Ponuky:

Chyžná

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Chyžná


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Udržiavať čistotu a upravenosť zvereného majetku spoločnosti (priestory, izby, inventár, tovar) na dennej báze s cieľom zabezpečiť chod prevádzky a dodržať štandardy spoločnosti. • Optimalizovať náklady hospodárnou manipuláciou s inventárom a pracovnými prostriedkami. • Nahlasovať zistené nedostatky na hotelovej izbe a inom spoločnom priestore a informovať svojho nadriadeného o dodatočných požiadavkách hotelových hostí
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

výčapníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : výčapníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výkon práce: Rožkovany 110, vhodné pre uchádzačov z blízkeho okolia, kvôli pracovnému času (do 22.00 hod.) Kontakt: 0905905892, Ing. Čorba.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

automechanik

Ponúkame pracovnú pozíciu : automechanik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Oprava osobných a nákladných áut. Kontakt: 0907954856, Šulík.
Pracovný pomer:
Viac informácií

Opatrovateľ, aktivačné práce Sabinov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľ, aktivačné práce Sabinov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomoc pri samoobslužných činnostiach, sprievod na kultúrne akcie, asistencia v rámci tvorivých dielní.
Pracovný pomer: dobrovoľnícka práca
Viac informácií

Predavač v kúpeľňovom štúdiu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač v kúpeľňovom štúdiu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predavač v kúpeľňovom štúdiu (§51a – podmienka vek do 29 rokov a v evidencií úradu viac ako 1 rok). Kontakt: Mgr. Jozef Jendrek – 0908 020 133
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Šička odevnej a technickej konfekcie

Ponúkame pracovnú pozíciu : Šička odevnej a technickej konfekcie


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Požadované stredoškolské vzdelanie v odbore krajčír alebo odevníctvo s 3-ročnou praxou. Kontakt 0917173552 p. Tomková.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Osobný bankár – Sabinov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Osobný bankár – Sabinov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Do pobočky našej banky hľadáme spoľahlivého a pozitívne naladeného kolegu. – Na pozícii osobného bankára budete mať príležitosť ovplyvňovať náš dlhodobý úspech cez aktívnu komunikáciu s existujúcimi a zároveň novými klientmi. Čo od Vás budeme očakávať? – Aktívne získavať nových klientov prostredníctvom telefonického oslovovania, osobnej komunikácie a získavania referencií. – Udržiavať a budovať dobré vzťahy s klientmi. – Navrhovať klientom optimálne riešenia prostredníctvom ponuky vhodných bankových produktov. – Zabezpečovať poskytovanie spotrebných a hypotekárnych úverov. – Riešiť servisné požiadavky klientov, otvárať osobné účty, zadávať príkazy na úhradu, trvalé príkazy, inkasá, zriaďovať termínované vklady, či sporenia a pod. – Spolupracovať s tímom kolegov na pobočke a na centrále za účelom získavania a poskytovania potrebných informácií a dokumentácie. – Pracovať s finančnou hotovosťou.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Šička

Ponúkame pracovnú pozíciu : Šička


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obšívanie jednoduchých geometrických tvarov z molitánu PVC plachtou
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zásobovač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zásobovač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: materiálno technické zásobovanie v drevospracujúcom priemysle
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Hlavný účtovník – vedúci finančnej učtárne

Ponúkame pracovnú pozíciu : Hlavný účtovník – vedúci finančnej učtárne


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – komplexné spracovanie účtovníctva, spracovanie účtovných uzávierok vo výrobnej spoločnosti – komplexná daňová agenda – sledovanie účtovnej legislatívy a predpisov – fakturácia – inventarizácia majetku, inventarizácia záväzkov – spolupráca pri spracovaní štatistických výkazov – príprava podkladov pre audit (interný, externý), účasť na auditoch – vnútropodnikové účtovníctvo – spolupráca pri spracovaní analýz – styk s bankami – spolupráca pri príprave zmlúv – vedenie, motivácia a koučing tímu účtovníčok – príprava podkladov na verejné obstarávanie – spolupráca s projektovým oddelením – príprava podkladov pre získavanie dotácií a fondov – metodické riadenie oddelenia finančnej učtárne – metodická podpora a usmerňovanie ostatných zamestnancov spoločnosti – aktualizácia a vydávanie smerníc, usmernení a pokynov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár / kuchárka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár / kuchárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Varenie obeda a pomocné práce v kuchyni.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

autožeriavnik

Ponúkame pracovnú pozíciu : autožeriavnik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: VP sk. C, preukaz na autožeriav podmienkou. Výkon práce: SR. Kontakt: 0907954856, Šulík.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

zdravotná sestra

Ponúkame pracovnú pozíciu : zdravotná sestra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výberové konanie dňa 2.2.2017 o 9.00 hod. u zamestnávateľa. Doniesť životopis. VŠ min. I.st. v odbore ošetrovateľstvo. Starostlivosť o postihnutých občanov a seniorov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

opatrovateľka

Ponúkame pracovnú pozíciu : opatrovateľka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výberové konanie dňa 2.2.2017 o 9.00 hod. u zamestnávateľa. Doniesť životopis. Stredoškolské vzdelanie v odbore zdravotnícky asistent. Starostlivosť o postihnutých občanov a seniorov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kurič

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kurič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca kuriča v plynovej kotolni.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií