Ponuky:

Čašník, servírka

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník, servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha zákazníkov, práca na pokladni. absolventa Doprava zo zamestnania.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Technik logistiky – obsluha VZV

Ponúkame pracovnú pozíciu : Technik logistiky – obsluha VZV


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Riadenie toku materiálu (zásobovanie liniek surovými dielmi zo skladu surových dielov), – odvážanie hotových dielov + vypĺňanie náležitej dokumentácie (výrobný príkaz, kniha príjmu a expedície, kniha príjmu prázdnych paliet, zmenový zošit, register nabíjania batérií VZV), – príjem, výdaj tovaru (z/do skladov, z/do liniek), – vykonávanie fyzických inventúr (diely, obalový materiál), – údržba vysokozdvižných vozíkov podľa prac. inštrukcie, – udržiavanie „všeobecného„ poriadku v celej výrobnej hale, – vyskladnenie (príprava) expedície na ploche, labeling (etikety), – spolupráca s ostatnými oddeleniami (výroba, kvalita, údržba), – ďalšie súvisiace práce podľa pokynov zamestnávateľa.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Čašník, servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník, servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha zákazníkov, práca na pokladni. absolventa Doprava zo zamestnania.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Technik logistiky – obsluha VZV

Ponúkame pracovnú pozíciu : Technik logistiky – obsluha VZV


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Riadenie toku materiálu (zásobovanie liniek surovými dielmi zo skladu surových dielov), – odvážanie hotových dielov + vypĺňanie náležitej dokumentácie (výrobný príkaz, kniha príjmu a expedície, kniha príjmu prázdnych paliet, zmenový zošit, register nabíjania batérií VZV), – príjem, výdaj tovaru (z/do skladov, z/do liniek), – vykonávanie fyzických inventúr (diely, obalový materiál), – údržba vysokozdvižných vozíkov podľa prac. inštrukcie, – udržiavanie „všeobecného„ poriadku v celej výrobnej hale, – vyskladnenie (príprava) expedície na ploche, labeling (etikety), – spolupráca s ostatnými oddeleniami (výroba, kvalita, údržba), – ďalšie súvisiace práce podľa pokynov zamestnávateľa.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Čašník, servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník, servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha zákazníkov, práca na pokladni. absolventa Doprava zo zamestnania.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Operátor – zvarovňa

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor – zvarovňa


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Zamestnanec pracuje na výrobných linkách podľa denného zaradenia, – dodržiavanie všetkých štandardov vo výrobe, – realizuje naplánované činnosti.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Predavač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predaj mäsových výrobkov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Generálny riaditeľ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Generálny riaditeľ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zodpovednosť za hospodárenie, riadenie a konanie v mene spoločnosti, zodpovednosť za plnenie a dosahovanie finančných plánov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pečenie pizze.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník, servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník, servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha zákazníkov, práca na pokladni.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Chyžná

Ponúkame pracovnú pozíciu : Chyžná


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Upratovanie priestorov a izieb penziónu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocník v kuchyni

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocník v kuchyni


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava surovín pred varením, umývanie riadu, vydávanie jedál.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predaj pekárenských a cukrárenských výrobkov, práca s pokladňou, dodržiavanie HCCP. Zdravotný preukaz.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Manažér – finančný

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manažér – finančný


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riadenie výdavkov a rozpočtu spoločnosti, kontrola mesačného rozpočtu účtovnej knihy, výkaz ziskov a strát, účtovná závierka.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Lakýrnik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lakýrnik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Striekanie konštrukcií slnečníkov práškovými farbami.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Montážny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Montážny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Skladanie slnečníkov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Profesionál na oddelení všeobecných záležitostí

Ponúkame pracovnú pozíciu : Profesionál na oddelení všeobecných záležitostí


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Koordinácia aktivít na správe budovy v oblasti údržby, prevádzky a upratovania. – Kooperácia pri kolaudácii, pokolaudačné usporiadanie dokumentácie potrebné na pravidelné kontroly a opravy budov. – Riešenie technických problémov podľa zadania s vyžiadaním si cenových ponúk. – Komunikácia s dodávateľom energií (zodpovednosť za plynulú dodávku energií, riešenie výpadkov). – Zodpovednosť za plynulý chod vodného hospodárstva. – Odpadové hospodárstvo, v úzkej kooperácii so špecialistom environmentu. – Pracovné odevy a pomôcky pre zamestnancov. – Pravidlá BOZP a požiarna ochrana – v spolupráci s dodávateľskou firmou. – Evidencia pracovných úrazov, spisovanie záznamov. – Stravovanie zamestnancov. – Komunikácia s dodávateľmi.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií