Ponuky:

Skladník

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Príjem, označenie, uskladnenie a výdaj materiálu a tovaru, vrátane vystavovania dokladov, – správna manipulácia, balenie a expedícia podľa požiadaviek, – správna vstupná a výstupná kontrola tovaru – participovanie na chode skladového oddelenia, – vykonávanie inventúr, – pomocné práce v skade, – prideľovanie a evidencia OOPP, – plnenie úloh vyplývajúcich z popisu pracovnej činnosti – ďalšie zodpovednosti vyšpecifikované v dokumentácii IMS (poriadky, smernice atď.). Ponúkame: • príležitosť pracovať v zaujímavom odvetví, • prostredie dynamicky sa rozvíjajúcej, stabilnej spoločnosti, • bohatý sociálny program ( spoločenské a športové akcie, multisport karty, masáže ), • jazykové kurzy, • pružný pracovný čas.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Projektový manažér / Projektový manažér Junior

Ponúkame pracovnú pozíciu : Projektový manažér / Projektový manažér Junior


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Zúčastňovať sa prípravy projektov po technickej a rozpočtovej stránke v oblasti stabilných hasiacich inštalácií, – riadiť realizáciu projektov, zodpovednosť za dodržiavanie časových harmonogramov, – koordinácia práce subdodávateľov, – komunikácia s odberateľmi, – zodpovednosť za dodržiavanie rozpočtu, riadnu a včasnú fakturáciu za zverený projekt. – Jedinečná profesionálna príležitosť pracovať v zaujímavom odvetví, – prostredie dynamicky sa rozvíjajúcej, stabilnej spoločnosti, – možnosť zúčastňovať sa projektov v rôznych krajinách strednej a východnej Európy, – profesionálny rast pre ambiciózne a flexibilné osobnosti. – služobný mobil, ntb, auto
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Stavbyvedúci

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stavbyvedúci


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vašou úlohou bude: – riadenie realizácie projektov, zodpovednosť za dodržiavanie časových harmonogramov, – spolupráca so subdodávateľmi a odberateľmi, – zodpovednosť za kvalitu a rozsah uskutočňovaných prác, – kontrola a evidencia materiálu na stavbe, – vedenie skladových zásob na stavbe, – vedenie stavebného denníka, – reporty vedúcim zakázky. Vzhľadom na realizáciu prác, môže byť výkon práce na celom území SR. Spoločnosť ponúka jedinečnú príležitosť pracovať v špecializovanom odbore požiarnej ochrany: – prostredie dynamicky sa rozvíjajúcej stabilnej spoločnosti, – samostatnú a zodpovednú prácu s možnosťou sebarealizácie, – prácu v mladom kolektíve a v modernom prostredí, – možnosť zúčastniť sa projektov v strednej a východnej Európe, – profesionálny rast pre ambiciózne a flexibilné osobnosti s možnosťou vzdelávania sa, – k dispozícii – služobné auto, mobil, ntb
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Personalista / Mzdový(á) účtovník(čka)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Personalista / Mzdový(á) účtovník(čka)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Máš rád/a prácu s ľuďmi ? Si samostatný (á) a zodpovedný(á) ? Vyznáš sa problematike personálnych a mzdových zákonov ? Máš skúsenosti s vysielaním zamestnancov ? Ponúkame Ti prácu na oddelení HR . Tvojou náplňou práce bude : • komplexné spracovávanie personálnej agendy (vrátane zverejňovania pracovných ponúk, absolvovania pohovorov, spracovávania dokumentov v zmysle Zákonníka práce, interných smerníc a ostatných zákonov, od samotného vzniku pracovného pomeru až po jeho zánik), • komplexné spracovanie miezd ( dochádzky, prekážok v práci, PN, zrážok z miezd, náhrad škôd, nepeňažných príjmov, odmien, daňových bonusov, výplatných pások, rekapitulácií, príkazov na úhradu, spracovanie výkazov do poisťovní a na DÚ, ročných zúčtovaní ), • vystavovanie potvrdení pre zamestnancov, komunikácia s úradmi v SR a zahraničí, • zabezpečovanie stravných lístkov, • evidencia prideleného majetku zamestnancom, • poradenstvo pre zamestnancov v oblasti Zákonníka práce a interných smerníc, • podávanie zlepšovacích návrhov a inovatívnych riešení pre skvalitnenie a zefektívnenie procesov v spoločnosti, • komunikácia s priamym nadriadeným a koordinácia s ostatnými oddeleniami, • samovzdelávanie, sledovanie a implementácia platných legislatívnych zmien, • zabezpečovanie ochrany osobných údajov. Ponúkame: • príležitosť pracovať v zaujímavom odvetví, • prostredie dynamicky sa rozvíjajúcej, stabilnej spoločnosti, • bohatý sociálny program ( spoločenské a športové akcie, multisport karty, masáže ), • jazykové kurzy, • pružný pracovný čas.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Správca – údržbár hotela

Ponúkame pracovnú pozíciu : Správca – údržbár hotela


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Údržbár-správca budov, zabezpečovanie prevádzkyschopnosti a vyhovujúceho technického stavu budovy alebo zvereného objektu. Zúčastňovanie sa pri výkone odborných prehliadok a revizíí a spolupráca pri odstraňovaní zistených porúch a nedostatkov.Opravovanie a vymieňanie poškodených častí vybavenia budovy, drobné elektrotechnické zásahy a montáže (nábytok, sanita, kľučky, zámky, batérie, zásuvky, vypínače, žiarovky, žiarivky, poistky, atď.) Bezodkladné riešenie vzniknutých problémov a nedostatkov a ich následné hlásenie kompetentným osobám. Vykonávanie drobných stavebných úprav a rekonštrukčných prác. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Kuchár/kuchárka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár/kuchárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava a výdaj jedál menu / á la carte. Dodržiavanie pravidiel a čistoty kuchyne a HACCP Správne spracovávanie a skladovanie surovín a kontrola ich expirácie Catering Objednávka tovaru. absolventa Možnosť ubytovania
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pomocný strojár – Hrnčiarovce nad Parnou

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný strojár – Hrnčiarovce nad Parnou


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vizuálna kontrola a triedenie výliskov, navesovanie a zvesovanie na linke povrchovej úpravy podľa presne stanovených postupov. Manipulácia s polotovarmi pomocou manipulačných paletových vozíkov na presne určené miesta na jednotlivé pracovné úseky. Ďalšie úlohy a činnosti uložené jemu nadriadeným pracovníkom, súvisiace s dohodnutým druhom práce. absolventa – výhodné platové podmienky – zabezpečená bezplatná autobusová doprava – odmeny a bonusy (mesačné, kvartálne, polročné, ročné) – dlhodobá spolupráca – poskytujeme pracovné oblečenie – čisté pracovné prostredie – možnosť robenia nadčasov – možnosť stravovania v podnikovej jedálni – individuálne ohodnotenie – príplatky za prácu cez víkend – príplatky za prácu v poobednej zmene – príplatok za prácu v noci – 24 hod. servis koordinátora – možnosť čerpania záloh – bohatý sociálny program
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Manipulačný pracovník – Trnava

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manipulačný pracovník – Trnava


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – manipulácia s materiálom – balenie komponentov na konci linky – vizuálna kontrola absolventa – zabezpečená bezplatná autobusová doprava v okruhu 35 km od Trnavy alebo príspevok na dopravu – zabezpečené bezplatné ubytovanie – výborné platové podmienky – dochádzkový bonus – motivačný bonus, výrobný bonus, kvartálny bonus – stravné lístky 3,20€ – príplatky za zmennosť – ubytovanie zdarma – rizikový príplatok a DDS – preplácanie nadčasov – dlhodobé a stabilné zamestnanie – profesionálne zaškolenie – závodné stravovanie – variabilná zložka mzdy po odpracovaní jedného roka v spoločnosti
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Upratovač/upratovačka Trnava

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovač/upratovačka Trnava


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Čistenie a dezinfikovanie podláh určenými pracovnými prostriedkami, vysávanie a tepovanie kobercov, čistenie a dezinfikovanie podláh a všetkého vybavenia sociálnych zariadení, dopĺňanie hygienického materiálu. KONTAKTUJTE PRIAMO p. NAGYOVÁ GABRIELA 090571635 absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pomocná sila v kuchyni

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocná sila v kuchyni


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocné práce v kuchyni. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavačka potravín (Trnava)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavačka potravín (Trnava)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Dokladanie tovaru, kontrola záruk, obsluha zákazníkov, práca na pokladni, komunikácia so zákazníkom, kontrola cenoviek, udržiavanie čistoty na predajni. absolventa Stravné lístky v hodnote 3,80 €, možnosť profesijného rastu, práca v dobrom kolektíve a stabilnej firme, práca na krátky a dlhý týždeň.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Nočný recepčný

Ponúkame pracovnú pozíciu : Nočný recepčný


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zodpovednosť za chod recepcie. Uvádzanie návštev a poskytovanie komplexných informácií hosťom. Vybavovanie telefonickej a mailovej komunikácie, prepájanie hostí. Reprezentovanie a zastupovanie záujmov spoločnosti. Aktualizovanie, kontrolovanie a potvrdzovaní rezervácii hostí. Zabezpečovanie komfortu pre hosti (občerstvenie, poradenstvo, servis). Administratíva spojená s chodom recepcie. Zodpovednosť za dodržiavanie interných nariadení a takisto dodržiavanie poriadku v okolí recepcie. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Skladník / manipulant vo Voderadoch

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník / manipulant vo Voderadoch


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zásobovanie linky materiálom – zúčastňuje sa inventúr – zodpovednosť za zverený VZV – zaisťovanie poriadku a čistoty v sklade absolventa – zaškolenie pre všetkých zamestnancov – klimatizovaná hala – odmeny za dobré nápady – doprava a ubytovanie zdarma
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Školník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Školník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: práce spojené s budovou a areálom školy a škôlky, zimné kúrenie absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zootechnik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zootechnik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Sledovanie a kontrolovanie zvierat, odstraňovanie závad na kŕmení, napájaní, ustajnení, vedenie prvotnej evidencie o dochádzke pracovníkov, narodení zvierat, veterinárnej starostlivosti, zmeny stavov do centrálnej evidencie HZ v Žiline, mesačné podklady na výplaty pracovníkov v ŽV, podklady k štatistickým výkazom a styk s inštitúciami súvisiacimi s chodom ŽV.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Skladník s VZV preukazom vo Voderadoch

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník s VZV preukazom vo Voderadoch


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Zásobovanie linky materiálom, – zúčastňovanie sa pravidelných inventúr, – zodpovednosť za dôsledné dodržiavanie FIFO systému pri vyskladňovaní materiálu, – zodpovednosť za správne odoberanie materiálu z príslušných dokov podľa plánu, – zabezpečenie bezpečnej manipulácie s obalmi a ich ochrana pred poškodením, – zodpovednosť za zverený VZV, – zaisťovanie poriadku a čistoty v sklade, – zodpovednosť za nepretržitý tok materiálu zo skladu k výrobným linkám. absolventa – Zaškolenie pre všetkých zamestnancov – Bonus až do výšky 20% z hrubej mzdy – Príjemné, čisté pracovisko – Klimatizovaná hala – Možnosť kariérneho postupu a zvyšovanie kvalifikácie – Odmeny za dobré nápady – Mesačný a štvrťročný dochádzkový bonus – Doprava a ubytovanie zdarma
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Masér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Masér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vykonávanie tradičnej thajskej terapie. MHD cestovné, ubytovanie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sociálny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Sociálny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zabezpečovanie a poskytovanie sociálnej práce podľa Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Montážny pracovník / murár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Montážny pracovník / murár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Montáž prvkov výplní stavebných otvorov. absolventa práca v dynamickom kolektíve, zamestnanecké ceny na predajný sortiment, zaujímavé finančné ohodnotenie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obchodný manažér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodný manažér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zodpovedá za predaj a distribúciu výrobkov, za cenotvorbu a riadenie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií