Ponuky:

Murár

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Murár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Murárske práce
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Operátor výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Získajte stabilný zárobok ako operátor výroby u špičkovej značky v Česku. Naštartujte svoju kariéru v najmodernejšej výrobe luxusných automobilov a my sa vám za to odmeníme mnohými bonusmi. Čo všetko na vás čaká? ZAROBÍTE SI AŽ 938€! Vo svojej novej práci získate naozaj dobrý zárobok. Okrem toho môžete získať aj ďalšie bonusy. Samozrejmosťou sú príplatky za nočné, viaczmenový režim, prácu cez víkendy alebo nadčasy. Ak teda chcete získať fakt dobrý plat, tu máte na to skvelú príležitosť. VIACERÉ BONUSY A PRÍPLATKY A nielen, že si dobre zarobíte, ale budete si môcť dosť veľa peňazí aj odložiť. Poskytneme vám príspevok na ubytovanie a dopravu. Získajte atraktívnu prácu v špičkovej spoločnosti už dnes!
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Údržbár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Údržbár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha vysokozdvižného vozíka Zodpovednosť za meranie a dolievanie reznej kvapaliny Vykonávanie základných údržbárskych prác (čistenie strojov, vývoz odpadu….)
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavačka, pokladníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavačka, pokladníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – predavačka v predajni s obuvou, galantériou, bižutériou a doplnkami – starostlivosť o tovar v predajni, obsluha zákazníkov – spracovanie pokladničných a týždenných pások – pokladničná správa, zabezpečenie odovzdania finančnej hotovosti – vykonávanie inventúr – upratovanie predajne – upratovanie obalového materiálu
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Murár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Murár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: murárske práce
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Operátor Výroby / Príspevok na ubytovanie aj dopravu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor Výroby / Príspevok na ubytovanie aj dopravu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – práca v čistom prostredí – výroba a kompletizácia autoseačiek, – naťahovanie poťahov na autosedačky, – zakladanie jednotlivých komponentov, – kontrola vyrobených dielov – práca v stoji – práca v sklade, zaskladňovanie a vyskladňovanie materiálu, príprava materiálu pre výrobu
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sestra – detská klinika

Ponúkame pracovnú pozíciu : Sestra – detská klinika


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Odborný referent špecialista

Ponúkame pracovnú pozíciu : Odborný referent špecialista


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výkon kontrol a revízií elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov podľa zákona NR SR č.124/2006 Z.z., vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z.z., STN 33 1600, STN 33 1610 v objektoch MV SR, administratívne úkony. Sídlo bude v Trnave a výkon hore uvedených činností bude prebiehať v Bratislave a Bratislavskom kraji.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič taxislužby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič taxislužby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Smenový vodič osobného auta zabehnutej taxi služby.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sociálny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Sociálny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Koordinovanie a usmerňovanie poskytovania sociálnej starostlivosti klientom zariadenia, – poskytovanie psycho-sociálnej starostlivosti klientovi, – zabezpečovanie odbornej pomoci pre klienta, zabezpečovanie sociálno-právneho poradenstva, – vedenie odborného tímu v sociálnej službe, – zabezpečovanie riadenia, koordinovania, usmerňovania a kontroly sociálno-zdravotnej starostlivosti, – vedenie príslušnej dokumentácie, – spracúvanie základnej anamnézy o klientovi a orientačnej klasifikácie problému, spracovanie informácií o sociálnej situácii prijímateľa a vedenie evidencie o klientovi, – individuálne štúdium a účasť na odborných seminároch, – rozvíjanie medziľudských vzťahov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Asistent/ka, prevádzkar/ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent/ka, prevádzkar/ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Prijímanie zamestnancov, zadeľovanie práce, administratívne práce, rozpočty, cenové ponuky, zabezpečenie potrebného materiálu pre chod firmy.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Traťový robotník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Traťový robotník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: práce pri rekonštrukcii, oprave a údržbe železničných vlečiek, priecestí
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kontrolór hotových vozidiel

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kontrolór hotových vozidiel


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: ◦Vykonávať merania a kontrolu vzhľadu a funkcie hotových vozidiel v rámci svojho pracovného zaradenia v súlade s pracovnými štandardmi a upozorňovať na zistené nedostatky ◦Vykonávať statickú kontrolu funkčnosti vozidla ◦Vykonávať dynamickú kontrolu funkčnosti vozidla formou jazdy na malej a veľkej dráhe ◦Hodnotiť chyby podľa predpísaných noriem a dokumentov kvality ◦Navrhovať zlepšenia pracovných postov ◦Dbať na dodržiavanie bezpečnostných pokynov alebo noriem.
Pracovný pomer: pracovný pomer na kratší pracovný čas
Viac informácií

Zdravotnícky asistent

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotnícky asistent


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Komunikácia a spolupráca s lekárom a so zdravotnou sestrou, riešenie jednoduchých zdravotných problémov prijímateľa, aplikovanie a evidovanie liekov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obrábač kovov – Vlčkovce 46

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obrábač kovov – Vlčkovce 46


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Sústruženie, frézovanie, práca na horizontálnej vyvrtávačke.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Referent maloobchodnej predajne a veľkoskladu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Referent maloobchodnej predajne a veľkoskladu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Priamy kontakt so zákazníkom, – zabezpečuje príjem a výdaj z centrálneho skladu (CS), vedie skladovú evidenciu, – vykonáva fakturáciu tovaru, fakturáciu tovaru na CS, dennú a mesačnú realizáciu, – spolupracuje s dodávateľmi tovaru, jeho objednávanie z hľadiska množstva a cien, – sleduje stav zásob tovaru v CS v súlade so stanoveným normatívom, vybavuje reklamácie, spolupracuje pri inventúrach, – organizuje a dáva podklady na rozvoz tovaru v spolupráci s oddelením dopravy a manažérom pre podniky a inštitúcie, – spolupracuje pri organizovaní práce a činností skladníkov v CS, – zabezpečuje obchodnú činnosť tak, aby bola dosiahnutá maximálna efektívnosť, – vedie evidenciu tržieb v hotovosti.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Analytik kvality

Ponúkame pracovnú pozíciu : Analytik kvality


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: ◦Realizovať kompletnú analýzu nedostatkov na hotovom vozidle v rozsahu svojej odbornosti ◦Odbornosť môže byť v oblasti: interiéru vozidla, exteriéru vozidla, elektriky, mechaniky ◦Aktívne spolupracovať s oddelením inžinieringu, oddelením logistiky, oddelením operatívnej logistiky, s finančným oddelením, s výrobou na oddelení montáže, lakovni, zvarovni, lisovni logistiky a s externými triediacimi firmami a s prepravnou spoločnosťou ◦Dodržiavať a kontrolovať dodržiavanie štandardov výroby PSA, predpisov BOZP
Pracovný pomer: pracovný pomer na kratší pracovný čas
Viac informácií

Obchodný manažér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodný manažér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Aktívne vyhľadávanie zdrojov druhotných surovín v regióne západného Slovenska. Organizovanie a zabezpečovanie obchodných rokovaní. V spolupráci s riaditeľmi závodov a obchodným riaditeľom riešenie dodacích podmienok, a to hlavne nákupných cien, kvality surovín, technického a personálneho zabezpečenia nákupu a ekonomického prínosu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií