Ponuky:

Skladník, šofér

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník, šofér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava tovaru, nakládka a vykládka tovaru, dovoz a odvoz tovaru zákazníkovi, komunikácia so zákazníkom, údržba a spravovanie skladu, pomocné práce, ovládanie PC.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Stolár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stolár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Náplň práce, nástup do práce, ako aj pracovný pomer budú určené po dohode so zamestnávateľom.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Príslušník mestskej polície

Ponúkame pracovnú pozíciu : Príslušník mestskej polície


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zodpovednosť za plnenie úloh vyplývajúcich zo zabezpečovania mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník v sklade/predajni, príležitostný šofér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník v sklade/predajni, príležitostný šofér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocný pracovník v sklade, vykladanie a nakladanie tovaru, obsluha zákazníkov, príležitostný šofér kategórie B pre rozvoz tovaru.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obchodník – predavač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodník – predavač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Maloobchodný predaj registračnou pokladňou. – Administrácia skladového hospodárstva. – Vystavovanie a spracovanie dodacích listov. – Spracovávanie objednávok a cenových ponúk. – Harmonizácia a optimalizácia zásobovania podľa objednávok zákazníka. – Vybavenie /objednanie špedičnej služby s upresnením termínu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Referent overovania podpisov a evidencie obyvateľstva

Ponúkame pracovnú pozíciu : Referent overovania podpisov a evidencie obyvateľstva


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: MESTO PEZINOK v zmysle zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme obsadzuje voľné pracovné miesto REFERENT OVEROVANIA PODPISOV A EVIDENCIE OBYVATEĽSTVA požiadavky: • minimálne úplné SŠ vzdelanie ukončené maturitnou skúškou • práca s PC • bezúhonnosť Pracovná náplň: • overovanie a osvedčovanie odpisov (fotokópií) listín, podpisov na listinách • poskytovanie základných a odborných informácií občanov v rámci overovania • agenda evidencie obyvateľstva • zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR • súčinnosť pri organizačnom zabezpečení volieb v zmysle príslušných právnych predpisov; vyhotovenie podkladov, ktoré majú pôvod v evidencii obyvateľstva (napr. pre vykonanie volieb, referenda, miestnych hlasovaní a pod.) • výber správnych poplatkov a manipulácia s finančnou hotovosťou, vedenie pokladničnej knihy • hmotná zodpovednosť Žiadosti so životopisom zasielajte v termíne do 15.02.2017 poštou na adresu: Mestský úrad Radničné nám. 7 902 01 Pezinok prípadne prineste osobne do podateľne MsÚ (na prízemí), alebo pošlite elektronickou poštou na adresu : msu@msupezinok.sk . Bližšie informácie (vrátane pracovnej náplne) sú uverejnené na www.pezinok.sk Mesto Pezinok si vyhradzuje právo, že bude písomne odpovedať len vybraným uchádzačom, ktorí budú pozvaní na ústny pohovor.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Chladiarenský mechanik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Chladiarenský mechanik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vyučený v danom odbore, príslušné školenia a preukazy. VP-B, aktívny vodič s praxou. Ochota chodiť na montáže v rámci SR, prípadne blízke zahraničie. Montáž a servis chladiacich zariadení. www.sinop.sk
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Dispečer / špeditér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Dispečer / špeditér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zabezpečovanie medzinárodných a vnútroštátnych prepráv podľa požiadaviek zákazníkov. Prijímanie objednávok od zákazníkov a zadávanie objednávok pre dopravcov, vedenie evidencie všetkých objednávok. Navrhovanie optimálneho druhu dopravy a dopravných prostriedkov. Operatívne riešenie zmien ovplyvňujúcich vykonávanie prepráv. Uschovávanie dokumentov preukazujúcich vykonanie každej prepravy. Riešenie a vedenie evidencie reklamácií. Kontrolovanie a odsúhlasovanie správnosť faktúr od dopravcu. Riešenie nezrovnalostí zistených vo faktúrach dopravcov. Pripravovanie podkladov pre fakturáciu na zákazníka. Riešenie nezrovnalostí zistených vo faktúrach zákazníkov. Riadi a koordinuje prácu vodičov na zverenom stredisku. Pripravuje doklady pre vodičov pred ich vyslaním na jazdy.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vinohradník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vinohradník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: VP- T,B nie je podmienkou. Vinohradník pestuje vinič podl’a stanovených technologických postupov a realizuje d’alšie činnosti, ktoré s pestovaním viniča súvisia. Zabezpečuje starostlivost’ o vinič, aplikáciu hnojív a ochranných prostriedkov proti chorobám a škodcom viniča.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pivničný majster – výroba vína

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pivničný majster – výroba vína


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Starostlivost’ o výrobu vína a hotové víno, spracovanie hrozna, ďalšie činnosti, ktoré súvisia s prácou v pivnici.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vinohradnícky agronóm

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vinohradnícky agronóm


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: VP- T,B nie je podmienkou. Vinohradník pestuje vinič podl’a stanovených technologických postupov a realizuje d’alšie činnosti, ktoré s pestovaním viniča súvisia. Zabezpečuje starostlivost’ o vinič, aplikáciu hnojív a ochranných prostriedkov. Stanovuje technologický postup pri pestovaní plodín a zabezpečovanie ich realizácie, zabezpečuje plnenie plánov.úloh oblasti rasttlinnej výroby.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič špeciálneho nákladného motorového vozidla

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič špeciálneho nákladného motorového vozidla


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: VP-B, C, E. Riadenie špeciálneho kontajnerového vozidla s hydraulickou rukou a prívesom, a obsluha uvedených prídavných zariadení. Osvedčenia/certifikáty: (Uviesť) psychotesty, kvalifikačná karta vodiča, digitálna karta vodiča, lekárska prehliadka. Pracovná doba: na 2 zmeny 7,00 – 15,30 hod. a 10,00 – 18,30 hod. Možnosť ubytovania v ubytovni nachádzajúcej sa v areáli spoločnosti.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Triedič neželezných kovov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Triedič neželezných kovov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Kontakt najprv telefonicky. Práca na 1 zmenu. Možnosť ubytovania. Živnosť vítaná.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič nákladného motorového vozidla

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič nákladného motorového vozidla


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Rozvoz nápojov kofola -Rauch. VP-B,C, min. 1 rok praxe. Kvalifikačná karta vodiča, psychotesty !
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič na hydr.ruku a kontajnerový naťahovák

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič na hydr.ruku a kontajnerový naťahovák


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Kontakt najprv telefonicky. VP-C,E, Karta vodiča, KKV, psychotesty, lekárska prehliadka. Možnosť ubytovania. Živnosť vítaná.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Opatrovateľka v Opatrovateľskej službe a Zariadení opatrovateľskej služby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľka v Opatrovateľskej službe a Zariadení opatrovateľskej služby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: MESTO PEZINOK obsadzuje voľné pracovné miesta Opatrovateľka v Opatrovateľskej službe a Zariadení opatrovateľskej služby požadované predpoklady: • vyššie odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo • úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo • stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo • nižšie stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,alebo • akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín • profesionalita • empatický prístup ku klientom • bezúhonnosť vítané predpoklady: • vodičský preukaz sk. B Bližšie informácie poskytne osobne, príp. telefonicky Mgr. Alena Černáková – vedúca ZOS, Opatrovateľskej služby, Komenského 23 Pezinok (033/ 6901 970, 972) Žiadosti so životopisom a fotokópiou dokladu o ukončenom vzdelaní zasielajte poštou na adresu: Mestský úrad Radničné nám. 7 902 01 Pezinok prípadne prineste osobne do podateľne MsÚ (na prízemí), alebo pošlite elektronickou poštou na adresu : msu@msupezinok.sk. Mesto Pezinok si vyhradzuje právo písomne odpovedať len vybraným uchádzačom, ktorí budú pozvaní na ústny pohovor.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Traktorista

Ponúkame pracovnú pozíciu : Traktorista


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca vo vinici s kolesovými traktormi a rôznou pol’nohospodárskou technikou. Traktorista vykonáva pracovné úlohy pri riadení, obsluhe, starostlivosti a údržbe traktora, zabezpečuje úkony ako napr. prevoz materiálu, mechanizované obrábanie pôdy, sadenie a zber pol’nohospodárskych plodín.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií