Ponuky:

Operátor výroby, vodič VZV, manipulant

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby, vodič VZV, manipulant


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – obsluha výrobnej linky – kontrola kvality výrobkov – vykonávanie pravidelnej údržby linky – vykonávať práce podľa pokynov nadriadeného absolventa – práca na TPP – doprava zabezpečená – odmeny za dochádzku – motivujúce platové ohodnotenie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

NN poradca – Šaľa

Ponúkame pracovnú pozíciu : NN poradca – Šaľa


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Hľadáme zodpovedných ľudí do obchodného tímu, ktorí majú chuť pracovať, rozvíjať sa a hľadajú dlhodobú perspektívnu v dobrej spoločnosti. Staňte sa expertom na poradenstvo v oblasti dôchodkových produktov a produktov životného poistenia. Pracujte pre poisťovňu roka 2016, na ktorú sa klienti môžu spoľahnúť vďaka jej excelentnému poistnému plneniu a pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, ktorá je jednotkou na slovenskom trhu. Náplň práce NN poradcu: • Kontaktuje klientov, analyzuje ich potreby a získava odporúčania za kvalitné poradenstvo. • Radí klientom ako si zabezpečiť dostatočnú výšku dôchodku a kryť životné riziká, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť výšku ich príjmu. • Uzatvára nové zmluvy k dôchodkovým produktom 2. a 3. piliera, životného poistenia, či podielovým fondom a vykonáva servis na starých zmluvách. • Pomáha klientom s likvidáciou poistných udalostí. Ak Vás ponuka práce zaujala, pošlite životopis na nižšie uvedené kontaktné údaje. • Mimoriadne atraktívny systém odmeňovania, ktorý vám poskytne možnosti nadštandardného zárobku. Maximálny mesačný zárobok závisí len od vás. Priemerný zárobok NN poradcu je 1 000 eur mesačne. Fixná mesačná odmena počas adaptácie – prvých 6 mesiacov. • Sprostredkujeme vám kontakty so záujmom o uzatvorenie zmlúv životného poistenia. • Pridelíme vám portfólio klientov o ktoré sa budete starať. • Až tretina NN poradcov cestuje každý rok do atraktívnej destinácie. • Flexibilný pracovný čas. • Bezplatný, kvalitný systém vzdelávania. • Podpora skúseného manažéra, ktorý vám pomôže s adaptáciou a získaním predajných zručností. • Možnosť kariérneho rastu. • Priateľskú atmosféru v tíme renomovanej spoločnosti.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník vo výrobe – Sedita, Sereď

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník vo výrobe – Sedita, Sereď


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vykonávanie pomocných prác vo výrobe – zrovnávanie výrobkov – ukladanie výrobkov do krabíc, ukladanie krabíc na palety – obsluha baliaceho, máčacieho a natieracieho stroja – mletie a váženie zlomu absolventa – Práca na pracovnú zmluvu, – teplá strava zabezpečená v priestoroch firmy, – doprava zabezpečená.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

manipulačný pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : manipulačný pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: čistenie a oprava vodomerov, nastavenie číselníkov vodomerov, čistenie vodomerov od vodného kameňa zdravotne postihnutého absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

hlavný účtovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : hlavný účtovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: komplexné spracovanie účtovnícta, účtovanie všetkých druhov dokladov, spolupráca pri spracovaní účtovných závierok
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

autolakovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : autolakovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: autolakovník – lakovanie áut
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

výčapník/čka

Ponúkame pracovnú pozíciu : výčapník/čka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha zákazníkov vo výčape – pohostinstve Biely Agát absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

obchodník v predajni

Ponúkame pracovnú pozíciu : obchodník v predajni


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: predaj tovaru v predajni so zmiešaným tovarom absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

triedič, likvidátor odpadu

Ponúkame pracovnú pozíciu : triedič, likvidátor odpadu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: triedenie hospodárskeho odpadu z výrobného závodu, obsluha strojov absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

autoklampiar

Ponúkame pracovnú pozíciu : autoklampiar


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: autoklampiar – klampiarske práce na autách
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

manipulačný pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : manipulačný pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: dohľad nad správnym uložením výliskov, premiestňovanie vozíkov zo sušiaceho tunela, zaznamenávanie začiatku sušenia výliskov, vyberanie vozíkov zo sušičky absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Stavebný technik inde neuvedený

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stavebný technik inde neuvedený


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Priradenie k projektu a pôsobenie ako vedúci tímu pre uvádzanie podniku, jednotky na výrobu amoniaku do prevádzky počas realizácie celého projektu. Pred presunom na miesto výkonu práce a podľa rozsiahlosti projektu, zapojenie sa do aktivít hlavnej kancelárie, ktoré sú najmä nasledovné: preskúmanie inžinierskych dokumentov, účasť na schôdzach ako napríklad posúdenie 3D modelov a pripomienkové stretnutie ohľadom diagramov potrubia a inštrumentácie, príprava plánov pre realizáciu prípravy projektov predbežného uvedenia podniku do prevádzky a uvedenia do prevádzky, príprava plánu kontroly kvality pred uvedením podniku do prevádzky, a počas uvádzania podniku do prevádzky, príprava postupu pre dosiahnutie obratu podniku, koordinácia start-up inžinierov pridelených k projektu vo fáze prípravy prevádzkových príručiek, údržbárskych príručiek a všetkých plnení, ktoré sú obsiahnuté v zmluvnom rozsahu práce. Plánovanie a riadenie všetkých zamestnancov a aktivít potrebných na dosiahnutie úrovne „RFSU“, v plnom súlade s plánmi, špecifikáciami a zmluvnými podmienkami Podrobné určenie: Rozdelenia jednotiek do systémov Určovanie postupov pred uvedením a počas uvádzania podniku do prevádzky Určenie rozvrhu prác pred uvedením a počas uvádzania podniku do prevádzky Plánovanie, riadenie a koordinovanie jednotlivých sekvencií dokončovania stavby, aktivít pred uvedením a počas uvádzania podniku do prevádzky tak, aby zaistili bezpečné, efektívne, a ekonomické spustenie podniku, Organizovanie denných aktivít tímu pre uvádzanie podniku do prevádzky, a určenie nástrojov alebo systémov na inšpekciu, Určenie sekvencií testovania a uvedenia do prevádzky; vypracovanie s manažérom stavby optimálny rozvrh na dokončenie stavby pri zvyšných 20 % mechanického dokončenia stavby, Vytvorenie nevyhnutných plánov na zabezpečenie toho, aby všetky nainštalované nádrže, potrubia a iné zariadenia spĺňali pracovné špecifikácie a boli postavené v súlade so schválenými nákresmi a dokumentáciou, Odporúčanie zmien terénu, ktoré sú z hľadiska fungovania podniku užitočné alebo nevyhnutné pre efektívne uvedenie do prevádzky, Udržovanie neustáleho kontaktu so stavebným personálom ohľadne pokroku stavebných prác, s personálom podniku ohľadne inšpekcií a testovania, a so zástupcami predajcu ohľadne inštalácie a testovania nástrojov, Spravovanie a koordinácia zoznamu nedokončených prác, chýb a porúch (punch list) s účelom zabezpečenia vykonania všetkých, ešte nedokončených prác v súlade s dohodnutým časovým harmonogramom , Rozpoznanie potreby zamestnania špecialistu na strojárske, licenčné práce alebo špecialistu na predaj pre riešenie technických a mechanických problémov nevyriešiteľných stálymi stavebnými pracovníkmi na mieste, a príprava ich včasného príchodu v súčinnosti s podpornou skupinou hlavnej kancelárie,
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Predavač/predavačka náhradných dielov pre auto a moto

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač/predavačka náhradných dielov pre auto a moto


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – predaj sortimentu náhradných dielov a príslušenstva pre automobily a motocykle – príjem a vybavovanie objednávok od zákazníkov (osobne, telefonicky, e-mailom) – vedenie evidencie predaja a stavu zásob prostredníctvom firemného softvéru, obsluha registračnej pokladne – tvorba návrhov na racionalizáciu činností a zvýšenie efektívnosti činností na danej pracovnej pozícii Ponúkame: – zodpovednú a kreatívnu prácu v prosperujúcej spoločnosti v oblasti AUTOMOTIVE – samostatnosť a priestor pre sebarealizáciu a rozvoj – pravidelné vzdelávanie – zaujímavé finančné ohodnotenie závislé od výsledkov – firemné benefity
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

predavač poľovníckych potrieb

Ponúkame pracovnú pozíciu : predavač poľovníckych potrieb


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: predávanie tovaru v poľovníckych potrebách, tiež prostredníctvom e-shopu – oblečenie a doplnky pre poľovníkov absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

vodič na rozvoz stravy

Ponúkame pracovnú pozíciu : vodič na rozvoz stravy


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: rozvoz stravy absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

predavač a aranžér kvetov

Ponúkame pracovnú pozíciu : predavač a aranžér kvetov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: viazanie a aranžovanie kvetov podľa požiadaviek zákazníka zdravotne postihnutého
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

klampiar- izolatér

Ponúkame pracovnú pozíciu : klampiar- izolatér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: montážne pomocné práce, klampiarske práce, izotalérske práce, stavebné práce absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

krupier-čašník

Ponúkame pracovnú pozíciu : krupier-čašník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha výherných prístrojov a obsluha v bare absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií