Ponuky:

Poštový doručovateľ – Pošta Sereď 1

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Poštový doručovateľ – Pošta Sereď 1


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Doručovanie zásielok (najmä listových, reklamných, peňažných poukazov), letákov, tlače a finančných hotovostí na odovzdacie miesta v rámci doručovacieho rajóna, oznamovanie zákazníkom uloženie zásielok na pošte, príjem zásielok od zákazníkov, inkasovanie SIPO, predaj tovaru, poskytovanie informácií o produktoch SP, a. s., a jej zmluvných partnerov, ponuka produktov SP, a. s., a jej zmluvných partnerov (okrem finančného sprostredkovania), triedenie zásielok pre svoj doručovací rajón, založenie zásielok v smere pochôdzky, vedenie predpísanej evidencie, zápis a vyúčtovanie zásielok, poskytovanie služieb SP, a. s., a jej zmluvných partnerov podobných alebo zhodných s charakterom a spôsobom práce poštového doručovateľa a pod.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Zvárač / Spájkovač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zvárač / Spájkovač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zváranie medeného potrubia plameňom – tvrdá spájka.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Referent kvality

Ponúkame pracovnú pozíciu : Referent kvality


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zavádzanie nástrojov kvality do praxe – spolupráca na nových projektov – kontrola procesov, riešenie problémov, vypracovanie reportov – komunikácia so zákazníkmi – zisťovanie a identifikovanie nezhôd a odchýlok podľa technickej dokumentácie a platných noriem
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

WEB developer

Ponúkame pracovnú pozíciu : WEB developer


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vývoj a úprava webových aplikácií, programové zabezpečenie web stránok a vytvorenie technických úloh súvisiacich s danou oblasťou, optimalizácia kódu, testovanie, spracovanie grafického dizajnu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Robotník operátor

Ponúkame pracovnú pozíciu : Robotník operátor


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • pracovník manipuluje s fľašami pri dopravníkových pásoch, výrobe, nakladanie prázdnych fliaš, odoberanie naplnených fliaš, ukladanie do paliet, odvoz paliet s hotovými výrobkami, ukladanie na latky do brahov, • zabezpečuje plynulý chod zvereného stroja a bezchybné spracovanie výrobku na ňom – v príslušnej • fáze • vykonáva sanitáciu strojov, pásov a okolia strojov, čistí a sanituje hadice, nástroje, nádoby a výrobné stroje a zariadenia podľa sanitačného poriadku a správnej výrobnej praxe, • v prípade odstávky linky vykonáva iné bežné práce ako robotník, • závady vznikajúce na hotových výrobkoch hlási bezodkladne zmenovému majstrovi, • vykonáva zrakovú kontrolu čistoty fliaš /presvecovanie/, • spolupracuje pre obsluhe poloautomatických alebo automatických plniacich liniek všetkých typov (pri dozore na posun fliaš vrátane ručných zásahov pri zabezpečení stability fliaš a pod.), • vykonáva ručne roztriasanie kvasničnej hmoty po vykvasení šumivého vína vo fľašiach na dosiahnutie požadovaného rozkladu, • vykonáva umývanie stien a podláh výrobných priestorov čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pracovník strážnej služby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník strážnej služby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vykonávanie strážnej služby podľa interných predpisov stráženého objektu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník pre výživu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník pre výživu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pracovník pre výživu
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník/ pracovníčka vo výrobe (TPP Sedita Sereď)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník/ pracovníčka vo výrobe (TPP Sedita Sereď)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vykonávanie pomocných prác vo výrobe, napr.: – zrovnávanie výrobkov, – balenie výrobkov, – odoberanie zabalených výrobkov, – ukladanie do krabíc, – ukladanie krabíc na palety, – obsluha baliaceho, máčacieho, natieracieho stroja, – doplňovanie a zrovnávanie produktov na páse, – odvoz tovaru, – preprava produktov, – balenie zlomu, – a iné podobné práce. Doprava z Trnavy (a späť) je zabezpečená.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pracovník/ pracovníčka vo výrobe (TPP Sedita Sereď)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník/ pracovníčka vo výrobe (TPP Sedita Sereď)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vykonávanie pomocných prác vo výrobe, napr.: – zrovnávanie výrobkov, – balenie výrobkov, – odoberanie zabalených výrobkov, – ukladanie do krabíc, – ukladanie krabíc na palety, – obsluha baliaceho, máčacieho, natieracieho stroja, – doplňovanie a zrovnávanie produktov na páse, – odvoz tovaru, – preprava produktov, – balenie zlomu, – a iné podobné práce.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič / vodička vysokozdvižného vozíka Sereď – 35 hod./týž.

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič / vodička vysokozdvižného vozíka Sereď – 35 hod./týž.


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Premiestnenie tovaru doručeného na oddelenie príjmu na príslušné skladové miesta, – vrstvenie a vyskladanie paliet (napr. pri preskladnení), spracovanie požiadaviek na vodičov zo strany skladových zamestnancov oddelenia kompletácie tovaru, – v prípade potreby realizácia manuálneho posunu, – čistenie zón častého siahania po tovare pred umiestnením nového tovaru, – podpora pri inventúrach tovaru.
Pracovný pomer: pracovný pomer na kratší pracovný čas
Viac informácií

Operátor CNC

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor CNC


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Čítanie technických výkresov. • Upínanie súčiastok, nástroja. • Zabezpečenie prenosu programu do CNC stroja. • Čítanie a upravovanie programu. • Vyrábanie súčiastok.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Dispečer/ka,

Ponúkame pracovnú pozíciu : Dispečer/ka,


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: denná optimalizácia rámcového plánu jázd podľa skutočného počtu objednaných paliet, vytlačenie a odovzdanie prepravných listov vodičom nákladných áut, spracovanie jázd a plánov v programe plánovania jázd (napr. prispôsobenie počtu transportných jednotiek), privezenie tovarov iného sortimentu (napr. chladiace a mraziace boxy) alebo iných skladových miest (napr. preskladnenia), odovzdanie pošty predajní a ďalších pomocných prostriedkov (napr. kľúče k PU-zóne predajní) vodičom nákladných áut, poprípade naloženie nákladných áut, pri návrate nákladných áut: príjem, podpis, kópia a založenie prepravného listu, riadenie poprípade aktualizácia formulárov (napr. odvoz Fólie, papiera), podpora pri vytváraní vyúčtovaní špeditérov, okamžité hlásenie bezpečnostno-technických nedostatkov a potreby vykonať opravu na pracovných prístrojoch, ako aj technických zariadeniach a zariadení skladu priamemu nadriadenému.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavač/ka – Sereď, plný a polovičný úväzok

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač/ka – Sereď, plný a polovičný úväzok


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Predajná činnosť, – práca na pokladni, – komunikácia so zákazníkom, – starostlivosť o predajňu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

WEB developer

Ponúkame pracovnú pozíciu : WEB developer


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vývoj a úprava webových aplikácií, programové zabezpečenie web stránok a vytvorenie technických úloh súvisiacich s danou oblasťou, optimalizácia kódu, testovanie, spracovanie grafického dizajnu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Personalista

Ponúkame pracovnú pozíciu : Personalista


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – komplexné spracovanie personálnej agendy, administrácia pracovného pomeru v súlade so Zákonníkom práce, komunikácia s príslušnými úradmi pri prihlasovaní a odhlasovaní zamestnancov – administratívna a organizačná podpora spoločnosti, – spracovávanie dokladov pre externú účtovnú spoločnosť, – fakturácia, – spracovávanie dochádzky, – spracovávanie miezd, – spracovávanie emailovej a poštovej korešpondencie, – nákup kancelárskych potrieb, – reporty v MS OFFICE, V prípade potreby zaučíme a vysvetlíme.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predavačka hydiny a hydinových výrobkov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič – sk. E (Vojenský útvar Sereď)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič – sk. E (Vojenský útvar Sereď)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Termín výberového konania: O termíne výberového konania budú záujemcovia informovaní prostredníctvom pozvánky, ktorá im bude zaslaná Personálnym úradom OS SR. Podrobnejšie informácie vám poskytnú pracovníci nižšie uvedených regrutačných skupín. Dôležité informácie týkajúce sa výberového konania a kontakty na regrutačné skupiny sú uverejnené na webových stránkach www.personal.mil.sk, www.vojak.mil.sk.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič – sk. C (Vojenský útvar Sereď)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič – sk. C (Vojenský útvar Sereď)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Termín výberového konania: O termíne výberového konania budú záujemcovia informovaní prostredníctvom pozvánky, ktorá im bude zaslaná Personálnym úradom OS SR. Podrobnejšie informácie vám poskytnú pracovníci nižšie uvedených regrutačných skupín. Dôležité informácie týkajúce sa výberového konania a kontakty na regrutačné skupiny sú uverejnené na webových stránkach www.personal.mil.sk, www.vojak.mil.sk.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií