Ponuky:

Strojník na obsluhu mobilného nakladača (Fuchs, Komatsu,…)

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Strojník na obsluhu mobilného nakladača (Fuchs, Komatsu,…)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • nakladanie a vykladanie kovového odpadu • triedenie kovového odpadu • znalosť základného servisu a údržby strojov • riadenie, obsluha a zodpovednosť zvereného stroja • plnenie úloh podľa požiadaviek nadriadeného, atď. – práca na dlhodobý pracovný pomer v serióznej a stabilnej slovenskej firme – v prípade živnosti platové zvýhodnenie – mesačný bonus 25 % – 30 % – možnosť ubytovania – možnosť zaškolenia – stabilný príjem a možnosť vyplácania záloh – zaujímavé platové podmienky, polročný a koncoročný bonus – pracovné oblečenie, obuv + zabezpečenie ubytovania
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Manuálne práce ako robotník na stavbe – sadovnícke práce, vedenie motorového vozidla-presun na stavbu, iné práce podľa pokynu nadriadeného. Možnosť ubytovania v areáli spoločnosti. absolventa ubytovanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavačka potravín (Šenkvice)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavačka potravín (Šenkvice)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Dokladanie tovaru, kontrola záruk, obsluha zákazníkov, práca na pokladni, komunikácia so zákazníkom, kontrola cenoviek, udržiavanie čistoty na predajni. absolventa Práca v stabilnej firme, preplácané nadčasy, príplatky za sviatky, stravné lístky v hodnote 3,80.-, možnosť pracovať aj na skrátený pracovný úväzok, dochádzkový bonus.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocná kuchárka / Pomocný kuchár pre bufet

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocná kuchárka / Pomocný kuchár pre bufet


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Varenie a výdaj stravy pre bufet (nebude robiť s registračnou pokladňou). Základné znalosti varenia- cigánska,hranolky,rezeň,syr a pod. Kontakt najprv telefonicky. Pracovná doba: 2 dni sa robí / 2 dni voľno (vrátane so a ne), dohodou. Možnosť práce aj na skrátený úväzok, práca je vhodná aj pre starobného dôchodcu. zdravotne postihnutého absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pivničný majster – výroba vína

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pivničný majster – výroba vína


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Starostlivosť o výrobu vína a hotové víno, spracovanie hrozna a ďalšie činnosti, ktoré súvisia s prácou v pivnici. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Predavačka potravín (Pezinok)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavačka potravín (Pezinok)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Dokladanie tovaru, kontrola záruk, obsluha zákazníkov, práca na pokladni, komunikácia so zákazníkom, kontrola cenoviek, udržiavanie čistoty na predajni. absolventa Práca v stabilnej firme, možnosť kariérneho postupu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Strojník do výroby flašovne vína

Ponúkame pracovnú pozíciu : Strojník do výroby flašovne vína


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pracovník vo vínnej pivnici, hygiena a sanitácia priestorov pivnice, práca pri fľašovacej linke. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Technik v oblasti záhradníctva

Ponúkame pracovnú pozíciu : Technik v oblasti záhradníctva


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Sadovnícke práce, vedenie motorového vozidla -presun na stavbu, iné práce podľa pokynu nadriadeného, koordinovanie pracovníkov na stavbe, vedenie agendy stavieb. Možnosť ubytovania v areáli spoločnosti. absolventa ubytovanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zubný lekár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zubný lekár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Opatrovateľ / Opatrovateľka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľ / Opatrovateľka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Osobnostné predpoklady: pracovitosť, poriadkumilovnosť. Študijný odbor: Opatrovateľ.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuriér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuriér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Miesto výkonu práce: Modra. Doručovanie poštových zásielok.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Údržbár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Údržbár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Údržba objektov v areáli spoločnosti. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zamestnanec do kuchyne

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zamestnanec do kuchyne


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Servírovanie a výdaj stravy v kuchyni. Práca na 2 zmeny. Stravné lístky, preplácanie nadčasov, príplatky z prácu cez víkend, doprava z Pezinka do Kučišdorfskej doliny. Osobnostné predpoklady: pracovitosť, poriadkumilovnosť. vlastná doprava zamestnávateľa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Opatrovateľka v Opatrovateľskej službe a Zariadení opatrovateľskej služby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľka v Opatrovateľskej službe a Zariadení opatrovateľskej služby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: MESTO PEZINOK obsadzuje voľné pracovné miesta Opatrovateľka v Opatrovateľskej službe a Zariadení opatrovateľskej služby. Požadované predpoklady: • vyššie odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo • úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo • stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo • nižšie stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,alebo • akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín • profesionalita • empatický prístup ku klientom • bezúhonnosť vítané predpoklady: • vodičský preukaz sk. B Bližšie informácie poskytne osobne, príp. telefonicky Mgr. Alena Černáková – vedúca ZOS, Opatrovateľskej služby, Komenského 23 Pezinok (033/ 6901 970, 972) Žiadosti so životopisom a fotokópiou dokladu o ukončenom vzdelaní zasielajte poštou na adresu: Mestský úrad, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok prípadne prineste osobne do podateľne MsÚ (na prízemí), alebo pošlite elektronickou poštou na adresu : msu@msupezinok.sk. Mesto Pezinok si vyhradzuje právo písomne odpovedať len vybraným uchádzačom, ktorí budú pozvaní na ústny pohovor. Mgr. Miroslav Šebesta Prednosta MsÚ v Pezinku absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič / vodička taxislužby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič / vodička taxislužby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: VP-B, preukaz vodiča taxislužby, výpis z Registra trestov, psychotesty, vek od 21 rokov- zo zákona. Kontakt najprv telefonicky. Firemné auto a telefón. Plat od 700 euro brutto. absolventa firemné auto, telefón
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vinohradník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vinohradník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: VP- T,B nie je podmienkou. Vinohradník pestuje vinič podl’a stanovených technologických postupov a realizuje d’alšie činnosti, ktoré s pestovaním viniča súvisia. Zabezpečuje starostlivost’ o vinič, aplikáciu hnojív a ochranných prostriedkov proti chorobám a škodcom viniča. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Údržbár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Údržbár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zabezpečovanie prevádzkyschopnosti a vyhovujúceho technického stavu budovy alebo zvereného objektu. Vykonávanie preventívnej údržby a revízií výrobných a technologických zariadení. Asistenčná činnosť pri inštalácii nových strojov a zariadení a zaistenie funkčnosti a bezpečnosti týchto zariadení. Vykonávanie drobných stavebných úprav. Vodičské oprávnenie: Skupina T, B nie je podmienkou. absolventa ubytovanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií