Ponuky:

Lakovači – Lipany

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lakovači – Lipany


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Náplňou Vašej práce bude: – lakovanie, – príprava farby a materiálu, – brúsenie a tmelenie. absolventa Výhodou je možnosť dlhodobej a stabilnej spolupráce, príplatky či bonusy.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Brúsiči – Lipany

Ponúkame pracovnú pozíciu : Brúsiči – Lipany


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pre stabilnú strojársku spoločnosť v Lipanoch hľadáme šikovného brusiča na: – prácu s ručnou brúskou, – vybrusovanie zvarov na konštrukciách, – práca v 2-zmennej prevádzke, prípadne aj nočné. absolventa Možnosť dlhodobej a stabilnej spolupráce, príplatky, bonusy.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Predavačka v potravinách – Lipany

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavačka v potravinách – Lipany


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Práca na predajnej ploche, – vykladanie tovaru, – práca za pokladňou, – dodržiavanie HACCP, – komunikácia so zákazníkom. absolventa – Zabezpečené stravovanie, – zdravotná starostlivosť, – možnosť vzdelávania, – organizovanie kultúrnych podujatí, – nákup na zamestnaneckú kartu za veľkoobchodné ceny.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

predavač rozličného tovaru

Ponúkame pracovnú pozíciu : predavač rozličného tovaru


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha zákazníkov, práca s reg.pokladňou. Výberové konanie dňa 27.4.2017, o 10.00 hod., ÚPSVaR Prešov, m.č.21. Doniesť životopis.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha zákazníkov hotelovej reštaurácie a kaviarne, príprava nápojov absolventa mladistvého možnosť baristického a barmanského školenia
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Expedient

Ponúkame pracovnú pozíciu : Expedient


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Manipulácia a práca s potravinárskym tovarom. 13. plat
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Cukrárka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Cukrárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pečenie korpusov,plnenie,zdobenie,krájanie a balenie zákuskov a tort
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Šéfkuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Šéfkuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Šéfkuchár pre penzión Begalka – reštaurácia. Výhodné platobné podmienky!
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Lekár RLP

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lekár RLP


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vykonáva prvotné zhodnotenie zdravotného stavu osoby, ktorá potrebuje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, – vykonáva triedenie zranených a určuje závažnosť poškodenia zdravia, priority liečby a ošetrenia, – odoberá anamnézu, zisťuje a rozpoznáva rizikové faktory, cielene ich vyhodnocuje, – navrhuje a vykonáva najvhodnejšie diagnostické postupy a interpretuje ich výsledky, – vykonáva diferenciálnu diagnostiku, stanovuje hlavné a vedľajšie diagnózy v súlade s anamnézou a fyzikálnym vyšetrením, intervenčnými a ďalšími vyšetreniami, – navrhuje liečebné nefarmakologické a farmakologické výkony, – vykonáva potrebnú liečbu a iné súvisiace činnosti, – riadi súčinnosť medzi viacerými poskytovateľmi neodkladnej zdravotnej starostlivosti. – zaobchádza so zvereným majetkom v zmysle dohody o hmotnej zodpovednosti, dodržuje štandardné pracovné postupy, používa ochranné pracovné prostriedky, pridelený pracovný odev a obuv, navrhuje nadriadenému prípadné vylepšenia v organizácii práce posádky a rešpektuje pokyny nadriadeného – zázemie nadnárodnej spoločnosti – zamestnanecké benefity – príjemné pracovné prostredie – možnosť ďalšieho vzdelávania
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Školník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Školník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Prevádzkové a technické zabezpečenie budovy školy Údržba okolia školy absolventa zdravotne postihnutého
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Odborný administratívny asistent

Ponúkame pracovnú pozíciu : Odborný administratívny asistent


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: VPM na pozíciu „aodborný administratívny asistent“. Príspevok podľa NP ÚnTP – § 51A – vhodné pre UoZ do 29 rokov veku. Kontaktné Aúdaje: Ing. Hužvár Pavol, telefón: 051 452 18 39; e-mail: sabyt@sabyt.sk. Vedenie podvojného účtovníctvam tvorba vnútropodnikových smerníc. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: VPM na pozíciu „upratovačka“. Príspevok podľa § 50. Kontaktné údaje: Ing. Hužvár Pavol, telefón: 051 452 18 39; e-mail: sabyt@sabyt.sk. Upratovanie nebytových priestorov a kancelárií.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor parného stroja a kotla (kurič)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor parného stroja a kotla (kurič)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: VPM na pozíciu „Operátor parného stroja a kotla (kurič)“. Príspevok podľa § 50. Kontaktné údaje: Ing. Hužvár Pavol, telefón: 051 452 18 39; e-mail: sabyt@sabyt.sk. Riadenie kotolní a práca kuriča.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocný pekár / pekárka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný pekár / pekárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Príprava a spracovanie základných pekárskych surovín (múka, tuk, cukor, voda). • Vyrábanie chleba, bežného, jemného, špeciálneho a trvanlivého pečiva – tvarovanie, potieranie a posýpanie cesta. • Obsluhovanie a nastavovanie pekárenských strojov a zariadení. • Dodržiavanie stanovených postupov výroby pekárskych výrobkov. • Kontrolovanie priebežného a konečného výsledku pečenia. • Kontrola kvality hotových výrobkov. • Odoberanie vzoriek surovín pre účely laboratórneho rozboru. • Čistenie pekárenských strojov a zariadení, vykonávanie základnej údržby. • Dodržiavanie prísnych hygienických štandardov a postupov. • Dodržiavanie pravidiel a predpisov na ochranu zdravia a majetku pri práci. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

zvárač

Ponúkame pracovnú pozíciu : zvárač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zváranie oceľových konštrukcií. Kontakt: Vladimír Dinis, 0905 257679.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Čašníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Čašníčka pre reštauráciu Begalka. absolventa Výhodné platobné podmienky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Kuchár pre penzión Begalka – reštaurácia. Výhodné platobné podmienky!
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií