Ponuky:

Marketingový pracovník

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Marketingový pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: komunikácia s partnermi, spracovanie reportov, účasť na veľtrhoch a kongresoch aktívna prezentácia kúpeľov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava jedál.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocná sila v kuchyni

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocná sila v kuchyni


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocné práce v kuchyni.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Masér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Masér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Podávanie masáží.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Diplomovaný fyzioterapeut

Ponúkame pracovnú pozíciu : Diplomovaný fyzioterapeut


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Vykonáva rôzne druhy rehabilitačných cvičení, – v spolupráci s lekárom pripravuje nové metodiky cvičebných jednotiek, – vedie denné záznamy o vplyve procedúr na zdravotný stav pacienta.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sanitár na balneácii

Ponúkame pracovnú pozíciu : Sanitár na balneácii


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Podávanie kúpeľných procedúr.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zdravotná sestra

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotná sestra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v súlade s vyhláškou MZ SR č. 364/2005 Z.z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe v znení neskorších predpisov, v rozsahu štúdiom a odbornou praxou získaných vedomostí a zručností, štandardmi a diagnózou samostatne, na základe indikácie lekára alebo v spolupráci s lekárom.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií