Ponuky:

Učiteľ/ka nemeckého jazyka

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Učiteľ/ka nemeckého jazyka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Hľadáme učiteľa/ku nemeckého jazyka v Leviciach. Možná spolupráca na trvalý pracovný pomer, dohodu, živnosť alebo skrátený úväzok. absolventa Zamestnancom, ktorí splňujú základné kritéria ponúkame prácu v stabilnej a etablovanej spoločnosti, možnosť kariérneho rastu, flexibilný pracovný čas a doplnkové vzdelávanie zdarma. Zamestnancom, ktorí splňujú základné kritéria ponúkame prácu v stabilnej a etablovanej spoločnosti, možnosť kariérneho rastu, flexibilný pracovný čas a doplnkové vzdelávanie zdarma.
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Lisiar

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lisiar


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha lisovacieho stroja – lisovanie preglejky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Omietkar

Ponúkame pracovnú pozíciu : Omietkar


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vykonávanie strojových omietok (sadrových a vápenato-cementových) na budovách podľa zákaziek.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Technický pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Technický pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Údržba areálu a budovy autoservisu podľa pokynov nadriadeného pracovníka. Miesto výkonu práce: JOBI AUTO (areál Levitexu) Stretnutie si dohodnite vopred telefonicky. zdravotne postihnutého absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník v cukrárenskej výrobe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník v cukrárenskej výrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca vo výrobe cukrárenských výrobkov podľa pokynov nadriadeného. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

Ponúkame pracovnú pozíciu : Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku. Príprava pomôcok a prostredia na edukáciu. Tvorba prezentácií, učebných pomôcok, plánov výchovno – vzdelávacej činnosti. Diagnostika detí. Nácvik programov a vystúpení, prezentácia školy. Toto pracovné miesto je vytvorené v zmysle Národného projektu „Praxou k zamestnaniu“, je vhodné pre uchádzačov o zamestnanie vedených v evidencii Úradu práce min. 3 mes. (vek do 25 rokov) alebo 6 mes. (vek do 29 rokov), ktorí majú vzdelanie v príslušnom študijnom odbore. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Manažér predaja

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manažér predaja


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Manažér predaja vo vzorkovej predajni podlahových krytín. Stretnutie so zamestnávaeľom si dohodnite vopred telefonicky. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Traktorista

Ponúkame pracovnú pozíciu : Traktorista


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca v rastlinnej a živočíšnej výrobe. Stretnutie so zamestnávateľom si dohodnite vopred telefonicky, alebo zašlite svoju žiadosť a životopis mailom. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Všeobecný lekár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Všeobecný lekár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – lekár pri lôžku ubytovanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: 1. Obsluha linky, strojov a zariadení na spracovanie plastov. 2. Dodržiavanie príslušných pracovných postupov. 3. Vykonávanie drobnej údržby na strojoch, zariadeniach, nástrojoch prislúchajúcich pracovnej pozícii podľa príslušných noriem, interných smerníc a nariadení vedúcich pracovníkov. 4. Svoju činnosť a nariadenia vykonáva v súlade s pravidlami BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia. 5. Ostatné činnosti vykonáva podľa pokynov nadriadeného pracovníka. Životopis pošlite mailom na: absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Obchodný zástupca

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodný zástupca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – oslovovanie odberateľov, prezentácia výrobkov, vybavovanie objednávok,… Toto pracovné miesto je vytvorené s príspevkom ÚPSVaR v zmysle § 51a, t.j. vhodné LEN pre uchádzačov o zamestnanie vedených v evidencii Úradu práce min. 3 mes. (vek do 25 rokov) alebo 6 mes. (vek do 29 rokov), ktorí ešte nemali prvé pravidelne platené zamestnanie (na prac. zmluvu ) v trvaní najmenej 6 po sebe idúcich mesiacov. Stretnutie si dohodnite vopred telefonicky, príp. zašlite žiadosť a životopis mailom. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Lekár – dermatovenerológ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lekár – dermatovenerológ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – práca lekára v ambulantnej zdravotnej starostlivosti v NZZ Harmony – požadovaný študijný odbor: všeobec. lekárstvo so záujmom o prácu v dermatovenerologickej ambulancii absolventa – pracovisko v rámci poliklinického zariadenia, možnosť rýchleho osobného rastu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocný stavebný pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný stavebný pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – pomocné práce na stavbách Výberové konanie sa uskutoční dňa 14.11.2017 o 13:00 hod., ÚPSVaR Levice, zasadačka – prízemie. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič rozvozu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič rozvozu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – rozvoz pekárenských výrobkov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Údržbár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Údržbár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – výkon údržbárskych prác Toto pracovné miesto je vytvorené s príspevkom ÚPSVaR v zmysle § 50, t.j. vhodné LEN pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie vedených v evidencii Úradu práce minimálne 3 mesiace.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník, servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník, servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – obsluha zákazníkov kaviarne – obsluha výherných automatov Stretnutie si dohodnite vopred telefonicky. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Automechanik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Automechanik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Oprava motorových vozidiel. Miesto výkonu práce: JOBI AUTO (areál Levitexu) absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Technik IT – predajca

Ponúkame pracovnú pozíciu : Technik IT – predajca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Servisné práce – PC, Notebook,… Predajná činnosť – Internet, TV Toto pracovné miesto je vytvorené s príspevkom ÚPSVaR v zmysle § 51a, t.j. vhodné LEN pre uchádzačov o zamestnanie vedených v evidencii Úradu práce min. 3 mes. (vek do 25 rokov) alebo 6 mes. (vek do 29 rokov), ktorí ešte nemali prvé pravidelne platené zamestnanie (na prac. zmluvu ) v trvaní najmenej 6 po sebe idúcich mesiacov. Stretnutie si dohodnite vopred telefonicky, príp. zašlite žiadosť a životopis mailom. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Farmaceutický laborant

Ponúkame pracovnú pozíciu : Farmaceutický laborant


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – príjem, expedovanie liekov, – administratívna práca,… Stretnutie si dohodnite vopred telefonicky. zdravotne postihnutého absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií