Ponuky:

Prevádzkový údržbár- elektromechanik

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Prevádzkový údržbár- elektromechanik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: starostlivosť o výrobné zariadenia, riešenie porúch
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

syrár/ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : syrár/ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

asistent/ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : asistent/ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca s PC /excel, word, power point/, administratívne práce, manažovanie chodu kancelárie, pošta, zakladanie spisov. Prosíme zasielať životopisy mailom. Pracovná pozícia realizovaná v rámci projektu §54- Praxou k zamestnaniu- UoZ do 29 rokov, minimálne 6 mesiacov v evidencii UoZ a UoZ do 25 rokov, minimálne 3 mesiace v evidencii UoZ, polovičný pracovný úväzok.
Pracovný pomer: pracovný pomer na kratší pracovný čas
Viac informácií

Všeobecný administratívny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Všeobecný administratívny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: 1. Agenda s klientmi cestovnej kancelárie a ubytovacích zariadení v správe cestovnej kancelárie: – komunikácia s klientmi a riešenie potrieb klientov podľa aktuálnej potreby, pripravovanie dokladov pre nástup klientov, vedenie agendy v súvislosti s pobytmi – mesačné štatistiky za ubytovacie zariadenia – aktualizácia cenníkov a obsadenosti na portáloch za ubytovacie zariadenia v správe 2. Agenda v súvislosti s administratívnou činnosťou poskytovanou zmluvným spoločnostiam: – vypracovávanie ponúk a cenových kalkulácií – preklady z a do cudzích jazykov (angličtina, základná poľština) – vypracovávanie prezentácií – ostatné povinnosti všeobecného administratívneho pracovníka
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Lekár RTG

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lekár RTG


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: lekár na RTG
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Údržbár v hoteli

Ponúkame pracovnú pozíciu : Údržbár v hoteli


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vykonáva údržbárske práce v hoteli, – vykonáva predpísané merania a reguláciu el. zariadení, optimalizuje spotrebu el. energie, – zodpovedá za plynulý chod plynovej kotolne, kontroluje a eviduje spotrebu plynu, – zabezpečuje predpísané revízie jednotlivých zariadení v zmysle platných predpisov, – zabezpečuje a vykonáva kontrolu bazénovej technológie vo wellnesse, – starostlivosť o okolie objektov
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Predajca LM

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predajca LM


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Spracovanie cenových ponúk, plánovanie a riadenie, obchodná činnosť na predajni – komunikácia so zákazníkmi, starostlivosť o predajňu, predaj, fakturácia, práca s RP, marketingové aktivity, reklama.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník, čašníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník, čašníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Samostatný čašník, čašníčka.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocný kuchár ako aj samostatný kuchár, pizziar.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič dodávky

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič dodávky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Preprava tovaru v medzinárodnej doprave.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič MKD

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič MKD


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Preprava tovaru v medzinárodnej doprave, manipulačné práce súvisiace s nakládkou/vykládkou, starostlivosť o zverené vozidlo.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Inžinier kvality / Quality Engineer (Automotive)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Inžinier kvality / Quality Engineer (Automotive)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zabezpečenie kvality produktu – vypracovávanie plánov pracovných inštrukcií, nastavovanie kvalitatívnych ukazovateľov, kontrolných postupov a metód – implementácia požiadaviek noriem VDA 6.3 – analýza a reporting kontrolovaných parametrov, – riešení problémov a nezhôd v kvalite, navrhovanie nápravných a preventívnych opatrení a ich spätná kontrola – realizácia školení a porád kvality vo výrobe – realizácia interných auditov (ISO 9001, VDA 6.3) – zabezpečenie a kontrola nápravných opatrení z interných a externých auditov – riešenie zákazníckych reklamácií (príprava 8D-Reportov) – komunikácia so zákazníkom ohľadom ich požiadaviek, kvalitatívnych odchýlok, korekcií – účasť pri nastavovaní kvalitatívnych parametrov pri nových projektoch – analýza možných chýb a ich dôsledkov (FMEA) – spolupráca pri kontrole niektorých kvalitatívnych parametrov v procese výroby – ostatné práce v oblasti zabezpečenia kvality podľa požiadaviek nadriadených a potrieb spoločnosti
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pokladník / Predavač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pokladník / Predavač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca v pokladni – blokovanie tovaru, dokladanie tovaru do regálov, sledovanie záručných dôb.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sestra v zubnej ambulancii

Ponúkame pracovnú pozíciu : Sestra v zubnej ambulancii


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Asistencia v zubnej ambulancii lekárovi. Priprava stomatologických materiálov, nástrojov, administratívne úkony.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sociálny pracovník/čka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Sociálny pracovník/čka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Sociálny pracovník – vydávanie rozhodnutí o zaradení do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v ZSS, poskytovaní starostlivosti v ZSS, o skončení poskytovania služieb v ZSS a o úhradách za poskytnutú starostlivosť, vedie pokladničnú hotovosť klientov DSS a ŠZ, zručnosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, flexibilita
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Operátor/-ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor/-ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Operátor- práca pri strojoch na výrobu plastových výliskov. Nakoľko je pracovná pozícia realizovaná z EÚ fondov, potrebujeme UoZ do 29 rokov, ktorí sú v evidencii min. 6 mesiacov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Predavač/ka – Liptovský Mikuláš

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač/ka – Liptovský Mikuláš


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predaj kobercov a podlahovej krytiny v maloobchodnej prevádzke KOBERCE TREND. Odborné poradenstvo a analýza potrieb zákazníkov v špecializovanej predajni najväčšej maloobchodnej siete s podlahovinami.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predajca elektrovozidiel

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predajca elektrovozidiel


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: predaj a servis elektromobilov, elektrobicyklov a iných elektrovozidiel
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií