Ponuky:

Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: zodpovednosť za riadenie a chod oddelenia údržby, za rozšírenie a za chod riadiaceho systému údržby a výroby MESS, za vedenie a začatie výroby nového modelu CEED v roku 2017, reportovanie týždenných a mesačných hlásení do materskej spoločnosti v Kórei, zodpovednosť za realizáciu investičných zámerov spoločnosti
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Vodič NKD

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič NKD


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: vodič NKD, preprava tovaru na zverenom motorovom vozidle
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič NKD

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič NKD


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: vodič NKD, preprava tovaru na zverenom motorovom vozidle
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Administratívny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca s počítačom, telefonický kontakt so zákazníkom.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Senior profesionál/ Špecialista na výr. procesu – IT technik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Senior profesionál/ Špecialista na výr. procesu – IT technik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zabezpečuje odbornú a technickú podporu oddelenia, kde sa implementujú jednotlivé moduly „MES“, analyzuje potreby jednotlivých oddelení, zodpovednosť za nastavenie procesu implementácie“MES“ podľa potrieb, odborné poradenstvo jednotl. odd., zodpovednosť za zaškolenie jednotlivých modulov v „MES“ vybraných zamestnancov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Manažér – technológ produkcie

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manažér – technológ produkcie


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zodpovednosť za chod výrobnej linky, zodpovednosť za vedenie oddelenia, údržby a výroby, zodpovednosť za kompl. technickú a technologickú dokumentáciu, manuály, výkresy, inštrukcie – preklad do anglického jazyka, tvorba plánu údržby, zaškoľovanie slovenských zamestnancov, spolupráca s ostatnými oddeleniami. Vysoká znalosť kórejského jazyka, pokročilá znalosť anglického jazyka.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Disponent cestnej prepravy pre východú Európu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Disponent cestnej prepravy pre východú Európu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: organizovanie prepráv podľa požiadaviek klienta (pre krajiny východnej Európy), monitorovanie prepráv a kamiónov na pravidelnej báze, sledovanie optimalizácie vyťažovania vozidiel, vystavenie objednávky dopravných služieb, operatívne riešenie krízových situácií súvisiacich s prepravou, vedenie a aktualizácia agendy o subdodávateľských vozidlách, sledovanie optimalizácie vyťažovania vozidiel, vystavenie objednávky dopravných služieb a následné zaslanie dopravcov, pokročilá znalosť anglického jazyka, vysoká znalosť ruského jazyka (na úrovni materinského jazyka), ÚSOV – VŠ vzdelanie II. stupňa, študijný odbor doprava a logistika
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič kamiónu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič kamiónu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vedenie kamiónu, základné vzdelanie – ÚSOV, VP sk. C + E + kvalifikačná karta vodiča, prax 1 rok, zdravotná prehliadka, jazdy po SR
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Senior profesionál (oddelenie kvality)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Senior profesionál (oddelenie kvality)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: podpora riaditeľa oddelenia kvality, zodpovednosť za zavedenie manuálov a nových kontrolných postupov pre nový model CD, príprava reportov a analýz pre materskú spoločnosť v Kórei, zaškoľovanie slovenských zamestnancov oddelenia kvality na nový model CD, zúčastňovanie sa jednaní s kľúčovými partnermi v kórejskom jazyku, potrebná znalosť anglického jazyka a kórejského jazyka
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič nákladného motorového vozidla

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič nákladného motorového vozidla


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vedenie nákladného motorového vozidla, základné vzdelanie – ÚSOV, VP sk. C + kvalifikačná karta vodiča, prax 1 rok, zdravotná prehliadka, jazdy po SR
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Riadiaci pracovník (manažér) logistiky

Ponúkame pracovnú pozíciu : Riadiaci pracovník (manažér) logistiky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Manažér logistiky – VŠ vzdelanie I. stupňa, vysoká znalosť kórejského a anglického jazyka
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Údržbár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Údržbár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Zabezpečovanie bezporuchového chodu automatizovaných výrobných liniek v trojzmennej prevádzke, – pravidelná údržba elektrotechnických zariadení a zabezpečovanie ich plnej funkčnosti, – ohraničovanie výskytu porúch, výmena jednotlivých modulov, – odstraňovanie porúch zistených pri preventívnej a regulárnej kontrole zariadení, údržba a oprava strojov, prístrojov a zariadení, – inštalácia elektrického vedenia, rozvádzačov, hlavných a vedľajších vypínačov, – reporting porúch a prestojov, – účasť na školeniach a kurzoch nevyhnutných pre výkon pracovného miesta. Uchádzači, ktorí majú záujem o danú pozíciu, sa môžu dostaviť dňa 16.1.2017 o 9.00 na výberové konanie. Toto výberové konanie sa uskutoční v priestoroch UPSVAR Žilina v klube práce na prízmení, číslo dverí 1. Je potrebné priniesť si profesný životopis.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

HR asistent

Ponúkame pracovnú pozíciu : HR asistent


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – samostatné a komplexné zabezpečenie mzdovej a personálnej agendy zamestnancov spoločnosti, – príprava mesačných mzdových uzávierok, – uzávierka dochádzky zamestnancov v informačnom systéme, – evidencia a spracovanie zrážok zo mzdy (stravné, exekúcie, a pod.), – príprava podkladov na zaúčtovanie miezd, – spracovávanie reportov a štatistík, – komunikácia so sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami, príprava dokumentov a výkazov pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, DDP, – spracovanie ročných zúčtovaní pre zamestnancov, – aktívne vyhľadávanie kandidátov, participácia pri nábore nových zamestnancov, – riešenie pracovných povolení a pobytov s cudzineckou políciou, – koordinovanie externého BOZP technika a PZS.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pomocník v sklade

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocník v sklade


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Triedenie a prekládka balíkov, – manipulácia s balíkmi, – pomocné práce v sklade.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič rozvozca

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič rozvozca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Viac informácií o pracovnom mieste sa dozviete na pracovnom pohovore.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Údržbár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Údržbár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Zabezpečovanie bezporuchového chodu automatizovaných výrobných liniek v trojzmennej prevádzke, – pravidelná údržba elektrotechnických zariadení a zabezpečovanie ich plnej funkčnosti, – ohraničovanie výskytu porúch, výmena jednotlivých modulov, – odstraňovanie porúch zistených pri preventívnej a regulárnej kontrole zariadení, údržba a oprava strojov, prístrojov a zariadení, – inštalácia elektrického vedenia, rozvádzačov, hlavných a vedľajších vypínačov, – reporting porúch a prestojov, – účasť na školeniach a kurzoch nevyhnutných pre výkon pracovného miesta.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Údržbár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Údržbár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – údržba a pravidelná kontrola strojov po mechanickej ako aj robotickej stránke, – starostlivosť o zverené linky, identifikácia príčin problémov liniek a ich následné odstránenie, – zoraďovanie výrobných strojov a zariadení, – nastavovanie parametrov zariadení v rámci automatizovanej výroby.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Skladník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – práca s vysokozdvižným vozíkom podľa predpisov, – vykladanie a nakladanie materiálu, – príprava materiálu podľa objednávok, – príprava materiálu na expedíciu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií