Ponuky:

Pekár

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pekár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Miesenie a spracovanie cesta – Obsluha pekárenských strojov a zariadení – Pečenie výrobkov – Expedovanie hotových výrobkov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Stavebný rozpočtár a prípravár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stavebný rozpočtár a prípravár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: príprava a spracovanie stavebných rozpočtov a kalkulácií
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocné práce v pekárenskej výrobe Spracovanie vyrobeného cesta Pečenie výrobkov Rezanie a balenie pekárenských výrobkov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Manažér výroby v stavebníctve

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manažér výroby v stavebníctve


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: vedenie pracovného tímu, zodpovednosť za fungovanie stavebného procesu na stavbe
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Operátorka vo výrobe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátorka vo výrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – pracovníčka obsluhujúca zváračku – nastavovanie zváračky a zmena typu počas výroby – zastupovanie alebo pomoc na montážnej linke s pracovnou náplňou tej istej alebo nižšej úrovne
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pracovník finančných služieb (Spišská Nová Ves)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník finančných služieb (Spišská Nová Ves)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Do našej spoločnosti hľadáme spoľahlivého, zodpovedného, súťaživého, ambiciózneho a pozitívne naladeného kolegu, ktorý na pozícii obchodného reprezentanta bude môcť aktívne ovplyvňovať svoj dlhodobý úspech cez komunikáciu s existujúcimi a zároveň novými klientmi. Čo je náplňou práce? ● aktívne získavať nových klientov prostredníctvom osobnej komunikácie v Tesco finančné služby, telefonického oslovovania a získavania referencií, ● priamo riešiť požiadavky klientov, zabezpečovať poskytovanie hotovostných úverov, konsolidácií a kreditných kariet, s doplnkovými službami, ● navrhovať klientom riešenia podľa ich vlastnej potreby a ich spokojnosti a poskytovať poradenstvo pri výbere produktov, ● spolupracovať s tímom kolegov na obchodných miestach v rámci regiónu a na centrále za účelom získavania a poskytovania potrebných informácií, ● aktívne sa podieľať na plnení osobného obchodného plánu, ● výhodou vašej práce je, že nepracujete so žiadnou hotovosťou, ● zodpovednosť za plnenie plánu predaja produktov spoločnosti. Akí sme MY? ● Rešpektujeme a podporujeme individualitu. ● Naši klienti sú pre nás rovnocennými partnermi. ● Prekračovanie limitov je pre nás výzvou.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Ambulantná sestra

Ponúkame pracovnú pozíciu : Ambulantná sestra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca na očnej ambulancii, práca so zdravotnou dokumentáciou, práca s PC, príprava inštrumentária.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Administratívny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Fakturácia – Spracovanie objednávok – Spracovanie miezd – Archivácia dokumentov spoločnosti – Pomocné administratívne práce
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obchodný zástupca pre doplnky výživy SNV

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodný zástupca pre doplnky výživy SNV


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – uzatváranie novej veľko-obchodnej spolupráce – aktívne telefonovanie a predaj – aktívne osobné stretnutia a predaj – budete mať na starosti Východné SK + stredné po Žilinu/Zvolen
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Mzdový účtovník (čka) /Personalista

Ponúkame pracovnú pozíciu : Mzdový účtovník (čka) /Personalista


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – výpočet a spracovanie miezd – vedenie mzdovej a personálnej agendy – spracovanie cestovných príkazov zástupcov firmy, kontrola ich jázd v Commander systéme – zaškolíme – kontrola dochádzky, s tým súvisiace úkony výpočtu stravných lístkov, dovolenky, PN.. – zastrešovanie administratívy spojenej so mzdami – príprava zmlúv pre zamestnancov/zástupcov pri nástupe – mzdové účtovníctvo – komunikácia s príslušnými orgánmi štátnej správy a poisťovňami
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Nákupca a pomocník v sklade/ výrobe výživových doplnkov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Nákupca a pomocník v sklade/ výrobe výživových doplnkov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Nákup do výroby, legistika, preclievanie – starostlivosť o HACCP – asistencia pri vyrábaní výživových doplnkov – asistencia v sklade hotových výrobkov a expedícii
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Odoberanie plastového výlisku z pásu, jednoduché úkony na výlisku, balenie… Mzda 435,00 eur+bonusy.Trojzmená prevádzka: 6,00-14,00;14,00-22,00;22,00-06,00 hod. Na uvedené pracovné miesto budú prijatí UoZ evidovaní na úrade práce minimálne 6 mesiacov!!!
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pekár – jemné pečivo

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pekár – jemné pečivo


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Miesenie a spracovanie cesta / jemné pečivo – Obsluha pekárenských strojov a zariadení – Pečenie výrobkov – Expedovanie hotových výrobkov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Všeobecný administratívny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Všeobecný administratívny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Na toto VPM budú umiestnení UoZ zadefinovaní v §54 – Praxou k zamestnaniu, zák.č.5/2004 Z.z….(vek UoZ do 25 rokov mínus 1 deň, evidencia minimálne 3 mesiace,ktorí nie sú zamestnaní,nepokračujú v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave vrátane externého štúdia; alebo vek do 29 rokov mínus 1 deň, evidencia minimálne 6 mesiacov s dôrazom na dlhodobo nezamestnaných UoZ) Administratívno – ekonomické činnosti (práca v ekonomickom programe „POHODA…“..Znalosť AJ,NJ je vítaná! Záujemcovia, ktorí splňajú vyššie uvedené podmienky, si na telefónnom čísle +4219903603054, +421534427765 dohodnú osobný pohovor s Ing. Evou Krajňákovou. Na pohovore záujemca predloží profesný životopis.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pojektant, statik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pojektant, statik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: projektant KPS , statik
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Elektrikár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Elektrikár: vykonávanie prác podľa §21 výhlášky 508/2009
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Elektrotechnik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrotechnik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Elektrotechnik . vykonávanie prác podľa §22 vyhlášky 508/2009
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Manažér výroby, samostatný technológ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manažér výroby, samostatný technológ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Manažér výroby: zabezpečovanie komplexnej prípravy pridelenej zákazky, usmerňovanie, navrhovanie a riešenie zložitých pracovných postupov pri výrobných operáciach, spracovanie expedičnej správy a zabezpečenie dopravy na expedíciu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Lakovač, natierač práškovej lakovne

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lakovač, natierač práškovej lakovne


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Lakovanie výrobkou práškovov farbou. Vopred nutný telefonický kontakt.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií