Ponuky:

Pokladníčka

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pokladníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – samostatný predaj tovaru a jeho správne účtovanie do registračnej pokladne – označovanie tovaru platnými cenami – dodržiavanie mier a váh pri predaji tovaru – zodpovednosť za fyzickú inventarizáciu tovaru a sumarizáciu hodnoty zásob – dodržiavanie hygieny predaja a ošetrovania potravín podľa potravinového kódexu a programu HaCCP – zabezpečenie ochrany tovaru a majetku pred odcudzením a znehodnotením – kontrola stavu zásob a dopĺňanie tovaru do regálov a na predajný pult – vybavovanie reklamácií absolventa – strava na pracovisku – mladý dynamický kolektív
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Hlavný radca – vyšší súdny úradník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Hlavný radca – vyšší súdny úradník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Špecializovaná činnosť spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie na úseku výkonu súdnictva v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa rozvrhu práce. absolventa možnosť osobného ohodnotenia, týždeň naviac dovolenky nad rámec zákonníka práce, gastrolístky, odmeny, príspevok zo sociálneho fondu
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Finančný poradca

Ponúkame pracovnú pozíciu : Finančný poradca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Poskytovať poradenstvo a pomáhať klientom využívať ich bankové produkty efektívnejšie. – Aktívne vyhľadávať nových klientov a oslovovať potenciálnych klientov. – Budovať a rozvíjať dlhodobé vzťahy s klientmi, rozširovať portfólio ich služieb. – Príjemným vystupovaním a aktívnym prístupom zvyšovať spokojnosť našich klientov. – Aktívne vyhľadávanie a navolávanie klientov. – Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer. – Ponúkaný plat: Dohodou. – Iné výhody. – Benefity ponúkané spoločnosťou. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Hlavný štátny radca

Ponúkame pracovnú pozíciu : Hlavný štátny radca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste Organizačný útvar: odbor dohľadu Odbor štátnej služby: 2.16 – Verejné obstarávanie Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný štátny radca Druh štátnej služby: dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, alebo na dovolenke, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku alebo na rodičovskú dovolenku Počet obsadzovaných miest: 4 Najnáročnejšia činnosť podľa opisu štátnozamestnaneckého miesta • Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni. • Kontrolná, inšpekčná, dozorná činnosť, vedenie vykonávania vnútorného auditu alebo vedenie vykonávania vládneho auditu alebo metodické usmerňovanie kontrolnej činnosti, vnútorného auditu alebo vládneho auditu s celospoločenským dosahom na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. • Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému a určovanie zásad alebo postupov čerpania prostriedkov Európskej únie na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Opatrovateľ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Poskytuje základnú pomoc pri stavoch ohrozujúcich zdravie alebo život a postará sa o nevyhnutnú prehliadku lekárom, – sprevádza klientov na odborné vyšetrenia, – zodpovedá za vedenie predpísanej zdravotnej dokumentácie, denné hlásenia, záznamy. Stravné lístky, prijímajúci pracovný kolektív, firemné dni, spoločenské akcie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pomocná sila do kuchyne

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocná sila do kuchyne


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – príprava surovín na varenie pre kuchárov – delenie a balenie jedál podľa objednávok – rozdeľovanie sortimentu do výdaja podľa objednávok – obsluhovanie jednoduchých kuchynských strojov – umývanie riadu a udržiavanie čistoty v priestoroch stravovacej prevádzky zdravotne postihnutého – strava na pracovisku – mladý kolektív
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Konzultant/ka tímu ISTP.sk – administrátor portálu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Konzultant/ka tímu ISTP.sk – administrátor portálu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Odborné práce súvisiace so správou, vývojom a propagáciou pracovného portálu Internetový Sprievodca Trhom Práce (ISTP) – www.istp.sk: – schvaľovanie voľných pracovných miest, – odpovedanie na otázky používateľov ISTP (online cez chat, telefonicky, e-mailovo), riešenie ich požiadaviek, – realizácia marketingových aktivít (kontextová, bannerová reklama, sociálne siete a pod.), – aktualizácia opisov zamestnaní (www.istp.sk/kartoteka-zamestnani), správa databáz, prevodníkov, číselníkov a klasifikácií, – testovanie novej funkcionality ISTP, – vkladanie nových článkov a videí, – realizácia odborných školení používateľov ISTP, prezentovanie na rôznych podujatiach (burzy práce, veľtrhy, burzy informácií, odborné semináre a pod.), – písanie odborných článkov, manuálov a špecifikácií nových funkcií ISTP a pod. absolventa – práca na zaujímavom projekte – portál ISTP dosahuje 600 000 návštev za mesiac – práca v mladom podporujúcom kolektíve, príjemná a uvoľnená atmosféra, snažíme sa vytvoriť rodinné prostredie na pracovisku – v prípade potreby a výnimočných udalostí flexibilný pracovný čas a možnosť pracovať z domu – športové aktivity (napr. firemný futsalový tím – www.futsalbratislava.sk/3ba/druzstvo/66, bedminton, voľné vstupy do Golemu) – školenia/kurzy – firemné podujatia (napr. športové hry, vianočný večierok) – jeden deň dovolenky navyše (riaditeľské voľno) – káva zadarmo – stravné nad rámec zákona – finančné odmeny za kvalitne splnené úlohy – v prípade obojstrannej spokojnosti pracovný pomer na neurčitý čas, perspektíva stabilnej práce
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič VZV

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič VZV


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha VZV vozíka, balenie materiálu Stále zamestnanie, k základnej mzde prémie a osobné ohodnotenie, po skúšobnej dobe pracovné oblečenie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár / Kuchárka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár / Kuchárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – príprava pokrmov v reštauračnom zariadení podľa objednávok v súlade s normami a jedálnym lístkom – výdaj hotových pokrmov – iné podľa určenia nadriadeného
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Lešenár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lešenár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Stavanie fasádneho lešenia v Rakúsku, – zamestnanec dostane rakúsku pracovnú zmluvu, samozrejmosťou je 13. a 14. plat. – rakúske zamestnanecké výhody, príspevky na dieťa atď.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Projektový manažér – lešenia

Ponúkame pracovnú pozíciu : Projektový manažér – lešenia


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Projektovanie firemných zakázok, – Podielanie sa na cenotvorbe, – Riešenie problémov, – Vedenie ľudí, – Možnosť pracovať pre rakúsku spoločnosť, – 13. a 14. plat, – sociálne výhody, – práca v priateľskom kolektíve, – možnosť bonusov a odmien, – firemné akcie,
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Skadník VZV – Bratislava

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skadník VZV – Bratislava


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výkladka kamiónov. Zaskladňovanie a vyskladňovanie tovarov. absolventa – dlhodobá práca – možnosť ubytovania – výborné platové podmienky – možnosť čerpania záloh – povolené nadčasy – finančné motivačné bonusy
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Skadník VZV – Malacky

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skadník VZV – Malacky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výkladka kamiónov. Zaskladňovanie a vyskladňovanie tovarov. absolventa – dlhodobá práca – možnosť ubytovania – výborné platové podmienky – možnosť čerpania záloh – povolené nadčasy – finančné motivačné bonusy
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Skladník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vykladanie hutníckeho materiálu na sklad – označenie materiálu na sklade – nakládka kamiónov – benefity – príspevok na kultúru, šport, regeneráciu, dovolenku – narodeninové voľno – 2 dni voľna naviac
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Opatrovateľ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vozmajster

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vozmajster


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: -Identifikácia porúch na osobných vozňoch. -Posúdenie rozsahu zistenej poruchy. -Odstraňovanie drobných technických porúch na osobných vozňoch. – -Vykonávanie skúšky brzdy. -Realizácia východzej technickej prehliadky. -Realizácia konečnej technickej prehliadky. -Rozhodnutia o spôsobe odstránenia porúch. -Kontrola a potvrdzovanie výkonov čistenia, preberanie a odovzdávanie vozňov do a z opráv. -Kontrola a preberanie súpravy po vyčistení. -Zabezpečenie odstránenia nedostatkov. -Hlásenie o nekvalite čistiacich služieb. -Vykonanie kontroly technického stavu súpravy. -Rozhodnutie o spôsobe odstránenia zistenej poruchy. -Zabezpečenie odstránenia poruchy na vozni. -Príprava vlakovej dokumentácie. – bonusy, odmeny, prémie – možnosť robiť nadčasy – stravné lístky – možnosť kariérneho rastu – možnosť finančného povýšenia – záleží aj od miesta výkonu práce (jednotlivej pobočky) – využívanie cestovania vlakom pre zamestnanca a jeho rodinu zadarmo – zvýhodnené aj cestovanie vlakom v zahraničí
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vlasová štylistka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vlasová štylistka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Dredy, vrkôčiky v technike Rasta, vrkôčiky Zizi, vrkôčiky Curls, vrkôčiky Pony, afro účesy vrkôčiky z kanekalonmi, vrkôčiky Cornrow, kubický vrkôčiky, špirálové vrkôčiky, kučery cikcak, zlomený kučery, valcovanie „viazanica“, valcovanie „Hollywood“, valcovanie „Doll“, valcovanie „vlny“
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sklenár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Sklenár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: hľadáme sklenárov do sklenárstva na prácu so sklom absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič MKD

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič MKD


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vodič bude zodpovedný za prepravu objednávok k zákazníkom po Európe, za nakladanie a vykladanie, za doručovanie v stanovenom čase a za bezpečné doručenie tovaru a materiálu podľa inštrukcií zamestnávateľa. – profesionálna kariéra v stabilnej medzinárodnej spoločnosti – konkurencieschopný plat (základný plat + diéty + bonus + vreckové) – plat vždy načas – preplácanie cestovných nákladov – bonus na základe vykonanej práce – služobný telefón – práca s modernými a spoľahlivými kamiónmi (IVECO), 2016, Euro 6 – turnusy 6+2, dohodou – jazdenie pod AETR dohodou
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií