Ponuky:

Administratívny pracovník

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Administratívne práce, komunikácia so zákazníkmi. Stretnutie dohodnúť vopred telefonicky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Všeobecný lekár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Všeobecný lekár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – lekár pri lôžku
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Všeobecný lekár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Všeobecný lekár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – lekár pri lôžku
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Všeobecný lekár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Všeobecný lekár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – lekár pri lôžku
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor/ka výroby, pracovník kvality

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor/ka výroby, pracovník kvality


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ponúkame prácu v automobilovom a gumárenskom priemysle. Ľahká manuálna práca – obsluha výrobných strojov a zariadení.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Šička

Ponúkame pracovnú pozíciu : Šička


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Konfekčné spracovanie výrobkov na prešívacom stroji. Výberové konanie sa uskutoční dňa 27.2.2017 ( pondelok ) o 9:00 hod. na ÚPSVaR v Šahách, 1. poschodie – zasadačka.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pletiar / -ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pletiar / -ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha elektronických pletacích strojov – pletenie úpletov. Výberové konanie sa uskutoční dňa 27.2.2017 ( pondelok ) o 9:00 hod. na ÚPSVaR v Šahách, 1. poschodie – zasadačka.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavač/ka na úseku lahôdok – Šahy

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač/ka na úseku lahôdok – Šahy


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – obsluha zákazníkov na úseku lahôdok – obsluha teplého a studeného pultu – úprava a vzhľad vitrín – dokladanie tovaru – obsluha nárezových strojov – vykonávanie inventúry na úseku lahôdok
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pletiar/-ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pletiar/-ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha elektronických pletacích strojov – pletenie úpletov. Pracovné miesto je vytvorené s finančnou podporou ÚPSVaR – § 50 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, t.j. je vhodné pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, kt. je najmenej 3 mesiace v evidencii ÚPSVaR.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Odborný pracovník v zariadení sociálnych služieb (zdravotná sestra, zdravotnícky asistent, opatrovateľ)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Odborný pracovník v zariadení sociálnych služieb (zdravotná sestra, zdravotnícky asistent, opatrovateľ)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Opatrovanie a starostlivosť o seniorov a zdravotne postihnutých, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby. Plnenie všetkých operatívnych príkazov. Zamestnanec pomáha pri tých činnostiach, ktoré klienti nezvládajú sami. Je úctivý, pohotový, trpezlivý, zhovievavý, láskavý, empatický a asertívny. Dodržiava všetky opatrovateľské, ošetrovateľské postupy. Zodpovedá za vedenie predpísanej evidencie. Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone práce. Výberové konanie sa uskutoční dňa 1.2.2017 o 9:00 hod. v priestoroch: Dignitas n.o., Školská 607/7, Šahy.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Zdravotná sestra vo FBLR ambulancii

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotná sestra vo FBLR ambulancii


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – prijímanie a objednávanie pacientov, organizovanie programu procedúr, komunikácia a starostlivosť o pacienta, asistencia lekárovi pri určitých výkonoch, práca s PC – originály dokladov o vzdelaní prineste na osobný pohovor k nahliadnutiu
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Lekár – FBLR

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lekár – FBLR


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – práca lekára v ambulantnej zdravotnej starostlivosti v NZZ Harmony – požadovaný študijný odbor: všeobec. lekárstvo so záujmom o prácu vo FBLR ambulancii
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Lekár – dermatovenerológ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lekár – dermatovenerológ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – práca lekára v ambulantnej zdravotnej starostlivosti v NZZ Harmony – požadovaný študijný odbor: všeobec. lekárstvo so záujmom o prácu v dermatovenerologickej ambulancii
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Fyzioterapeut

Ponúkame pracovnú pozíciu : Fyzioterapeut


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení, ktorej náplňou sú individuálne a skupinové cvičenia s pacientami s poruchami pohybového aparátu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Všeobecný lekár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Všeobecný lekár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Lekár pri lôžku.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vedúci/-ca zmeny v pekárenskej výrobe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci/-ca zmeny v pekárenskej výrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – práca vedúceho zmeny v pekárenskej výrobe – pri výrobe chleba a ostaných pekárenských výrobkov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavač v elektroobchode (Šahy)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač v elektroobchode (Šahy)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: predaj elektrospotrebičov, starostlivosť o klientov, dodávka spotrebičov do domácnosti (šporáky 40-50kg, práčky 50-70kg, chladničky 70-100kg) – z toho dôvodu je pozícia vhodnejšia pre uchádzačov o zamestnanie (muža) = nariadenie vlády SR 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií