Ponuky:

Kaderník

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kaderník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Kadernícke a holičské služby. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Vychovávateľ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vychovávateľ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní v zmysle § 51a zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Základné podmienky poskytnutia príspevku:  príspevok sa poskytuje na vytvorenie prvého plateného zamestnania na zamestnanca, ktorý spĺňa podmienky: -vek menej ako 25 rokov + doba vedenia v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace -vek menej ako 29 rokov + doba vedenia v evidencii UoZ najmenej 6 mesiacov Prijatý zamestnanec musí spĺňať podmienku, že nezískal prvé platené zamestnanie Vychovávateľ ŠKD
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Operátor/ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor/ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Odoberanie plastového výlisku z pásu, jednoduché úkony na výlisku, balenie …
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Predajca Telekom centra – Spišská Nová Ves

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predajca Telekom centra – Spišská Nová Ves


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Úspešný kandidát/ka bude realizovať predaj služieb a produktov, tvoriť návrhy riešení pre bytových zákazníkov podľa ich potrieb, poskytovať konzultácie a informácie pre zákazníkov v predajnom mieste spoločnosti Telekom centre. absolventa – Komplexné úvodné zaškolenie a pravidelné školenia, – adekvátne finančné ohodnotenie, – práca v stabilnej spoločnosti, – firemné školenia a akcie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zmenový majster

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zmenový majster


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vedie kolektív výrobných zamestnancov – vedie a kontroluje výrobný proces po stránke kvalitatívnej a kvantitatívnej – zodpovedá za dodržiavanie technologickej disciplíny vo všetkých fázach výrobného procesu
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Expedient/ka pekárenskej výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Expedient/ka pekárenskej výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Rezanie a balenie chleba. – Balenie bežného a jemného pečiva. – Expedovanie pekárenských výrobkov podľa rozpisu liniek jednotlivým odberateľom.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vedúca v detskom kútiku

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúca v detskom kútiku


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vedenie detského kútika – vedenie personálu detského kútika – plánovanie, kontrola, zmena a realizácia prezentácie – zabezpečenie optimálneho nasadenia personálu – zapracovanie nových a vzdelávanie podriadených pracovníkov – plánovanie a organizácia pobytu detí v detskom kútiku – hry, záujmová činnosť, spev, tanec, kreslenie – práca s mikrofónom – ZDRAVOTNÝ PREUKAZ – OSVEDČENIE O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI V POTRAVINÁRSTVE vítané – starostlivosť o deti – návštevníkov detského kútika – zabezpečenie optimálnej spolupráce s ostatnými spolupracovníkmi – zapracovanie sa a následná kreatívna činnosť – obmena kreácií pre deti – zabezpečenie riadneho otvárania a zatvárania detského kútika – udržiavanie čistoty pracoviska – práca v dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti – zaujímavé finančné ohodnotenie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vedúca v detskom kútiku

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúca v detskom kútiku


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vedenie detského kútika – vedenie personálu detského kútika – plánovanie, kontrola, zmena a realizácia prezentácie – zabezpečenie optimálneho nasadenia personálu – zapracovanie nových a vzdelávanie podriadených pracovníkov – plánovanie a organizácia pobytu detí v detskom kútiku – hry, záujmová činnosť, spev, tanec, kreslenie – práca s mikrofónom – ZDRAVOTNÝ PREUKAZ – OSVEDČENIE O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI V POTRAVINÁRSTVE vítané – starostlivosť o deti – návštevníkov detského kútika – zabezpečenie optimálnej spolupráce s ostatnými spolupracovníkmi – zapracovanie sa a následná kreatívna činnosť – obmena kreácií pre deti – zabezpečenie riadneho otvárania a zatvárania detského kútika – udržiavanie čistoty pracoviska – práca v dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti – zaujímavé finančné ohodnotenie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Miesič / Pekár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Miesič / Pekár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Miesenie a spracovanie cesta. – Obsluha pekárenských strojov a zariadení. – Pečenie výrobkov. – Expedovanie hotových výrobkov. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Chyžná

Ponúkame pracovnú pozíciu : Chyžná


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Upratovanie a udržiavanie čistoty izieb, skladov, chodieb a schodištia ktoré sú súčasťou spoločných priestorov ubytovacieho zariadenia. zamestnanecká strava, zamestnanecké benefity
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava jedál. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Murár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Murár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Na toto prac.miesto bude umiestnený UoZ na NP Šanca pre mladých, UoZ do 29 rokov (12 mesiacov evidencia). Murár Vopred nutný tel. kontakt: Ján Knizner, konateľ; č.t: +421940844047
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Administratívny pracovník (anglický jazyk)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívny pracovník (anglický jazyk)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – termín nástupu je SEPTEMBER 2017 – pracovná náplň sa skladá z vyhľadania správneho dodávateľa, vybavenia dopravy, preclenia (v prípade potreby) a naskladnenia dodaného tovaru (potrebná dobrá znalosť anglického jazyka slovom aj písmom, nie google preklad) – zahŕňa tiež vzdelanie sa v legislatíve týkajúcej sa vitamínov a výživových doplnkov a s ňou spojených náležitostí – aplikácia danej legislatívy v chode firmy – spolupráca s Úradom verejného zdravotníctva a veterinou a pod. zdravotne postihnutého absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obslužný robotník v sklade / mixovač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obslužný robotník v sklade / mixovač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príjem a výdaj príslušnej skladovej komodity, vykonávanie fyzickej inventúry, uskladňovanie tovaru do regálov a jeho označenie, príprava dodávok odberateľovi. Príprava a namiešanie granulovaného materiálu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Predavač v obchodnej prevádzke

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač v obchodnej prevádzke


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Toto VPM je finančne podporené z ESF v rámci NP V AOTP SR – 3, § 50 – Preobsadenie Predavačka v bazáre
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Operátor výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Na toto prac.miesto bude umiestnený UoZ na § 54, NP Praxou k zamestnaniu, UoZ do 25 rokov (3 mesiace evidencia), UoZ do 29 rokov (6 mesiacov evidencia). Operátor výroby, pomocné práce pri výrobe, balenie. Nutný vopred tel. kontakt: Slavomír Dutko, konateľ; č.t:+421915501775 absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Stolár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stolár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Na toto prac.miesto bude umiestnený UoZ na § 54, NP Praxou k zamestnaniu, UoZ do 25 rokov (3 mesiace evidencia), UoZ do 29 rokov (6 mesiacov evidencia). Stolár – montážnik, výroba a montáž nábytku, montáž dverí
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Elektrotechnik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrotechnik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Servis a údržba zariadení bazénovej a saunovej technológie, elektroinštalačné práce.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Klientský poradca / obchodný zástupca

Ponúkame pracovnú pozíciu : Klientský poradca / obchodný zástupca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca v novootvorenej kancelárii, ktorá zahŕňa: Pomoc ľuďom v oblasti finančného zabezpečenia Zabezpečenie rodinám a firmám pocit istoty Poskytovanie starostlivosti naším súčasným aj novým klientom Na základe analýzy a potrieb klienta predaj vhodného produktu Telefonické dohodnutie prvotných aj servisných stretnutií s našimi klientmi absolventa • motivačné finančné ohodnotenie bez stanovenia hornej hranice • finančnú podporu počas prvých 24 mesiacov spolupráce • širokú paletu kvalitných produktov • bezplatný systém vzdelávania a odborných školení • časovú flexibilitu a možnosť zorganizovať si prácu aj čas • osobný prístup a podporu po celú dobu spolupráce • možnosť budovať a riadiť vlastný tím ako manažér obchodnej skupiny • zázemie silnej a stabilnej spoločnosti
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií