Ponuky:

Lekár RLP

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lekár RLP


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vykonáva prvotné zhodnotenie zdravotného stavu osoby, ktorá potrebuje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, – vykonáva triedenie zranených a určuje závažnosť poškodenia zdravia, priority liečby a ošetrenia, – odoberá anamnézu, zisťuje a rozpoznáva rizikové faktory, cielene ich vyhodnocuje, – navrhuje a vykonáva najvhodnejšie diagnostické postupy a interpretuje ich výsledky, – vykonáva diferenciálnu diagnostiku, stanovuje hlavné a vedľajšie diagnózy v súlade s anamnézou a fyzikálnym vyšetrením, intervenčnými a ďalšími vyšetreniami, – navrhuje liečebné nefarmakologické a farmakologické výkony, – vykonáva potrebnú liečbu a iné súvisiace činnosti, – riadi súčinnosť medzi viacerými poskytovateľmi neodkladnej zdravotnej starostlivosti. – zaobchádza so zvereným majetkom v zmysle dohody o hmotnej zodpovednosti, dodržuje štandardné pracovné postupy, používa ochranné pracovné prostriedky, pridelený pracovný odev a obuv, navrhuje nadriadenému prípadné vylepšenia v organizácii práce posádky a rešpektuje pokyny nadriadeného – zázemie nadnárodnej spoločnosti – zamestnanecké benefity – príjemné pracovné prostredie – možnosť ďalšieho vzdelávania
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pravidelné upratovanie nebytových priestorov. absolventa Dlhodobá práca. Práca v mladom kolektíve.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Krupiér/Krupiérka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Krupiér/Krupiérka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – obsluha zákazníkov – obsluha automatov – práca s hotovosťou – zdravotný preukaz – práca na zmeny – práca v nočných hodinách
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Inštruktor Fitness

Ponúkame pracovnú pozíciu : Inštruktor Fitness


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Osobný dohľad nad klientom. Dohľad nad klientom cez webkameru. Práca v mladom inovatívnom kolektíve. Dobré finančné ohodnotenie. Dlhodobá pracovná činnosť.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predajca dovoleniek

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predajca dovoleniek


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: predaj zájazdov, cestovných lístkov a leteniek, pomocné administratívne práce zdravotne postihnutého absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pomocný administratívny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný administratívny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: pomocné administratívne práce, poštovná agenda, predaj cestovných lístkov, zadávanie ponúk a reklamy na internet absolventa prax v cestovnom ruchu a zvyšovanie znalostí
Pracovný pomer: pracovná zmluva so žiakom strednej odbornej školy alebo so žiakom odborného učilišťa
Viac informácií

Recepčná ubytovacieho zariadenia

Ponúkame pracovnú pozíciu : Recepčná ubytovacieho zariadenia


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Riadenie bezproblémového chodu recepcie ubytovacieho zariadenia • Zodpovednosť za výdaj kľúčov od izieb • Kontrola stavu izieb, výpomoc pri upratovaní izieb • Príprava jednoduchých raňajok pre ubytovaných hostí • Objednávanie, preberanie a kontrolovanie tovaru • Komunikácia so zákazníkmi, riešenie sťažností a reklamácií zákazníkov • Zodpovednosť za poskytovanú úroveň služieb • Zodpovedá za dodržiavanie hygienických predpisov, sanitačného poriadku a gastronomických zásad absolventa • Práca v mladom dynamickom kolektíve • Možnosť profesijného rastu
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Recepčná

Ponúkame pracovnú pozíciu : Recepčná


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: V rámci národného projektu uchádzač musí spĺňať požiadavku vek do 29 rokov a min. 6 mesiacov vedený v evidencii nezamestnaných na UPSVaR. Náplň práce: – administratívne a kancelárske práce na recepcii – spracovávanie korešpondencie – vybavovanie telefonickej a emailovej komunikácie v SJ a AJ – komunikácia s klientami – uvádzanie návštev, príprava občerstvenia pre návštevy – komunikácia s dodávateľmi, úradmi, rôznymi organizáciami a klientami spoločnosti – zabezpečovanie nákupu kancelárskych potrieb a spotrebného tovaru – spracovávanie podkladov pre účtovníctvo (pokladňa, faktúry, ostatné doklady) – príprava objednávok a administratívna podpora pre klientov, obchodných partnerov a nadriadených – zabezpečovanie všetkých podporných činností potrebných pre riadny chod spoločnosti – zodpovednosť za pokladňu a uzávierku – poskytovanie informácií o produktoch o produktoch a aktuálnej ponuke – príprava a realizácia klubových, športových a komerčných turnajov a eventov – podieľanie sa na marketingovej, obchodnej stratégii a propagácii rezortu absolventa – práca v mladom dynamickom kolektíve – možnosť profesijného rastu
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: práca v kuchyni reštaurácie bezplatné stravovanie, úhrada cestovných nákladov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Montážny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Montážny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: výroba nerezových zariadení
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

OFFICE MANAGER – asistent osobny

Ponúkame pracovnú pozíciu : OFFICE MANAGER – asistent osobny


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: administrativa – spracovanie dokumentov, praca s osobnymi udajmi osobna asistencia organizovanie a vybavovanie firemnych akcii sprava kancelarie absolventa mladistvého
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Účtovníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Účtovníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: vedenie podvojného účtovníctva absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Krupiér/Krupiérka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Krupiér/Krupiérka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – obsluha zákazníkov – obsluha automatov – práca s hotovosťou – zdravotný preukaz – práca na zmeny – práca v nočných hodinách
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: min. vyučenie, príprava a zhotovenie jedál v DSS, výkon : Ľubica, ihneď
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

predavač/-ka textilu

Ponúkame pracovnú pozíciu : predavač/-ka textilu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: min. vyučenie, aj vyššieho vzdelania, predaj textilu, VPM bolo vytvorené v rámci § 51a zákona č. 5/2004 Z.z. OSZ (NP – Úspešne na trhu práce – prvé pravidelne platené zamestnanie), preto je vhodné len pre uchádzačov do 25 rokov veku evidovaných min. 3 mesiace na úrade práce, alebo pre uchádzačov do 29 rokov veku evidovaných min. 6 mesiacov na úrade práce, a ktorí pred prijatím do pracovného pomeru nemali pravidelne platené zamestnanie trvajúce viac ako 6 mesiacov. Výkon : Huncovce s nástupom ihneď. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov

Ponúkame pracovnú pozíciu : mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: opravy poľnohospodárskych strojov, nie je požiadavka vyučenia len v príslušnom odbore, pokiaľ záujemca je znalý v danej oblasti, je možný aj iný odbor, avšak vyučenie v danom odbore je výhodou, miesto je vhodné len pre záujemcov z okresu Kežmarok, príp. blízkeho okolia (ubytovanie ani doprava nie je zabezpečená), výkon : Ľubica, ihneď
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

opatrovateľ/-ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : opatrovateľ/-ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: min. vyučenie, starostlivosť o klienta v DSS, opatrovateľský kurz – 220 hod, výkon : Ľubica, ihneď
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Zodpovedá za poriadok a čistotu kancelárskych a spoločenských priestorov, laboratórií, šatní a dennú hygienu všetkých sociálnych zariadení nachádzajúcich sa v areáli podniku, – zabezpečuje denne separovanie odpadu z kancelárskych a ostatných priestorov, – zodpovedá za dovoz čistiacich a hygienických prostriedkov zo skladu. absolventa Práca v stabilnej spoločnosti.
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Elektrikár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Udržiavať pridelené zariadenia v prevádzkyschopnom stave, – vykonávať pravidelnú preventívnu a operatívnu údržbu elektrotechnických zariadení a zabezpečovať ich plnú funkčnosť, – vykonávať pravidelné kontroly jednotlivých zariadení podľa kontrolného plánu, – odstraňovať vzniknuté poruchy na pridelených zariadeniach v časti elektroinštalácie a riadenia, – operatívne riešiť vzniknuté problémy na rozvádzačoch a iných elektrotechnických zariadeniach, – vykonávať opravy a údržby na elektrických zariadeniach v rámci celého podniku. – práca v stabilnej spoločnosti – benefity
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií