Ponuky:

Vodič dodávky do 3,5 t – celá EÚ

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič dodávky do 3,5 t – celá EÚ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vodič dodávky na území SR a EÚ a iných štátov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Servírka a pomocná sila

Ponúkame pracovnú pozíciu : Servírka a pomocná sila


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: priprava ranajok, vydaj jedal, upratovanie, obsluha a komunikacia s klientom
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Predavačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predaj tovaru konečným spotrebiteľom v maloobchodnej predajni a s tým súvisiace úkony.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

cukrár/-ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : cukrár/-ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: min. vyučenie, najlepšie v príslušnom odbore, ak nie je vyučenie v odbore – požaduje sa prax, ihneď, výkon : Spišská Belá
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: min. ZŠ, aj vyššieho vzdelania, odbor nie je určený, upratovanie v penzióne, ihneď, výkon : penzión Ždiaranka, Ždiar 666
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Šofér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Šofér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Rozvoz potravín.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

murár

Ponúkame pracovnú pozíciu : murár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: min. vyučenie, aj vyššieho vzdelania, ihneď, výkon : Spišská Belá, okolie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

čašník/-čka

Ponúkame pracovnú pozíciu : čašník/-čka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: min. ZŠ, aj vyššieho vzdelania, aj absolventi, ihneď, výkon : Lendak (pohostinstvo)
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

čašník, servírka / účtujúci čašník, servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : čašník, servírka / účtujúci čašník, servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: min. vyučenie, odbor nie je určený, obsluha hostí a účtovanie v reštaurácii Santal, krátky a dlhý týždeň, výkon : Kežmarok
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

kuchár – kuchárka

Ponúkame pracovnú pozíciu : kuchár – kuchárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: min. vyučenie v príslušnom odbore, príprava jedál v reštaurácii Santal, krátky a dlhý týždeň, výkon : Kežmarok
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

technický robotník – ZPS

Ponúkame pracovnú pozíciu : technický robotník – ZPS


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: min. vyučenie, balenie, triedenie, opracovanie komponentov, VPM sú vhodné len pre občanov so ZP do chránenej dielne, výkon : Kežmarok
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

technický robotník – ZPS

Ponúkame pracovnú pozíciu : technický robotník – ZPS


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: min. vyučenie, balenie, triedenie, opracovanie komponentov, VPM sú vhodné len pre občanov so ZP do chránenej dielne, výkon : Kežmarok
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pedagogický asistent

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pedagogický asistent


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Kvalifikačné predpoklady a) spôsobilosť na právne úkony, b) vek nad 18 rokov, c) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa • v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika, • v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, • v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika, • v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer, • v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo, • v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti. Úplné stredné odborné vzdelanie • v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo, • úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti, • úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z.z. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31.12.2016 a) ovládanie štátneho jazyka, b) zdravotná spôsobilosť, c) bezúhonnosť, d) odporúčaným kritériom pri výbere pedagogického asistenta je aj ovládanie materinského jazyka detí z MRK (budú sa aplikovať predpisy slovenského antidiskriminačného zákona (pozitívna diskriminácia – dočasné vyrovnávacie opatrenia) formou preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o zamestnanie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Školský špeciálny pedagóg

Ponúkame pracovnú pozíciu : Školský špeciálny pedagóg


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Kvalifikačné predpoklady a náplň práce: v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa • v študijnom odbore špeciálna pedagogika – pedagogický smer a päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, špeciálna pedagogika – nepedagogický smer a splnenie osobitnej, kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, • špeciálna pedagogika – poradenstvo a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva, • v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo doplňujúce pedagogické štúdium, • v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti, alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, • v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, • v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, • v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných školách rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva, alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, • v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva, výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

predavač/-ka – ZPS

Ponúkame pracovnú pozíciu : predavač/-ka – ZPS


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: min. ZŠ, aj vyššieho vzdelania, VPM je vhodné len pre občanov so ZP (ZPS) do chránenej dielne, výkon : MUDr. Alexandra 52, Kežmarok, ihneď
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

skladník – ZPS

Ponúkame pracovnú pozíciu : skladník – ZPS


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: min. ZŠ, aj vyššieho vzdelania, VPM je vhodné len pre občanov so ZP (ZPS) do chránenej dielne, výkon : MUDr. Alexandra 52, Kežmarok, ihneď
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Miesto je vytvorené v nadväznosti na Národný projekt. – Pozícia je vhodná pre uchádzačov do 29 rokov a evidovaných minimálne 6 mesiacov na Úrade práce. – Hlavnou pracovnou náplňou uvedenej pozície je: – upratovanie prideleného oddelenia spoločnosti, – udržiavanie čistoty a poriadku výrobnej haly a šatní, – starostlivosť o pridelený výrobný úsek.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sociálny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Sociálny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Kvalifikačné predpoklady a náplň práce v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa • v študijnom odbore sociálna pedagogika, • v študijnom odbore sociálna práca, • v študijnom odbore pedagogika v študijnom programe zameranom na sociálnu pedagogiku, • v študijnom odbore pedagogika a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej desať rokov odbornej činnosti v oblasti prevencie, intervencie a poradenstva.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

poštový doručovateľ – Kežmarok

Ponúkame pracovnú pozíciu : poštový doručovateľ – Kežmarok


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: min. vyučenie, doručovanie všetkých druhov zásielok, najprv telefonicky, príp. e-mailom : dzubasova.magdalena@slposta.sk, nástup ihneď, resp. dohodou, výkon : Kežmarok
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií