Ponuky:

Pracovník skladu – vodič VZV

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník skladu – vodič VZV


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Nakladanie, vykladanie a manipulácia s tovarom . – Skenovanie. – Obsluha VZV.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Pracovník/čka obchodnej prevádzky

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník/čka obchodnej prevádzky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Profesionálna obsluha zákazníka, – práca na predajnej ploche/vystavovanie a dopĺňanie tovaru podľa požadovaných štandardov, – kontrola kvality tovaru, zaistenie aktuálnych cenoviek, – práca v sklade a práca na pokladni.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič VZV

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič VZV


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – manipulácia s materiálom (kovové výlisky a zvarence) – umiestňovanie paliet s materiálom podľa sortimentu do vopred určených sektorov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Poštový doručovateľ – Pošta Malacky

Ponúkame pracovnú pozíciu : Poštový doručovateľ – Pošta Malacky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Doručovanie zásielok (najmä listových, reklamných, peňažných poukazov) letákov, tlače a finančných hotovostí na odovzdávacie miesta v rámci doručovacieho rajóna, oznamovanie zákazníkom uloženie zásielok na pošte, príjem zásielok od zákazníkov, inkasovanie SIPO, predaj tovaru, poskytovanie informácií o produktoch SP, a. s., a jej zmluvných partnerov, ponuka produktov SP, a. s., a jej zmluvných partnerov (okrem finančného sprostredkovania), triedenie zásielok pre svoj doručovací rajón, založenie zásielok v smere pochôdzky, vedenie predpísanej evidencie, zápis a vyúčtovanie zásielok, poskytovanie služieb SP, a. s., a jej zmluvných partnerov podobných alebo zhodných s charakterom a spôsobom práce poštového doručovateľa a pod.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Product Quality Engineer

Ponúkame pracovnú pozíciu : Product Quality Engineer


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Riadenie rozvoja kvality nových projektov pred nadchádzajúcou sériovou výrobou. – Riadenie kvality vstupov, procesov, výstupov, auditu kvality pre vývoj nových vozidiel. – Plánovanie a zavádzanie nápravných opatrení podľa požiadaviek zákazníka. – Riadenie PPAP a APQP zákazníka a dodávateľa. – Pravidelný reporting. – Účasť na zákazníckych auditoch u dodávateľov a v organizácii. – Stanovenie spôsobilosti procesu, strojov a zástavbových prípravkov u dodávateľa. – Zodpovedá za vyžiadanie PPAP dokumentácie od dodávateľov a ich schválenie, odsúhlasenie referenčných vzoriek, limitov chýb. – Overuje kvalitu nakupovaných dielov v prototypovej predsériovej a sériovej fáze. – Overuje dokumentáciu PPAP, vzorkovania resp. dokumentáciu rekvalifikácie dodávateľov. – Definuje a zabezpečuje špecifické kritériá kvality zákazníkov smerom k internému a dodávateľskému procesu/produktu. – Overuje a schvaľuje výkresovú dokumentáciu nakupovaných dielov. – Spolupracuje pri analýze požiadaviek zákazníka (špecifikácia, výkresy). – Vytvára materiálový dátový list v IMDS portáli, pripravuje zoznam testov pre Product Audit, schvaľuje baliace predpisy. – Vytvára špecifikácie pre koncepty merania (ZSB a nakupované diely). – Pripravuje PPAP dokumentáciu pre zákazníka a vedie list PAPP, napr. part history, part submission warrant, MSA, MCA, RaR, PCA, SPC – štatistika procesu, FMEA, 3D MCA reporty, validačný report, AAR – protokol o schválení vzhľadu, PPAP vzorky, control plan, baliaci predpis. – MSA pred prevzatím meracích systémov do príslušných závodov na zabezpečenie reprodukovateľnosti a opakovateľnosti. – Stanovuje požadované kritériá na uvoľnenie výrobku a kvality procesu od fázy vývoja až po začiatok sériovej výroby (SOP). – Zúčastňuje sa na zákazníckych a dodávateľských auditoch. – Vypracováva a udržiava platnú dokumentáciu v systéme kvality, napríklad, kontrolné plány, história dielov, skúšobné plány, participácia na vytváraní FMEA, skúšobné zoznamy. – Vyhotovuje vzorkovanie/ skúšanie pre zákazníka / dodávateľa v súlade s VDA zväzok 2, PPAP ako aj podľa špecifických požiadaviek zákazníka (BEON, QTS, BMWB2B, ..). – Vytvára zoznam noriem zákazníka (normy, príručky, usmernenia, šablóny), aplikuje ich a zabezpečuje ich dostupnosť v rámci projektového tímu. – Pripravuje podklady a vyhodnocuje rating dodávateľov podľa internej smernice. – Zabezpečuje nové projekty pre zverených zákazníkov. – Stará sa o koncept kvality (FMEA, control plans, …). – Plánuje a zavádza nápravné opatrenia podľa požiadaviek zákazníka . – Zodpovedá za vyžiadanie zákazníckych požiadaviek – aplikácia v SPPP SK a prenos na dodávateľa (výkres, signifikantné znaky, špecifikácia produktu, validačné normy). – Vytvára zoznam noriem zákazníka (normy, príručky, usmernenia, šablóny), aplikuje ich a zabezpečuje ich dostupnosť v rámci projektového tímu. – Vytvára dokumentáciu pre nové projekty, napr. flow chart, control plan, FMEA, pracovné inštrukcie, colour list, part history, deviations (derogations) list. – Pripravuje a schvaľuje referenčné vzorky chýb, pripravuje vzorky pre výrobu. – Pripravuje PPAP dokumentáciu pre zákazníka a vedie list PAPP, napr. part history, part submission warrant, MSA, SPC. – Štatistika procesu, FMEA, validačný report, AAR – protokol o schválení vzhľadu, PPAP vzorky, control plan, baliaci predpis. – Zodpovedá za vyžiadanie PPAP dokumentácie od dodávateľov a ich schválenie, odsúhlasenie referenčných lisovancov, limitov chýb na lisovancoch. – Vypracováva plán školenia pre nové projekt. – Vytvára materiálový dátový list v IMDS portáli. – Pripravuje zoznam testov pre Product Audit. – Schvaľuje baliace predpisy. – Zodpovedá za nastavenie zákazníckeho portálu. – Sleduje kompletnosť zavedenia nového projektu do sériovej výroby. – Zodpovedá za riadenú dokumentáciu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pomocný personál v bufete

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný personál v bufete


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca v kuchyni spojená s obsluhou v bufete a vo výdaji.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič LKW – Bratislava – Lozorno

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič LKW – Bratislava – Lozorno


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vodič nákladného motorového vozidla – sk. C. a E, preprava tovaru v rámci areálu, medzi logistickými parkmi.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Šička – Lozorno

Ponúkame pracovnú pozíciu : Šička – Lozorno


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Prax v šití, zošívaní kožených dielov, vedenie funkčného švu a štepovanie – vedenie okrasného švu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Operátorka výroby/montážna pracovníčka/skladník – Malacky

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátorka výroby/montážna pracovníčka/skladník – Malacky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Operátorka vo výrobe / montážna pracovníčka – primovanie, nanášanie laku, lepenia skla, lepenie líšt, lepenie komponentov, nakladanie skiel, plazmovanie, letovanie, nanášanie a orezávanie sendviču, konfekcia, šablóna, trimovanie, montáž, lisovanie Skladník / zásobovač – údžba objektu, upratovacie a čistiace práce, manipulácia s materiálom a výrobkami, zásobovanie výrobných liniek, práce v skladoch, expedovanie výrobkov, procesná a vstupná kontrola. Práca je pre medzinárodnú spoločnosť, ktorá sa vyznačuje stabilitou, istotou a zaujímavými sociálnymi benefitmi pre svojich zamestnancov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Operátor/operátorka výroby – Lozorno

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor/operátorka výroby – Lozorno


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Operátor/ka vo výrobe: laminovač/ka kožených dielov (kožiar/ky vyučené v odbore – vítané).
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pracovník strážnej služby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník strážnej služby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ochrana osôb a majetku klienta, kontrola vstupu – výstupu, kontrola nakládky tovaru.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Manuálny pracovník – kosec

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manuálny pracovník – kosec


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Kosenie trávnatých plôch – práca možná aj na dohodu. Výruby a prieseky porastov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Riadiaci pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Riadiaci pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Koordinovanie prác odlúčeného strediska spoločnosti, komunikácia s klientom, dohliadanie na kvalitu a kvantitu prác, priame riadenie zamestnancov, personalistika.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Tesár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Tesár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Tesárske práce na stavbe : bytový – polyfunkčný dom.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Psychológ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Psychológ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vykonáva psychologickú činnosť pri komplexnej starostlivosti o deti a mladých dospelých umiestnených v detskom domove. Jedná sa o čiastočný pracovný úväzok, cca 40 hodín mesačne.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Operátor CNC obrábacích strojov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor CNC obrábacích strojov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Obsluha CNC sústruhu a/alebo CNC obrábacieho centra. – Schopnosť tvoriť programy pre CNC nie je podmienkou. – Mechanik výroby strojov. – Montáž strojov (nie pásová výroba), opravy strojov, zámočnícke práce. – Uplatnenie nájdu skúsení strojári so zručnosťami a praxou v strojárskej výrobe aj čerství absolventi stredných škôl so zameraním na strojárstvo a techniku.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zámočník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zámočník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Montáž strojov (nie pásová výroba), opravy strojov, zámočnícke práce. – Sústruženie a/alebo frézovanie na klasických strojoch a obsluha CNC sústruhu a/alebo CNC obrábacieho centra. – Schopnosť tvoriť programy pre CNC nie je podmienkou. – Uplatnenie nájdu skúsení strojári so zručnosťami a praxou v strojárskej výrobe aj čerství absolventi stredných škôl so zameraním na strojárstvo a techniku.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Mechanik strojárskej výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Mechanik strojárskej výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Hľadáme pracovníka do pracovnej pozície Mechanik výroby strojov: zámočnícke práce, obrábanie kovov, zváranie, povrchové úpravy, montáž a opravy strojov. Uplatnenie nájdu skúsení strojári so zručnosťami a praxou v strojárskej výrobe aj čerství absolventi stredných škôl so zameraním na strojárstvo alebo elektrotechniku s výrazne kladným vzťahom k technike a s ochotou rýchlo sa učiť zručnostiam strojárskej výroby. Ponúkame: – zaujímavú a rozmanitú prácu v rozvíjajúcej sa strojárskej firme, orientovanej do veľkej miery na zahraničné trhy, – aktívne zapojenie do rozvoja firmy, riešenia technických problémov a možnosť uplatnenia Vašich schopností, – zodpovedajúce finančné ohodnotenie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií