Ponuky:

Kuchár – špecialista balkánskej kuchyne

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár – špecialista balkánskej kuchyne


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: príprava balkánskych špecialít (kebab, pleskavica)
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Pracovník nízkoprahovej soc. služby pre deti a rodinu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník nízkoprahovej soc. služby pre deti a rodinu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pracovník asistuje odbornému pracovníkovi pri výkone jeho činnosti pod jeho metodickým vedením. Pracovník vykonáva činnosti: • asistuje odbornému pracovníkovi pri výkone jeho činnosti podľa jeho pokynov a pod jeho metodickým vedením; • mapuje potreby cieľovej skupiny a navrhuje spôsoby riešenia; • vyhľadáva klientov a potenciálnych užívateľov služieb, aktivít a činností NSSDR; • vykonáva odborne nenáročné úkony predovšetkým pri práci s klientom; • vedie napr. voľno – časové aktivity pre deti a mládež, realizuje vybrané aktivity v rámci nízkoprahového programu, preventívne aktivity, vypomáha pri doučovaní, organizuje komunitné podujatia a aktivity; • zapája ďalších členov komunity, resp. obce do aktivít NSSDR.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Administratívny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Prijímanie a vybavenie rezervácie klientov golfu, emailová komunikácia, zodpovednosť za prácu s kasou, SOV – VŠ 2. st., vhodné pre absolventa, PC-Word, Excel, Outlook – elementárne, NJ,AJ – výhodou
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Odborný garant nízkoprahovej soc. služby pre deti a rodinu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Odborný garant nízkoprahovej soc. služby pre deti a rodinu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Cieľom práce odborného garanta je organizačné, metodické a personálne riadenie v takej kvalite, aby bolo zaistené plnenie cieľov práce vo vzťahu k jeho klientom – prijímateľom sociálnej služby, odbornej činnosti a aktivity a dodržiavanie štandardov danej sociálnej služby. Odborný garant vykonáva činností: – v spolupráci s poskytovateľom služieb nastavuje smerovanie činnosti v súlade s potrebami obce, komunity a prijímateľov sociálnych služieb; – odborne riadi poskytovanie služieb, aby bolo zaistené plnenie cieľov a dodržiavanie štandardov NSSDR; – odborne koordinuje celú činnosť NSSDR, organizačne a obsahovo zabezpečuje činnosti a aktivity; – zabezpečuje mapovanie potrieb v obci alebo v častiach obce, na ktorú má dosah, zodpovedá za krátkodobé a dlhodobé plánovanie služieb, aktivít a činností, ako aj rozvoj NSSDR; – monitoruje a zhodnocuje poskytované odborné činnosti, iné činnosti a aktivity NSSDR z hľadiska napĺňania potrieb ich prijímateľov; – pripravuje a realizuje nové formy sociálnych služieb a sociálnej práce; – vykonáva sociálnu diagnostiku klienta; – poskytuje sociálne poradenstvo (základné a špecializované) klientom a ich rodinným príslušníkom, v ďalších oblastiach činnosti sa riadi profilom činnosti odborného pracovníka; – konzultuje so špecialistami z oblasti psychológie, psychiatrie, odborného a špeciálneho lekárstva a inými špecialistami podľa potreby; – spolupracuje pri tvorbe individuálneho rozvojového plánu klienta; – spolupracuje s relevantnými inštitúciami pri analýze a riešení sociálnej situácie klienta, vytvára a udržuje strategické partnerstvá a korektné vzťahy s jednotlivcami, organizáciami a inštitúciami (obec, terénni sociálni pracovníci, UPSVaR, vzdelávacie inštitúcie a mnohé ďalšie), rešpektuje ich odlišné pohľady a spolupracuje s nimi v záujme prijímateľov sociálnych služieb; – zapája sa do propagácie odborných činností, iných činností a NSSDR a spolupracuje s médiami; – zodpovedá za administratívu, súvisiacu s činnosťou NSSDR, za vedenie evidencie klientov; – pripravuje a vedie pravidelné porady zamestnancov NSSDR; – zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným koordinátorom a vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník do výrobnej prevádzky

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník do výrobnej prevádzky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ponúkame voľné pracovné miesto pre šikovného pracovníka na čistenie výrobnej prevádzky: – čistenie vnútorného priestoru výroby, – čistenie vonkajších priestorov v okolí výroby, – vynášanie odpadu z výroby, ktorý vzniká vo výrobe z opracovaných výrobkov (laminát – celulóza), – čistenie na vozíku, – práca na VZV, Pracovná ponuka je vhodnejšia pre mužov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zvárač Z-M1/Strojný zámočník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zvárač Z-M1/Strojný zámočník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ponuka Práce Pozícia: Zvárač Z-M1/Strojný zámočník Miesto: Piešťany Nástup: ihneď až 1.400 €/ mesačne Ponúkame prácu zváračom Z-M1/strojným zámočníkom v meste Piešťany. Nástup možný ihneď. Bližšie informácie žiadajte do správy, emailom: info@profiwelders.com , alebo telefonicky: +421903992553. Ak sa hneď nedovoláte, napíšte nám a naša operátorka sa Vám určite ozve späť. http://www.profiwelders.com/sk/registracia
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zvárači 135 CO2

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zvárači 135 CO2


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ponuka Práce Pozícia: zvárači 135 Nástup: ihneď Miesto: Piešťany Až 2.000 € / mesiac Ponúkame prácu zváračom 135 na dlhodobý projekt pri meste Piešťany. Zvárajú sa uhlíkové potrubia a plechy. Bližšie informácie žiadajte do správy, emailom: info@profiwelders.com , alebo telefonicky: +421903992553. Ak sa hneď nedovoláte, napíšte nám a naša operátorka sa Vám určite ozve späť. http://www.profiwelders.com/sk/registracia
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Montážny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Montážny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: realizácia interiérov, prax min. 2 roky, vyučený (stolár, podlahár, nábytkár) alebo nevyučený s praxou, VP – B je podmienka, práca na jednu zmenu (08:00 – 16:00 hod.), životopis zasielať e-mailom: obchod@rzparkety.sk
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obsluha čerpacej stanice

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obsluha čerpacej stanice


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: práca s pokladňou, tovarom a obsluha zákazníka, PC – základy, delené zmeny (12 hod.), dohosnúť si osobné stretnutie na tel.č: 0904/149866
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník letnej a zimnej údržby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník letnej a zimnej údržby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – starostlivosť o vonkajšie plochy – úprava zelene – kosenie – zavlažovanie – odhŕňanie snehu – posyp chodníkov, ciest
Pracovný pomer: pracovný pomer na kratší pracovný čas
Viac informácií

Elektrotechnický inžinier pre centrum technickej podpory

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrotechnický inžinier pre centrum technickej podpory


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – práca v tíme na technickej podpore pre externých zákazníkov – komunikácia so zákazníkmi v anglickom jazyku prevažne emailom, prípadne telefonicky, chat – odpovedá na otázky z produktového portfólia spoločnosti – zostavuje a dopĺňa FAQ databázu – má možnosť pracovať 2 dni z domu – homeoffice
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavač/ka suvenírov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač/ka suvenírov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: NSOV – ÚSOV, vhodné pre absolventa, Predaj suvenírov, práca s pokladňou, kontakt: osobne na prevádzke, tel. kontakt Jozef Ferkodič
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník cykloservisu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník cykloservisu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výberové konanie bude dňa 8.3.2017 o 10:00 hod. u zamestnávateľa (Elektráreň Piešťany, Staničná 51, Piešťany), pracovník cykloservisu, vhodné aj pre absolventa, pozitívny vzťah k bicyklom, mechanická zručnosť, práca na jednu zmenu (09:00 – 17:00 hod.).
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavač/ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač/ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predaj tovaru a služieb, jednoduché grafické práce, dokladanie tovaru, objednávky a fakturácia.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Asistent predaja

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent predaja


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca v predajni zdravej výživy.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Lekár so špecializáciou v odbore chirurgia

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lekár so špecializáciou v odbore chirurgia


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: diagnostická činnosť a preventívno – liečebná starostlivosť na chirurgickom oddelení
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií