Ponuky:

Údržbár

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Údržbár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • údržba a kompletná starostlivosť v zariadeniach prevádzky (vo výrobe i v ostatných priestoroch spoločnosti) a vykonáva operatívne riešenia vzniknutých technických záležitostí • monitoring údajov (denná, pravidelná, periodická, prediktívna, plánovaná kontrola) • zodpovednosť za linky počas auditov a inšpekčných návštev • nastavovanie strojov pri odlišnom type výroby • vykonávanie úloh na oddelení údržby s cieľom dosahovať plány spoločnosti, dosahovať individuálne a kolektívne ciele • evidencia skladu a náhradných dielov • vypracovanie technických parametrov strojov pre ich ďalšie zlepšenie, analýzy, revízie (písomné záznamy) a následná archivácia • komunikácia s nadriadeným (riešenie vzniknutých problémov) • udržiavanie poriadku a čistoty na pracovisku • dodržiavanie BOZP a PO a všetkých interných predpisov spoločnosti absolventa • progresívny systém odmeňovania • motivujúci sociálny program • práca v stabilnej dynamicky sa vyvíjajúcej výrobnej spoločnosti • dochádzkový bonus
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Nastavovač vstrekovacích lisov plastov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Nastavovač vstrekovacích lisov plastov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • nastavenie parametrov pre výrobu • výmena foriem • sledovanie a úprava procesu vstrekovania plastov • odstraňovanie problémov procesu vstrekovania plastov • nastavovanie parametrov • drobná údržba zariadenia • komunikácia s nadriadeným (riešenie vzniknutých problémov) • udržiavanie poriadku a čistoty na pracovisku • dodržiavanie BOZP a PO, a všetkých interných predpisov spoločnosti • dochádzkový bonus • sociálny program
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Skladník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Pracuje s materiálom a výrobkami, prijíma, preberá a vydáva materiál a výrobky, – manipuluje s paletami (zabezpečuje materiál, odvoz paliet do skladu, atď.), – eviduje skladové karty, – obsluhuje vysokozdvižný vozík, – vykonáva inventúrne práce, – zodpovedá za stav batérií VZV, – kontroluje a priebežne dopĺňa stav zásob vo výrobe. Práca v dvojzmennej alebo v trojzmennej prevádzke. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor vo výrobe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor vo výrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Obsluha strojov a zariadení. – Príprava materiálu, manipulácia s materiálom. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Nastavovač vstrekovacích lisov plastov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Nastavovač vstrekovacích lisov plastov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • nastavenie parametrov pre výrobu • výmena foriem • sledovanie a úprava procesu vstrekovania plastov • odstraňovanie problémov procesu vstrekovania plastov • nastavovanie parametrov • drobná údržba zariadenia • komunikácia s nadriadeným (riešenie vzniknutých problémov) • udržiavanie poriadku a čistoty na pracovisku • dodržiavanie BOZP a PO, a všetkých interných predpisov spoločnosti • dochádzkový bonus • sociálny program
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovníčka na výdaj stravy

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovníčka na výdaj stravy


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – pomocné práce pri výdaji jedál – udržiavanie hygieny a čistoty v kuchyni – umývanie bieleho a čierneho riadu – obedy plne hradené zamestnávateľom
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavač/ka v predajni mäsa (Nová Dubnica)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač/ka v predajni mäsa (Nová Dubnica)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predaj mäsa, mäsových výrobkov, hydiny, potravinárskeho tovaru, práca s pokladňou. zdravotne postihnutého absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Nastavovač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Nastavovač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Do našej spoločnosti hľadáme nastavovača zváracích robotov. Hlavnou náplňou práce bude: – zoraďovanie zváracích robotov (nastavovanie miesť zvárania) – príprava, ladenie a skúšanie programov pre zváracie roboty – vykonávanie elektroúdržbárskej činnosti (napr. výmena senzorov) absolventa Pre absolventov školy s elektrotechnickým zameraním ponúka zamestnávateľ úradu vyhlášky § 21 v plnej výške.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Údržbár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Údržbár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Údržba a kompletná starostlivosť v zariadeniach prevádzky (vo výrobe i v ostatných priestoroch spoločnosti) a vykonáva operatívne riešenia vzniknutých technických záležitostí. • Monitoring údajov (denná, pravidelná, periodická, prediktívna, plánovaná kontrola). • Zodpovednosť za linky počas auditov a inšpekčných návštev. • Nastavovanie strojov pri odlišnom type výroby. • Vykonávanie úloh na oddelení údržby s cieľom dosahovať plány spoločnosti, dosahovať individuálne a kolektívne ciele. • Evidencia skladu a náhradných dielov. • Vypracovanie technických parametrov strojov pre ich ďalšie zlepšenie, analýzy, revízie (písomné záznamy) a následná archivácia. • Komunikácia s nadriadeným (riešenie vzniknutých problémov). • Udržiavanie poriadku a čistoty na pracovisku. • Dodržiavanie BOZP a PO, a všetkých interných predpisov spoločnosti. • progresívny systém odmeňovania • motivujúci sociálny program • práca v stabilnej dynamicky sa vyvíjajúcej výrobnej spoločnosti • dochádzkový bonus
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Manažér výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manažér výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Komplexné vedenie a organizácia výroby. • Zavádzanie zmien vo výrobnom procese. • Produkcia komponentov v požadovanom množstve, kvalite a čase. • Intenzívne vypracovanie kapacitných kalkulácií. • Spolupráca s ostatnými oddeleniami spoločnosti. • Vybavovanie jednotlivých povolení na prevádzku spoločnosti. • Zabezpečenie a nákup nepriamo výrobného materiálu. • Spoluúčasť na vykonávaní inventarizácie vo výrobe. • Zodpovednosť za riadenie zamestnancov vo výrobe(zlepšovanie pracovných podmienok, motivácia, návrh na odmeňovacom systéme). • Kontrola pracovného času svojich podriadených zamestnancov (preverovanie a hodnotenie pracovných výsledkov zamestnancov). • Organizovanie školení pre pracovníkov oddelenia výroby. • Zodpovednosť za dodržiavanie PO, BOZP, interných predpisov spoločnosti. jazyková príprava, motivačný sociálny program, práca v dynamicky sa vyvíjajúcej spoločnosti so zahraničnou majetkovou účasťou
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vedenie motorového vozidla Údržba na vozidle
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor vo výrobe – ženy/muži

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor vo výrobe – ženy/muži


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: automobilový priemysel – výroba svietidiel absolventa – ubytovanie , ktoré hradíme v plnej výške – bonusy – za dochádzku, doporučenie kolegu – možnosť dlhodobej práce
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

OBSLUHA CNC – sústruh, fréza, horizontka

Ponúkame pracovnú pozíciu : OBSLUHA CNC – sústruh, fréza, horizontka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: kovoobrábacie práce na CNC sústruhu, fréze prípadne horizontke so samostatným programovaním v Heidenhaine prípadne Fanucu ubytovanie v novovytvorených priestoroch – plne hradené možnosť práce na turnusy bonusy – dochádzkové, prípadne za doporučenie kolegu
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zvárač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zvárač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zváranie metódou MIG, TIG Zváranie hliníka a antikoru Zámočnícke práce odmeny za výkon a nadčas
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Inžinier testovacích zariadení

Ponúkame pracovnú pozíciu : Inžinier testovacích zariadení


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – spracovávanie testovacích programov pre IC a funkčné testery, vykonávanie údržby týchto zariadení, zabezpečovanie a komplexná starostlivosť o príslušné testovacie adaptéry – kompletné spracovanie pracovných postupov a technickej dokumentácie potrebnej pre prevádzku testovacích zariadení – analýza výpadkov na zverených testovacích zariadeniach – návrh a implementácia zlepšenia, (FPY, návrhy zlepšení pri „break down“ test zariadení) – účasť na CFT meetingoch /pre zákazníka/, kvality meetingoch – spolupráca s ostatnými oddeleniami (ES, Q, Plánovanie) na riešení problémov vo výrobe a návrh nápravného opatrenia – podávanie návrhu na zastavenie výroby v prípade podozrenia problémov s kvalitou výrobku – spracovávanie reportov zameraných na stav a výstup z testovacích zariadení – práca podľa postupov, platnej dokumentácie – komunikácia so zákazníkom resp. so zástupcom na strane zákazníka absolventa – medzinárodná spoločnosť – medzinárodné prostredie, mladý kolektív – možnosť navštevovať bezplatne kurzy anglického jazyka v spoločnosti – kariérny rast – valorizácia po roku – vernostný príspevok – nefinančné benefity – napríklad firemný večierok na rôzne témy, športový deň takisto pre manželov/manželky + deti, príspevok do III. piliera, stabilita, možnosť využívať krytú plaváreň zdarma, príspevok na obedy nad rámec zákona, každoročná valorizácia platu, otvorená komunikácia, uvoľnená pracovná atmosféra
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník/čka na striekanie

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník/čka na striekanie


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Striekanie plastových komponentov. Práca v automobilovom priemysle. 100 % zdravotný stav. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zámočník – strojárstvo

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zámočník – strojárstvo


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zámočnícke práce. Práca s výkresovou dokumentáciou. Požadujeme prax v odbore, znalosť výkresovej dokumentácie. SOU strojárske veľkou výhodou. – Dlhodobá práca v stabilnej spoločnosti. – Dobré platové podmienky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sústružník – klasický sústruh, TN

Ponúkame pracovnú pozíciu : Sústružník – klasický sústruh, TN


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zamestnáme sústružníka s praxou. Jedná sa o klasický sústruh – rôzne veľkosti. Zákazková kusová výroba. Práca na základe výkresovej dokumentácie. Stabilná práca v spoločnosti s dlhoročnou tradíciou. Iba 2 zmeny, bez nočných zmien. Možnosti nadčasov. Poskytujeme zálohy. Dobré platové ohodnotenie. Možnosť práce aj na ŽL.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií