Ponuky:

Zamestnanec hutníckej výroby

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zamestnanec hutníckej výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Náplň práce vyplýva z aktuálne uvoľnených pracovných pozícií (bližšie informácie poskytneme telefonicky, mailom alebo priamo na výberovom konaní). Uvedené profesie sa vykonávajú v rámci viacprofesnosti. Panvár šupátkar Je kvalifikovaný zamestnanec, ktorý vykonáva činnosti s panvou v teplom cykle. Činnosť vykonáva podľa stanovených technologických postupov. Kontroluje kvalitu použitých materiálov, je zodpovedný za ich správne zabudovanie. Vykonáva ďalšie činnosti bližšie uvedené v popise pracovnej činnosti. Pozrite video: Žeriavnik mostového žeriavu Je kvalifikovaný zamestnanec, ktorý vykonáva obsluhu a údržbu zdvíhacích zariadení na stredisku keramika podľa oprávnenia. Činnosť vykonáva podľa stanovených technologických postupov. Je zodpovedný za vedenie príslušnej dokumentácie o technickom stave a údržbe zdvíhacích zariadení. Vykonáva ďalšie činnosti bližšie uvedené v popise pracovnej činnosti. Riadič píl 1000 OHLER násobných dĺžok Je kvalifikovaný zamestnanec, ktorý riadi a obsluhuje pílu pre začisťovanie otrepu po rozbrusovacích pílach redukovne, zodpovedá za nastavenie zarážok píl podľa príkazu predáka a majstra, kontroluje kvalitu rezu, správne nastavenie trysky na vyfukovanie okují, zodpovedá za správne oddeľovanie rozmerov, akostí a tavieb, za včasné postúpenie informácií pracovníkom nedeštruktívnej kontroly, za evidenciu odpadu a nepodarkov na strojnom zariadení. Pozrite video: Kontrolór povrchu rúr Je kvalifikovaný zamestnanec, ktorý prijíma a odovzdáva informácie o prestavbách, zmenách akostí a tavieb v smere toku valcovania od K 5 až po K 18, odoberá vzorky na skúšku kontroly steny a priemeru rúr, vykonáva presné a správne oddeľovanie rozmeru, akosti a tavieb valcovaných rúr. Pozrite video: Kontrolór hrúbky steny Je kvalifikovaný zamestnanec, ktorý plní kontrolnú úlohu kvalitára na výrobnej linke a dáva informácie predákovi o chybách na spracovaných rúrach. Kontroluje hrúbku steny a vonkajší priemer, vyraďuje vadné rúry, dáva pokyn na pozastavenie spracúvania nekvalitnej výroby v dávke do prevedenia nápravy, plní príkazy majstra a predáka úpravne rúr. Obsluhuje valčekové a kladičkové dopravníky, prekladača a píly PK 35. Zodpovedá za kvalitu rezu pri odrezaní chybného konca rúry, za poskytovanie informácií o vyrábanom rozmere, akosti a tavbe. Nakladač Je kvalifikovaný zamestnanec, ktorý vykonáva práce pri nakladaní balíkov rúr na vagóny a kamióny, bezpečné uloženie nákladov a jeho prikrytie plachtami ŽSR. Vykonáva práce pri kompletovaní a finalizácii zákaziek podľa DP (páskovanie, štopľovanie, konzervovanie), prekladá balíky rúr na skladové miesto podľa určenia na expedovanie. Pozrite video: Expedient rúr Je kvalifikovaný zamestnanec, ktorý vykonáva správne nakladanie zväzkov rúr do vagónov a kamiónov, plachtovanie. Vedie presnú evidenciu vyexpedovaných rúr, zodpovedá za vzhľad, balenie a uskladnenie zväzkov, za bezchybnosť viazacích prostriedkov. Prevádza opravu na štítkoch a v evidencii, podieľa sa na finalizácii rúr. Hrotovač za tepla Je kvalifikovaný zamestnanec, ktorý vykonáva kontrolu, obsluhu a skúšky funkčnosti výrobného zariadenia určeného na hrotovanie rúr za tepla. Vedie záznamy o činnosti vo svojom pracovnom výkaze, prevádzkovom informačnom systéme a ostatnej príslušnej prevádzkovej dokumentácii. Ďalej vykonáva prestavby, zoraďovanie, čistiace práce a drobné opravy zariadení. Pozrite video: Ťahač rúr Je kvalifikovaný zamestnanec, ktorý vykonáva tvárnenie rúr za studena na ťahacích stoliciach na požadovaný rozmer, vykonáva prestavby, kontroluje chod ťahacej stolice, dosahovanie požadovaných rozmerov a kvalitu ťahaných rúr. Vedie záznamy o činnosti vo svojom pracovnom výkaze, prevádzkovom informačnom systéme a ostatnej príslušnej prevádzkovej dokumentácii. Ďalej vykonáva prestavby, zoraďovanie, čistiace práce a drobné opravy zariadení. Pozrite video: Rovnač rúr Je kvalifikovaný zamestnanec, ktorý vykonáva nastavenia parametrov rovnania na rovnacom zariadení s hyperbolickými valcami, delenia na linke Vykonáva kontrolu kvality rovnacích parametrov, deliacich parametrov. Vedie záznamy o činnosti vo svojom pracovnom výkaze, prevádzkovom informačnom systéme a ostatnej príslušnej prevádzkovej dokumentácii. Ďalej vykonáva prestavby, zoraďovanie, čistiace práce a drobné opravy zariadení. Pozrite video: Odhraňovač – delič Je kvalifikovaný zamestnanec, ktorý nastavuje a obsluhuje strojné zariadenia na delenie, odhraňovanie, kefovanie a pranie rúr, odborne uskutočňuje práce nevyhnutné s priebežnou kontrolou delených výrobkov, t.j. meraním, vizuálne a pod., vykonáva evidenciu o výrobkoch v dokumentácii a v AIS výroby. absolventa – Práca v stabilnej hutníckej spoločnosti, – perspektívne profesionálne uplatnenie, – zaujímavé finančné ohodnotenie, – nadštandardný sociálny program.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Programátor – analytik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Programátor – analytik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – objektovo – orientovaná analýza a programovanie v jazyku Java – analýza potrieb a požiadaviek zákazníka, programovanie, testovanie a implementovanie pridelených častí nových a existujúcich aplikačných programových vybavení (APV) – realizácia vytvorenia príslušnej projektovej, prevádzkovej a používateľskej dokumentácie a zabezpečenie jej verifikácie zákazníkom – príprava a realizácia školenia používateľov k prideleným častiam APV – dodržiavanie platných organizačných noriem, plnenie pridelených úloh v požadovanom termíne, rozsahu a kvalite – zvyšovanie svojej odbornosti neustálym vzdelávaním – dodržiavanie požadovanej kvality a zásad noriem platných firemných certifikátov – návrh dátových a objektových modelov absolventa – po trojmesačnej skúšobnej dobe do 35% prémie – odborné školenia – kvalitný sociálny program – stravovanie – možnosť kariérneho rastu – pružná pracovná doba
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zamestnanec hutníckej výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zamestnanec hutníckej výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Náplň práce vyplýva z aktuálne uvoľnených pracovných pozícií (bližšie informácie poskytneme telefonicky, mailom alebo priamo na výberovom konaní). Uvedené profesie sa vykonávajú v rámci viacprofesnosti. Panvár šupátkar Je kvalifikovaný zamestnanec, ktorý vykonáva činnosti s panvou v teplom cykle. Činnosť vykonáva podľa stanovených technologických postupov. Kontroluje kvalitu použitých materiálov, je zodpovedný za ich správne zabudovanie. Vykonáva ďalšie činnosti bližšie uvedené v popise pracovnej činnosti. Pozrite video: . Kontrolór povrchu rúr Je kvalifikovaný zamestnanec, ktorý prijíma a odovzdáva informácie o prestavbách, zmenách akostí a tavieb v smere toku valcovania od K 5 až po K 18, odoberá vzorky na skúšku kontroly steny a priemeru rúr, vykonáva presné a správne oddeľovanie rozmeru, akosti a tavieb valcovaných rúr. Pozrite video: . Kontrolór hrúbky steny Je kvalifikovaný zamestnanec, ktorý plní kontrolnú úlohu kvalitára na výrobnej linke a dáva informácie predákovi o chybách na spracovaných rúrach. Kontroluje hrúbku steny a vonkajší priemer, vyraďuje vadné rúry, dáva pokyn na pozastavenie spracúvania nekvalitnej výroby v dávke do prevedenia nápravy, plní príkazy majstra a predáka úpravne rúr. Obsluhuje valčekové a kladičkové dopravníky, prekladača a píly PK 35. Zodpovedá za kvalitu rezu pri odrezaní chybného konca rúry, za poskytovanie informácií o vyrábanom rozmere, akosti a tavbe. Nakladač Je kvalifikovaný zamestnanec, ktorý vykonáva práce pri nakladaní balíkov rúr na vagóny a kamióny, bezpečné uloženie nákladov a jeho prikrytie plachtami ŽSR. Vykonáva práce pri kompletovaní a finalizácii zákaziek podľa DP (páskovanie, štopľovanie, konzervovanie), prekladá balíky rúr na skladové miesto podľa určenia na expedovanie. Pozrite video . Expedient rúr Je kvalifikovaný zamestnanec, ktorý vykonáva správne nakladanie zväzkov rúr do vagónov a kamiónov, plachtovanie. Vedie presnú evidenciu vyexpedovaných rúr, zodpovedá za vzhľad, balenie a uskladnenie zväzkov, za bezchybnosť viazacích prostriedkov. Prevádza opravu na štítkoch a v evidencii, podieľa sa na finalizácii rúr. Hrotovač za tepla Je kvalifikovaný zamestnanec, ktorý vykonáva kontrolu, obsluhu a skúšky funkčnosti výrobného zariadenia určeného na hrotovanie rúr za tepla. Vedie záznamy o činnosti vo svojom pracovnom výkaze, prevádzkovom informačnom systéme a ostatnej príslušnej prevádzkovej dokumentácii. Ďalej vykonáva prestavby, zoraďovanie, čistiace práce a drobné opravy zariadení. Pozrite video: . Ťahač rúr Je kvalifikovaný zamestnanec, ktorý vykonáva tvárnenie rúr za studena na ťahacích stoliciach na požadovaný rozmer, vykonáva prestavby, kontroluje chod ťahacej stolice, dosahovanie požadovaných rozmerov a kvalitu ťahaných rúr. Vedie záznamy o činnosti vo svojom pracovnom výkaze, prevádzkovom informačnom systéme a ostatnej príslušnej prevádzkovej dokumentácii. Ďalej vykonáva prestavby, zoraďovanie, čistiace práce a drobné opravy zariadení. Pozrite video . Rovnač rúr Je kvalifikovaný zamestnanec, ktorý vykonáva nastavenia parametrov rovnania na rovnacom zariadení s hyperbolickými valcami, delenia na linke Vykonáva kontrolu kvality rovnacích parametrov, deliacich parametrov. Vedie záznamy o činnosti vo svojom pracovnom výkaze, prevádzkovom informačnom systéme a ostatnej príslušnej prevádzkovej dokumentácii. Ďalej vykonáva prestavby, zoraďovanie, čistiace práce a drobné opravy zariadení. Pozrite video: . Odhraňovač – delič Je kvalifikovaný zamestnanec, ktorý nastavuje a obsluhuje strojné zariadenia na delenie, odhraňovanie, kefovanie a pranie rúr, odborne uskutočňuje práce nevyhnutné s priebežnou kontrolou delených výrobkov, t.j. meraním, vizuálne a pod., vykonáva evidenciu o výrobkoch v dokumentácii a v AIS výroby. absolventa – Práca v stabilnej hutníckej spoločnosti, – perspektívne profesionálne uplatnenie, – zaujímavé finančné ohodnotenie, – nadštandardný sociálny program.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Prevádzkový elektrikár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Prevádzkový elektrikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Je kvalifikovaný zamestnanec, ktorý vykonáva obsluhu, preventívnu a bežnú údržbu, zisťovanie a lokalizáciu chýb s vykonávaním elektrických opráv výrobných, dopravných a pomocných strojov a energetických zariadení v prevádzkarňach a.s. Vykonáva plánované činnosti na strojných a energetických zariadeniach za účelom predchádzania jeho poruchovosti, zistenie stavu a prevádzkyschopnosti výrobných strojov a energetických zariadení, inšpekčné prehliadky, BO, SO, GO. – práca v stabilnej hutníckej spoločnosti, – perspektívne profesionálne uplatnenie, – zaujímavé finančné ohodnotenie, – nadštandardný sociálny program.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Prevádzkový zámočník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Prevádzkový zámočník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Je kvalifikovaný zamestnanec, ktorý samostatne a odborne zabezpečuje bežné opravy zostáv, podzostáv a náhradných dielov výrobných, dopravných a pomocných strojov a zariadení. Podľa potreby vykonáva menšie opravy strojného zariadenia alebo jeho častí, ktoré sú vyvolané poruchou jednotlivých funkcií a podľa stupňa ich opotrebenia vykonáva príslušné opravy. – Práca v stabilnej hutníckej spoločnosti, – perspektívne profesionálne uplatnenie, – zaujímavé finančné ohodnotenie, – nadštandardný sociálny program.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Kuchár, kuchárka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár, kuchárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Varenie denného menu, minútky na objednávku, akcie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií