Ponuky:

Inštruktor/ka sociálnej rehabilitácie

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Inštruktor/ka sociálnej rehabilitácie


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Rozvoj a nácvik zručností alebo aktivizovanie schopností u prijímateľov sociálnych služieb a posilňovanie ich návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím zdrojov v rodine a komunite a zameriavanie sa najmä na nácvik ich zručností pre zvládanie starostlivosti o vlastnú osobu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Ponúkame pracovnú pozíciu : Inštruktor sociálnej rehabilitácie


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Organizovanie a riadenie práce klientov v ZSS podľa ich zdravotného stavu. Formovanie a prehlbovanie praktických návykov a zručností klientov v oblasti pracovnej aktivity a terapie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Robotník – čistiace práce KNM

Ponúkame pracovnú pozíciu : Robotník – čistiace práce KNM


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vykonávanie čistiacich prác vo výrobnom závode (strojárenská výroba) – čistenie strojov a zariadení (pomocou čistiacich zariadení a prostriedkov) – strojové čistenie podláh – natieračké práce (značenie plôch,…) – umývanie okien a fasád
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Rozpočtárka, kalkulantka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Rozpočtárka, kalkulantka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: príprava súťaží, kalkulácie, vypracovanie rozpočtov a cenových ponúk, súčinnosť so stavbyvedúcim pri tvorbe výkazu výmer
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Ergoterapeut/ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Ergoterapeut/ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Formovanie a prehlbovanie praktických návykov a zručností občanov v oblasti pracovných aktivít a pracovnej terapie v zariadení sociálnych služieb.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Obsluha VZV

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obsluha VZV


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha VZV, regálového zakladača, nakládka a vykládka kamiónov, manipulácia s materiálom atď.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Brusič

Ponúkame pracovnú pozíciu : Brusič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Brúsenie čiel, obežnej dráhy, superfinišovanie veľkých valčekových ložísk.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Obchodný reprezentant

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodný reprezentant


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – riadi samotný proces predaja a odbytu – eviduje dopyty od zákazníkov a je zodpovedný za ich vybavenie – získava nové a udržiava staré objednávky a udržuje stály kontakt so zákazníkom – uzatvára kúpno – predajné zmluvy v mene firmy s odberateľmi – pravidelne hodnotí spokojnosť zákazníka – vedie predpísanú evidenciu a dokumentáciu obchodných prípadov a ostatnej evidencie obchodného útvaru – vyjadruje sa k cenovým návrhom nových výrobkov a k cenovým zmenám, navrhuje výšku prirážok a zrážok
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Administratívny pracovník – recepčná

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívny pracovník – recepčná


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zabezpečuje správny a riadny chod telefonickej ústredne – riadi a koordinuje prichádzajúce návštevy – eviduje príjem tovaru na sklad – vedie evidenciu spotreby vozidiel a vodičov
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Čašník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Čašníčka – výčapníčka.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Murár, tesár, pomocné sily

Ponúkame pracovnú pozíciu : Murár, tesár, pomocné sily


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Murárske, tesárske a pomocné práce na mostoch, obchvatoch a diaľničných úsekoch.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Brusič

Ponúkame pracovnú pozíciu : Brusič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha obrábacích strojov (brúsenie ložiskových súčastí)
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Balič, balička

Ponúkame pracovnú pozíciu : Balič, balička


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Skladanie krabíc, čistenie fliaš, balenie ocelových guličiek.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Čistiace a upratovacie práce počas PN.
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce
Viac informácií

Kováč

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kováč


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Výroba strojných súčiastok ručným a strojným kovaním na bucharoch a kovacích lisoch voľne i v zápustkách, – rozvalcovanie súčiastok.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič motorových vozíkov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič motorových vozíkov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Riadi a obsluhuje vysokozdvižné vozíky, – kontroluje a udržiava technický stav vysokozdvižných vozíkov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Účtovníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Účtovníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Účtovanie v MRP programe podvojné účtovníctvo, evidencia v zdravotných poisťovňach, sociálna poisťovňa, komunikácia a výkazy pre DÚ. Štatistické výkazy. Výkazy DPH
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií