Ponuky:

Predajca vo firemnej predajni

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predajca vo firemnej predajni


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: VPM bez príspevku úradu. Vhodní sú UoZ so strednou alebo vysokou školou technického zamerania.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Mzdový účtovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Mzdový účtovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Praconá pozícia mzdového účtovníka zahŕňa: * komunikáciu so zdravotnými poisťovňami, sociálnou poisťovňou a daňovým úradom (výkazy, daňové priznanie), * kontrolu docházky a následná príprava podkladov pre výpočet miezd, * evidenciu PN, * spracovávanie štatistík a analýz, * zabezpečenie spracovania a vyplatenia mesačných miezd zamestnancov NIKÉ, s.r.o. v súlade s platnými zákonmi a vykonávacími predpismi, s dôrazom na správnosť výpočtov odvodových povinností do sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a na daňový úrad, * vedenie mzdovej agendy (mzdové listy, výplatné listiny, výplatné pásky a ostatná dokumentácia), * objednávanie stravných lístkov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavač stavebného materiálu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač stavebného materiálu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: VPM vytvorené s príspevkom úradu podľa § 51a NP „Úspešne na trhu práce“. Kontaktná osoba p. Ľubica Birošová, t. č. 0919 037 806. Vhodní sú UoZ do 29 rokov, minimálne 12 mesiacov v evidencii.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Asistent/ka predaja – trvanlivé potraviny

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent/ka predaja – trvanlivé potraviny


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Poskytovať prvotriednu obsluhu zákazníkovi. – Kontrolovať dostupnosť a kvalitu sortimentu. – Kontrolovať záručné doby. – Zaisťovať správne označenie tovaru cenovkou. – Zabezpečovať správne uskladňovanie tovaru.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Automechanik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Automechanik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Diagnostikovanie porúch nákladných a úžitkových vozidiel za pomoci diagnostického prístroja, – mechanické opravy vozidiel, – opravy elektrických a elektronických súčasti vozidla, – vedenie služobného vozidla pre účely opráv vozidiel pri asistenčných výjazdoch alebo u zákazníka.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavač a aranžér kvetov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač a aranžér kvetov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Prax v aranžovaní kvetov podmienkou. U vhodných UoZ je potrebné telefonicky sa kontaktovať na t. č. 0905 186 104, p. Možišková Monika.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obchodný zástupca

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodný zástupca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obchodný zástupca. Kontakt: Bartová Jana – 0915 879 846
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pekár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pekár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: výroba chleba
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavačka detského a kojeneckého tovaru

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavačka detského a kojeneckého tovaru


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predavačka detského a kojeneckého tovaru. VPM na §51a (vek do 29 rokov a evidencia na úrade 12 mesiacov). Kontakt: Ing. Dagmar Pristašová – 0905 500 241
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

obchodný referent

Ponúkame pracovnú pozíciu : obchodný referent


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Stredoskolské vzdelanie strojárskeho zamerania. Vedenie obchodnej korešpodencie a korešpodencie firmy, fakturácia. Kontakt: 051/7710573, Ing. Paľo, m.madarova@commercservice.sk
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Odborný prac. v oblasti účtovníctva

Ponúkame pracovnú pozíciu : Odborný prac. v oblasti účtovníctva


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Odborný pracovník v oblasti účtovnictva (PM na §50 – znevýhodnený UoZ ) Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, prax min. 2 roky. Žiadosť je potrebné zaslať na adresu: frankatour@gmail.com
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Servisný technik internetového pripojenia

Ponúkame pracovnú pozíciu : Servisný technik internetového pripojenia


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: VK 24.1.2017 o 13.00 hod na mieste určenom zamestnávateľom: Vajanského 37, Prešov. VPM na pozíciu „servisný technik internetového pripojenia“. Preobsadenie podľa NP ÚnTP – § 51a). Kontaktná osoba: Ing. Lejková, mobil: 0907 538 416. Montáž prípojky internetovéhl pripojenia na rodinnom dome, inštalačné a servisné práce, komunikácia so zákazníkom.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

predavač rýchleho občerstvenia

Ponúkame pracovnú pozíciu : predavač rýchleho občerstvenia


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Priamy predaj, obsluha zákazníkov. VPM na NP §54 Praxou k zamestnaniu, vek do 29 rokov a min. 12 mesiacov na ÚP. Kontakt: Dominika Schmidtová, 0948 152479, e-mail: dominika.schmidt12@gmail.com.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Kamenár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kamenár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výberové konanie dňa 12.1.2017 o 9.00 hod. ÚPSVaR Prešov m. č. 18. Kamenár – práca s prírodným a umelým kameňom
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

kuchárka

Ponúkame pracovnú pozíciu : kuchárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava a výdaj jedál podľa zadelenia vedúcej. Kontakt: Jozef Gača, 0911 812283, e-mail: gacajozef@gmail.com.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič špeciálneho nákladného motorového vozidla

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič špeciálneho nákladného motorového vozidla


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vodič špeciálneho nákladného motorového vozidla. Kontakt: Peter Jurč – 0918 734 985 Podmienka: VP sk. C+E, karta vodiča, preukaz strojníka stavebných strojov, kvalifikačná karta vodiča, osvedčenie o zdravotnej a psychickej spôsobilosti.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

pekár/cukrár

Ponúkame pracovnú pozíciu : pekár/cukrár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výroba jemného pečiva – trdelník. VPM na NP §54 Praxou k zamestnaniu, vek do 29 rokov, min.12 mesiacov v evidencii ÚP. Kontakt: Dominika Schmidtová, 0948 152479, e-mail: dominika.schmidt12@gmail.com
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií