Ponuky:

Opatrovateľka

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – starostlivosť o klientov zariadenia – zabezpečovanie základných životných potrieb klientov – vedenie príslušnej dokumentácie a požadovanej evidencie, záznamy o vykonaných prácach, o požiadavkách prijímateľov sociálnej služby – riešenie jednoduchých zdravotných problémov klientov – spolupráca so zdravotnou sestrou – prechádzky – sprevádzanie klientov na kultúrne podujatia, spoločenské, športové a iné podujatia – sprevádzanie klientov pri vybavovaní osobných záležitostí – zabezpečovanie prác súvisiacich so stravovaním a hygienou a iné
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Zdravotnícky asistent / asistentka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotnícky asistent / asistentka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – komunikácia a spolupráca so zdravotnou sestrou – riešenie jednoduchých zdravotných problémov klienta – sledovanie fyziologických funkcií prijímateľov, meranie telesnej teploty, tlaku – podávanie a aplikovanie liekov – zodpovednosť za správne evidovanie, hospodárenie, uloženie, uzamknutie liekov, sledovanie ich spotreby, zabezpečovanie ich správneho uloženia – starostlivosť o mobilných klientov – sprevádzanie klientov na odborných lekárskych vyšetreniach
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár/ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár/ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava jedál pre klientov (obedy, večere) v zmysle hygienických predpisov, udržiavanie poriadku na pracovisku.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sociálny pracovník / sociálna pracovníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Sociálny pracovník / sociálna pracovníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – koordinovanie a usmerňovanie poskytovania sociálnej starostlivosti klientom zariadenia – poskytovanie psycho-sociálnej starostlivosti klientovi – zabezpečovanie odbornej pomoci pre klienta, zabezpečovanie sociálno-právneho poradenstva – vedenie odborného tímu v sociálnej službe – zabezpečovanie riadenia, koordinovania, usmerňovania a kontroly sociálno-zdravotnej starostlivosti – vedenie príslušnej dokumentácie – spracúvanie základnej anamnézy o klientovi a orientačnej klasifikácie problému, spracovanie informácií o sociálnej situácii prijímateľa a vedenie evidencie o klientovi – individuálne štúdium a účasť na odborných seminároch – rozvíjanie medziľudských vzťahov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zdravotnícky asistent / asistentka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotnícky asistent / asistentka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – komunikácia a spolupráca s lekárom a so zdravotnou sestrou – riešenie jednoduchých zdravotných problémov klienta – zabezpečovanie základných životných potrieb klienta – sledovanie fyziologických funkcií prijímateľov, meranie telesnej teploty, tlaku – podávanie a aplikovanie liekov, obkladov, zábalov, liečivých sedacích kúpeľov a pod. – zodpovednosť za správne evidovanie hospodárenie, uloženie, uzamknutie liekov, sledovanie ich spotreby, zabezpečovanie správneho uloženia, dezinfekcie a sterilizácie nástrojov, prístrojov a zdravotníckych pomôcok a ich stálej pohotovosti – starostlivosť o mobilných a imobilných klientov – sprevádzanie klientov na odborných lekárskych vyšetreniach – pomoc pri presune klientov na invalidný vozík alebo lôžko – zabezpečovať prevenciu dekubitov a iných komplikácií u imobilných klientov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Asistentka/administratívny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistentka/administratívny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: pomocné práce pre účtovníčku, fakturácia, pokladňa, personálne práce, zabezpečenie potrebných nákupov, atď.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií