Ponuky:

Konštruktér

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Konštruktér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Vodič na rozvoz chleba

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič na rozvoz chleba


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: rozvoz chleba po predajniach a práce podľa pokynov vedúceho
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Tanečný pedagóg

Ponúkame pracovnú pozíciu : Tanečný pedagóg


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca s deťmi a mládežou v oblasti folklóru najmä výuka tanca na elokovaných pracoviskách školy ľudového tanca.
Pracovný pomer: pracovný pomer na kratší pracovný čas
Viac informácií

Pracovník bezpečnostnej služby – Sabinov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník bezpečnostnej služby – Sabinov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Spoločnosť ABAS SR Management s.r.o. príjme do pracovného pomeru na TPP alebo DVP pracovníka na pozíciu: Samostatný bezpečnostný pracovník Miesto výkonu práce: Sabinov Typ pracovného pomeru: TPP alebo DVP V prípade záujmu prosím kontaktovať zodpovednú osobu: na tel. kontakte: 0910 835 222, e-mail: kariera@abasco.sk
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Montážny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Montážny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: manuálna práca – montáž pomníkov, výkop hrobov, skladanie panelových hrobiek a iná náplň vyplývajúca z charakteru činnosti
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Čašník,servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník,servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výberové konanie dňa 6.4.2017 o 9.30 hod. na ÚPSVaR Sabinov – zasadačka. Doniesť životopis. Obsluha hostí v reštaurácii, kaviarni, príprava nápojov. Vyučenie v odbore alebo prax minimálne 1 rok. Výhodou znalosť cudzieho jazyka. Miesto vytvorené s príspevkom cez §54 NP CnTP (ZUoZ).
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

operátor strojov v nabytkárskej výrobe

Ponúkame pracovnú pozíciu : operátor strojov v nabytkárskej výrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: VPM na § 51a, prvé prav. platené zamestanie, vek do 25 rokov a 3 mesiace v evidencii alebo do 29 rokov a 6 mes. v evidencii podmienkou, vzdelanie: technický smer. Výberové konanie 13.4.2017 o 9.00 hod. na ÚPSVaR v Sabinove, zasadacia miestnosť.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Kuchár pre penzión Begalka – reštaurácia.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Čašníčka pre penzión Begalka – reštaurácia, wellness.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vedúci prevádzky

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci prevádzky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riadenie výrobného úseku riadenie pracovníkov, prideľovanie práce, hodnotenie výrobných pracovníkov. Plánovanie, organizovanie a riadenie výrobného procesu, logistiky. Zodpovednosť za plnenie výrobného programu. Analyzovanie a vyhodnocovanie produktivity práce. Zabezpečenie zaškolenia nových pracovníkov. Operatívne riešenia vo výrobe, návrhy nápravných opatrení. Interná komunikácia so zahraničnou materskou spoločnosťou. Vedenie technológa a majstra výroby. Rozšírenie výroby v nových segmentoch.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor výroby – Lipany

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby – Lipany


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha lisov na výrobu PU výrobkov. Vyberanie výliskov z foriem. Prvotná úprava výrobku. Prvotná kontrola kvality výlisku. Zodpovednosť za čistotu pracoviska a nástrojov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Technológ farmaceutickej výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Technológ farmaceutickej výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Kontrola výrobných postupov, technológie výroby a dodržiavanie technologickej disciplíny; – zodpovednosť za zabezpečenie správneho chodu technologických strojov a zariadení, zabezpečovanie opráv a servisu; – kontrola a kompletizácia výrobnej dokumentácie; – plánovanie a sledovanie spotreby obalového materiálu a vstupných surovín; – práca v systéme správnej výrobnej praxe, správnej laboratórnej praxe, a systéme manažérstva kvality.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Inšpektor správnej výrobnej praxe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Inšpektor správnej výrobnej praxe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca v súlade s pravidlami správnej výrobnej praxe, dohľad nad dodržiavaním interných smerníc pokynov a nariadení, vykonávanie interných a externých auditov, zabezpečovanie a kontrola komplexného uplatňovania správnej výrobnej praxe a správnej laboratórnej praxe vo výrobe a kontrole kvality a pri zavádzaní nových výrobkov do výroby, účasť na auditoch vykonávaných v spoločnosti. Spolupráca so zahraničnými klientami (Nemecko, Taliansko, USA…)
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Elektrotechnik – údržbár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrotechnik – údržbár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Oprava a údržba všetkých druhov elektronických, slaboprúdových, regulačných a ovládacích zariadení, – spolupráca pri výbere dodávateľov na zabezpečenie náhradných dielov a pomocného materiálu, – zabezpečenie bezporuchovej prevádzky technických a technologických strojov a zariadení, – účasť pri výkone odborných prehliadok a revízií – vykonávanie preventívnej údržby a účasť na odstraňovaní nedostatkov zistených pri odborných prehliadkach a revíziách, – asistenčná činnosť pri inštalácií nových strojov a zariadení a zaistenie funkčnosti a bezpečnosti týchto zariadení, – bezodkladné riešenie vzniknutých problémov a nedostatkov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií