Ponuky:

Asistent manažéra

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent manažéra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Administratívne práce, práca s PC, ovládanie balík Office.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Prevádzkový zámočník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Prevádzkový zámočník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Údržba strojov a zariadení tehlovej prevádzky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Recruiting specialist

Ponúkame pracovnú pozíciu : Recruiting specialist


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Recruiting specialist je zodpovedný za organizáciu a riadenie recruitingového procesu (orientácia na administratívu, finance, back-office, process management) – zodpovednosť za celý recruitment proces : • príprava popisov pracovných činností jednotlivých pracovných pozícií, tvorba inzercie, aktívne vyhľadávanie vhodných kandidátov prostredníctvom rôznych dostupných prostriedkov • preselekcia životopisov • organizácia telefonických a osobných interview • vedenie výberových konaní v spolupráci s hiring manažérmi • nastavenie výberového procesu • implementácia vnútorných interných HR predpisov(z oblasti recruitment) a sledovanie ich dodržiavania • spolupráca pri personálnom plánovaní, tvorbe rozpočtu a kontrola rozpočtu personálnych nákladov • tvorba mesačných štatistík a reportov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Lekár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lekár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výkon práce lekára – diagnostické a liečebné postupy, hodnotenie a interpretácia výsledkov vyšetrení, vedenie dokumentácie hospitalizovaných pacientov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pôrodná asistentka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pôrodná asistentka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: a) Komplexným prístupom k matke i dieťaťu v prenatálnej, intrapartálnej, postpartálnej a postnatálnej starostlivosti, b) poskytovaním zdravotnej starostlivosti pri gynekologických a pôrodníckych chorobách, c) poskytovaním zdravotnej starostlivosti o reprodukčné zdravie ženy.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Ekonomický riaditeľ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Ekonomický riaditeľ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Riadi odbor vedenia účtovníctva, odbor vnútornej ekonomiky a finančný odbor, – zodpovedá za vedenie účtovníctva spoločnosti, – zodpovedá za spracovanie účtovnej závierky, – zodpovedá za vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov, dani z pridanej hodnoty, miestnych daní, spotrebných daní, atď., – zodpovedá za prípravu reportov pre manažment spoločnosti, pre financujúce banky a reportov IFRS pre materskú spoločnosť, – zodpovedá za tvorbu finančných plánov spoločnosti, – controlling a analýzu výsledkov spoločnosti, – spolupodieľa sa na príprave obchodných a prevádzkových zmlúv spoločnosti, – riadi systém odmeňovania spoločnosti, – komunikuje s daňovým úradom, bankami a inými inštitúciami.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Školský psychológ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Školský psychológ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: písomnú žiadosť o zaradenie do výbeerového konania doručiť do 18.1.2016, viac informácii na stránke školy
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pedagogický asistent

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pedagogický asistent


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: písomnú žiadosť o zaradenie do výbeerového konania doručiť do 18.1.2016, viac informácii na stránke školy
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Špeciálny pedagóg

Ponúkame pracovnú pozíciu : Špeciálny pedagóg


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania doručiť do 18.1.2017, viac informácii na stránke školy
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Prevádzkový manažér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Prevádzkový manažér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – riadenie zamestnancov ( kontrola, rozpis služieb ) – práca na recepcii ( vybavovavnie mailov a telefonátov, práca s pokladňou) – komunikácia so zákazníkmi – riadenie bezproblémového chodu zverenej prevádzky – riešenie neštandardných prípadov na prevádzke, riešenie sťažností a reklamácií zákazníkov – zodpovednosť za poskytovanú úroveň služieb – pravidelné kontrolovanie stavu prevádzky
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: príprava minútiek a pečenie pizze – miesto vytvoené v zmysle NP Cesta z kruhu nezamestnanosti, vhodné pre UoZ s dobou evidencie min. 24 mesiacov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník, servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník, servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha zákazníkov a prijímanie telefonických objednávok
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavač – pokladník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač – pokladník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vykladanie tovaru, blokovanie tovaru na pokladni, kontrola záruk tovaru.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Barman/Barmanka – Čašník/Čašníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Barman/Barmanka – Čašník/Čašníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Príprava a predaj nápojov. – Obsluha hostí a komunikácia so zákazníkmi. – Práca s pokladňou. Osobné stretnutie dohodnúť telefonicky: 0905617033
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia

Ponúkame pracovnú pozíciu : Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: dojednávanie objednávok na rôzne spoločenské akcie, rodinné oslavy, školenia, semináre, so zameraním na poskytovanie služieb, prevádzkovanie jednotlivých stredísk v súlade s platnými zákonmi- osobné stretnutie dohodnúť na tel. 0584822334, 0905762409
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

odborný/á pracovník/čka technickej údržby

Ponúkame pracovnú pozíciu : odborný/á pracovník/čka technickej údržby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: údržbárske kontroly a údržbu na technickom zariadení a budove, opravy a údržbu, opravy na elektrorozvodoch-nutné osvedčenie o spôsobilosti podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. §22
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Výhybkár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Výhybkár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca vykonávaná v podzemí. Kontroluje súpravu vozov, prestavuje výhybky a vydáva príslušné svetelné návestia, kontroluje pri preprave materiálu jeho správne naloženie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Fyzioterapeut

Ponúkame pracovnú pozíciu : Fyzioterapeut


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Individuálna a skupinová liečebná rehabilitácia, fyzikálna terapia, samostatná rehabilitačná práca na úseku liečebnej telesnej výchovy individuálne i v skupinách, asistencia pri pracovnej rehabilitácii pacientov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií