Ponuky:

Predavačka

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predavačka hydiny a hydinových výrobkov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Personalista

Ponúkame pracovnú pozíciu : Personalista


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – komplexné spracovanie personálnej agendy, administrácia pracovného pomeru v súlade so Zákonníkom práce, komunikácia s príslušnými úradmi pri prihlasovaní a odhlasovaní zamestnancov – administratívna a organizačná podpora spoločnosti, – spracovávanie dokladov pre externú účtovnú spoločnosť, – fakturácia, – spracovávanie dochádzky, – spracovávanie miezd, – spracovávanie emailovej a poštovej korešpondencie, – nákup kancelárskych potrieb, – reporty v MS OFFICE, V prípade potreby zaučíme a vysvetlíme.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Dojič,dojička

Ponúkame pracovnú pozíciu : Dojič,dojička


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: dojenie kráv, ošetrovanie HD – kravy
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Junior výrobný operátor

Ponúkame pracovnú pozíciu : Junior výrobný operátor


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Základné pomocné operácie a práce vo výrobe.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič – sk. E (Vojenský útvar Sereď)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič – sk. E (Vojenský útvar Sereď)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Termín výberového konania: O termíne výberového konania budú záujemcovia informovaní prostredníctvom pozvánky, ktorá im bude zaslaná Personálnym úradom OS SR. Podrobnejšie informácie vám poskytnú pracovníci nižšie uvedených regrutačných skupín. Dôležité informácie týkajúce sa výberového konania a kontakty na regrutačné skupiny sú uverejnené na webových stránkach www.personal.mil.sk, www.vojak.mil.sk.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Riadiaci pracovník (manažér) v logistike

Ponúkame pracovnú pozíciu : Riadiaci pracovník (manažér) v logistike


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Vedenie, rokovanie a negociácia obchodných transakcií v medzinárodnej lodnej, leteckej a cestnej preprave v anglickom a kórejskom jazyku, – uzatváranie a dojednávanie obchodu podľa medzinárodných obchodných zvyklostí.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič – sk. C (Vojenský útvar Sereď)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič – sk. C (Vojenský útvar Sereď)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Termín výberového konania: O termíne výberového konania budú záujemcovia informovaní prostredníctvom pozvánky, ktorá im bude zaslaná Personálnym úradom OS SR. Podrobnejšie informácie vám poskytnú pracovníci nižšie uvedených regrutačných skupín. Dôležité informácie týkajúce sa výberového konania a kontakty na regrutačné skupiny sú uverejnené na webových stránkach www.personal.mil.sk, www.vojak.mil.sk.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Zmenový merač produkčnej kvality

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zmenový merač produkčnej kvality


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Meranie plastových výliskov posuvným meradlom, – meranie plastových výliskov pomocou meracích prípravkov, – váženie plastových výliskov, – evidovanie meracích údajov v databáze a vyhodnotenie výsledkov, – na základe výsledku merania odsúhlasiť alebo zamietnuť nábeh výroby, – spolupráca so zmenovou kvalitárkou, – vykonávanie úloh v oblasti merania na základe nariadenia nadriadeného.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Manipulant

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manipulant


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – robí nenáročné manipulačné práce v šijacej dielni
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Hosteska / promotérka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Hosteska / promotérka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca v trafikách. Oslovovanie a informovanie o produkte. Samostatné presúvanie sa po prevádzkach. Reporting údajov od spotrebiteľov. Kontrola skladových zásob.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Referent oddelenia projektového riadenia, Pečivárne Sereď

Ponúkame pracovnú pozíciu : Referent oddelenia projektového riadenia, Pečivárne Sereď


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – práca na schválených inovačných marketingových projektoch v jednotlivých fázach projektu podľa zadania projekt managera, – zabezpečenie vzoriek výrobkov podľa špecifikácie projektu v súčinnosti s oddelením vývoja, – zabezpečenie podkladov pre ekonomické analýzy, – spracovanie podkladov pre textovú časť obalu. Pracovný pomer je na zástup počas MD.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Projekt manager, Pečivárne Sereď

Ponúkame pracovnú pozíciu : Projekt manager, Pečivárne Sereď


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zodpovednosť za : – prípravu a spracovanie projektového zámeru podľa príslušných smerníc, – vypracovávanie a aktualizáciu rozpočtu projektu, – efektívne spracovanie písomných materiálov projektu, – definovanie organizačnej štruktúry projektu, stanovenie časových požiadaviek a úloh na jednotlivých členov projektových tímov, – komunikácia s manažérmi IDC a dcérskych spoločností pri zabezpečovaní projektu. Pracovný pomer je na zástup počas MD.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Nakladač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Nakladač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Nakladanie látok na strihacie zariadenie.
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce
Viac informácií

Pracovník pri realizácii rodinných záhrad

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník pri realizácii rodinných záhrad


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Realizácie rodinných záhrad, automatických závlahových systémov, záhradných jazierok, biobazénov, atď.
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce
Viac informácií

Pomocný pracovník pri realizáciách rodinných záhrad

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný pracovník pri realizáciách rodinných záhrad


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práce – výkopové, betonárske, montáž závlahového systému, pomoc pri realizácii záhradných jazierok a biobazénov, výsadba rastlín, pokládka trávneho koberca, údržba sadovníckych úprav.
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce
Viac informácií

Zámočník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zámočník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: vykonávanie prác podľa výkresovej dokumentácie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií