Ponuky:

palič – zámočník

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : palič – zámočník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Lekár – internista

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lekár – internista


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Požiadavky: VŠ 2. stupňa odbor všeobecné lekárstvo, diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z.o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolenia, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotných pracovníkov, spstave špeciálizačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

mechanik slaboprúdových zariadení

Ponúkame pracovnú pozíciu : mechanik slaboprúdových zariadení


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: montáž slaboprúdových zariadení Požiadavky: platná vyhláška, štúdijný odbor mechanik-elektronik, prax 1 rok,
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Hlavný účtovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Hlavný účtovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: požiadavky: podvojné účtovníctvo Výberové konanie: 16.11.2017 o 8:00 hod. vo firme
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

pomocný pracovník pri práci s kameňom

Ponúkame pracovnú pozíciu : pomocný pracovník pri práci s kameňom


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výberové konanie 24.11.2017 o 09:00 hod., 1. poschodie č.d. 112 – zasadačka ÚPSVR Zlaté Moravce Požiadavky: VP-B výhodou absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

lekár – rádiológ

Ponúkame pracovnú pozíciu : lekár – rádiológ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Požiadavky: VŠ 2. stupňa odbor všeobecné lekárstvo, diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z.o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolenia, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotných pracovníkov, spstave špeciálizačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov. absolventa prestížny zamestnávateľ, priateľská pracovná atmosféra, podpora ďalšieho štúdia, študijné voľno, predatestačné cirkulácie a študijné pobyty v špičkových nemocniciach aj v ČR, možnosť využitia firmenej permanentky na rôzne športoviská, teambuildingové akcie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Personalista / mzdový účtovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Personalista / mzdový účtovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pracovná pozícia zahŕňa: – realizácia výberových procesov – zastrešenie adaptačného procesu – vstupné školenie, predstavenie zamestnanca – zastrešenie kontroly cestovných nákladov – vedenie personálnej administratívy – vzdelávanie a rozvoj zamestnancov – vedenie personálnej a mzdovej agendy zamestnancov – vyhotovovanie PZ, dodaktov k PZ, pracovných náplní – reporting na HR manažéra v zahraničí – kompletné spracovanie mzdovej agendy podľa platných predpisov, najmä: – výpočet mzdy vrátane odvodov na soc. a zdrav.poistenie – výpočet dane zo záv.činnosti, spracovanie RzD – výpočet a evidencia nemocenských dávok – zaistenie agendy evid.listov – štandardná komunikácia so štát.inštitúciami – ZP, SP, DÚ, ÚPSVaR – ďalšie činnosti súvisiace s pozíciou mzdovej účtovníčky – komunikácia so HZ SR, RÚVZ – práca v medzinárodnej spoločnosti – zaujímavá a samostatná práca v mladom a dynamickom kolektíve – služobný telefón
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Strojník vodohospodárskych zariadení ČOV

Ponúkame pracovnú pozíciu : Strojník vodohospodárskych zariadení ČOV


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zodpovednosť za údržbu, starostlivosť a prevádzku zariadení na čistiarni odpadových vôd a za údržbu a opravy zariadení podzemných čerpacích staníc verejnej kanalizácie. absolventa stabilné zamestnanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Barman

Ponúkame pracovnú pozíciu : Barman


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Miesto výkonu práce: Hlavná 215, Topoľčianky, vyučený v odbore výhodou absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – obsluha strojných zariadení alebo montážnych liniek – práca na 3-4 zmeny absolventa – práca v stabilnej firme – možnosť rozvíjať sa učiť sa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

VÝROBNÝ PRACOVNÍK S DOPRAVOU ZO ZLATÝCH MORAVIEC DO NITRY

Ponúkame pracovnú pozíciu : VÝROBNÝ PRACOVNÍK S DOPRAVOU ZO ZLATÝCH MORAVIEC DO NITRY


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – optická kontrola – odoberanie, vkladanie, balenie výrobkov – denná evidencia – práca vhodná pre mužov aj ženy – práca v príjemnom prostredí – zvýšenie mzdy po mesiaci – mesačný dochádzkový bonus – mesačná prémia 17% individuálna aj hromadná – prechod do interného stavu spoločnosti – nástupný bonus 150€
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Kontrolór kvality v Zlatých Moravciach – vysoký zárobok

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kontrolór kvality v Zlatých Moravciach – vysoký zárobok


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Náplň práce, ktorú bude vykonávať úspešný uchádzač: – vizuálna kontrola komponentov podľa zadania – výroba výliskov – manipulačné a baliace práce s komponentmi – evidencia výsledkov kontroly – trojzmenná 8 hodinová prevádzka absolventa – ranná a poobedná zmena 5€ / hod., nočná zmena 5,50€ / hod., sobota 6€ / hod., nedeľa a sviatky 7€ / hod. – mesačný bonus až do výšky 100€ ! (dochádzkový bonus 50€ + kvalita práce 50€) – zaškolenie – DLHODOBÁ SPOLUPRÁCA v prosperujúcej spoločnosti – stabilný motivujúci príjem – nepretržitá podpora koordinátora – príjemný pracovný kolektív – ranná a poobedná zmena 5€ / hod., nočná zmena 5,50€ / hod., sobota 6€ / hod., nedeľa a sviatky 7€ / hod. – mesačný bonus až do výšky 100€ ! (dochádzkový bonus 50€ + kvalita práce 50€) – zaškolenie – DLHODOBÁ SPOLUPRÁCA v prosperujúcej spoločnosti – stabilný motivujúci príjem – nepretržitá podpora koordinátora – príjemný pracovný kolektív
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Robotník vo výrobe AL-brigáda

Ponúkame pracovnú pozíciu : Robotník vo výrobe AL-brigáda


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zabezpečenie výrobných operácií v súlade s kvalitatívnymi a časovými požiadavkami, predpísanou dokumentáciou a spracovateľskými smernicami. absolventa
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Disponent/Disponentka junior

Ponúkame pracovnú pozíciu : Disponent/Disponentka junior


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Objednávanie materiálu • Komunikácia s dodávateľmi • Nastavovanie parametrov do SAP absolventa – práca v dynamicky sa rozvíjajúcej zahraničnej spoločnosti – seriózne finančné ohodnotenie – možnosť odborného rastu – bezplatné jazykové vzdelávanie – flexibilný pracovný čas – doplnkové dôchodkové sporenie 3% – nadštandardný príspevok na stravu
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Prevádzkový montér verejných vodovodov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Prevádzkový montér verejných vodovodov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Oprava a údržba vodovodnej siete, montáž vodovodných potrubí a vodovodných prípojok zo všetkých druhov materiálu, montáž a demontáž vodomerov, preplach a dezinfekcia potrubia, výkopové práce. absolventa Stabilné miesto.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Výrobca bagiet

Ponúkame pracovnú pozíciu : Výrobca bagiet


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výroba čerstvých bagiet, nemusí byť vyučený/á v odbore! Príjemný pracovný kolektív, benefity pre zamestnancov, odmeny.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Skladník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Delfingen SK-Nitra v Zlatých Moravciach – zaskladňovanie, vyskladňovanie výrobkov a tovarov, príprava expedícií, expedícia, príjem tovarov, materiálov. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zootechnik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zootechnik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riadenie prevádzky farmy hovädzieho dobytka – výroba mlieka. absolventa Práca v progresívnom kolektíve s perspektívou rozvoja farmy.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zootechnik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zootechnik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riadenie prevádzky farmy hovädzieho dobytka – výroba mlieka. absolventa Práca v progresívnom kolektíve s perspektívou rozvoja farmy.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obsluha na čerpacej stanici

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obsluha na čerpacej stanici


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca s finančnou hotovosťou. Príjemný pracovný kolektív, benefity pre zamestnancov, prémie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií