Ponuky:

Čašník, servírka

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník, servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: čašníčka – výčapníčka
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

WEB developer

Ponúkame pracovnú pozíciu : WEB developer


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vývoj a úprava webových aplikácií, programové zabezpečenie web stránok a vytvorenie technických úloh súvisiacich s danou oblasťou, optimalizácia kódu, testovanie, spracovanie grafického dizajnu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Poštový doručovateľ – Pošta Sereď 1

Ponúkame pracovnú pozíciu : Poštový doručovateľ – Pošta Sereď 1


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Doručovanie zásielok (najmä listových, reklamných, peňažných poukazov), letákov, tlače a finančných hotovostí na odovzdacie miesta v rámci doručovacieho rajóna, oznamovanie zákazníkom uloženie zásielok na pošte, príjem zásielok od zákazníkov, inkasovanie SIPO, predaj tovaru, poskytovanie informácií o produktoch SP, a. s., a jej zmluvných partnerov, ponuka produktov SP, a. s., a jej zmluvných partnerov (okrem finančného sprostredkovania), triedenie zásielok pre svoj doručovací rajón, založenie zásielok v smere pochôdzky, vedenie predpísanej evidencie, zápis a vyúčtovanie zásielok, poskytovanie služieb SP, a. s., a jej zmluvných partnerov podobných alebo zhodných s charakterom a spôsobom práce poštového doručovateľa a pod.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Strihač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Strihač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – riadi priebeh nakladania a strihania na strihacom stroji podľa strihových plánov – zadáva žiadanky na materiál do skladu – obsluhuje strihacie stroje – vymieňa vrtáky, nože a brúsne kotúče – vedie záznamy o priebehu strihania – podieľa sa na uvoľňovaní strihových polôh – vykonáva samokontrolu – preverenie nastrihaných dielov podľa interných predpisov – strihá dostrihy podľa požiadavky a vedie o nich záznamy
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Nastavovač strojných zariadení (Pečivárne Sereď na TPP)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Nastavovač strojných zariadení (Pečivárne Sereď na TPP)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Obsluha automatizovaných strojných zariadení, – včasné nastavenie zariadenia, – kontrola stavu strojného zariadenia, – operatívna a preventívna údržba zariadenia, – dodržiavanie technologických postupov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pracovník/ pracovníčka vo výrobe (TPP Sedita Sereď)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník/ pracovníčka vo výrobe (TPP Sedita Sereď)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vykonávanie pomocných prác vo výrobe, napr.: – zrovnávanie výrobkov, – balenie výrobkov, – odoberanie zabalených výrobkov, – ukladanie do krabíc, – ukladanie krabíc na palety, – obsluha baliaceho, máčacieho, natieracieho stroja, – doplňovanie a zrovnávanie produktov na páse, – odvoz tovaru, – preprava produktov, – balenie zlomu, – a iné podobné práce.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Referent investičného rozvoja, Pečivárne Sereď

Ponúkame pracovnú pozíciu : Referent investičného rozvoja, Pečivárne Sereď


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vypracováva podklady pre návrh plánu investičnej výstavby a technického rozvoja, – pripravuje technicko-ekonomické podklady k investičným projektom a štúdiám, – zabezpečuje realizáciu pridelených investičných zámerov, – vykonáva technicko-ekonomické prepočty pri vyhodnocovaní investičných projektov, – zodpovedá za vypracované podklady, štúdie a projekty, – zodpovedá za vecnú kontrolu faktúr súvisiacich s realizáciou investičných akcií, – zodpovedá za vypracovanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie schválených investičných akcií
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

HYPOTEKÁRNY ŠPECIALISTA – SEREĎ

Ponúkame pracovnú pozíciu : HYPOTEKÁRNY ŠPECIALISTA – SEREĎ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Administratíva a zaistenie chodu hypotekárneho centra. Vedenie obchodných stretnutí s klientmi a udržiavanie dlhodobých obchodných vzťahov. Vyhľadávanie nových obchodných príležitostí. Vypracovanie finančnej analýzy klienta za účelom ponuky portfólia produktov. Starostlivosť o klientov, poskytovanie následného servisu. Zabezpečovanie servisu a poradenstva prevažne existujúcim, ale i novým klientom Štatút certifikovaného odborníka – špecialista v oblasti hypoték, poistenia a financií.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

OBLASTNÝ RIADITEĽ – SEREĎ

Ponúkame pracovnú pozíciu : OBLASTNÝ RIADITEĽ – SEREĎ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Nábor a výber obchodníkov, • vzdelávanie obchodníkov, • adaptácia nových obchodníkov, • riadenie a motivácia tímu obchodníkov, • zastupovanie spoločnosti u existujúcich klientov v regióne, • zodpovednosť za plnenie obchodného plánu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zoraďovač zvárania

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zoraďovač zvárania


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Nastavovanie, zoraďovanie a spúšťanie zváracích strojov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Zlievač – formovač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zlievač – formovač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zhotovovanie jednorázových a trvalých zlievarenských jadier.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Mzdárka / Personalistka na polovičný úväzok

Ponúkame pracovnú pozíciu : Mzdárka / Personalistka na polovičný úväzok


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Spracovanie a vedenie komplexnej mzdovej agendy. – Spracovanie a kontrola dochádzkového systému. – Príprava dokumentov, výkazov pre sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne. – Sledovanie legislatívnych zmien, ich aplikácia pre potreby spoločnosti. – Kontrola platnosti pracovných zmlúv. – Evidovanie a spracovávanie zrážok zo mzdy (stravné lístky, bezúročné pôžičky, vyúčtovania, exekúcie a pod.). – Organizovanie BOZP školení, zabezpečenie OOPP.
Pracovný pomer: pracovný pomer na kratší pracovný čas
Viac informácií

Predavač v obchodnej prevádzke

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač v obchodnej prevádzke


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: predavačka – predaj osív chemikálii, záhradnícke potreby
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Skladník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Skladník – príjem a výdaj materiálu, evidencia
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocný pracovník v sklade

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný pracovník v sklade


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocný pracovník v sklade – príjem, výdaj a pomocné práce
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Všeobecný administratívny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Všeobecný administratívny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Všeobecný administratívny pracovník – vyhotovenie cenových ponúk, všeobec.administrat.práce
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Manažér predaja

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manažér predaja


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Starostlivosť o zákazníka v obchode, dokladanie tovaru, vychystávanie tovaru, spracovanie objednávok.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník do výroby – Sereď

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník do výroby – Sereď


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Opracovávanie, čistenie, obrusovanie plastových odliatkov. Práca s ručným náradím, práca v stoji, nie za pásom.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – oblsuha strojov na výrobu dielcov a podzostáv – odihlovanie – vkladanie dielcov do paliet
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií