Ponuky:

Recepčná / Recepčný

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Recepčná / Recepčný


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Obchodný referent

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodný referent


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Support prebiehajúcich obchodných a projektových aktivít obchodného úseku, príprava predajných prezentácií, návrhy zmlúv, ako aj samotné zmluvy, zabezpečenie propagačných aktivít, vykonávanie jednoduchých PR aktivít, zodpovednosť za plnenie čiastkových projektových cieľov v rámci stanovených kvalitatívnych, časových a rozpočtových plánov. Možnosť trvalého pracovného pomeru.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Čašník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca v špičkovej reštaurácii. zdravotne postihnutého absolventa mladistvého Poskytujeme zamestnanecké ubytovanie, stravovanie, jazykové kurzy, somelierské kurzy, služby wellness centra, masáže, zamestnanecké oblečenie a obuv. Pracovný čas sa dohodne podľa požiadaviek zamestnanca.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Chyžná

Ponúkame pracovnú pozíciu : Chyžná


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Upratovanie apartmánov v apartmánovom dome vo Veľkej Lomnici. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov

Ponúkame pracovnú pozíciu : mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: opravy poľnohospodárskych strojov, nie je požiadavka vyučenia len v príslušnom odbore, pokiaľ záujemca je znalý v danej oblasti, je možný aj iný odbor, avšak vyučenie v danom odbore je výhodou, miesto je vhodné len pre záujemcov z okresu Kežmarok, príp. blízkeho okolia (ubytovanie ani doprava nie je zabezpečená), výkon : Ľubica, ihneď
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

vychovávateľ/-ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : vychovávateľ/-ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Žiadosť, profesijný životopis, kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a potvrdenie z ÚPSVaR o evidencii zaslať e-mailom na adresu riaditeľa školy najneskôr 22.09.2017 /riaditel@grundschule.sk/, min. úplné stredné vzdelanie pedagogického smeru, VŠ I. stupňa (Bc.), VŠ II. stupňa so zameraním na vychovávateľstvo alebo učiteľstvo, VPM bude vytvorené podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. OSZ, VPM je vhodné pre uchádzačov o zamestnanie (UoZ) nad 50 rokov veku evidovaných najmenej 3 mesiace na úrade práce alebo pre dlhodobo evidovaných UoZ – najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov v evidencii na úrade práce – podmienka, výkon : Kežmarok
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Stolár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stolár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práce v dielni pri olepovaní dielcov. Zaškolenie na pracovisku. Prax vítaná nie nutná.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

iný pedagogický a odborný pracovník vo výchove a vzdelávaní

Ponúkame pracovnú pozíciu : iný pedagogický a odborný pracovník vo výchove a vzdelávaní


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Žiadosť, profesijný životopis, kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a potvrdenie z ÚPSVaR o evidencii zaslať e-mailom na adresu riaditeľa školy najneskôr 22.09.2017 /riaditel@grundschule.sk/, min. úplné stredné vzdelanie pedagogického smeru, VŠ I. stupňa (Bc.), VŠ II. stupňa so zameraním na vychovávateľstvo alebo učiteľstvo, VPM bude vytvorené podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. OSZ, VPM je vhodné pre uchádzačov o zamestnanie (UoZ) nad 50 rokov veku evidovaných najmenej 3 mesiace na úrade práce alebo pre dlhodobo evidovaných UoZ – najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov v evidencii na úrade práce – podmienka, výkon : Kežmarok
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pracovníčka telefonického predaja – asistentka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovníčka telefonického predaja – asistentka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Telefonovanie klientom, ponúkanie školení, dojednávanie schôdzok konateľa s klientmi – Správa údajov o klientoch – Vyhlasovanie otvorených školení (dohodnutie termínov školení v hoteloch a komunikovanie s prihlásenými účastníkmi) – Organizačné zabezpečenie firemných školení – Rozosielanie emailových Spravodajov – Aktualizácia firemnej webovej stránky – Rozosielanie kníh poštou – Vystavovanie faktúr absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

pracovník vo výrobe so zaškolením na obsluhu technologického zariadenia

Ponúkame pracovnú pozíciu : pracovník vo výrobe so zaškolením na obsluhu technologického zariadenia


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: min. nižšie stredné odborné vzdelanie, aj vyššieho vzdelania, manipulačné práce, čistenie zeleniny, príprava produktov pre ďalšie spracovanie, spracovanie suroviny, pomocné práce vo výrobe, ihneď vzdelávanie, stravné lístky, parkovanie v areáli miesta výkonu práce
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pracovník v práčovni

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník v práčovni


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: práca v práčovni obsluha práčiek a pranie prádla
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Chyžná

Ponúkame pracovnú pozíciu : Chyžná


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Dodržiavanie štandardov hotela **** – upratovanie izieb (denné upratovanie, výmena post. bielizne, čistenie a dezinfekcia) – upratovanie spoločenských priestorov (čistenie, vysávanie, dezinfekcia, polievanie kvetín, utieranie prachu) – pranie, žehlenie – motivačný systém ohodnocovania (prémie) – využívanie wellness zóny grátis – sociálny program (nápoje)
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Šéfkuchár, kuchár, kuchárka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Šéfkuchár, kuchár, kuchárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – príprava jedál formou a la carte – príprava jedál – bufety – príprava raňajok – príprava občerstvenia – ovládanie zásad HACCP, BOZP – umývanie pracovných plôch, chladničiek, inventúra surovín a jedál absolventa – sociálny program firmy – stravovanie – využitie wellness aj pre členov rodiny – využitie zvýhodnených cien na golf. služby – pitný režim
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Dodržiavanie štandardov obsluhy podľa vnútorných smerníc, – zodpovednosť za plynulý chod reštaurácie, baru, – poskytovanie kvalitných služieb pre hostí, – dodržiavanie predpisov HACCP, – obsluha hostí: a la carte, bufetové stoly, konf. občerstvenie, občerstvenie pre hráčov, – Hotel International. – Využívanie wellness zóny na základe vnútorných smerníc, – zvýhodnené ceny na golfové služby, – motivačný systém ohodnocovania, – školenie počas celého roka.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obchodný zástupca

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodný zástupca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ponuka tovaru maloobchodným prevádzkam v Žilinskom, Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

terénny sociálny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : terénny sociálny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: ukončená VŠ I. stupňa v odbore sociálna práca v prípade, ak k 01.01.2015 vykonáva odbornú činnosť, na výkon ktorej sa vyžaduje ukončené VŠ II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca, ukončená VŠ II. stupňa v odbore sociálna práca, ukončená VŠ II. stupňa v odbore – psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa, príp. pedagogické zameranie, alebo má uznaný doklad o takom VŠ vzdelaní podľa osobitného predpisu a súčasne k 01.01.2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré charakterom zodpovedajú sociálnej práci. Ide o aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie potencionálnych klientov, odborné posudzovanie životnej situácie človeka, poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a zabezpečovanie potrebných sociálnych služieb, vytváranie plánov práce s klientom a jeho realizácia, pomoc pri riešení osobných záležitostí a pod. Výberové konanie sa uskutoční dňa 22.08.2017 o 10,00h v priestoroch zasadačky OÚ Podhorany, záujemcovia vo svojej žiadosti si jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (terénny sociálny pracovník – TSP, terénny pracovník – TP, alebo obe pozície), žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou na adresu OÚ najneskôr do 17.08.2017, po termíne doručené žiadosti nebudú akceptované. Požadované doklady : – žiadosť s uvedením pozície – životopis (odporúča sa forma Europass) – doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – môžu byť doručené aj odporúčania alebo hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov, certifikáty zo školení a pod. – výpis z RT nie starší ako 3 mesiace.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií