Ponuky:

Mechanik strojných zariadení – údržbár, Pečivárne Sereď

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Mechanik strojných zariadení – údržbár, Pečivárne Sereď


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Oprava strojnotechnologických zariadení, – operatívna údržba, – preventívna údržba, – kontrola stavu strojných zariadení, – inštalácia nových strojov a zariadení, – oprava vozíkov, – zámočnícke práce podľa potreby.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Elektromechanik (Pečivárne Sereď)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektromechanik (Pečivárne Sereď)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Vykonávanie odborných elektrických prác, – oprava, montáž, udržiavanie a manipulácia na elektrotechnických a strojnotechnologických zariadeniach, – prestavenie zariadení, preventívne prehliadky na strojnotechnologických zariadeniach, – odstraňovanie revíznych porúch, – čítanie riadkových schém – technickej dokumentácie, – bežné elektro-údržbárske práce.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pracovník pri realizácii rodinných záhrad

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník pri realizácii rodinných záhrad


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Realizácie rodinných záhrad, automatických závlahových systémov, záhradných jazierok, biobazénov, atď.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Realizátor rodinných záhrad

Ponúkame pracovnú pozíciu : Realizátor rodinných záhrad


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vedenie tímu pri realizácii všetkých sadovníckych úprav.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocný pracovník pri realizáciách rodinných záhrad

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný pracovník pri realizáciách rodinných záhrad


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práce – výkopové, betonárske, montáž závlahového systému, pomoc pri realizácii záhradných jazierok a biobazénov, výsadba rastlín, pokládka trávneho koberca, údržba sadovníckych úprav.
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce
Viac informácií

Pracovník do výroby – Sereď

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník do výroby – Sereď


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Opracovávanie, čistenie, obrusovanie plastových odliatkov. Práca s ručným náradím, práca v stoji, nie za pásom.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Účtovník junior

Ponúkame pracovnú pozíciu : Účtovník junior


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Účtovník junior – účtovanie bankových výpisov, administratívne úlohy, účtovanie došlých faktúr a komunikácia s dodávateľmi, tvorba automatických a manuálnych platobných príkazov …
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Poštový doručovateľ – Pošta Dolná Streda

Ponúkame pracovnú pozíciu : Poštový doručovateľ – Pošta Dolná Streda


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Doručovanie zásielok (najmä listových, reklamných, peňažných poukazov) letákov, tlače a finančných hotovostí na odovzdávacie miesta v rámci doručovacieho rajónu, oznamovanie zákazníkom, uloženie zásielok na pošte, príjem zásielok od zákazníkov, inkasovanie SIPO, predaj tovaru, poskytovanie informácií o produktoch SP, a. s., a jej zmluvných partnerov, ponuka produktov SP, a. s., a jej zmluvných partnerov (okrem finančného sprostredkovania), triedenie zásielok pre svoj doručovací rajón, založenie zásielok v smere pochôdzky, vedenie predpísanej evidencie, zápis a vyúčtovanie zásielok, poskytovanie služieb SP, a. s., a jej zmluvných partnerov podobných alebo zhodných s charakterom a spôsobom práce poštového doručovateľa a pod.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Kontrolór logistických nákladov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kontrolór logistických nákladov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Kontrolór logistických nákladov – analýzy logistických nákladov, monitoring log.nákladov, spolupráca na mes.uzávierkách, overovanie faktúr …
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Opatrovateľ/ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľ/ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Opatrovanie a pomoc starším osobám.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

WEB developer

Ponúkame pracovnú pozíciu : WEB developer


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vývoj a úprava webových aplikácií, programové zabezpečenie web stránok a vytvorenie technických úloh súvisiacich s danou oblasťou, optimalizácia kódu, testovanie, spracovanie grafického dizajnu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Fakturant

Ponúkame pracovnú pozíciu : Fakturant


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Finančné oddelenie – administratívne práce, pripravovanie dokumentov (podkladov) pre účtovníčku, uskutočňovanie úhrad.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vedúci logistiky

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci logistiky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Organizácia, riadenie a kontrola procesov na oddelení dopravy. Kontrola spotreby PHM a technického stavu vozidiel, analýza výkonov vodičov, vyťaženosti áut. Navrhovanie najefektívnejších trás pre vozidlá a komunikácia s vodičmi. Koordinácia práce zamestnancov, stanovovanie a plnenie cieľov. Vedenie a motivovanie zamestnancov na oddelení dopravy, zodpovednosť za stanovovanie a plnenie cieľov. Administratívne práce spojené s vedením dopravného oddelenia. Ďalšie práce podľa pokynov riaditeľa spoločnosti.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Asistent na oddelení leteckej dopravy

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent na oddelení leteckej dopravy


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Administratívne práce, spracovávanie leteckých zásielok, zabezpečovanie prepravy (importu) materiálu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

mechanik nákladných vozidiel

Ponúkame pracovnú pozíciu : mechanik nákladných vozidiel


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: mechanik, opravár – servisné práce nákladných vozidiel, rep. podvozkových častí- práca vhodná aj pre absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Majster vo výrobe plastových okien

Ponúkame pracovnú pozíciu : Majster vo výrobe plastových okien


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Práca na špecializovaných výrobných strojoch, riešenie prípadných drobných opráv zvereného stroja, – riadenie a organizácia zvereného úseku výroby, výrobných procesov a kapacít podľa výrobného plánu, – koordinovanie, vedenie, motivovanie výrobného tímu, zaškolenie nových zamestnancov, – kontrolovanie výkonnosti tímu, spracovanie reportov pre vedenie firmy, – zodpovednosť za dodržiavanie bezpečnostných noriem a kvality, – spolupráca pri riešení reklamácií a prijímaní nápravných opatrení.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič VZV – Retrak – Galanta

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič VZV – Retrak – Galanta


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vodič VZV – práca na retraku, zaskladňovanie a vychystávanie tovaru, balenie tovaru a príprava na expedíciu, multifunkčný skladník.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Picker – NZV – Galanta

Ponúkame pracovnú pozíciu : Picker – NZV – Galanta


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pickovanie – práca s ručným scanerom, nízkozdvižným vozíkom. Práca na 3 zmeny.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií