Ponuky:

Asistent predaja zákazníkom

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent predaja zákazníkom


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – dokladanie tovaru na predajnej ploche – dodržiavanie čistoty a záručnej doby na tovare – obsluha zákazníkov, prípadná pomoc absolventa – stravné lístky – možnosť čerpania sociálneho fondu – možnosť čerpania zamestnaneckých benefitov, napr. 10% zľava na nákup tovaru
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Asistent predaja zákazníkom

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent predaja zákazníkom


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – dokladanie tovaru na predajnej ploche – dodržiavanie čistoty a záručnej doby na tovare – obsluha zákazníkov, prípadná pomoc absolventa – stravné lístky – možnosť čerpania sociálneho fondu – možnosť čerpania zamestnaneckých benefitov, napr. 10% zľava na nákup tovaru
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Prípravár vstupného materiálu vo výrobe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Prípravár vstupného materiálu vo výrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Prípravár vstupného materiálu vo výrobe-triedi kovové odpady potrebné pre výrobu Pracovné miesto vytvorené s podporou NFP, vhodné pre UoZ do 29 rokov veku 6 mesiacov v evidencii bonusy za dosiahnuté výsledky, mimofiremné akcie, dve prestávky
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Stavebný rozpočtár, kalkulant

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stavebný rozpočtár, kalkulant


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Rozpočtár prípravy rýboby a realizácie stavieb pre pozemné stavby a inžinierske siete ubytovanie a cesta z miesta sídla firmy a späť zdarma- cesta na pracoviská
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Čalúnnik (okrem umeleckého)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čalúnnik (okrem umeleckého)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Čalúnenie sedacích súprav Poznámka zamestnávateľa k obsadzovaniu pracovného miesta: Osobný pohovor u zamestnávateľa je potrebné dohodnúť vopred telefonicky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Stolár,konštruktér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stolár,konštruktér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Stolárske práce- výroba kostier na sedacie súpravy Poznámka zamestnávateľa k obsadzovaniu pracovného miesta: Osobný pohovor u zamestnávateľa je potrebné dohodnúť si vopred telefonicky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pracovník čerpacej stanice

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník čerpacej stanice


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Osobný pohovor u zamestnávateľa dohodnutý vopred telefonicky
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocné stavebné práce

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocné stavebné práce


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocné práce na stavbe pracovné miesto vytvorené cez NP PkZ, vhodné pre UoZ do 29 rokov veku min. 6 mesiacov v evidencii , do 25 rokov veku min. 3 mesiace v evidencii
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič nákladného motorového vozidla

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič nákladného motorového vozidla


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vedenie a obsluha nákladného motorového vozidla ubytovanie a cesta z miesta sídla firmy a späť zdarma- cesta na pracoviská
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Čašník, servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník, servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Osobný pohovor u zamestnávateľa, dohodnutý vopred telefonicky ubytovanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vedúca prevádzkovej jednotky Banský Studenec

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúca prevádzkovej jednotky Banský Studenec


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vedenie predpísanej evidencie, objednávanie a oceňovanie tovaru, predaj a účtovanie tovaru, sledovanie záručných lehôt. Práca v stabilnej spoločnosti s dlhodobou tradíciou, zapracovanie nových pracovníkov, príspevok na dds, odmeny pri životnom a pracovnom jubileu, sociálny program v zmysle Kolektívnej zmluvy
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocník v sklade a manipulant s jemnou technikou

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocník v sklade a manipulant s jemnou technikou


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Skladník a manipulant s jemnou technikou má na starosti sklad, zásobovanie pobočiek, príjem a výdaj skladového tovaru. Taktiež má na starosti skladanie jemných elektronických zostáv/kompletov. Návrh najlepšieho možného riešenia pre skladanie elektronickej zostavy/kompletu. Všetko potrebné k manipulácii s jemnou technikou pracovníka zaučíme. Nutná výborná technická zručnosť. Uchádzači, ktorí zašlú so životopisom aj motivačný list, budú uprednostnení. absolventa Nadštandardné platové ohodnotenie podľa šikovnosti pracovníka pre daný región.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Montážnik okien / pracovník vo výrobe drevených okien

Ponúkame pracovnú pozíciu : Montážnik okien / pracovník vo výrobe drevených okien


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Montáž okien a dverí, – rozvoz okien, – servisné práce, – práce vo výrobe drevených a drevo-hliníkových okien, príprava materiálu, frézovanie, povrchová úprava, montáž kovania zasklievanie okien.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práve táto pozícia pre nás veľmi dôležitá a vieme ju aj oceniť. Dáma na upratovaní sa u nás stará o upratovanie priestorov v čase, keď je reštaurácia zatvorená, potom perie a žehlí obrúsky, utierky a pracovné oblečenie; upratuje administratívne priestory našej firmy; príležitostne pomáha kolegom v kuchyni s umytím riadov. Na túto pozíciu hľadáme uchádzačku či uchádzača, ktorý má cit pre detail, kolektívnosť a je veselý. Zamestnávame ľudí na trvalý pracovný pomer a zabezpečujeme im finančnú stabilitu. Okrem fixného platu v pracovnej zmluve pridávame po skúšobnej dobe 30% prémie a odmeny formou osobného ohodnotenia. V našej spoločnosti vyplácame 13ty plat, zamestnancom perieme pracovné oblečenie, varíme zamestnanecké obedy a poskytujeme možnosť ubytovania, preplácame nadčasy, sviatky a dovolenky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práve táto pozícia pre nás veľmi dôležitá a vieme ju aj oceniť. Dáma na upratovaní sa u nás stará o upratovanie priestorov v čase, keď je reštaurácia zatvorená (do 11.30); perie a žehlí obrúsky, utierky a pracovné oblečenie; upratuje administratívne priestory našej firmy; príležitostne pomáha kolegom v kuchyni s umytím riadov. Na túto pozíciu hľadáme uchádzačku či uchádzača, ktorý má cit pre detail, kolektívnosť a je veselý. Zamestnávame ľudí na trvalý pracovný pomer a zabezpečujeme im finančnú stabilitu. Okrem fixného platu v pracovnej zmluve pridávame po skúšobnej dobe 30% prémie a odmeny formou osobného ohodnotenia. V našej spoločnosti vyplácame 13ty plat, zamestnancom perieme pracovné oblečenie, varíme zamestnanecké obedy a poskytujeme možnosť ubytovania, preplácame nadčasy, sviatky a dovolenky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Tesár, klampiar

Ponúkame pracovnú pozíciu : Tesár, klampiar


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Tesárske a klampiarske práce Miesto výkonu : v rámci SR ubytovanie a cesta z miesta sídla firmy a späť zdarma-cesta na pracoviská.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Operátor (vodič) – Močiar

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor (vodič) – Močiar


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 281/2015 Z.z.“) a v súlade so Služobným predpisom č. 112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení a zložení výberovej komisie a o vyhodnotení výsledkov výberového konania vyhlasuje 5. septembra 2017 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov takto: Názov výberového konania: Čakateľ – prípravná štátna služba Číslo výberového konania: 1P/2018 Druh štátnej služby: prípravná štátna služba podľa § 22 zákona č. 281/2015 Z.z. Názov funkcie: čakateľ Predpokladaný nástup: január 2018 Podmienky prijatia do štátnej služby: Do štátnej služby možno prijať občana, ak a) požiadal o prijatie do štátnej služby, b) ku dňu prijatia do štátnej služby dosiahol najmenej 18 rokov veku a v roku prijatia dosiahne najviac vek 30 rokov, c) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, d) má štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo štátne občianstvo Slovenskej republiky a štátne občianstvo štátu, ktorý je 1. členským štátom Európskej únie, alebo 2. členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu, ktorej členom je Slovenská republika, e) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, f) je bezúhonný, g) je spoľahlivý, h) ovláda štátny jazyk, i) dosiahol vzdelanie na vojenskú hodnosť a na výkon funkcie, do ktorej má byť po skončení prípravnej štátnej služby ustanovený; to neplatí, ak ide o profesionálneho vojaka, ktorý počas prípravnej štátnej služby absolvuje vysokoškolské štúdium, na ktoré bol prijatý, j) ku dňu prijatia do štátnej služby nie je evidovaný ako občan, ktorý odoprel výkon mimoriadnej služby podľa osobitného predpisu, k) je zdravotne spôsobilý, psychicky spôsobilý a fyzicky zdatný, l) ku dňu prijatia do štátnej služby skončil činnosti, ktorých vykonávanie je obmedzené alebo zakázané podľa § 12 a ku dňu prijatia do štátnej služby skončil, prerušil alebo pozastavil výkon činností, ktorých vykonávanie je zakázané podľa § 13, m) nie je voči nemu vedené trestné stíhanie, n) súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu, o) úspešne absolvoval výberové konanie. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Stolár,konštruktér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stolár,konštruktér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Stolárske práce- výroba kostier na sedacie súpravy Poznámka zamestnávateľa k obsadzovaniu pracovného miesta: Osobný pohovor u zamestnávateľa je potrebné dohodnúť si vopred telefonicky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií