Ponuky:

Fyzioterapeut

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Fyzioterapeut


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – individuálna a skupinová liečebná telovýchova – špeciálne techniky mobilným a imobilným klientom zariadenia – zácvik v ortopedických a protetických pomôckach alebo prístrojoch – vedenie zdravotnej dokumentácie absolventa – práca v čistom a modernom prostredí – práca v príjemnom kolektíve – výhodné platové podmienky – preplácanie nadčasov, finančné bonusy až do výšky 30% platu – možnosť stravovania priamo v zariadení – možnosť ubytovania (15eur/ mesiac) – možnosť kariérneho rastu – rovnošata – firemné akcie – výlety
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Fyzioterapeut

Ponúkame pracovnú pozíciu : Fyzioterapeut


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – individuálna a skupinová liečebná telovýchova – špeciálne techniky mobilným a imobilným klientom zariadenia – zácvik v ortopedických a protetických pomôckach alebo prístrojoch – vedenie zdravotnej dokumentácie absolventa – práca v čistom a modernom prostredí – práca v príjemnom kolektíve – výhodné platové podmienky – preplácanie nadčasov, finančné bonusy až do výšky 30% platu – možnosť stravovania priamo v zariadení – možnosť ubytovania (15eur/ mesiac) – možnosť kariérneho rastu – rovnošata – firemné akcie – výlety
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zdravotnícky asistent/asistenstka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotnícky asistent/asistenstka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – asistencia pri vyšetrovaní a ošetrovaní prijímateľov sociálnej služby – vykonávanie pohybovej aktivizácie prijímateľov sociálnej služby – podávanie a aplikovanie liekov, obkladov, zábalov, klystírov, teplých a studených procedúr a pod. – odoberanie vzoriek biologického materiálu na biochemický rozbor – vykonávanie rutinných prác pri upevňovaní základných hygienických návykov pri starostlivosti o prijímateľa sociálnej služby – pomoc pri presune prijímateľov na invalidný vozík alebo lôžko – sprevádzanie prijímateľov na kultúrne, spoločenské, športové a iné podujatia absolventa – práca v čistom a modernom prostredí – práca v príjemnom kolektíve – výhodné platové podmienky – preplácanie nadčasov, finančné bonusy až do výšky 30% platu – možnosť stravovania priamo v zariadení – možnosť ubytovania (15eur/ mesiac) – možnosť kariérneho rastu – rovnošata – firemné akcie – výlety
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Opatrovateľ/opatrovateľka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľ/opatrovateľka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vykonávanie rutinných prác pri vytváraní základných hygienických návykov pri starostlivosti o klientov – zabezpečenie výdaju stravy pre klientov – prechádzky s klientmi v areáli zariadenia a mimo neho – dodržiavanie čistoty, poriadku, vetranie, pomoc pri osobnej hygiene, dezinfekcia izieb – pomoc klientom pri podávaní predpísaných liekov – vykonávanie pohybových aktivít klientov – napomáhať k rozvíjaniu spoločenského a kultúrneho života klientov – podieľať sa na záujmovej činnosti klientov absolventa – práca v čistom a príjemnom kolektíve – výhodné platové podmienky, preplácanie nadčasov a prémií – možnosť kariérneho rastu – možnosť ubytovania (15eur/mesačne) – možnosť stravovania priamo v zariadení – rovnošata – firemné akcie – výlety
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zdravotnícky asistent/asistenstka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotnícky asistent/asistenstka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – asistencia pri vyšetrovaní a ošetrovaní prijímateľov sociálnej služby – vykonávanie pohybovej aktivizácie prijímateľov sociálnej služby – podávanie a aplikovanie liekov, obkladov, zábalov, klystírov, teplých a studených procedúr a pod. – odoberanie vzoriek biologického materiálu na biochemický rozbor – vykonávanie rutinných prác pri upevňovaní základných hygienických návykov pri starostlivosti o prijímateľa sociálnej služby – pomoc pri presune prijímateľov na invalidný vozík alebo lôžko – sprevádzanie prijímateľov na kultúrne, spoločenské, športové a iné podujatia absolventa – práca v čistom a modernom prostredí – práca v príjemnom kolektíve – výhodné platové podmienky – preplácanie nadčasov, finančné bonusy až do výšky 30% platu – možnosť stravovania priamo v zariadení – možnosť ubytovania (15eur/ mesiac) – možnosť kariérneho rastu – rovnošata – firemné akcie – výlety
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Opatrovateľ/opatrovateľka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľ/opatrovateľka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vykonávanie rutinných prác pri vytváraní základných hygienických návykov pri starostlivosti o klientov – zabezpečenie výdaju stravy pre klientov – prechádzky s klientmi v areáli zariadenia a mimo neho – dodržiavanie čistoty, poriadku, vetranie, pomoc pri osobnej hygiene, dezinfekcia izieb – pomoc klientom pri podávaní predpísaných liekov – vykonávanie pohybových aktivít klientov – napomáhať k rozvíjaniu spoločenského a kultúrneho života klientov – podieľať sa na záujmovej činnosti klientov absolventa – práca v čistom a príjemnom kolektíve – výhodné platové podmienky, preplácanie nadčasov a prémií – možnosť kariérneho rastu – možnosť ubytovania (15eur/mesačne) – možnosť stravovania priamo v zariadení – rovnošata – firemné akcie – výlety
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zdravotná sestra

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotná sestra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Podávanie a aplikovanie liekov, obkladov, zábalov, liečivých sedacích kúpeľov, – sledovanie fyziologických funkcií prijímateľov, meranie telesnej teploty, tlaku, – odber vzoriek biologického materiálu na biochemický rozbor, – vykonávanie pohybovej aktivizácie klienta, – príjmanie, kontrola, manipulácia, dávkovanie liekov, – zabezpečovať prevenciu dekubitov a iných komplikácií u imobilných klientov, – zabezpečovanie základných životných potrieb klienta, – zabezpečovanie správneho uloženia, dezinfekcie a sterilizácie nástrojov, prístrojov a zdravotníckych pomôcok a ich stálej pohotovosti, – komunikácia a spolupráca s ošetrujúcim lekárom, asistovanie pri vyšetrovaní a ošetrovaní klienta, – zodpovednosť za správne evidovanie, hospodárenie, uloženie, uzamknutie liekov, sledovanie ich spotreby. – Práca v čistom a modernom prostredí, – práca v príjemnom kolektíve, – výhodné platové podmienky, – preplácanie nadčasov, finančné bonusy až do výšky 30% platu, – možnosť stravovania priamo v zariadení, – možnosť ubytovania (15eur/ mesiac), – možnosť kariérneho rastu, – rovnošata, – firemné akcie, – výlety.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zdravotný asistent

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotný asistent


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – komunikácia so zdravotníckym zariadením a ošetrujúcim lekárom klientov – prijímanie, kontrola, manipulácia a dávkovanie liekov – zaznamenávanie realizovaných výkonov do dokumentácie – pri sociálnych problémoch klientov spolupracovať so sociálnou pracovníčkou – ošetrovateľská starostlivosť – stravovanie je zabezpečené v zariadení – v prípade záujmu je k dispozícii aj ubytovanie – práca v príjemnom a modernom prostredí – rovnošata – možnosť ubytovania a stravovania na pracovisku
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zdravotná sestra

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotná sestra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – komunikácia so zdravotníckym zariadením a ošetrujúcim lekárom klientov – prijímanie, kontrola, manipulácia a dávkovanie liekov – zaznamenávanie realizovaných výkonov do dokumentácie – pri sociálnych problémoch klientov spolupracovať so sociálnou pracovníčkou – zdravotnícka starostlivosť – stravovanie je zabezpečené v zariadení – v prípade záujmu je k dispozícii aj ubytovanie – práca v príjemnom a modernom prostredí – rovnošata – možnosť ubytovania a stravovania na pracovisku
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Opatrovateľka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Opatrovatelia hľadáte prácu? Pridajte sa do nášho tímu !!! Sme maličké, moderné zariadenie blízko Trnavy. Tvojou náplňou bude: – staroslivosť o klientov zariadenia – zabezpečovanie základných životných potrieb klientov – vedenie jednoduchých zdravotných problémov klientov – spolupráca so zdravotnou sestrou – vedenie príslušnej dokumentácie a požadovanej evidencie absolventa – práca v príjemnom kolektíve – práca v čistom a modernom prostredí – výhodné platové podmienky + príplatky za nočné + 30 % a viac finančné bonusy – preplácanie nadčasov – možnosť stravovania priamo v zariadení – možnosť ubytovania (15 €/ mesiac)
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Opatrovateľka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – podávanie liekov – ranná a večerná toaleta – upratovanie izieb podľa rozpisu – dezinfekcia nočných stolíkov – prezliekanie posteľnej bielizne – pranie a sušenie bielizne absolventa -pekné prostredie, dobrý kolektív, možnosť ubytovania a stravovania sa v zariadení, pracovať nadčas
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zdravotná sestra / brat

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotná sestra / brat


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Podávanie a aplikovanie liekov, obkladov, zábalov, studených a teplých procedúr, liečivých sedacích kúpeľov a pod., – sledovanie fyziologických funkcií prijímateľov, meranie telesnej teploty, tlaku, – odoberanie vzoriek biologického materiálu na biochemický rozbor, – vykonávanie pohybovej aktivizácie klienta, – práca s informačným systémom zdravotníckeho zariadenia, komunikácia s ostatnými zamestnancami, odovzdávanie informácií, komunikácia a spolupráca s riaditeľom organizácie, – prijímanie, kontrola, manipulácia, dávkovanie liekov, – zodpovednosť za správne evidovanie hospodárenie, uloženie, uzamknutie liekov, sledovanie ich spotreby, zabezpečovanie správneho uloženia, dezinfekcie a sterilizácie nástrojov, prístrojov a zdravotníckych pomôcok a ich stálej pohotovosti, – komunikácia a spolupráca s ošetrujúcim lekárom a odbornými lekármi klienta, asistovanie pri vyšetrovaní a ošetrovaní klienta, – riešenie jednoduchých zdravotných problémov klienta, – zabezpečovanie základných životných potrieb klienta, – podávanie a aplikovanie liekov, obkladov, zábalov, liečivých sedacích kúpeľov a pod., – sprevádzanie klientov na odborných lekárskych vyšetreniach, – zabezpečovať prevenciu dekubitov a iných komplikácií u imobilných klientov. absolventa – Práca v príjemnom kolektíve, – práca v čistom modernom prostredí, – finančné bonusy do výšky 30 % platu, – preplácanie nadčasov, – rovnošatu, – možnosť stravovania priamo v zariadení, – možnosť ubytovania (15 € / mesiac) , – výlety, – školenia, – večierky, – pracovné akcie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Opatrovateľka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Starostlivosť o klientov zariadenia, – zabezpečovanie základných životných potrieb klientov, – vedenie príslušnej dokumentácie a požadovanej evidencie, záznamy o vykonaných prácach, o požiadavkách prijímateľov sociálnej služby, – riešenie jednoduchých zdravotných problémov klientov, – spolupráca so zdravotnou sestrou, – prechádzky, – sprevádzanie klientov na kultúrne podujatia, spoločenské, športové a iné podujatia, – sprevádzanie klientov pri vybavovaní osobných záležitostí, – zabezpečovanie prác súvisiacich so stravovaním a hygienou. absolventa – Práca v mladom, pokojnom kolektíve, – práca v čistom modernom prostredí, – finančné bonusy až do výšky 30 % platu, – preplácanie nadčasov, – rovnošatu, – možnosť stravovania priamo v zariadení, – možnosť ubytovania (15 € / mesiac), – výlety, – školenia, – večierky, – pracovné akcie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií