Ponuky:

Pracovník/čka ČS – pokladník/čka,

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník/čka ČS – pokladník/čka,


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vykonávať účtovné operácie na pokladni a termináloch,riešiť pripomienky zákaznikov .Na dennej báze vykonávať sanitáciu a evidovať sanitačné listy ,vykonávať kontrolu záruk tovaru dodržovať vyloženie tovaru podľa pravidiel FIFO,pracovisko udržovať v poriadku a v čistote. absolventa Výkonnostná prémia
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Zdravotná sestra

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotná sestra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – komunikácia so zdravotníckym zariadením a ošetrujúcim lekárom klientov – prijímanie, kontrola, manipulácia a dávkovanie liekov – zaznamenávanie realizovaných výkonov do dokumentácie – pri sociálnych problémoch klientov spolupracovať so sociálnou pracovníčkou – zdravotnícka starostlivosť – stravovanie je zabezpečené v zariadení – v prípade záujmu je k dispozícii aj ubytovanie Ubytovanie za 15 € mesačne, strava zabezpečená na pracovisku. Možnosť nadčasov, preplácanie nadčasov + odmeny. Práca na hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zdravotný asistent

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotný asistent


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riešenie jednoduchých zdravotných problémov, komunikácia a spolupráca so zdravotnou sestrou a s lekárom, opatrovanie, príprava podávanie liekov. Pracovná doba 12h zmeny denné, nočné. Ubytovanie 15,-eur mesačné v blízkosti zariadenia, stravovanie zabezpečené na pracovisku, nadčasy preplácané.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Opatrovateľ/opatrovateľka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľ/opatrovateľka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vykonávanie rutinných prác pri vytváraní základných hygienických návykov pri starostlivosti o klientov – zabezpečenie výdaju stravy pre klientov – prechádzky s klientmi v areáli zariadenia a mimo neho – dodržiavanie čistoty, poriadku, vetranie, pomoc pri osobnej hygiene, dezinfekcia izieb – pomoc klientom pri podávaní predpísaných liekov – vykonávanie pohybových aktivít klientov – napomáhať k rozvíjaniu spoločenského a kultúrneho života klientov – podieľať sa na záujmovej činnosti klientov absolventa – práca v čistom a príjemnom kolektíve – výhodné platové podmienky, preplácanie nadčasov a prémií – možnosť kariérneho rastu – možnosť ubytovania (15eur/mesačne) – možnosť stravovania priamo v zariadení – rovnošata – firemné akcie – výlety
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zdravotnícky asistent/asistenstka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotnícky asistent/asistenstka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – asistencia pri vyšetrovaní a ošetrovaní prijímateľov sociálnej služby – vykonávanie pohybovej aktivizácie prijímateľov sociálnej služby – podávanie a aplikovanie liekov, obkladov, zábalov, klystírov, teplých a studených procedúr a pod. – odoberanie vzoriek biologického materiálu na biochemický rozbor – vykonávanie rutinných prác pri upevňovaní základných hygienických návykov pri starostlivosti o prijímateľa sociálnej služby – pomoc pri presune prijímateľov na invalidný vozík alebo lôžko – sprevádzanie prijímateľov na kultúrne, spoločenské, športové a iné podujatia absolventa – práca v čistom a modernom prostredí – práca v príjemnom kolektíve – výhodné platové podmienky – preplácanie nadčasov, finančné bonusy až do výšky 30% platu – možnosť stravovania priamo v zariadení – možnosť ubytovania (15eur/ mesiac) – možnosť kariérneho rastu – rovnošata – firemné akcie – výlety
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Fyzioterapeut

Ponúkame pracovnú pozíciu : Fyzioterapeut


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – individuálna a skupinová liečebná telovýchova – špeciálne techniky mobilným a imobilným klientom zariadenia – zácvik v ortopedických a protetických pomôckach alebo prístrojoch – vedenie zdravotnej dokumentácie absolventa – práca v čistom a modernom prostredí – práca v príjemnom kolektíve – výhodné platové podmienky – preplácanie nadčasov, finančné bonusy až do výšky 30% platu – možnosť stravovania priamo v zariadení – možnosť ubytovania (15eur/ mesiac) – možnosť kariérneho rastu – rovnošata – firemné akcie – výlety
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zdravotná sestra

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotná sestra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Podávanie a aplikovanie liekov, obkladov, zábalov, liečivých sedacích kúpeľov, – sledovanie fyziologických funkcií prijímateľov, meranie telesnej teploty, tlaku, – odber vzoriek biologického materiálu na biochemický rozbor, – vykonávanie pohybovej aktivizácie klienta, – príjmanie, kontrola, manipulácia, dávkovanie liekov, – zabezpečovať prevenciu dekubitov a iných komplikácií u imobilných klientov, – zabezpečovanie základných životných potrieb klienta, – zabezpečovanie správneho uloženia, dezinfekcie a sterilizácie nástrojov, prístrojov a zdravotníckych pomôcok a ich stálej pohotovosti, – komunikácia a spolupráca s ošetrujúcim lekárom, asistovanie pri vyšetrovaní a ošetrovaní klienta, – zodpovednosť za správne evidovanie, hospodárenie, uloženie, uzamknutie liekov, sledovanie ich spotreby. – Práca v čistom a modernom prostredí, – práca v príjemnom kolektíve, – výhodné platové podmienky, – preplácanie nadčasov, finančné bonusy až do výšky 30% platu, – možnosť stravovania priamo v zariadení, – možnosť ubytovania (15eur/ mesiac), – možnosť kariérneho rastu, – rovnošata, – firemné akcie, – výlety.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník v sklade (skladník)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník v sklade (skladník)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Prevádzka skladu pre ruského zákazníka, nakládka a vykládka tovaru, manipulácia s tovarom, prekládka tovaru, rozbaľovanie, prebaľovanie, vychystávanie tovaru, upratovacie práce v sklade, riešenie nezhôd so zákazníkom. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií