Ponuky:

Prevádzkový zámočník

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Prevádzkový zámočník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: oprava a údržba strojno – technologických zariadení
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Prevádzkový elektrikár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Prevádzkový elektrikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Oprava a údržba strojno – technologických zariadení.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pracovník vo výrobe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník vo výrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zašívanie nedostatkov na výrobkoch. Čistenie výrobkov. Vyšívanie vzorov na ponožkách.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predajca fotografií

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predajca fotografií


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predaj fotografií na turisticky atraktívnom mieste, práca v prírode, odvoz aj dovoz na miesto výkonu práce.
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce
Viac informácií

Fotograf

Ponúkame pracovnú pozíciu : Fotograf


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Fotografovanie na turisticky atraktívnom mieste, práca v prírode, odvoz aj dovoz na miesto výkonu práce.
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce
Viac informácií

Čašníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Čašník – obsluha.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Prevádzkový elektrikár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Prevádzkový elektrikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Prevádzkový elektrikár (silnoprúd) – výroba a rozvod elektrickej energie, silnoprúdová elektronika so zameraním na techniku vysokého napätia
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vychovávateľ pre centrum voľného času

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vychovávateľ pre centrum voľného času


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výchovno vzdelávacia činnosť s deťmi a mládežou do 30 rokov a záujmová činnosť pre dospelých.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zlievač/formovač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zlievač/formovač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Výroba pieskových formovacích zmesí pre formy a jadrá, – povrchová úprava hotových foriem liehovými nátermi, – skladanie hotových pieskových foriem podľa technologického predpisu, – zabezpečovanie pieskových foriem proti vztlakovej sile (zaťažovanie foriem závažím), – vyberanie hotových odliatkov z pieskových foriem, – čistenie technologických zariadení v zlievarni, – príprava materiálov potrebných na formovanie, – asistencia pri výrobných procesoch. Výhodu sú skúsenosti s prácou v zlievarni, kurz VZV, paličský, viazač bremien, žeriavnický, zváračský – základný (nie podmienkou).
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Retiazkovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Retiazkovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – obsluha retiazkovacieho stroja, – kontrola retiazky, – hlásenie závad stroja mechanikovi
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Mechanik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Mechanik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Nebojíte sa zmien? Viete zastaralé pretvárať na nové a fungujúce? Viete si budovať dobré vzťahy? Máte túžbu inovovať a posúvať sa neustále dopredu? Odvážne skúšate, nastavujete a meníte až kým je to na 101%? Máte záľubu v opravovaní, rozoberaní a montovaní strojov? Dokonca viete čítať technickú dokumentáciu? Ak „ÁNO“ neváhajte nás kontaktovať, či už poštou, e-mailom, telefonátom, pešo alebo bicyklom. Čo Vás čaká? – Obsluhovanie a sledovanie chodu viacerých strojov. – Identifikovanie príčin vzniku problémov a následne odstránenie problémov. – Údržba, preventívna a pravidelná kontrola strojov po mechanickej stránke. – Vedenie záznamov o údržbe. – Čistenie, brúsenie a nastavovanie určených častí strojov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zlievač/formovač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zlievač/formovač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Výroba pieskových formovacích zmesí pre formy a jadrá, – povrchová úprava hotových foriem liehovými nátermi, – skladanie hotových pieskových foriem podľa technologického predpisu, – zabezpečovanie pieskových foriem proti vztlakovej sile (zaťažovanie foriem závažím), – vyberanie hotových odliatkov z pieskových foriem, – čistenie technologických zariadení v zlievarni, – príprava materiálov potrebných na formovanie, – asistencia pri výrobných procesoch. Výhodu sú skúsenosti s prácou v zlievarni, kurz VZV, paličský, viazač bremien, žeriavnický, zváračský – základný (nie podmienkou).
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Krajčírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Krajčírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Šitie vzoriek a výrobkov. V prípade záujmu je potrebné si telefonicky dohodnúť termín osobného stretnutia.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič kamiónovej súpravy

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič kamiónovej súpravy


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vodič kamiónovej súpravy – vedenie prideleného motorového vozidla, dodržiavanie stanovených príkazov k jazde, starostlivosť o vozidlo a prepravovaný tovar.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič kamiónovej súpravy

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič kamiónovej súpravy


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vodič kamiónovej súpravy – vedenie prideleného motorového vozidla, dodržiavanie stanovených príkazov k jazde, starostlivosť o vozidlo a prepravovaný tovar.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Energetik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Energetik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zabezpečovanie kontinuálneho zásobovania všetkými druhmi energie v spoločnosti a zodpovednosť za dodržiavanie maximálnych a minimálnych hodnôt pri odbere, – zabezpečovanie a koordinovanie odborných prehliadok, skúšok, revízií a opráv energetických zariadení v spoločnosti (tlakové, plynové, elektrické, zdvíhacie), – zostavovanie plánov spotreby energií a dodržiavanie stanovených hodnôt pri odbere, – kontrolovanie racionálneho využívania energií v rámci spoločnosti, – pravidelný monitoring spotreby energie a vykonávanie evidencie spotreby energií jednotlivých prevádzok spoločnosti a následný reporting, – vykonávanie odpočtov meračov tepla, elektromerov, plynomerov, vodomerov a rozúčtovanie na jednotlivé strediská a jednotlivým nájomcom, – navrhovanie opatrení zameraných na zníženie spotreby energií, – sledovanie a korekcia parametrov technologických zariadení na úpravu technologickej vody pre potreby výroby a prevádzky parných kotlov, – zabezpečovanie výrobcom stanoveného technického stavu všetkých energetických zariadení.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Fakturantka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Fakturantka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vystavuje odberateľské faktúry, prijíma dodávateľské faktúry, dobropisy a ťarchopisy, likviduje ich a vedie ich evidenciu – pomoc pri vychystávaní tovaru
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Operátorka/operátor výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátorka/operátor výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha dĺžiaco – tvarovacích textilných strojov, výroba ponožiek
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií