Ponuky:

Systémový administrátor

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Systémový administrátor


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • inštalácie, konfigurácia a údržba serverov na báze Linux, • inštalácie, konfigurácia a údržba databáz typu Oracle, • nasadenie interne vyvíjaných aplikácií v zákazníckom ako aj v internom prostredí (administrácia vývojových, testovacích a produkčných prostredí ), • nasadenie buildov, optimalizácia výkonnosti aplikácie, • monitorovanie operačných systémov a na nich bežiacich aplikácií, analýza výstupu z monitoringu a následne ladenie systémov. • UNIX/Linux – pokročilý, • administrácia databáz – pokročilý (znalosť Oracle databáz výhodou), • PL/SQL jazyk – pokročilý, • skúsenosti s version control systémami (CVS, Git) a konfiguráciou apache serverov (http, tomcat) výhodou. • zaujímavá práca, • možnosť profesijného rastu, • odborné vzdelávanie, • ďalšie benefity v rámci univerzity.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Systémový administrátor

Ponúkame pracovnú pozíciu : Systémový administrátor


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • inštalácie, konfigurácia a údržba serverov na báze Linux, • inštalácie, konfigurácia a údržba databáz typu Oracle, • nasadenie interne vyvíjaných aplikácií v zákazníckom ako aj v internom prostredí (administrácia vývojových, testovacích a produkčných prostredí ), • nasadenie buildov, optimalizácia výkonnosti aplikácie, • monitorovanie operačných systémov a na nich bežiacich aplikácií, analýza výstupu z monitoringu a následne ladenie systémov. • UNIX/Linux – pokročilý, • administrácia databáz – pokročilý (znalosť Oracle databáz výhodou), • PL/SQL jazyk – pokročilý, • skúsenosti s version control systémami (CVS, Git) a konfiguráciou apache serverov (http, tomcat) výhodou. • zaujímavá práca, • možnosť profesijného rastu, • odborné vzdelávanie, • ďalšie benefity v rámci univerzity.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Dispečerka donáškovej služby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Dispečerka donáškovej služby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Prijímanie objednávok a ich následné nahadzovanie do interného softvéru. Zadeľovanie jednotlivých smerov pre vodičov. Telefonická komunikácia so zákazníkmi. absolventa mladistvého
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obchodný zástupca pre Košice a okolie

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodný zástupca pre Košice a okolie


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – predaj vodomerov, meračov tepla a chladu, – predaj meracej techniky, pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, – predaj inej vykurovacej techniky, – evidencia a riešenie reklamácií, – iné práce podľa pokynov nadriadeného. Práca je vhodná pre technicky orientovaného človeka, kandidáta si zaučíme. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pokladník/pokladníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pokladník/pokladníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • obsluha zákazníkov na pokladni • kontrola tovaru prechádzajúceho cez pokladňu • práca s registračnou pokladňou, terminálom • skenovanie čiarového produktového kódu do pokladne resp. počítača • príjem a vydávanie hotovosti za zakúpený tovar, službu • príjem stravnými lístkami • vydávanie pokladničných účteniek • realizácia bezhotovostných platieb platobnými kartami • zodpovednosť za vedenie pokladne, pridelenú hotovosť a ceniny v pokladni • denná a mesačná uzávierka pokladne • odvod hotovosti do trezoru • udržiavanie poriadku a čistoty v okolí pokladne • dopĺňanie tovaru na predajnej ploche v čase pobytu mimo pokladne a kontrola DS tovarov absolventa Mesačné odmeny, stravné lístky, koncoročné odmeny.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zámočník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zámočník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zváranie a montáž jednoduchých kovových konštrukcií – ploty, brány. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavač/ka mäsa a mäsových výrobkov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač/ka mäsa a mäsových výrobkov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • preberanie a odborný dohľad pri príjme tovaru • delenie porciovanie mäsa • vykosťovanie mäsa • vykladanie mäsa a mäsových výrobkov do vitrín • práca a starostlivosť o vzhľad vitrín • kontrola záruk ponúkaného tovaru • predaj mäsa a mäsových výrobkov • práca so zákazníkom – odborné poradenstvo • aktualizácia cenoviek • skladovanie tovaru v chladničkách • fyzická inventúra • udržiavanie čistoty vitrín, nástrojov zariadení používaných pri práci s mäsom a mäsovými výrobkami • čistenie a dezinfekcia priestorov, nástrojov a zariadení používaných pri práci • dodržiavanie hygienických predpisov a zákonom stanovených noriem pri práci • práca s pokladňou, váhou, platobným terminálom absolventa Stravné lístky, odmeny, príjemný kolektív a prostredie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Manažér obchodnej skupiny, klientský špecialista

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manažér obchodnej skupiny, klientský špecialista


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Nábor a výber spolupracovníkov • Adaptácia, vedenie, motivácia • Zodpovednosť za plnenie obchodného plánu • Riadenie predaja a poskytovanie služieb klientom • Kreatívne vyhľadávanie možností akvizície • Účasť na obchodných rokovaniach • Vedenie porád svojho tímu • Administratívne činnosti absolventa • Mesačný provízny systém odmien • Motivujúce mesačné a koncoročné bonusy • Školenia a interaktívne tréningy • Flexibilný pracovný čas • Celoročné súťaže a insentívne zájazdy do zahraničia • Podpora, stabilita a motivácia zo strany spoločnosti
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Manipulant

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manipulant


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vykladanie prijímaného materiálu na skladové alebo výrobné miesta, – príprava (manipulácia) materiálu na pálenie, brúsenie, pieskovanie, balenie, – triedenie a čistenie výrobkov, – odvoz výrobkov od stroja a jeho uloženie na určené skladovacie miesto, – nakládka expedovaného tovaru, preprava tovaru v rámci divízie – kontrola úplnosti expedovanej dodávky v súlade s expedičnými dokladmi. – Program zamestnaneckých benefitov (príspevok na šport, regeneráciu, vzdelávanie, dovolenku), – ubytovanie zdarma.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič autobusu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič autobusu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: vedenie autobusu, údržba vozidla
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Strážnik SBS – Košice

Ponúkame pracovnú pozíciu : Strážnik SBS – Košice


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ochrana administratívneho objektu – obchôdzky, kľúčový režim, kontrola vstupu a výstupu osôb, kontrola vjazdu a výjazdu motorových vozidiel. zdravotne postihnutého absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník pre VO, interné procesy úradu a rozvoj MČ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník pre VO, interné procesy úradu a rozvoj MČ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – verejné obstarávanie pre všetky oddelenia úradu MČ – pokrývanie problémov a rozvoj MČ prostredníctvom projektov a ich implementácia z rôznych druhov externých finančných zdrojov – analýza a realizácia postupov pre e-government v MČ v súlade so zákonom, – zabezpečovanie a kontrola postupov v prípade registratúrnych záznamov a spisov pracovníkov úradu MČ – zhromažďovanie požiadaviek a zabezpečovanie vzdelávania pracovníkov úradu MČ – evidencia a kontrola žiadostí v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 – zhromažďovanie podkladov o činnosti samosprávy a ich zverejňovanie na webovom sídle MČ v súlade s požiadavkami Transparency International Slovensko na transperentnú obec Výška mesačnej mzdy sa skladá z tabuľkového platu, osobného príplatku, kvartálnych odmien. Po 1 roku práce k tabuľkovému platu +15% za prácu v samospráve. Možnosť odborne rásť a vzdelávať sa Všetky zákonné výhody plynúce zo Zákonníka práce
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič autobusu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič autobusu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: vedenie autobusu, mikrobusu, údržba vozidla
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Technický pracovník prípravy vozidiel

Ponúkame pracovnú pozíciu : Technický pracovník prípravy vozidiel


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava motorových vozidiel do predaja a prenájmu – čistenie interiérov a exteriérov, prezúvanie pneu, základné mechanické práce a opravy. Vaše životopisy s krátkou žiadosťou zasielajte na andrejcak@hotcar.sk. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Strážnik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Strážnik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Stráženie objektu. Možnosť aj pre uchádzača na kratší týždenný pracovný čas. zdravotne postihnutého
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavač/ka v potravinách – Košice

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač/ka v potravinách – Košice


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Predaj potravinárskeho tovaru. – Práca s pokladňou. – Dodržiavanie HACCP. – Pracovné zmeny: doobedňajšie – poobedňajšie. – Dokladanie tovaru na predajnú plochu. – Práca na predajnej ploche. – Práca v sklade predajne. absolventa – Zvýhodnené nakupovanie za veľkoobchodné ceny. – Stravné lístky. – Zdravotná starostlivosť. – Možnosť vzdelávania. – Uplatnenie zliav v ZOC KORAL prostredníctvom karty zamestnanca na služby – bowling, laser game, detské ihrisko „SAFARI“, kaviareň a reštaurácia.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavač/ka v potravinách – Košice

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač/ka v potravinách – Košice


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Predaj potravinárskeho tovaru. – Práca s pokladňou. – Dodržiavanie HACCP. – Pracovné zmeny: doobedňajšie – poobedňajšie. – Dokladanie tovaru na predajnú plochu. – Práca na predajnej ploche. – Práca v sklade predajne. absolventa – Zvýhodnené nakupovanie za veľkoobchodné ceny. – Stravné lístky. – Zdravotná starostlivosť. – Možnosť vzdelávania. – Uplatnenie zliav v ZOC KORAL prostredníctvom karty zamestnanca na služby – bowling, laser game, detské ihrisko „SAFARI“, kaviareň a reštaurácia.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Skladník + VZV Košice

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník + VZV Košice


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: zodpovedá za zaistenie všetkých funkcií spojených s materiálovým tokom, príjem, manipulácia s komponentami, finálnymi produktami, vratnými obalmi za účelom zásobovania výroby (bez ohrozenia zastavenia výrobnej linky) a príprava exportov, obsluha VZV, scanovacích zariadení, PC, práca v interných systémoch a SAP absolventa ubytovanie zdarma ( aj pre páry ) príspevok na ubytovanie 90 eur príspevok na dopravu 40 eur stravné lístky 3,38 eur príplatky nad rámec zákonníka práce semestrálny bonus 150 eur benefitný program
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Laboratórny manažér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Laboratórny manažér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Miesto výkonu práce: Technologický a inovačný park (Tip- UPJŠ), Centrum interdisciplinárnych biovied (CIB), Jesenná 5, Košice Termín nástupu: február – marec 2018 Ďalšie informácie: doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD. vedúci CIB TIP-UPJŠ Jesenná 5, 040 01 Košice erik.sedlak@upjs.sk, 055 234-2242 Žiadosť o prijatie spolu s prílohami je potrebné zaslať elektronickou formou na adresu: erik.sedlak@upjs.sk. V 1. kole výberového konania budú vyhodnocované doručené žiadosti s prílohami. Pokiaľ bude žiadosť s prílohami zodpovedať požiadavkám, bude uchádzač pozvaný mailom na osobný pohovor.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií