Ponuky:

Stavebný technik, stavbyvedúci

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stavebný technik, stavbyvedúci


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Stavebný technik, stavbyvedúci. Záujemcovia si na t.č.+421902929543 dohodnú osobný pohovor s pani Dugasovou.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Účtovníčka / Účtovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Účtovníčka / Účtovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Profesionálna znalosť jednoduchého a podvojného účtovníctva, – personalistika a mzdové účtovníctvo, – skladové hospodárstvo, – fakturácia, uzávierky a inventúry, – znalosť všetkých platných predpisov, – kritéria na kontroling a štatistiky. – Motivujúci hodnotiaci systém a garancia stabilnej spoločnosti, – perspektívne zameranie na rozvíjajúcom sa trhu s možnosťou dlhodobej kariéry, – dynamické pracovné prostredie, – mladý kolektív.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocné práce v ubytovacom zariadení

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocné práce v ubytovacom zariadení


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocné práce v ubytovacom zariadení. Vopred nutný tel. kontakt: Mgr. Janka Poprocká, majiteľ; č.t: +421948022277 absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Účtovníčka / Účtovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Účtovníčka / Účtovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Profesionálna znalosť jednoduchého a podvojného účtovníctva, – personalistika a mzdové účtovníctvo, – skladové hospodárstvo, – fakturácia, uzávierky a inventúry, – znalosť všetkých platných predpisov, – kritéria na kontroling a štatistiky. – Motivujúci hodnotiaci systém a garancia stabilnej spoločnosti, – perspektívne zameranie na rozvíjajúcom sa trhu s možnosťou dlhodobej kariéry, – dynamické pracovné prostredie, – mladý kolektív.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Stavebný technik, stavbyvedúci

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stavebný technik, stavbyvedúci


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Stavebný technik, stavbyvedúci. Záujemcovia si na t.č.+421902929543 dohodnú osobný pohovor s pani Dugasovou.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Čašník, servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník, servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha hostí. Záujemcovia si telefonicky na čísle +421948466737 dohodnú osobný pohovor s pánom Vladimírom Farkašovským.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocné práce v ubytovacom zariadení

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocné práce v ubytovacom zariadení


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocné práce v ubytovacom zariadení. Vopred nutný tel. kontakt: Mgr. Janka Poprocká, majiteľ; č.t: +421948022277 absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Všeobecný administratívny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Všeobecný administratívny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: §50-príspevok na popdoru zamestnávania znevýhodnených UoZ: “ Na toto VPM budú prijatí znevýhodnení uchádzači o zamestnanie zadefinovaní v § 8 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, evidovaní minimálne 3 mesiace.“ Administratívne činnosti. Záujemcovia, ktorí splňajú vyššie uvedené podmienky si telefonicky dohodnú osobný pohovor s pani Máriou Repkovou na t.č. +421948087866.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pomocné práce v ubytovacom zariadení

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocné práce v ubytovacom zariadení


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocné práce v ubytovacom zariadení. Vopred nutný tel. kontakt: Mgr. Janka Poprocká, majiteľ; č.t: +421948022277 absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodár, kúrenár, zámočník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodár, kúrenár, zámočník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vodárenstvo a inštalatérstvo. Vopred nutný telefonický kontakt. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Pracovník obsluhujúci strojné zariadenia, – odoberanie a ukladanie výrobkov do pristavených nádob, – zastupovanie alebo pomoc na montážnych linkách s pracovnou náplňou tej istej alebo nižšej úrovne. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Predavačka / zástupkyňa vedúcej predajne potravín

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavačka / zástupkyňa vedúcej predajne potravín


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Predaj mäsa a mäsových výrobkov zákazníkom v maloobchodnej predajni. – Objednávanie tovaru. – Udržiavanie prevádzkovej hygieny a poriadku na predajni. – Dodržiavanie kvality predaja, kontrola záruk. – Poradenstvo a obsluha zákazníkov. – Administratívne činnosti spojené s chodom predajne. – Štandardné sociálne benefity. – Odmeny pri dosahovaní výsledkov. – Práca v stabilnej firme. – Dlhodobá práca.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Pracovník obsluhujúci strojné zariadenia, – odoberanie a ukladanie výrobkov do pristavených nádob, – zastupovanie alebo pomoc na montážnych linkách s pracovnou náplňou tej istej alebo nižšej úrovne. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Automechanik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Automechanik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluhovanie a sledovanie chodu jedného alebo viacerých strojov.KOntrolovanie opracovaných obrobkov a výrobkov pomocou meracích prístrojov. Záujemcovia zašlú žiadosť o prijatie do zamestnania a na základe tejto žiadosti budú pozvaní na osobný pohovor.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Zámočník, obsluha tvárniacich CNC strojov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zámočník, obsluha tvárniacich CNC strojov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha ohraňovacieho lisu CNC, štvor valcovej zakružovačky CNC – DURMA, ohýbanie a skružovanie plechov, vŕtanie, rezanie závitov, montáž, príprava dielov pre zvarovňu, podľa výkresovej dokumentácie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavač a aranžér kvetov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač a aranžér kvetov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Na toto VPM budú umiestnení UoZ zadefinovaní v §54 – Praxou k zamestnaniu, zák.č.5/2004 Z.z….(vek UoZ do 25 rokov mínus 1 deň, evidencia minimálne 3 mesiace,ktorí nie sú zamestnaní,nepokračujú v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave vrátane externého štúdia; alebo vek do 29 rokov mínus 1 deň, evidencia minimálne 6 mesiacov s dôrazom na dlhodobo nezamestnaných UoZ). Polovičný pracovný úväzok. Záujemcovia, ktorí spňajú vyššie uvedené kritéria si na č.t.+421905730820 s pánom Pteruškom Petrom dohodnú osobný pohovor.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Manipulant v sklade (ČR – Olomouc)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manipulant v sklade (ČR – Olomouc)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Bežná práca v sklade, – manipulácia s tovarom, nakladanie na palety, – príprava tovaru podľa zadanej objednávky, – prostredníctvom nízkozdvižného vozíka nakladanie a vykladanie tovaru, – práca s ručným skenerom (pickovanie), – miesto výkonu práce: Olomouc.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Všeobecný administratívny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Všeobecný administratívny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Na toto VPM budú umiestnení UoZ zadefinovaní v §54 – Praxou k zamestnaniu, zák.č.5/2004 Z.z….(vek UoZ do 25 rokov mínus 1 deň, evidencia minimálne 3 mesiace,ktorí nie sú zamestnaní,nepokračujú v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave vrátane externého štúdia; alebo vek do 29 rokov mínus 1 deň, evidencia minimálne 6 mesiacov s dôrazom na dlhodobo nezamestnaných UoZ). Administratívne práce, vedenie účtovníctva… Záujemcovia, ktorí spňajú vyššie uvedené kritéria si na č.t.+421905936156 s Mgr.Slebodníkovou dohodnú osobný pohovor.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Predavačka KVETOV (cez sezónu) + POTRAVÍN (na zastupovanie)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavačka KVETOV (cez sezónu) + POTRAVÍN (na zastupovanie)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Práca s registračnou pokladnicou/počítačom, – starostlivosť o predajné priestory, – objednávanie tovaru, – udržiavanie prevádzkovej hygieny a poriadku na predajni, – dodržiavanie kvality predaja, kontrola záruk, – poradenstvo a obsluha zákazníkov, – administratívne činnosti spojené s chodom predajne.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií