Ponuky:

Upratovačka

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Bežné upratovacie práce v študentskom domove.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Záhradník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Záhradník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – záhradné práce – pomocné udžbárske práce
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Beratung in deutscher Sprache

Ponúkame pracovnú pozíciu : Beratung in deutscher Sprache


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: * Telefonische Beratung von Privatkunden (es werden eingehende Telefonanrufe beantwortet, KEIN TELEMARKETING!) * Betreuung von Bestandskunden im Bereich der Administration * Bearbeitung von Kundenaufträgen im internen System unseres Auftraggebers * Produktberatung und Aufnahme von Bestellungen * Zusammenarbeit mit erweitertem Team aus Östereich und Schweiz Was wir anbieten: * Trainee – Bezahlte Schulung (1 Monat) : 600,00€ Brutto * Nach der Schulung (ab 2 Monat): 900,00€ bis zu 1500,00€
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Údržbár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Údržbár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vykonávanie údržbárskych prác, – vykonávanie pomocných prác pri nakladaní, vykladaní a sťahovaní rôzneho materiálu, – vykonávanie zimnej údržby komunikácií a ostatných plôch, – spolupráca s ostatnými organizačnými zložkami aj s externými dodávateľmi.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Asistent/ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent/ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Podľa pokynov nadriadeného, sprevádzanie pri obchodných rokovaniach.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

IT TECHNIK

Ponúkame pracovnú pozíciu : IT TECHNIK


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: IT SUPPORT, tvorba nových domén, vytváranie nových mailových schránok, zabezpečenie plynulého chodu prevádzky v oblasti servera. Angažovanosť pri drobných programátorskych aktivitách.
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Asistent predaja

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent predaja


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluhovať zákazníkov a snažiť sa im pomôcť v prípade potreby Inkasovať platby aj platby v hotovosti Vystavovať doklady o kúpe Pravidelne dopĺňať tovar do regálov podľa potreby Niesť zodpovednosť za správne označenie ceny a názvu predávaného tovaru Zabezpečiť ochranu tovaru pred odcudzením Podieľať sa na pravidelných inventúrach Udržiavať čistotu a poriadok na pracovisku
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vyberač predajných automatov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vyberač predajných automatov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Dopĺňa predajné automaty, vyberá z nich peniaze a vedie evidenciu predaja.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Catalog Quality Associate with Italian

Ponúkame pracovnú pozíciu : Catalog Quality Associate with Italian


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: The Catalog Quality Operations team at Amazon is looking for highly motivated and talented candidates to participate in auditing and correcting the data in our retail catalog. Catalog Quality Associates do not communicate directly with Amazon Customers in any form (written or verbal). The ideal candidate must demonstrate strong analytical & communication skills, attention to details, and a commitment to excellence. In addition, the candidate must be proficient in written and verbal Italian. · Follow pre-defined processes, guidelines, and SOPs to perform audit tasks with high levels of accuracy and productivity. · Ability to make logical decisions while performing audit tasks even when provided information is ambiguous. · Report audit results and communicate them to others within the organization. · Approve or disapprove audit entries based on pre-defined guidelines and explain logical reasoning behind approve/reject decision. · Review authoritative sources to validate catalog data when needed. · Browse the site and use search box to look for products. · Review Amazon catalog for content quality based on pre-defined guidelines and SOPs. · Thoroughly check product details to ensure accuracy and completeness of the data. · Analyze data and identify new trends/patterns. · Identify generic patterns in browse and audit to be translated into guidelines and SOPs to improve overall audit outcome. · Provide feedback to streamline existing processes to help the team achieve more consistent results with high quality. · Work with project teams to write and test new SOPs for new audit and data quality management tasks. · Must be flexible to meet business requirements & work with high priority/visibility English content for other marketplaces such as US, UK & IN. · Job role does not involve core translation on a regular basis, however a business requirement may engage short text translation activities on a need basis. · Should be competent to independently communicate in Italian with stakeholders/clients, in case required.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Asistent/Asistentka projektového manažéra pre NP POS

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent/Asistentka projektového manažéra pre NP POS


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – samostatné zabezpečovanie agendy podľa potrieb projektu, – vedenie záznamov porád projektového tímu, – zabezpečovanie komunikácie medzi realizačným tímom a osobami cieľovej skupiny a pod., – evidencia pošty, distribúcia pošty, evidencia dochádzky projektového tímu, – vyhotovovanie všetkých interných dokumentov týkajúcich sa materiálno-technického zabezpečenia činnosti projektového tímu, – administratívne činnosti smerujúce od projektového tímu k odboru národných projektov, – administratívne činnosti vo väzbe na útvary Implementačnej agentúry MPSVR SR.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Asistent/Asistentka odboru ekonomiky a všeobecnej správy

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent/Asistentka odboru ekonomiky a všeobecnej správy


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Samostatné zhotovovanie záznamov z rokovaní a porád riaditeľa odboru, kontrola plnenia ich záverov/ vecné i časové/, – organizácia programu riaditeľa odboru, organizácia a zvolávanie rokovaní a porád, – zodpovednosť za preddavky za drobný nákup, reprezentačné odboru, – revízia zmlúv odboru ekonomiky a všeobecnej správy a zverejňovanie v CRZ, – zodpovednosť za písomnú a spisovú agendu sekretariátu riaditeľa odboru, – zodpovednosť za prevzatie doručených zásielok z podateľne IA MPSVR SR na Odbor ekonomiky a všeobecnej správy, ako aj expedíciu zásielok odboru na odoslanie do podateľne IA MPSVR SR, – zastupovanie v podateľni IA MPSVR SR, – označenie príslušných dokumentov v zmysle registratúrneho poriadku a plánu organizácie, – korekcie mesačnej evidencie dochádzky zamestnancov odboru, – spracovanie a kontrola evidencie dochádzky zamestnancov odboru a predkladanie podkladov na Oddelenie ľudských zdrojov, – spoločenský servis pre návštevy /napr. vybavuje vstup, poskytuje občerstvenie/, – príprava podkladov pre technickú pomoc, – rozpis faktúr podľa oprávnenosti výdavkov ŠR, jednotlivých projektov vrátane projektu technickej pomoci, – komunikácia s úradmi, dodávateľmi a inštitúciami, – obsluha kancelárskych zariadení (kopírovacích zariadení, scan).
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Samostatný senior účtovník (stavebníctvo)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Samostatný senior účtovník (stavebníctvo)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Úlohou tejto pozície je komplexné zastrešenie účtovníctva pre menšiu stavebnú firmu. Náplňou práce bude najmä: ▪ Účtovanie zverenej agendy, zákaziek (stavebná firma). ▪ Účtovanie dodávateľských a odberateľských faktúr. ▪ Príprava mesačných reportov podľa zákaziek. ▪ Spracovanie daňových priznaní (DPH, daň z motorových vozidiel). ▪ Zostavovanie ročnej účtovnej závierky vrátane inventarizácie. ▪ Spolupráca so stavbyvedúcimi.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Servisný technik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Servisný technik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Technik pre kávovary a predajné automaty.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocná vychovávateľka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocná vychovávateľka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pozícia pomocnej vychovávateľky v detskom krízovom stredisku, deti od 6-18 rokov, pomoc pri učení, pomoc pri organizovaní vhodného vyplnenia voľného času.
Pracovný pomer: dobrovoľnícka práca
Viac informácií

Senior PHP Developer

Ponúkame pracovnú pozíciu : Senior PHP Developer


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vašou úlohou ako skúseného člena PHP vývojového teamu bude návrh ORM/OGM modelov pre nové i existujúce projekty. Čaká Vás výzva refactoringu starších PHP aplikácií na moderný framework Symfony počas minimálneho downtime, s tým súvisiace ladenie CI/CD procesov v Atlassian Bamboo a úprava front-endových častí pre silnejšiu integráciu API driven modelu. Od Vás, ako od skúseného vývojára, očakávame pripomienkovanie a kolaboráciu pri návrhoch nových architektúr s dôrazom na agilný prístup vývoja.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Údržbár, vodič, záhradník, skladník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Údržbár, vodič, záhradník, skladník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Vykonávať drobnú remeselnú údržbu objektu, – denne odstraňovať drobné bežné poruchy nahlásené v knihe opráv, – nakupovať drobné súčiastky a materiál potrebný k údržbe, – udržiavať poriadok na vonkajších priestoroch areálu, ako aj na chodníkoch v priestoroch záhrady, – vykonávať práce v záhrade podľa ročného obdobia s použitím dostupného náradia, – denne kontrolovať technický stav vozidla a viesť presnú evidenciu o prevádzke motorového vozidla.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Upratovanie vnútorných a vonkajších priestorov detského krízového strediska.
Pracovný pomer: dobrovoľnícka práca
Viac informácií