Ponuky:

Opatrovateľka

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: opatrovanie v zariadení pre seniorov, potrebný opatrovateľský kurz absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Pomocná kuchárka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocná kuchárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: pomocné práce pri výrobe jedál a nápojov a doplnkových jedlách zdravotne postihnutého absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Skladník – Kysucké Nové Mesto

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník – Kysucké Nové Mesto


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca v sklade, na VZV (nie iba na VZV), nemusí byť platný preukaz (zaškolia). Naskladňovanie/vyskladňovanie materiálu do skladových regálov vysokozdvižným vozíkom, vychystanie materiálu na základe kanban karty a nachystanie na odvoz, kontrola správnosti vyskladneného materiálu cez čítačku čiarových kódov. absolventa – výborné platové podmienky – možnosť nástupu ihneď – možnosť čerpania záloh – finančné motivačné bonusy – možnosť nadčasov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor výroby – Kysucké Nové Mesto

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby – Kysucké Nové Mesto


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Operátor výroby je zodpovedný za obsluhu výrobných zariadení, zabezpečuje plynulý chod výroby. absolventa – práca na TPP v medzinárodnej spoločnosti – po zaškolení nadštandardné finančné ohodnotenie – preukaz viazača bremien, vodiča VZV a žeriavnicky preukaz zabezpečený firmou – pravidelné lekárske prehliadky a školenia zabezpečené firmou – sociálny a motivačný program – bezpečné pracovné prostredie – možnosť osobného a odborného rastu – možnosť začať pracovať ihneď
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Predavač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predaj potravín, mäsa a mäsových výrobkov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Asistentka / Asistent predaja

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistentka / Asistent predaja


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Asistent/asistentka predaja: – prezentácia a predaj tovaru, – poradenstvo a obsluha zákazníkov, – príjem, kontrola, reklamácie, príprava na predaj, – doplňovanie tovaru, – práca s pokladňou, – správne blokovanie tovaru a vyhotovenie správnych dokladov pri predaji tovaru zákazníkovi, – zodpovednosť za zverené prostriedky na predajni, – vykonávanie fyzickej inventúry tovaru a peňažných prostriedkov na predajni, – účasť na firemných školeniach a stretnutiach, – prezentácia tovaru a predajne, – zabezpečenie čistoty a poriadku na predajni, – kompletizovanie internetových objednávok. absolventa – Atraktívna práca v nových priestoroch na prízemí, – zaškolenie, – možnosť profesijného rastu, – motivačné bonusy, – obedy v hodnote 3 € grátis, – nákup tovaru v našej predajni so zľavou 20%, – dynamické pracovné prostredie, – mladý kolektív.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Elektrikár, údržbár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrikár, údržbár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Údržba a opravy strojov a zariadení, – elektroinštalácie budov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Výrobný pomocný pracovník vo výrobe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Výrobný pomocný pracovník vo výrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Plní výrobné úlohy pridelené majstrom, – dôsledne dodržiava technologické postupy pri práci na pridelených strojových zariadeniach, – dodržiava a vykonáva sanitáciu strediska. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Robotník VZV

Ponúkame pracovnú pozíciu : Robotník VZV


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Vývoz klietkových paliet/odpadových nádob pomocou VZV od výrobnej linky a ich vyprázdnenie do kontajnera, – vývoz nádob s nebezpečným odpadom do medziskladu NO, – udržiavanie poriadku a čistoty v okolí kontajnerov a na pracovisku, – zber, separácia a lisovanie jednotlivých druhov odpadov a druhotných surovín v rámci projektu, zmluvy a pokynov nadriadeného, – vedenie evidencie množstiev odpadov a druhotných surovín, – dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi v zmysle platných právnych predpisov a Pracovného poriadku zamestnávateľa, – používať a udržiavať pracovný odev a osobné ochranné pomôcky v čistom stave. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Farmaceutický laborant

Ponúkame pracovnú pozíciu : Farmaceutický laborant


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Vykonávanie odbornej činnosti vyžadujúcej stredoškolské vzdelanie farmaceutického zamerania, – spracovávanie do liekových foriem navážané liečivá podľa lekárskych predpisov a žiadaniek, – kontroluje a eviduje dobu použiteľnosti všetkých prípravkov lekárne, – prevádzanie administratívnych receptov a poukazov, – podieľanie sa na objednávaní liekov, – vykonávanie práce pod vedením vedúceho farmaceuta. mladistvého
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Špecialista pre starostlivosť o zákaznikov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Špecialista pre starostlivosť o zákaznikov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Servisovanie klientov (nie vyhľadávanie klientely). Servisovanie obnáša kontaktovanie existujúceho prideleného klienta, spracovanie jeho požiadaviek. Včasné a kvalitné vybavenie všetkých potrieb. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Prevádzkový elektrikár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Prevádzkový elektrikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – BO, SO prehliadky elektrických zariadení, – nastavovanie regulačných systémov pohonov pomocou zložitých meracích prístrojov, – nastavovanie a opravovanie indukčných snímačov, – demontáž, montáž a oživovanie elektrických obvodov, – kontrola stavu SF kondenzátorov, induktorov a istiacich prvkov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Elektrikár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: oprava a údržba elektrických zariadení
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Výrobný pracovník v mäsovej výrobe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Výrobný pracovník v mäsovej výrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Plní výrobné úlohy pridelené majstrom, – dôsledne dodržiava technologické postupy pri práci na pridelených strojových zariadeniach, – dodržiava a vykonáva sanitáciu strediska. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Čašník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: objednávanie a obsluha zákazníkov, servírovanie jedál a nápojov absolventa mladistvého
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Referent na úseku životného prostredia a dopravy

Ponúkame pracovnú pozíciu : Referent na úseku životného prostredia a dopravy


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Referent pre životné prostredie (na úseku ochrany ovzdušia, vôd a nakladania s vodami, verejných vodovodov a verejných kanalizácií, odpadového hospodárstva a ochrany prírody a krajiny) a úsek dopravy. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Maliar / natierač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Maliar / natierač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: maliarske a natieračske práce absolventa práca na pracovnú zmluvu, prípadne živnosť
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií