Ponuky:

pracovník práčovne

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : pracovník práčovne


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: práca v práčovni, výkon : Kežmarok absolventa mladistvého
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Skladník s rozvozom tovaru

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník s rozvozom tovaru


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava tovaru v sklade, rozvoz tovaru, pomocné práce v sklade.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár/kuchárka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár/kuchárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava teplých jedál – obedy + večere. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor výroby CNC, zámočník, zvárač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby CNC, zámočník, zvárač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zváračské práce, zámočnícke práce, montážne práce u zákazníka, pomocné zámočnícke práce. CNC programátor na ohýbanie oceľových a nerezových rúr. Zámočník na prípravu materiálov na zváranie a ohýbanie. Vhodnejšie pre uchádzača z okolia PP, KK, SNV, LE alebo SL. Nástup ihneď. absolventa mladistvého
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

vodič C, E (strojník)

Ponúkame pracovnú pozíciu : vodič C, E (strojník)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: min. nižšie SOV, aj vyššieho vzdelania, kartu vodiča vie zamestnávateľ zabezpečiť, výkon : Kežmarok, Spišská Belá, SR, ihneď absolventa benefity firmy, zabezpečíme školenie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

pracovníčka práčovne

Ponúkame pracovnú pozíciu : pracovníčka práčovne


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: min. vyučenie, odbor nie je určený, výkon : Kežmarok absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

šofér MKD

Ponúkame pracovnú pozíciu : šofér MKD


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: min. vyučenie, aj vyššieho vzdelania, prax výhodou, výkon : štáty EÚ, ihneď
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

čašník/-čka

Ponúkame pracovnú pozíciu : čašník/-čka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: min. ZŠ, aj vyššieho vzdelania, aj absolventi, ihneď, výkon : Lendak (pohostinstvo) absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

účtovník/-čka – ZPS

Ponúkame pracovnú pozíciu : účtovník/-čka – ZPS


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: VPM je vhodné len pre ZPS do CHD, 1/2 pracovný úväzok v pružnej PD, výkon : Kežmarok zdravotne postihnutého podľa výsledkov
Pracovný pomer: pracovný pomer na kratší pracovný čas
Viac informácií

vodič „B“ – skladník

Ponúkame pracovnú pozíciu : vodič „B“ – skladník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: min. vyučenie, odbor nie je určený, výkon : Kežmarok
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

montážna pracovníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : montážna pracovníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: ŽIADOSŤ a štruktúrovaný ŽIVOTOPIS zalsať e-mailom na adresu kariera@hengstler.com, následne KONTAKTOVAŤ budeme len záujemcov, ktorí spĺňajú požadované kritéria, min. vyučenie (výučný list, maturita), náplň práce : – čistenie, triedenie, oprava a značenie plastových súčiastok, – vykonávanie montážnych prác jednotlivých komponentov podľa stanovených postupov a ich montáž do väčších celkov, – vykonávanie ostatných prác, ktoré zabezpečia dokončenie produktu a jeho pripravenosť na expedíciu, – kontrolné činnosti hodnôt jednotlivých komponentov počas procesu montáže. bohatý sociálny program, kultúrne a športové podujatia, príspevok na dopravu, program osobného a odborného rozvoja
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

referent kultúry, redaktor a moderátor

Ponúkame pracovnú pozíciu : referent kultúry, redaktor a moderátor


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: min. úplné SŠ vzdelanie s maturitou, všeobecný spoločenský prehľad, zodpovednosť, zabezpečovanie kultúrnych podujatí, príprava príspevkov do relácií, moderovanie v obecnej TV. Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, motivačný list a súhlas na spracovanie osobných údajov zaslať najneskôr do 14.07.2017 do 12 hod. na adresu obce. Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke obce. zdravotne postihnutého absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

čašník, servírka / účtujúci čašník, servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : čašník, servírka / účtujúci čašník, servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: min. vyučenie, odbor nie je určený, obsluha hostí a účtovanie v reštaurácii Santal, krátky a dlhý týždeň, výkon : Kežmarok
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

zvárač

Ponúkame pracovnú pozíciu : zvárač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: ZŠ, aj vyššieho vzdelania, odbor nie je určený, platný zváračský preukaz, výkon : Spišská Stará Ves, ihneď absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

stolár

Ponúkame pracovnú pozíciu : stolár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: min. vyučenie, najlepšie v príslušnom odbore, práce pri výrobe masívneho nábytku, možnosť zaradenia do rôznych pozícií v procese výroby : operátor, montážnik a pod, výroba a montáž stolárskych výrobkov, výkon : Spišská Belá absolventa bohatý sociálny program, možnosť dlhodobého zamestnania
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

kuchár – kuchárka

Ponúkame pracovnú pozíciu : kuchár – kuchárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: min. vyučenie v príslušnom odbore, príprava jedál v reštaurácii Santal, krátky a dlhý týždeň, výkon : Kežmarok
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

pomocný administratívny pracovník na ekonomickom úseku – nižší účtovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : pomocný administratívny pracovník na ekonomickom úseku – nižší účtovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: min. úplné stredné odborné vzdelanie, pomocné ekonomické a administratívne práce, VPM bude vytvorené podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. OSZ, VPM je vhodné pre uchádzačov o zamestnanie (UoZ) nad 50 rokov veku evidovaných najmenej 3 mesiace na úrade práce alebo pre dlhodobo evidovaných UoZ – najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov v evidencii na úrade práce – podmienka, výkon : Kežmarok
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Variť indické a bangladéšske jedlá
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

odborný pracovník komunitného centra

Ponúkame pracovnú pozíciu : odborný pracovník komunitného centra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ukončená VŠ I. stupňa v odbore sociálna práca v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci, odborné vzdelanie v oblasti sociálnej práce alebo VŠ I. stupňa v odboroch – psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa, príp. pedagogické zameranie, alebo má uznaný doklad o takom VŠ vzdelaní podľa osobitného predpisu a súčasne k 01.01.2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré charakterom zodpovedajú sociálnej práci. Činnosť odborného pracovníka : monitoruje a zhodnocuje poskytované odborné činnosti a aktivity KC, zabezpečuje mapovanie potrieb v obci alebo častiach obce a pod. Výberové konanie sa uskutoční dňa 12.07.2017 o 10,00h v priestoroch zasadačky na 2. poschodí OÚ Veľká Lomnica, uzávierka na predloženie žiadostí je 03.07.2017, po termíne doručené žiadosti nebudú akceptované. Požadované doklady : – žiadosť s uvedením pozície, o ktorú sa kandidát uchádza – podpísaný štruktúrovaný životopis (CV) vo formáte Europass – povinný formát – kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – potvrdenie o odbornej praxi s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti – výpis z RT nie starší ako 3 mesiace – súhlas so spracovaním osobných údajov. Všetky požadované doklady ako aj bližšie informácie sú uvedené na stránke : http://www.velkalomnica.sk/assets/Zdroje/12/Oznamenieovyhlasenivyberovehokonaniakomunitnecentrum.pdf
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií