Ponuky:

NN poradca – Svidník

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : NN poradca – Svidník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Hľadáme zodpovedných ľudí do obchodného tímu, ktorí majú chuť pracovať, rozvíjať sa a hľadajú dlhodobú perspektívnu v dobrej spoločnosti. Staňte sa expertom na poradenstvo v oblasti dôchodkových produktov a produktov životného poistenia. Pracujte pre poisťovňu roka 2016, na ktorú sa klienti môžu spoľahnúť vďaka jej excelentnému poistnému plneniu a pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, ktorá je jednotkou na slovenskom trhu. Náplň práce NN poradcu: • Kontaktuje klientov, analyzuje ich potreby a získava odporúčania za kvalitné poradenstvo. • Radí klientom ako si zabezpečiť dostatočnú výšku dôchodku a kryť životné riziká, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť výšku ich príjmu. • Uzatvára nové zmluvy k dôchodkovým produktom 2. a 3. piliera, životného poistenia, či podielovým fondom a vykonáva servis na starých zmluvách. • Pomáha klientom s likvidáciou poistných udalostí. Ak Vás ponuka práce zaujala, pošlite životopis na nižšie uvedené kontaktné údaje. • Mimoriadne atraktívny systém odmeňovania, ktorý vám poskytne možnosti nadštandardného zárobku. Maximálny mesačný zárobok závisí len od vás. Priemerný zárobok NN poradcu je 1 000 eur mesačne. Fixná mesačná odmena počas adaptácie – prvých 6 mesiacov. • Sprostredkujeme vám kontakty so záujmom o uzatvorenie zmlúv životného poistenia. • Pridelíme vám portfólio klientov o ktoré sa budete starať. • Až tretina NN poradcov cestuje každý rok do atraktívnej destinácie. • Flexibilný pracovný čas. • Bezplatný, kvalitný systém vzdelávania. • Podpora skúseného manažéra, ktorý vám pomôže s adaptáciou a získaním predajných zručností. • Možnosť kariérneho rastu. • Priateľskú atmosféru v tíme renomovanej spoločnosti.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Zvárač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zvárač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zvárač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zvárač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavačka v obchode s textilom

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavačka v obchode s textilom


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Aktívna predavačka,obsluha zákazníkov, komunikácia so zákazníkmi,príjemné vystupovanie, poradenstvo, zmysel pre módu, dokladanie tovaru, udržiavanie chodu prevádzky, udržiavanie čistoty na predajni, práca s pokladňou (zaučíme)
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Manažér predaja

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manažér predaja


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vyhľadávanie nových projektov – oslovovanie nových zákazníkov – práca so stavebnými firmami – zákazníkmi – oslovovanie stavebníkov – investorov – vypracovávanie cenových ponúk k projektom – objednávanie tovaru na projekty – vybavovanie korešpondencie absolventa Možnosť kariérneho rastu, príjemný pracovný kolektív.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zdravotnícky asistent inde neuvedený

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotnícky asistent inde neuvedený


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: asistencia lekárovi stomatológovi sterilizácia inštrumentov a zdravotníckeho materiálu dezinfekcia administratívne práce upratovacie služby
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Stolár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stolár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Stolárska firma s dlhoročnými skúsenosťami hľadá šikovného stolára s min. praxou 4 roky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Nižší účtovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Nižší účtovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Kontakt s klientmi, preberanie účtovných dokladov, ich kontrola po vecnej a formálnej stránke, triedenie a zakladanie účtovných dokladov, vystavovanie dokladov, účtovanie v programe MK soft, kontakt s úradmi, práca s PC. samostatná kancelária v centre mesta, PC vybavenie
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Lekár bez špecializácie – chirurg

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lekár bez špecializácie – chirurg


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti v súlade s koncepciou daného odboru na chirurgickom oddelení. absolventa Zaujímavé finančné ohodnotenie, príjemné pracovné prostredie, možnosť zabezpečiť ubytovanie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Lekár bez špecializácie – OAIM

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lekár bez špecializácie – OAIM


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti v súlade s koncepciou daného odboru na oddelení OAIM. absolventa Zaujímavé finančné ohodnotenie, príjemné pracovné prostredie, možnosť zabezpečiť ubytovanie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Lekár so špecializáciou v odbore – chirurgia

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lekár so špecializáciou v odbore – chirurgia


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti v súlade s koncepciou daného odboru na chirurgickom oddelení. Zaujímavé finančné ohodnotenie, príjemné pracovné prostredie, možnosť zabezpečiť ubytovanie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Lekár bez špecializácie (pediatria)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lekár bez špecializácie (pediatria)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti v súlade s koncepciou daného odboru na oddelení pediatrie. absolventa Zaujímavé finančné ohodnotenie, príjemné pracovné prostredie, možnosť zabezpečiť ubytovanie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Lekár bez špecializácie – neurológ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lekár bez špecializácie – neurológ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti v súlade s koncepciou daného odboru na neurologickom oddelení. absolventa Zaujímavé finančné ohodnotenie, príjemné pracovné prostredie, možnosť zabezpečiť ubytovanie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

NN poradca

Ponúkame pracovnú pozíciu : NN poradca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Do našej pobočky vo Svidníku hľadáme zodpovedných ľudí do obchodného tímu, ktorí majú chuť pracovať, rozvíjať sa a hľadajú dlhodobú perspektívnu v dobrej spoločnosti. Staňte sa expertom na poradenstvo v oblasti dôchodkových produktov a produktov životného poistenia. Pracujte pre poisťovňu roka 2016, na ktorú sa klienti môžu spoľahnúť vďaka jej excelentnému poistnému plneniu a pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, ktorá je jednotkou na slovenskom trhu. Náplň práce NN poradcu: • Kontaktuje klientov, analyzuje ich potreby a získava odporúčania za kvalitné poradenstvo. • Radí klientom ako si zabezpečiť dostatočnú výšku dôchodku a kryť životné riziká, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť výšku ich príjmu. • Uzatvára nové zmluvy k dôchodkovým produktom 2. a 3. piliera, životného poistenia, či podielovým fondom a vykonáva servis na starých zmluvách. • Pomáha klientom s likvidáciou poistných udalostí. Ak Vás ponuka práce zaujala, pošlite životopis na nižšie uvedené kontaktné údaje. • Mimoriadne atraktívny systém odmeňovania, ktorý vám poskytne možnosti nadštandardného zárobku. Maximálny mesačný zárobok závisí len od vás. Priemerný zárobok NN poradcu je 1 000 eur mesačne. Fixná mesačná odmena počas adaptácie. • Sprostredkujeme vám kontakty so záujmom o uzatvorenie zmlúv životného poistenia. • Pridelíme vám portfólio klientov o ktoré sa budete starať. • Až tretina NN poradcov cestuje každý rok do atraktívnej destinácie. • Flexibilný pracovný čas. • Bezplatný, kvalitný systém vzdelávania. • Podpora skúseného manažéra, ktorý vám pomôže s adaptáciou a získaním predajných zručností. • Možnosť kariérneho rastu. • Priateľskú atmosféru v tíme renomovanej spoločnosti.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Lekár RLP

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lekár RLP


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vykonáva prvotné zhodnotenie zdravotného stavu osoby, ktorá potrebuje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, – vykonáva triedenie zranených a určuje závažnosť poškodenia zdravia, priority liečby a ošetrenia, – odoberá anamnézu, zisťuje a rozpoznáva rizikové faktory, cielene ich vyhodnocuje, – navrhuje a vykonáva najvhodnejšie diagnostické postupy a interpretuje ich výsledky, – vykonáva diferenciálnu diagnostiku, stanovuje hlavné a vedľajšie diagnózy v súlade s anamnézou a fyzikálnym vyšetrením, intervenčnými a ďalšími vyšetreniami, – navrhuje liečebné nefarmakologické a farmakologické výkony, – vykonáva potrebnú liečbu a iné súvisiace činnosti, – riadi súčinnosť medzi viacerými poskytovateľmi neodkladnej zdravotnej starostlivosti. – zaobchádza so zvereným majetkom v zmysle dohody o hmotnej zodpovednosti, dodržuje štandardné pracovné postupy, používa ochranné pracovné prostriedky, pridelený pracovný odev a obuv, navrhuje nadriadenému prípadné vylepšenia v organizácii práce posádky a rešpektuje pokyny nadriadeného – zázemie nadnárodnej spoločnosti – zamestnanecké benefity – príjemné pracovné prostredie – možnosť ďalšieho vzdelávania
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Barista, barman/čašník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Barista, barman/čašník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava kávy, alkoholických a nealkoholických nápojov, obsluha a starostlivosť o zákazníka. absolventa – baristické školenia a iné školenia potrebné na kvalitný výkon práce – práca v úplne novom a čistom prostredí – možnosť podieľať sa na budovaní nového konceptu kaviarne
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Krajčírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Krajčírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Umelecký kováč

Ponúkame pracovnú pozíciu : Umelecký kováč


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výroba brán, plotov, prístreškov, zábradlí. Možnosť zabezpečiť ubytovanie. Nástupný plat 5€ na hod. v čistom. možnosť kariérneho aj platového rastu a to až na 10€ na hod. v čistom.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií