Ponuky:

Rádiologický technik

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Rádiologický technik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Rádiologický technik samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v rádiológii, radiačnej onkológii a nukleárnej medicíne, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania. absolventa viac www.lubovnianskanemocnica.sk
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Šička

Ponúkame pracovnú pozíciu : Šička


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Šitie odevných výrobkov. Vhodní sú UoZ vyučení v odbore s praxou minimálne 3 roky. Životopis a žiadosť o prijatie do zamestnania zasielať na adresu: trvalý pracovný pomer; úhrada časti cestovného a stravy; dodanie pracovných pomôcok
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašníčka , sevírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašníčka , sevírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha návštevníkov kaviarne, aktívny a milý prístup absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Klientsky špecialista na pobočke

Ponúkame pracovnú pozíciu : Klientsky špecialista na pobočke


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Telefonické dohodnutie termínov stretnutí – servis klientov na pobočke – Administratívna práca – správa databáz, plánovanie, evidencia, kontrola a vyhodnocovanie aktivít. – Práca v kancelárii s počítačom. absolventa – Bezplatný systém vzdelávania a odborných školení. – Nadpriemerné finančné ohodnotenie. – Motivačné príspevky a bonusy. – Široká paleta produktov. – Nezávislosť a samostatnosť. – Zázemie najväčšej poisťovne na Slovensku. – Motivačné finančné ohodnotenie. – Systém vzdelávania podporujúci osobný a kariérny rast, príjemné pracovné prostredie s možnosťou flexibilnej pracovnej doby.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

pracovník v obsluhe autoumývarke

Ponúkame pracovnú pozíciu : pracovník v obsluhe autoumývarke


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Umývanie, čistenie, vysávanie áut. Kontakt: 0903908077, Čoma. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava bežných jedál, minútiek, pizze. Vyučenie v odbore alebo prax min. 1 rok. Kontakt: 0907530707, Bodnár. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Lekár RLP

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lekár RLP


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Vykonáva prvotné zhodnotenie zdravotného stavu osoby, ktorá potrebuje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, – vykonáva triedenie zranených a určuje závažnosť poškodenia zdravia, priority liečby a ošetrenia, – odoberá anamnézu, zisťuje a rozpoznáva rizikové faktory, cielene ich vyhodnocuje, – navrhuje a vykonáva najvhodnejšie diagnostické postupy a interpretuje ich výsledky, – vykonáva diferenciálnu diagnostiku, stanovuje hlavné a vedľajšie diagnózy v súlade s anamnézou a fyzikálnym vyšetrením, intervenčnými a ďalšími vyšetreniami, – navrhuje liečebné nefarmakologické a farmakologické výkony, – vykonáva potrebnú liečbu a iné súvisiace činnosti, – riadi súčinnosť medzi viacerými poskytovateľmi neodkladnej zdravotnej starostlivosti. – zaobchádza so zvereným majetkom v zmysle dohody o hmotnej zodpovednosti, – dodržuje štandardné pracovné postupy, – používa ochranné pracovné prostriedky, – pridelený pracovný odev a obuv, – navrhuje nadriadenému prípadné vylepšenia v organizácii práce posádky a rešpektuje pokyny nadriadeného. – Zázemie nadnárodnej spoločnosti, – zamestnanecké benefity, – príjemné pracovné prostredie, – možnosť ďalšieho vzdelávania.
Pracovný pomer: pracovný pomer na kratší pracovný čas
Viac informácií

pokladník na ČS

Ponúkame pracovnú pozíciu : pokladník na ČS


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výberové konanie dňa 16.10.2017 o 9.00 hod., na ÚPSVaR Sabinov, zasadacia miestnosť. Doniesť životopis. Práca s peniazmi, obsluha reg.pokladne, príjem tovaru a práce bežnej hzgienickej údržby. Miesto výkonu práce: ČS Červenica pri Sabinove.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Lekár RLP

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lekár RLP


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vykonáva prvotné zhodnotenie zdravotného stavu osoby, ktorá potrebuje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, – vykonáva triedenie zranených a určuje závažnosť poškodenia zdravia, priority liečby a ošetrenia, – odoberá anamnézu, zisťuje a rozpoznáva rizikové faktory, cielene ich vyhodnocuje, – navrhuje a vykonáva najvhodnejšie diagnostické postupy a interpretuje ich výsledky, – vykonáva diferenciálnu diagnostiku, stanovuje hlavné a vedľajšie diagnózy v súlade s anamnézou a fyzikálnym vyšetrením, intervenčnými a ďalšími vyšetreniami, – navrhuje liečebné nefarmakologické a farmakologické výkony, – vykonáva potrebnú liečbu a iné súvisiace činnosti, – riadi súčinnosť medzi viacerými poskytovateľmi neodkladnej zdravotnej starostlivosti. – zaobchádza so zvereným majetkom v zmysle dohody o hmotnej zodpovednosti, dodržuje štandardné pracovné postupy, používa ochranné pracovné prostriedky, pridelený pracovný odev a obuv, navrhuje nadriadenému prípadné vylepšenia v organizácii práce posádky a rešpektuje pokyny nadriadeného – zázemie nadnárodnej spoločnosti – zamestnanecké benefity – príjemné pracovné prostredie – možnosť ďalšieho vzdelávania
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Šička odevnej a technickej konfekcie

Ponúkame pracovnú pozíciu : Šička odevnej a technickej konfekcie


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Šitie odevov v pasovej výrobe. Vyučenie v odbore alebo prax minimálne 1 rok. Kontakt: Ing. Bölcsházyová, 0905336483. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Technik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Technik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Montáž nových klientov/prípojok, správa a servis existujúcej infraštruktúry absolventa Firemné vozidlo, mobilný telefón, možnosť odborného rastu „školenia“
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

pom.pracovník v zámočníckej výrobe

Ponúkame pracovnú pozíciu : pom.pracovník v zámočníckej výrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocné zámočnícke práce. Kontakt: 0907 422 957, Šarišský, e-mail: milansar@azet.sk
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocný pracovník údržby budov a areálov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný pracovník údržby budov a areálov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zabezpečuje prevádzkyschopnosť a vyhovujúci technický stav budovy a zvereného objektu. Vykonáva preventívnu údržbu a revíziu technologických zariadení. Zúčastňuje sa pri výkone odborných prehliadok a revízií a spolupracuje pri odstraňovaní zistených porúch a nedostatkov. Asistuje pri inštalácii nových strojov a zariadení a zaisťuje funkčnosť a bezpečnosť týchto zariadení. Opravuje a vymieňa poškodené časti vybavenia budovy, vykonáva drobné elektrotechnické zásahy a montáže (nábytok, sanita, kľučky, zámky, batérie, zásuvky, vypínače, žiarovky, poistky atď.)
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Čašník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Obsluhovanie zákazníkov a komunikácia s nimi • Udržiavanie čistoty stolov a zákazníkmi navštevovaných priestorov • Prijímanie objednávok od zákazníkov, ich vybavovanie a vyúčtovanie • Riešenie reklamácií a sťažností zákazníkov absolventa základný plat + variabilná zložka
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Obsluhovanie zákazníkov a komunikácia s nimi • Udržiavanie čistoty stolov a zákazníkmi navštevovaných priestorov • Prijímanie objednávok od zákazníkov, ich vybavovanie a vyúčtovanie • Riešenie reklamácií a sťažností zákazníkov absolventa základný plat + variabilná zložka
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Hľadáme novú kolegyňu na zabezpečenia upratovania v administratívnych priestoroch spoločnosti. K jej povinnostiam zároveň bude patriť občasná výpomoc na sekretariáte spoločnosti (príprava občerstvenia a podávanie občerstveniach pri návštevách a jednaniach). absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Omietkar

Ponúkame pracovnú pozíciu : Omietkar


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií