Ponuky:

Právny asistent

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Právny asistent


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vypracovanie a posudzovanie zmlúv, návrhov, podaní a iných dokumentov súvisiacich s činnosťou podniku, vypracovanie právnych analýz a stanovísk jednotlivých prípadov, zastupovanie podniku v občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych, trestných a iných veciach, tvorba a posudzovanie interných predpisov, poskytovanie právneho poradenstva iným organizačným útvarom
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

majster v stavebníctve

Ponúkame pracovnú pozíciu : majster v stavebníctve


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: organizovanie stavebných prác
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Rozvoz pizze

Ponúkame pracovnú pozíciu : Rozvoz pizze


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obsluha motorového vozíka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obsluha motorového vozíka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha motorového vozíka v linke- hala na špeciálne spracovanie a skladovanie produktov RV absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pomocník v kuchyni

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocník v kuchyni


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocné práce pri príprave jedál, starostlivosť o kuchyňu a drobný inventár Výberové konanie: 18.4.2018, o 9.30 hod. , zasadačka ÚPSVaR v Banskej Štiavnici
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Závozník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Závozník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Mobilná skartácia dokumentov. Závozník pomáha pri nakládke a vykládke materiálu určeného na skartovanie. uniforma, bonusy produktivity, motnosť postupu na pozíciu vodiča-kurz hradený zamestnávateľom
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Závozník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Závozník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Mobilná skartácia dokumentov. Závozník pomáha pri nakládke a vykládke materiálu určeného na skartovanie. uniforma, bonusy produktivity, motnosť postupu na pozíciu vodiča-kurz hradený zamestnávateľom
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Rozpočtár, prípravár stavieb

Ponúkame pracovnú pozíciu : Rozpočtár, prípravár stavieb


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava, kalkulácia, vypracovávanie rozpočtov. Sledovanie a vyhodnocovanie realizovaných stavieb, príprava podkladov pre verejné obstarávanie, vypracovávanie cenových ponúk, spolupráca s investormi. absolventa Stravné lístky, firemný telefón, počítač, ubytovanie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

kumulovaná prac. pozícia: odlievač-údržbár

Ponúkame pracovnú pozíciu : kumulovaná prac. pozícia: odlievač-údržbár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: odlievanie zinku na tlakových lisoch a údržba výrobných strojov. Vhodné pre uchádzača o zamestnanie do 29 rokov, dlhodobo v evidencii nezamestnaných.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

administratívny pracovník – administratívne práce vo WORD a EXCEL, triedenie dokladov, spracovanie účtovných dokladov, kancelárske práce

Ponúkame pracovnú pozíciu : administratívny pracovník – administratívne práce vo WORD a EXCEL, triedenie dokladov, spracovanie účtovných dokladov, kancelárske práce


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: administratívny pracovník – administratívne práce vo WORD a EXCEL, triedenie dokladov, spracovanie účtovných dokladov, kancelárske práce
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Ošetrovateľ hovädzieho dobytka, oviec, kôz

Ponúkame pracovnú pozíciu : Ošetrovateľ hovädzieho dobytka, oviec, kôz


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Kŕmenie zvierat, ošetrovanie zvierat, čistenie maštale, nočné stráženie, pomocné práce v živočíšnej výrobe.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

servisný technik

Ponúkame pracovnú pozíciu : servisný technik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Servisný technik- servis výčapných zariadení u odberateľov, rozvoz piva na Slovensku, riešenie prípadných problémov na strane zákazníka, komunikácia a podávanie správ nadriadenému
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

šička-šitie textilných výrobkov

Ponúkame pracovnú pozíciu : šička-šitie textilných výrobkov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: šitie textilných výrobkov Národný projekt XXI/A „ Podpora vytvárania pracovných miest-2“- len pre nezamestnaných do 29 rokov v evidencii ÚP minimálne 3 mesiace
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií