Ponuky:

Terénny pracovník

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Terénny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Popis práce Terénneho pracovníka: – asistuje terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností. – pod vedením terénneho sociálneho pracovníka aktívne vyhľadáva a kontaktuje potenciálnych klientov, poskytuje informácie smerujúce k riešeniu nepriaznivej sociálnej situácie prostredníctvom ďalších služieb, sprevádza klienta, pripravuje stretnutia s rodinami klientov, približuje kultúrny kontext lokálnej komunity terénnemu sociálnemu pracovníkovi, vytvára sociálne a spoločenské kontakty a aktivizuje klientov pod vedením sociálneho pracovníka, administratívne spracúva výkon svojej práce; – podieľa sa na opatreniach v oblasti primárnej prevencie, konzultuje s terénnym sociálnym pracovníkom v rámci svojho metodického vedenia, spolupracuje s koordinátorom terénnej sociálnej práce, riadi sa usmerneniami terénneho sociálneho pracovníka, dokáže sa priebežne vzdelávať a udržiavať si odbornú spôsobilosť.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Pedagogický pracovník-vychovávateľ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pedagogický pracovník-vychovávateľ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: voľnočasové aktivity, výchovno-vzdelávacia činnosť, sekundárne vzdelávanie mimo vyučovania absolventa práca v popoludňajších hodinách, možnosť prispôsobiť pracovný čas možnostiam dopravy na pracovisko, malý kolektív, vlastná realizácia v rámci svojich záľub
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií