Ponuky:

Lisiar

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lisiar


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Pomocný administratívny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný administratívny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Administrácia objednávok, príprava účtovníctva, príprava dokumentácie, príprava marketingových podkladov, prezentácií, komunikácia so zákazníkmi. Pracovné miesto je vytvorené s finančnou podporou ÚPSVaR Levice cez § 51a zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, je teda vhodné iba pre uchádzača vo veku do 25 rokov ( minimálne 3 mesiace v evidencii ÚPSVaR ), resp. vo veku 25-29 rokov ( min. 6 mesiacov v evidencii ), ktorý ešte nemal prvé pravidelne platené zamestnanie ( v trvaní aspoň 6 mesiacov ). absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kaderník/-čka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kaderník/-čka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Kadernícke a kozmetické služby. Pracovné miesto je vytvorené s finančnou podporou ÚPSVaR Levice cez § 50 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, je teda určené len pre znevýhodnených UoZ, ktorí sú min. 3 mesiace v evidencii ÚPSVaR. Výberové konanie sa uskutoční dňa 17.8.2017 ( štvrtok ) o 9:00 hod.na ÚPSVaR Šahy, zasadačka. školenia, vysoká kvalita personálu, možnosť zdokonaliť sa prácou s vysoko kvalitnými výrobkami
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Administratívny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – finančná podpora pri štarte až po dobu 3 rokov – exkluzívne príjmové možnosti – flexibilná pracovná doba – istota pracovnej pozície a možnosť kariérneho rastu – IT podpora (telefón, internet, notebook) finančná podpora pri chorobe a úraze úročené dôchodkové zabezpečenie
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Nechtový dizajnér/-ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Nechtový dizajnér/-ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Služby súvisiace so skrášľovaním tela – nechtový dizajn. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Masér/-ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Masér/-ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Masérske služby.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Tetovač/-ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Tetovač/-ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Služby súvisiace so skrášľovaním tela.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kaderník/-čka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kaderník/-čka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca v kaderníctve a holičstve. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Expedient

Ponúkame pracovnú pozíciu : Expedient


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – príprava a expedovanie pekárenských výrobkov podľa objednávok absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Fyzioterapeut

Ponúkame pracovnú pozíciu : Fyzioterapeut


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Liečenie a rehabilitovanie pacientov prostredníctvom telesných cvikov. Ručné masírovanie celého tela – najmä svalov, pokožky, kĺbov a chrbtice. Posudzovanie zdravotného stavu pacientov. Vykonávanie rôznych druhov masáží (reflexnej, športovej alebo lymfodrenáže). Poskytovanie poradenstva pri stanovovaní správneho spôsobu cvičenia, chôdze, sedenia, státia, držania tela a podobne. Evidovanie dokumentácie o zdravotnom stave pacientov. Pomoc pri aplikácii a používaní zdravotných a masážnych zariadení. absolventa – pracovisko v rámci poliklinického zariadenia s vynikajúcim moderným prístrojovým vybavením.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Lekár – dermatovenerológ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lekár – dermatovenerológ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – práca lekára v ambulantnej zdravotnej starostlivosti v NZZ Harmony – požadovaný študijný odbor: všeobec. lekárstvo so záujmom o prácu v dermatovenerologickej ambulancii absolventa – pracovisko v rámci poliklinického zariadenia, možnosť rýchleho osobného rastu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Všeobecný lekár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Všeobecný lekár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – lekár pri lôžku ubytovanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predajca stavebného materiálu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predajca stavebného materiálu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predaj stavebného materiálu. absolventa Preplácanie stravného. Práca v stabilnej slovenskej firme. Sociálne istoty.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník v ZSS (opatrovateľ, zdravotnícky asistent, zdravotná sestra)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník v ZSS (opatrovateľ, zdravotnícky asistent, zdravotná sestra)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Opatrovanie a starostlivosť o seniorov a zdravotne postihnutých ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby. Plní všetky operatívne príkazy. Zamestnanec pomáha pri tých činnostiach, ktoré klienti nezvládajú. Je úctivý, pohotový, trpezlivý, zhovievavý, láskavý, empatický a asertívny. Dodržiava všetky opatrovateľské a ošetrovateľské postupy. Zodpovedá za vedenie predpísanej evidencie. Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone práce. Výberové konanie sa uskutoční 4.7.2017 o 9:00 hod. na ÚPSVaR Šahy, 1.posch., zasadačka. zdravotne postihnutého absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič rozvozu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič rozvozu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – rozvoz pekárenských výrobkov absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obsluha čerpacej stanice

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obsluha čerpacej stanice


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Čerpacia stanica sa nachádza na bývalej SAD (Attila parking ). – Obsluha palivových stojanov na čerpacej stanici. – Príjem hotovosti a úhrady platobnými kartami. – Každodenná komunikácia so zákazníkmi. – Udržiavanie čistoty. absolventa – Si milá/ý, usmievavá/ý a komunikátívna/y?? – Máš chuť pracovať v našom kolektíve ?? – Tak neváhaj a pošli svoj životopis spolu so svojou fotografiou, budeme ťa kontaktovať.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Fyzioterapeut

Ponúkame pracovnú pozíciu : Fyzioterapeut


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Liečenie a rehabilitovanie pacientov prostredníctvom telesných cvikov. Ručné masírovanie celého tela – najmä svalov, pokožky, kĺbov a chrbtice. Posudzovanie zdravotného stavu pacientov. Vykonávanie rôznych druhov masáží (reflexnej, športovej alebo lymfodrenáže). Poskytovanie poradenstva pri stanovovaní správneho spôsobu cvičenia, chôdze, sedenia, státia, držania tela a podobne. Evidovanie dokumentácie o zdravotnom stave pacientov. Pomoc pri aplikácii a používaní zdravotných a masážnych zariadení. absolventa – pracovisko v rámci poliklinického zariadenia s vynikajúcim moderným prístrojovým vybavením. Možnosť osobnostného rastu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sekretárka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Sekretárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: vykonávať korešpondenčné práce, písomná a ústna komunikácia s obchodnými partnermi aj v nemeckom jazyku, vykonávať sekretárske práce absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Odborný pracovník v oblasti účtovníctva

Ponúkame pracovnú pozíciu : Odborný pracovník v oblasti účtovníctva


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: vykonáva všetky účtovné odborné práce, kontroluje výsledok hospodárenia, zodpovedá za správnosť účtovných a štatistických a účtovných výkazov a vedie evidenciu DHIM
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Automechanik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Automechanik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Oprava osobných motorových vozidiel. Zabezpečené stravovanie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií