Ponuky:

Predavačka

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predavačka hydiny a hydinových výrobkov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Personalista

Ponúkame pracovnú pozíciu : Personalista


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – komplexné spracovanie personálnej agendy, administrácia pracovného pomeru v súlade so Zákonníkom práce, komunikácia s príslušnými úradmi pri prihlasovaní a odhlasovaní zamestnancov – administratívna a organizačná podpora spoločnosti, – spracovávanie dokladov pre externú účtovnú spoločnosť, – fakturácia, – spracovávanie dochádzky, – spracovávanie miezd, – spracovávanie emailovej a poštovej korešpondencie, – nákup kancelárskych potrieb, – reporty v MS OFFICE, V prípade potreby zaučíme a vysvetlíme.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič – sk. C (Vojenský útvar Sereď)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič – sk. C (Vojenský útvar Sereď)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Termín výberového konania: O termíne výberového konania budú záujemcovia informovaní prostredníctvom pozvánky, ktorá im bude zaslaná Personálnym úradom OS SR. Podrobnejšie informácie vám poskytnú pracovníci nižšie uvedených regrutačných skupín. Dôležité informácie týkajúce sa výberového konania a kontakty na regrutačné skupiny sú uverejnené na webových stránkach www.personal.mil.sk, www.vojak.mil.sk.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič – sk. E (Vojenský útvar Sereď)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič – sk. E (Vojenský útvar Sereď)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Termín výberového konania: O termíne výberového konania budú záujemcovia informovaní prostredníctvom pozvánky, ktorá im bude zaslaná Personálnym úradom OS SR. Podrobnejšie informácie vám poskytnú pracovníci nižšie uvedených regrutačných skupín. Dôležité informácie týkajúce sa výberového konania a kontakty na regrutačné skupiny sú uverejnené na webových stránkach www.personal.mil.sk, www.vojak.mil.sk.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Nakladač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Nakladač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Nakladanie látok na strihacie zariadenie.
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce
Viac informácií

Referent oddelenia projektového riadenia, Pečivárne Sereď

Ponúkame pracovnú pozíciu : Referent oddelenia projektového riadenia, Pečivárne Sereď


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – práca na schválených inovačných marketingových projektoch v jednotlivých fázach projektu podľa zadania projekt managera, – zabezpečenie vzoriek výrobkov podľa špecifikácie projektu v súčinnosti s oddelením vývoja, – zabezpečenie podkladov pre ekonomické analýzy, – spracovanie podkladov pre textovú časť obalu. Pracovný pomer je na zástup počas MD.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Manipulant

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manipulant


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – robí nenáročné manipulačné práce v šijacej dielni
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Projekt manager, Pečivárne Sereď

Ponúkame pracovnú pozíciu : Projekt manager, Pečivárne Sereď


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zodpovednosť za : – prípravu a spracovanie projektového zámeru podľa príslušných smerníc, – vypracovávanie a aktualizáciu rozpočtu projektu, – efektívne spracovanie písomných materiálov projektu, – definovanie organizačnej štruktúry projektu, stanovenie časových požiadaviek a úloh na jednotlivých členov projektových tímov, – komunikácia s manažérmi IDC a dcérskych spoločností pri zabezpečovaní projektu. Pracovný pomer je na zástup počas MD.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník pri realizácii rodinných záhrad

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník pri realizácii rodinných záhrad


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Realizácie rodinných záhrad, automatických závlahových systémov, záhradných jazierok, biobazénov, atď.
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce
Viac informácií

Pomocný pracovník pri realizáciách rodinných záhrad

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný pracovník pri realizáciách rodinných záhrad


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práce – výkopové, betonárske, montáž závlahového systému, pomoc pri realizácii záhradných jazierok a biobazénov, výsadba rastlín, pokládka trávneho koberca, údržba sadovníckych úprav.
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce
Viac informácií

Predák

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predák


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vedenie tímu 20 zamestnancov na dvoch pracovných zmenách – kontrola odvedenej práce – plánovanie zmien – v prípade potreby pomoc pri upratovacích prácach
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Robotník v sklade (Pečivárne Sereď)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Robotník v sklade (Pečivárne Sereď)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Príjem, výdaj a evidencia surovín a materiálov, – zabezpečenie výroby surovinami, – pravidelné čistiace práce, – zodpovednosť za skladované suroviny, za vecnú správnosť záznamov a za dodržiavanie noriem a predpisov. Z hľadiska fyzicky náročnej práce je pozícia vhodnejšia pre mužov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Administratívna pracovníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívna pracovníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: * spracovanie a evidencia objednávok * administratívna práca * práca s hotovosťou * fakturácia
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Servisný poradca v banke – Sereď

Ponúkame pracovnú pozíciu : Servisný poradca v banke – Sereď


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Poďte sa realizovať do pobočkovej siete Tatra banky. Naučíte sa ako fungujú kľúčové procesy, ako klienti reagujú na produkty, aké zákonitosti platia v bankovníctve. Pochopíte klienta a jeho požiadavky a všetko čo stojí za úspechom najinovatívnejšej banky na Slovensku. Budete partnerom klienta vo svete financií a bankovníctva a privediete ho k samostatnému a aktívnemu využívaniu inovácií Identifikujete predajný potenciál u klienta s následným plnením požiadaviek na predaj produktu Realizujete hotovostné a bezhotovostné operácie na účtoch Aktivujete nové služby na účtoch Odprezentujete a nainštalujete klientom najnovšie mobilné aplikácie V prípade, že Vás pracovná pozícia zaujala, POŠLITE prosím Váš ŽIVOTOPIS CEZ ODKAZ: https://jobangels.co/job/e1381fef/Servisny-poradca-na-pobocku-v-Seredi/94632edf
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Administratívny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Administratívna a organizačná podpora spoločnosti, – spracovávanie emailovej korešpondencie a telefonických hovorov, – nákup kancelárskych potrieb, – reporty v MS Office, – vedenie evidencie objednávok, dodacích listov, – objednávanie výrobkov a tovaru podla pokynov nadriadeného, – vybavovanie prípadných reklamácií.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Manažér nákupu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manažér nákupu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zabezpečovanie nákupu tovaru a materiálu do výroby zo zahraničia, riadenie marketingového oddelenia.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Stavbyvedúci

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stavbyvedúci


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Výber dodávateľov prác, kontrola subdodávateľov a ich výkonov, dohľad nad plnením harmonogramov prác. – Zodpovednosť za riadenie a koordinovanie činností na zverenej stavbe. – Koordinovanie dodávateľov, subdodávateľov a dodávok materiálov. – Realizovanie stavebných prác v stanovených časových harmonogramoch, rozsahu a kvalite. – Zodpovednosť za včasné dodanie a objednanie služby-tovaru a stavebného materiálu. – Kontrola dodržiavania stavebných postupov, bezpečnostných predpisov a kvality. – Príprava podkladov a dokumentácie na zapojenie do tendrov a takisto na fakturáciu za vykonané práce. – Riešenie omeškaní dodávok materiálu alebo prác, reklamácií materiálu a vzniknutých prestojov. – Čítanie výkresovej dokumentácie. – Priebežné reportovanie aktuálnej situácie vykonaných stavebných prác a dodržiavania termínov. – Práca s výkazom výmer, projektovou dokumentáciou, kontrola oprávnenosti fakturácie. – Nákladovosť.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií