Ponuky:

Retiazkovačka

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Retiazkovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – obsluha retiazkovacieho stroja, – kontrola retiazky, – hlásenie závad stroja mechanikovi
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Mechanik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Mechanik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Nebojíte sa zmien? Viete zastaralé pretvárať na nové a fungujúce? Viete si budovať dobré vzťahy? Máte túžbu inovovať a posúvať sa neustále dopredu? Odvážne skúšate, nastavujete a meníte až kým je to na 101%? Máte záľubu v opravovaní, rozoberaní a montovaní strojov? Dokonca viete čítať technickú dokumentáciu? Ak „ÁNO“ neváhajte nás kontaktovať, či už poštou, e-mailom, telefonátom, pešo alebo bicyklom. Čo Vás čaká? – Obsluhovanie a sledovanie chodu viacerých strojov. – Identifikovanie príčin vzniku problémov a následne odstránenie problémov. – Údržba, preventívna a pravidelná kontrola strojov po mechanickej stránke. – Vedenie záznamov o údržbe. – Čistenie, brúsenie a nastavovanie určených častí strojov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zlievač/formovač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zlievač/formovač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Výroba pieskových formovacích zmesí pre formy a jadrá, – povrchová úprava hotových foriem liehovými nátermi, – skladanie hotových pieskových foriem podľa technologického predpisu, – zabezpečovanie pieskových foriem proti vztlakovej sile (zaťažovanie foriem závažím), – vyberanie hotových odliatkov z pieskových foriem, – čistenie technologických zariadení v zlievarni, – príprava materiálov potrebných na formovanie, – asistencia pri výrobných procesoch. Výhodu sú skúsenosti s prácou v zlievarni, kurz VZV, paličský, viazač bremien, žeriavnický, zváračský – základný (nie podmienkou).
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Krajčírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Krajčírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Šitie vzoriek a výrobkov. V prípade záujmu je potrebné si telefonicky dohodnúť termín osobného stretnutia.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič kamiónovej súpravy

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič kamiónovej súpravy


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vodič kamiónovej súpravy – vedenie prideleného motorového vozidla, dodržiavanie stanovených príkazov k jazde, starostlivosť o vozidlo a prepravovaný tovar.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič kamiónovej súpravy

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič kamiónovej súpravy


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vodič kamiónovej súpravy – vedenie prideleného motorového vozidla, dodržiavanie stanovených príkazov k jazde, starostlivosť o vozidlo a prepravovaný tovar.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Energetik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Energetik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zabezpečovanie kontinuálneho zásobovania všetkými druhmi energie v spoločnosti a zodpovednosť za dodržiavanie maximálnych a minimálnych hodnôt pri odbere, – zabezpečovanie a koordinovanie odborných prehliadok, skúšok, revízií a opráv energetických zariadení v spoločnosti (tlakové, plynové, elektrické, zdvíhacie), – zostavovanie plánov spotreby energií a dodržiavanie stanovených hodnôt pri odbere, – kontrolovanie racionálneho využívania energií v rámci spoločnosti, – pravidelný monitoring spotreby energie a vykonávanie evidencie spotreby energií jednotlivých prevádzok spoločnosti a následný reporting, – vykonávanie odpočtov meračov tepla, elektromerov, plynomerov, vodomerov a rozúčtovanie na jednotlivé strediská a jednotlivým nájomcom, – navrhovanie opatrení zameraných na zníženie spotreby energií, – sledovanie a korekcia parametrov technologických zariadení na úpravu technologickej vody pre potreby výroby a prevádzky parných kotlov, – zabezpečovanie výrobcom stanoveného technického stavu všetkých energetických zariadení.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Fakturantka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Fakturantka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vystavuje odberateľské faktúry, prijíma dodávateľské faktúry, dobropisy a ťarchopisy, likviduje ich a vedie ich evidenciu – pomoc pri vychystávaní tovaru
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Operátorka/operátor výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátorka/operátor výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha dĺžiaco – tvarovacích textilných strojov, výroba ponožiek
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

pomocné práce v lekárni

Ponúkame pracovnú pozíciu : pomocné práce v lekárni


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – príjem zásielok do lekárne -počítačové spracovanie lekárských predpisov – spracovanie podkladov pre účtovníctvo Výhodou je ,keď kandidát má skúsenosti so skladovým hospodárstvom V prípade záujmu o pracovnú pozícii, pošlite svoj životopis na emaul sichrovska@adus.sk
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Riaditeľ predaja a marketingu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Riaditeľ predaja a marketingu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vedenie tímu obchodných zástupcov s cieľom zabezpečovať ich rozvoj, koučovanie, motiváciu a neustály rast. Aktívne vyhľadávanie a oslovovanie významných zákazníkov spoločnosti Rozvoj a realizácia obchodných príležitostí Udržiavanie obchodných kontaktov, starostlivosť o kľúčových zákazníkov Reprezentácia spoločnosti a zodpovedanie za dosahované obchodné výsledky prideleného oddelenia Tvorba obchodnej stratégie a plánu tržieb. Vedenie obchodných rokovaní a schôdzok, účasť na obchodných poradách a poradách vedenia. Zodpovednosť za rozpočet projektov (sledovanie nákladov) Monitorovanie trhu, marketingové aktivity, vypracovávanie analýz trhu a predaja Budovanie značky Vytváranie, vyhodnocovanie a optimalizovanie obchodnej stratégie s cieľom maximalizovať objem predaja a výnosov, príprava a aktualizácia plánov predaja Pravidelný a efektívny reporting postupov a výsledkov činnosti oddelenia
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zlievarenský pracovník – Svit

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zlievarenský pracovník – Svit


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Hľadáme skúsených robotníkov, zlievačov, formovačov a iných pracovníkov do zlievárne v úspešnej strojárenskej spoločnosti vo Svite, ktorých hlavnou pracovnou náplňou bude: – Výroba pieskových formovacích zmesí pre formy a jadrá, – povrchová úprava hotových foriem liehovými nátermi, – skladanie hotových pieskových foriem podľa technologického predpisu, – zabezpečovanie pieskových foriem proti vztlakovej sile (zaťažovanie foriem závažím), – vyberanie hotových odliatkov z pieskových foriem, – čistenie technologických zariadení v zlievarni, – príprava materiálov potrebných na formovanie, – asistencia pri výrobných procesoch. Výhodu sú skúsenosti s prácou v zlievarni, kurz VZV, paličský, viazač bremien, žeriavnický, zváračský – základný (nie podmienkou).
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Automechanik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Automechanik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Dispečer

Ponúkame pracovnú pozíciu : Dispečer


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Taxikár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Taxikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Čašník – obsluha.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

pekárenský robotník

Ponúkame pracovnú pozíciu : pekárenský robotník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: výroba pečiva a chleba
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

čašník/čašníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : čašník/čašníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Miesto výkonu práce: Pohostinstvo KOPAČKA (futbalový štadión Svit)
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií