Ponuky:

Projektový manažér

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Projektový manažér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pracovnou náplňou bude: • koordinácia a podieľanie sa na rozvoji projektového návrhu alebo plánu za účelom stanovenia časového rámca, finančných limitov, procesov realizácie a rozdelenia dostupných zdrojov podľa jednotlivých fáz projektu je zabezpečená • kontinuitný vzťah medzi účastníkmi projektu • spoluúčasť sa na obchodno-technických rokovaniach s pridelenými zákazníkmi • zodpovedá za celú komunikáciu s prideleným zákazníkom • spolupodieľa sa na zdokonaľovaní systémov • dodržiavanie bezpečnosti pri práci a používanie predpísaných ochranných a pracovných prostriedkov • dodržiavanie nákladov a investičných plánov • sleduje nové požiadavky v rámci projektu • zodpovedá za integrovaný vývoj produktov v spolupráci so zákazníkmi • zodpovedá za vývoj high-tech výrobkov/procesov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Recepčná/ recepčný

Ponúkame pracovnú pozíciu : Recepčná/ recepčný


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Práca v 24 hodinovej prevádzke s hotelovým systémom Rescan ( „check-in“ a check-out“ hostí, vystavovanie účtov, práca s hotovosťou, platobným terminálom, nočná uzávierka) – Vybavovanie telefonických aj online rezervácii – Komplexná starostlivosť o hotelových hostí (vybavovanie požiadaviek hostí, poskytovanie informácií a cenách a službách, pomoc pri riešení reklamácií hostí) – Aktívna komunikácia v anglickom jazyku – Aktívna komunikácia s ostatnými úsekmi hotela – Zodpovednosť za dosahovanie maximálnej spokojnosti hostí absolventa – preplácanie dopravy po skúšobnej dobe – zamestnanecké zľavy na wellness služby
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Prevádzkový montér verejných vodovodov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Prevádzkový montér verejných vodovodov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Oprava a údržba vodovodnej siete, montáž vodovodných potrubí a vodovodných prípojok zo všetkých druhov materiálu, montáž a demontáž vodomerov, preplach a dezinfekcia potrubia, výkopové práce. absolventa Stabilné miesto.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vedúci/vedúca finančnej učtárne

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci/vedúca finančnej učtárne


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Secop, výrobca hermetických kompresorov hľadá vedúceho finančnej učtárne, hlavného účtovníka Účelom tejto pracovnej pozície je zefektívnenie chodu oddelenia a zabezpečenie činností súvisiacich s plynulým chodom finančnej učtárne. Vedúci finančnej učtárne organizačne patrí pod finančného riaditeľa. Hlavné úlohy a zodpovednosti Vedúceho finančnej učtárne – hlavného účtovníka sú: • zodpovedá za účtovanie a kontrolu podľa štandardov IFRS a SK GAAP, • komunikuje s daňovými poradcami, zodpovednosť za správnosť a sledovanie daní • zabezpečuje komplexne DPH účtovanie podľa platných zákonov (komplexné EU a mimo EU transakcie a špecifické logistické transakcie s krajinami z celého sveta, export, import) • pripravuje mesačné, ročné hlásenia, podklady pre Štatistický úrad, daňový úrad • zabezpečuje mesačnú a ročnú finančnú závierku, ročnú správu, • zabezpečuje mesačné reportovanie výkazov a cashflow (COGNOS) • riadi finančnú učtáreň – 7 účtovníkov, vedenie, motivácia, prerozdeľovanie úloh, určovanie priorít, sledovanie aktivít • rozvíja procesy v oblasti finančnej učtárne, implementuje zmeny, stanovuje a aktualizuje štandardy a smernice spoločnosti v oblasti obehu dokumentov pre účtovanie a schvaľovanie • je administrátor pre OCR – systém zadávania a schvaľovania faktúr v SAP • nastavuje procesy v SAP pre účtovanie pre IFRS a SK GAAP – získanie profesijných skúseností v medzinárodnej spoločnosti – možnosť práce na zaujímavých projektoch – možnosť odborného rastu – zaujímavý sociálny program
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vedúca čerpacej stanice

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúca čerpacej stanice


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – riadenie čerpacej stanice a jej kolektívu – aktívne riešenie úloh v rýchlo sa vyvíjajúcom prostredí – zodpovednosť za dodržiavanie obchodnej, marketingovej a personálnej politiky spoločnosti – zodpovednosť za organizáciu práce a riadenie personálu na čerpacej stanici – udržiavanie vysokej úrovne servisu poskytovaného zákazníkom – zhoda účtovného a fyzického stavu tovaru, inventúry – starostlivosť o vzhľad čerpacej stanice, koordinácia merchandisingu – motivácia zamestnancov vrátane pracovného hodnotenia a tréningu – aktívne podieľanie sa na priamom predaji
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Nádvorný pracovník údržby areálu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Nádvorný pracovník údržby areálu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Slovenská, dynamicky sa rozvíjajúca prosperujúca obchodná spoločnosť so zameraním na distribúciu a predaj potravín, hľadá pracovníka na skrátený úväzok do logistického areálu v Zlatých Moravciach. Nádvorný pracovník údržby areálu zabezpečuje: – poriadok a čistotu v areáli, vrátane udržovania čistoty komunikácií – údržbu trávnatých plôch, porasty v areáli – odpratanie snehu, posyp v zimných mesiacoch – opravy paliet, údržbu a drobné opravy v areáli – údržbu jemu zverených strojov a náradia – triedenie odpadu • Pracovná príležitosť je vhodnejšia pre muža. • Práca iba v pracovné dni na jednu zmenu. • Práca v príjemnom prostredí bez stresu. • Zázemie stabilnej slovenskej spoločnosti.
Pracovný pomer: pracovný pomer na kratší pracovný čas
Viac informácií

Pomocný pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocné práce, umývanie riadu, umývanie podláh. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Kuchár (okrem šéfkuchára)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár (okrem šéfkuchára)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Miesto výkonu práce: Zámok Topoľčianky
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Strihač textilu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Strihač textilu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: prax v odbore podmienka
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

predavač

Ponúkame pracovnú pozíciu : predavač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocný pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zametanie, čistiace práce v obecných objektoch aj na verejných priestranstvách v obci, utieranie prachu, starostlivosť o rastliny a kvety v obci, udržovanie poriadku v obecných budovách a na verejných priestranstvách v obci
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Operátor vo výrobe / letná brigáda

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor vo výrobe / letná brigáda


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Správne kladenie hárkov vyznačených pre každú prácu (630 hárkov) – Zakladanie pásikov na knihy absolventa mladistvého – práca v mladom kolektíve
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

BRIGÁDA Skladník v tovarovej skupine v ZM

Ponúkame pracovnú pozíciu : BRIGÁDA Skladník v tovarovej skupine v ZM


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Slovenská, dynamicky sa rozvíjajúca prosperujúca obchodná spoločnosť so zameraním na distribúciu a predaj potravín, hľadá brigádnika na obdobie letných prázdnin do tovarového skladu v Zlatých Moravciach. Pracovná náplň skladníka v tovarovej skupine: • Manipulácia s tovarom v skladoch v logistickom centre v Zlatých Moravciach. • Účasť na prebierke tovaru, jeho vydávaní a príjme. • Sledovanie záručných lehôt a ošetrovanie tovaru. • Ručná manipulácia s presúvaním bremien. • Manipulácia s vratnými obalmi, vrátane ukladania na prepravu. • Dodržiavanie predpisov OBP a hygienických predpisov, udržiavanie poriadku na pracovisku, vedenie predpísanej evidencie. absolventa • Pracovná príležitosť je vhodnejšia pre muža. • Práca iba v pracovné dni na jednu zmenu. • Práca v príjemnom prostredí bez stresu. • Zázemie stabilnej slovenskej spoločnosti.
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce
Viac informácií