Ponuky:

barman, čašník

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : barman, čašník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: vyučený v odbore prípadne prax v odbore
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Vodič sólo

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič sólo


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Medzinárodná preprava – sólo 0917912945.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

pracovník v strojárskej výrobe

Ponúkame pracovnú pozíciu : pracovník v strojárskej výrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: práca vhodná aj pre ženy, trojzmenná prevádzka, príprava súčiastok pre zváranie, zamestnanecké benefity
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pracovník čerpacej stanice-Pokladník-čka,Vonkajšia obsluha

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník čerpacej stanice-Pokladník-čka,Vonkajšia obsluha


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Náplň práce pokladník: Účtovanie na pokladni, realizovanie transakcií pomocou terminálov, preberanie a vykladanie tovaru, kontrola záruk, starostlivosť o čistotu prevádzky, ostatné podľa pokynov vedúcej prevádzky. Náplň práce vonkajšia obsluha: tankovanie a komunikácia so zákazníkmi, údržba nádvoria čerpacej stanice, v prípade potreby podieľanie sa na vykladaní tovaru a účtovaní na pokladni, ostatné podľa pokynov vedúcej prevádzky. Práca je na 2 smeny denná a nočná, a to 7,00-19,00 a 19,00-7,00.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predajca v obchode autosúčiastok

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predajca v obchode autosúčiastok


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi, objednávanie a dopĺňanie tovaru, starostlivosť o čistotu prevádzky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca v nepretržitej prevádzke v špeciálnom čistom klimatizovanom prostredí, obsluha montážnych a kontrolných liniek v stoji. Pracovná doba v nepretržitej prevádzke začína 06:50 ráno a končí 18:50 večer a na druhý deň začína nočná 18:50 a končí 06:50 ráno. Práca v 3 zmennej prevádzke vhodnejšia pre ženy, 05:55-13:55, 13:55-21:55, 21:55-05:55, práca takisto v čistom klimatizovanom prostredí, nenáročná na fyzickú prácu – ľahké skladanie dielov, formovanie a iná úprava hadíc + kontrola
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Manažér obchodnej skupiny

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manažér obchodnej skupiny


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Vytváranie obchodných skupín. – Nábor, zapracovanie. – Vedenie spolupracovníkov. – Akvizície. – Komunikácia s klientmi. – Vytváranie klientského kmeňa. – Tvorba finančných plánov. – Sprostredkovanie a finančné plánovanie. – Komunikácia s klientmi. – Komunikácia s finančnými partnermi.
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Výroba bagiet

Ponúkame pracovnú pozíciu : Výroba bagiet


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Výroba čerstvých bagiet, – nemusí byť vyučený/á v odbore!
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Údržbár – elektronik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Údržbár – elektronik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vykonáva opravy a nastavenie elektrického zariadenia vo výrobe, – zabezpečuje prevádzku a údržbu výrobného zariadenia, – rieši okamžité technické výpadky a poruchy, – vykonáva softwarové a hardwarové úpravy alebo zmeny na montážnej linke, – vypracúva technickú dokumentáciu a zaznamenáva jej zmeny, – zúčastňuje sa na inovačných projektoch na modernizácii nových technológií, – navrhuje a vykonáva komplexné riešenia pre zlepšenie výrobných procesov podľa požiadaviek výroby, – navrhuje úpravy a zmeny, pri ktorých spolupracuje s výrobných technikom a mechanikom na oddelení výroby.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pomocný robotník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný robotník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – údržba a úprava verejnej zelene, – údržba a úprava zelene v areály materskej školy, – udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách, – úprava klzkých povrchov chodníkov, – údržba a oprava existujúcich komunikácií, chodníkov, budovanie nových chodníkov, – čistenie odvodňovacích kanálov zrážkovej vody, – čistenie zelených plôch od náletových drevín, zvyškov drevín, – čistenie a údržba vodných plôch, koryta potoka Drevenica, – pomoc pri likvidácií nelegálnych skládok komunálneho a stavebného odpadu, – udržiavanie poriadku a údržba obecného cintorína, – práce v školských zariadeniach – materská škola, – údržba obecných zariadení – obecný úrad, kultúrny dom, býv. budova ZŠ, dom smútku, budova TJ, – starostlivosť o športový areál, – drobné opravy na verejných budovách obce.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Technológ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Technológ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – návrhy nových výrobných systémov a technológií a ich zlepšovanie, – riadenie nábehu nových produktov, – plánovanie, riadenie a realizácia nových produktov, – optimalizácia výrobných systémov, – verifikácie, – podpora výroby so znalosťou výroby a produktu, – podpora výroby pri riešení problémov a nezhôd, – riadenie komplexných analýz, – aktualizácia a tvorba výrobnej dokumentácie (výkresy, kusovníky, prac. plány, SOP), – definovanie výrobných procesov a ich zefektívňovanie, – dodržiavanie technologických postupov a školenia technického personálu, výr. audity, – komunikácia s konštrukciou, – riadenie zmenových konaní.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sústružník – ozubené kolesá

Ponúkame pracovnú pozíciu : Sústružník – ozubené kolesá


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – obsluha CNC strojov, – nastavovanie, – meranie podľa výkresovej dokumentácie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

operátor výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : operátor výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: práca vhodná pre mužov, miesto výkonu práce Estamp s.r.o. Zlaté Moravce
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič nákladného vozidla

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič nákladného vozidla


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pravidelná preprava tovaru Poprad – Kežmarok a späť a Poprad – Poprad. Poprad – Zlaté Moravce a späť.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií