueGastro – vedenie predpísanej evidencie – zostavovanie a la carte pri dodržiavaní ich správnej gastronomickej skladby – týždenne plánuje menu dňa s podmienkou dodržiavania obchodného rozpätia – kontrola činnosti vrátane oblasti ochrany spotrebiteľa, hygieny a bezpečnosti práce, dodržiavanie záručných lehôt a ošetrovanie materiálu, aby nedochádzalo stratám a ujme na zdraví hostí – vypracovanie rozpisov pracovných zmien a personálna činnosť v delegovanom rozsahu – vybavovanie reklamácií s dodávateľmi, prípadne zákazníkmi – značná morálna a hmotná zodpovednosť za hodnoty zverené na vyúčtovanie – odborná výchova učňov a priame riadenie čiastkových odborných skupín pracovníkov – hodnotenie výkonu a kvality práce podriadených pracovníkov – využívanie výpočtovej techniky – sleduje spotrebiteľský dopyt a na tomto podklade zavádza nový sortiment jedál a výroby s prihliadnutím na sezónnosť – nosí predpísané pracovné oblečenie a zodpovedá za nosenie pracovného oblečenia svojich podriadených – dodržiava organizačný, mzdový a pracovný poriadok – zodpovedá za dodržiavanie nových zákonov týkajúcich sa pracovnej činnosti v danej oblasti – zodpovedá za dodržiavanie všetkých vnútroorganizačných noriem, smerníc, príkazov a pokynov – dodržiava firemné tajomstvo, aby nedochádzalo k úniku informácií ku konkurenčným firmám – kontroluje a zabezpečuje dodržiavanie HACCP a zásad správnej výrobnej praxe – zabezpečenie maximálneho šetrenia so všetkými druhmi energií, PM a DHIM – zostavovanie vlastných receptúr – študuje odbornú literatúru na prehĺbenie odborných vedomosti – zdokonaľovanie kvality a hospodárnosti výroby jedál – vykonávanie ďalších úkonov na základe príkazu nadriadeného Viac na: https://www.hotelityjobs.sk/praca/hotelity-s-r-o/23615-sefkuchar-hlavny-kuchar.html
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodoinštalatér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodoinštalatér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: vodoinštalačné práce
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič autobusu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič autobusu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník čerpacej stanice

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník čerpacej stanice


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha čerpacej stanice, preda, poradenstvo, dokladanie tovaru, upratovacie práce
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Hlavný kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Hlavný kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

IT správca

Ponúkame pracovnú pozíciu : IT správca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Orientácia v PC a hardware zariadení , starostlivosť o počítače a periferné zariadenie, inštalácia SW a OS, správa účtovného softvéru, administrácia LAN/WAN. Záujemcovia o pracovné miesto zasielajte prosím životopisy na emailovú adresu:sekretariat@pivovarerb.sk. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií