Ponuky:

NN poradca

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : NN poradca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Hľadáme zodpovedných ľudí do obchodných tímov v rámci Šale a okolia, ktorí majú chuť pracovať, rozvíjať svoju osobnosť a hľadajú dlhodobú perspektívnu prácu. NN poradca pomáha klientom využiť ich finančné prostriedky tak, aby dosiahli optimálne zabezpečenie v rôznych životných situáciách. NN poradca je partnerom klientov, ktorí sa na neho obracajú celý život. Konkrétne je vašou úlohou: 1. Vyhľadávanie nových klientov, 2. pomoc klientom sformulovať ich dlhodobé finančné plány a ciele, 3. výber najvýhodnejšej kombinácie finančných produktov na základe analýzy potrieb a možností klienta, 4. príprava a odovzdanie podkladov pre administratívne spracovanie zmlúv, 5. poskytovanie následného servisu po celú dobu trvania zmluvy, 6. spolupráca pri riešení poistných udalostí. Ak Vás ponuka práce zaujala, pošlite životopis na uvedené kontaktné údaje.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

správca objektov

Ponúkame pracovnú pozíciu : správca objektov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: kompletná správa budov, pozemkov a majetku v správe zamestnávateľa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Lešenár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lešenár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Lešenárske práce.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Príslušník mestskej polície v Šali

Ponúkame pracovnú pozíciu : Príslušník mestskej polície v Šali


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: V zmysle zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii – a) zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia, b) spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany), c) dbá o ochranu životného prostredia v obci, d) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach, e) vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu, f) objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom4) a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky5) spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho 1. z dopravnej značky6) zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko, 2. zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, 6) ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel, g) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce, h) oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov, i) plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

SERVISNÝ PORADCA NA POBOČKU V ŠALI @Tatra banka

Ponúkame pracovnú pozíciu : SERVISNÝ PORADCA NA POBOČKU V ŠALI @Tatra banka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Poďte sa realizovať do pobočkovej siete Tatra banky. Naučíte sa ako fungujú kľúčové procesy, ako klienti reagujú na produkty, aké zákonitosti platia v bankovníctve. Pochopíte klienta a jeho požiadavky a všetko čo stojí za úspechom najinovatívnejšej banky na Slovensku. Budete partnerom klienta vo svete financií a bankovníctva a privediete ho k samostatnému a aktívnemu využívaniu inovácií Identifikujete predajný potenciál u klienta s následným plnením požiadaviek na predaj produktu Realizujete hotovostné a bezhotovostné operácie na účtoch Aktivujete nové služby na účtoch Odprezentujete a nainštalujete klientom najnovšie mobilné aplikácie. Všetky informácie o pozícii, kontakt a možnosť poslať životopis nájdete na tejto webovej stránke: https://jobangels.co/job/43e351e8/Servisny-poradca-na-pobocku-v-Sali/ff38d9a7 Prosím, uchádzajte sa o miesto VÝLUČNE prostredníctvom stránky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocný lešenár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný lešenár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocné lešenárske práce.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

mechanizátor – operátor ťažkej mechanizácie

Ponúkame pracovnú pozíciu : mechanizátor – operátor ťažkej mechanizácie


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: riadenie a koordinácia servisných prác v poľnohospodárskej prvovýrobe, kontrola výrobnej činnosti, evidencia spotreby PHM a mazív, zabezpečenie náhradných súčiastok, oprava a servis strojov, sledovanie a zabezpečenie potrebnej EK, STK, poistenie motorových vozidiel, sledovať a implementovať platnú legislatívu v doprave, interné a externé výkazníctvo v súlade s platnou legislatívou a internými postupmi spoločnosti, pomoc pri plánovaní a kontrole nákladov technickej skupiny
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

pracovník čistiarne

Ponúkame pracovnú pozíciu : pracovník čistiarne


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha strojov v čistiarni, žehlenie, komunikácia so zákazníkom, jednoduché krajčírske opravy
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Manipulant

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manipulant


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Kontrola a párovanie zabalených hotových paliet podľa baliaceho štandardu, – premiestňovanie hotových paliet do skladu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obsluha sušiaceho tunela

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obsluha sušiaceho tunela


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Premiestňovanie vozíkov do sušiaceho tunela alebo vyberanie vozíkov zo sušiaceho tunela, – zaznamenávanie začiatku sušenia výliskov, – ovládanie a dodržiavanie štandardov pre teploty v sušiacom tuneli, – práca so zdvíhacím zariadením na vozíky, – premiestňovanie výliskov na roller a ich posúvanie, – dodávanie prázdnych vozíkov do výroby.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kontrolór kvality v kancelárii

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kontrolór kvality v kancelárii


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Riadenie dokumentácie ISO podľa noriem STN EN 9001, 14001, – práca so zákazníckym systémom SQCI, – riadenie a vykonávanie interných auditov, QPA/QSA audit, – preškoľovanie pracovníkov v prípade obdržania reklamácií, – dohľad a zabezpečovanie nápravných opatrení, – zavádzanie nových produktov do výroby, – registrácia nových modelov v zákazníckom systéme E-Cims, – kontrola výrobného procesu, – kontrola kvality, – zabezpečovanie plynulého chodu výroby.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník vysokozdvižného vozíka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník vysokozdvižného vozíka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Obsluha VZV, – zakladanie paliet do skladov, – kontrola paliet a ich nakladanie podľa vopred pripraveného časového harmonogramu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

náborový konzultant

Ponúkame pracovnú pozíciu : náborový konzultant


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: nábory zamestnancov, administratívna činnosť a korešpondencia v uvedených jazykoch, úzka komunikácia s menežérmi iných firiem. Odovzdávanie poznatkov a skúseností tímu zamestnancov, komunikácia so zahraničím slovom a písmom.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Stavbár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stavbár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Asistent predaja v zdravej výžive a kaviarni

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent predaja v zdravej výžive a kaviarni


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: predaj v predajni so zdravou výživou a v kaviarni
Pracovný pomer: pracovná zmluva so žiakom strednej odbornej školy alebo so žiakom odborného učilišťa
Viac informácií

Asistent predaja

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent predaja


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predaj v zdravej výžive a kaviarni
Pracovný pomer: dohoda o brigádnickej práci študentov
Viac informácií

Asistent predaja v zdravej výžive

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent predaja v zdravej výžive


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: redaj a obsluha zákazníkov v zdravej výžive a kaviarni
Pracovný pomer: pracovný pomer na kratší pracovný čas
Viac informácií

Vedúca/vedúci predajne náhradných dielov pre auto a moto

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúca/vedúci predajne náhradných dielov pre auto a moto


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – predaj sortimentu náhradných dielov a príslušenstva pre automobily a motocykle – príjem a vybavovanie objednávok od zákazníkov (osobne, telefonicky, e-mailom) – vedenie evidencie predaja a stavu zásob prostredníctvom firemného softvéru, obsluha registračnej pokladne – tvorba návrhov na racionalizáciu činností a zvýšenie efektívnosti činností na danej pracovnej pozícii – vedenie predajne – riadenie kolektívu
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Kontrola správnosti zmontovaného materiálu, identifikácia a evidencia presného počtu výrobkov, práca na výrobných a montážnych linkách, práce s ručnými manipulačnými vozíkmi, balenie výrobkov, práce s ručným elektrickým náradím.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Čašník/Barman

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník/Barman


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: práca v pube Jack Daniels Pohotovosť, príprava nápojov, obsluha hostí a všetko s tým spojené
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií