Ponuky:

Vodič VZV

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič VZV


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zásobovanie výroby materiálom. Práca na VZV. Nepretržitá prevádzka, 12 hod. zmeny (2x denná, 2x nočná, 4 dni voľno). absolventa Dochádzkový bonus, stravné lístky, príplatky. Práca v stabilnej spoločnosti, stála starostlivosť koordinátora, vyplácame týždenné zálohy.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Kaderník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kaderník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Osobny tréner

Ponúkame pracovnú pozíciu : Osobny tréner


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca v revolučnom študiu jedinom v Martine kde poskytujeme EMS CVIČENIE. Práca na živnnosť a možnosť trénovať klientov na našom stroji a v našom štúdiu absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor výroby – Martin

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby – Martin


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – obsluhovanie vstrekovacieho lisu – montáž výrobkov – kontrola jednotlivých komponentov – lepenie nálepiek na dielce, zváranie dielcov – balenie dielcov do krabíc na expedíciu absolventa – dlhodobá možnosť zamestnania – možnosť kariérneho rastu – výborné platové podmienky – odmeny a bonusy (mesačné, kvartálne, polročné, ročné) – vyplácanie záloh – možnosť práce nadčas – odborný, platový a kariérny rast – 24 hodinový servis koordinátora
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavačka textilu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavačka textilu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predaj detského oblečenia.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Tlačiarka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Tlačiarka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Potlač tričiek. mladistvého Firemné podujatia.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník komunitného centra

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník komunitného centra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pracovník novovybudovaného komunitného centra na Bambuskách je pracovné miesto vytvorené v rámci realizácie NP Podpora vybraných soc. služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (spolu vytvorené 3 pozície, okrem tejto pozície ešte odborný pracovník KC a odborný garant KC – vedúca pozícia, každé pracovné miesto má zverejnenú svoju ponuku). Pracovník komunitného centra pomáha pri dochádzke detí do školy, pri príprave na vyučovanie, vedie voľnočasové aktivity pre deti a mládež a inú záujmovú činnosť (napr. kurzy varenia, prehliadky tanca, vianočné stretnutie, stretnutia na zlepšenie finančnej gramotnosti a i.) v úzkej spolupráci so zamestnancami mesta. Komunitné centrum má miestnosť pre deti predškolského veku, pre školopovinné deti, spoločenskú miestnosť a kompletne vybavenú kuchynku, pripojenie na internet, notebooky. Činnosť KC je výsledkom spoločného úsilia pracovníkov na všetkých troch pozíciách. absolventa Možná perspektíva pokračovania projektu, stabilné sociálne prostredie. Možnosť realizovať svoje predstavy a uplatniť svoje schopnosti v práve sa rozvíjajúcom komunitnom centre.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Tesár, klampiar

Ponúkame pracovnú pozíciu : Tesár, klampiar


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: klampiarske, pokrývačské a tesárske práce
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Odborný garant komunitného centra

Ponúkame pracovnú pozíciu : Odborný garant komunitného centra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Odborný garant novovybudovaného komunitného centra na Bambuskách je pracovné miesto vytvorené v rámci realizácie národného projektu (spolu sú vytvorené 3 miesta – pracovník KC, odborný pracovník KC a odborný garant KC, každé pracovné miesto má zverejnenú svoju ponuku). Odborný garant komunitného centra odborne riadi a koordinuje činnosť KC v organizačnej, metodickej a personálnej oblasti, nastavuje smerovanie činnosti KC v súlade s potrebami komunity, pripravuje nové formy sociálnych služieb, zodpovedá za krátkodobé a dlhodobé plánovanie aktivít a činností ako i rozvoj KC, zapája sa do propagácie činnosti KC, zodpovedá za administratívu. Možná perspektíva pokračovania projektu, stabilné sociálne prostredie. Možnosť realizovať svoje predstavy a uplatniť svoje schopnosti v práve sa rozvíjajúcom komunitnom centre.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Rezač potlačených kotúčov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Rezač potlačených kotúčov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pozdĺžne rezanie vytlačených kotúčov, presná evidencia hotovej produkcie. absolventa Príspevok na 3. dôchodkový pilier. K dispozícii je vlastný tenisový kurt firmy na športové vyžitie. Dobrá dostupnosť vlakom – 4 minúty od železničnej stanice Vrútky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor na obsluhu tlačiarenského stroja

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor na obsluhu tlačiarenského stroja


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Vykonáva práce podľa príkazov 1. strojmajstra. – Spolupodieľa sa na základnom nastavení tlačového stroja podľa technologického predpisu. – Vykonáva kontrolu správnosti odtieňa a druhu farieb, jej čistoty, viskozity, prítomnosti cudzích častíc. – Vykonáva kontrolu správnosti použitej fólie, respektíve papiera, ich hmotnosti, rozmeru a správnosti smeru vlákna. – Zodpovedá za dodržiavanie pracovných postupov predpísaných na technologickej karte. absolventa – III. dôchodkový pilier. – Tenisový kurt v areáli firmy. – Dobrá dostupnosť vlakom – 4 minúty od železničnej stanice.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Odborný pracovník komunitného centra

Ponúkame pracovnú pozíciu : Odborný pracovník komunitného centra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pracovník novovybudovaného komunitného centra na Bambuskách je pracovné miesto vytvorené v rámci realizácie národného projektu (okrem tejto pozície ešte odborný garant KC a pracovník KC, každé pracovné miesto má zverejnenú svoju ponuku). Odborný pracovník komunitného centra zodpovedá za realizáciu odborných činností a aktivít KC určených pre celú komunitu, navrhuje a realizuje metódy a postupy sociálnej práce s klientom a jeho rodinou, vykonáva sociálnu prácu zameranú na podporu samostatnosti, sebestačnosti klientov (pomáha zvyšovať zručnosti ľudí v komunite, rozvíja ich osobnostné kompetencie, aktivizuje ich). Prispieva k zmierňovaniu napätí v komunite, svojou činnosťou sa snaží k sociálnemu začleňovaniu sociálne vyčlenených osôb. absolventa Možná perspektíva pokračovania projektu, stabilné sociálne prostredie. Možnosť realizovať svoje predstavy a uplatniť svoje schopnosti v práve sa rozvíjajúcom komunitnom centre.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Manažér výroby – vedenie oddelenia výroby, príprava a kontrola výrobného plánu, komunikácia s predstaviteľmi zákazníkov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sestra

Ponúkame pracovnú pozíciu : Sestra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Starostlivosť o postihnuté deti v detskom domove. absolventa Príplatky: osobný, rizikový príplatok, kreditový príplatok, príplatok za zmennosť, teplá strava alebo stravné lístky + dodatková dovolenka.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Automechanik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Automechanik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Servisné práce v oblasti techniky a aj diagnostiky vozidiel. Nadpriemerné ohodnotenie. Možnosť bezplatného ubytovania. absolventa Práca v najmodernejšom a najväčšom autoservise v okolí, progresívne mzdové ohodnotenie, percentuálny podiel z faktúr. Možnosť bezplatného ubytovania. Stravovanie vo vlastnej reštaurácii.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Manažér výroby na oddelení lisovňa

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manažér výroby na oddelení lisovňa


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Manažér výroba na oddelení lisovňa vedenie oddelenia lisovňa, príprava výrobného plánu, komunikácia s predstaviteľmi zákazníkov a vyššieho manažmentu
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár / kuchárka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár / kuchárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Zabezpečenie prípravy jedál (denné menu, minútky a iné) podľa jedálneho lístka. – Starostlivosť o riadne uskladnenie a ošetrenie prevzatých potravín, ich hygienické a hospodárne spracovanie. – Vydávanie stravy. – Ukladanie vzoriek jedál podľa požiadaviek hygienických noriem. – Evidencia pripravovaných pokrmov. – Spolupráca s ostatnými zamestnancami zariadenia. – Kontrola prevádzky pri odchode. Životopis a žiadosť o prijatie do zamestnania zasielať na e-mail: ranc@rancstaratehelen.sk zdravotne postihnutého absolventa – Zaujímavé finančné ohodnotenie. – Pre záujemcov o zamestnanie z iných krajov ako Žilinský, možnosť ubytovania GRÁTIS.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Všeobecná sestra

Ponúkame pracovnú pozíciu : Všeobecná sestra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Všeobecná sestra v ambulancii všeobecného lekára Odber krvi, starostlivosť o pacientov a ich zdravotnú dokumentáciu
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Upratovač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Upratovač upratovanie vchodov (zametanie, umývanie,..) absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Manažér oddelenia nákupu a logistiky

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manažér oddelenia nákupu a logistiky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Manažér oddelenia nákupu a logistiky Vedenie oddelenia nákupu a logistiky, kotrola objednávok materiálu pre výrobu, kontrola včasných dodávok materiálu k zákazníkom
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií