Ponuky:

Predavačka do darčekového obchodu

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavačka do darčekového obchodu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predavačka v darčekovej predajni, obsluha zákazníkov, práca na elektronickej pokladnici, vykladanie tovaru, upratovanie predajne, balenie tovaru, objednávanie tovaru
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Asistent na oddelení výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent na oddelení výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Zodpovednosť za plnenie a vytváranie výrobného plánu. – Zodpovednosť za kvalitu vyrábanej produkcie, vzhľadom na dokumentáciu kvality. – Zodpovednosť za drobnú údržbu, čistotu liniek a dobrú organizáciu práce riadených výrobných liniek a okolitých priestorov. – Zabezpečuje chod výroby v súlade s pravidlami BOZP, PO a výrobnými postupmi. – Zodpovednosť za dodržiavanie systému 3J5S platné pre oddelenie výroby v súvislosti s pracovným zaradením. – Riadi a podieľa sa na riešení problémov na oddelení výroby, rieši odchýlky vzhľadom ku výrobným metódam a plánom. – Zodpovednosť za včasné vyhodnocovanie a riadenie dochádzky robotníkov, vzdelávanie a prijímanie opatrení na zlepšenie. – Príprava materiálov, správ a analýz súvisiacich s výrobnými procesmi pre vedúcich pracovníkov. – Účasť na pracovných poradách. – Vypracovanie správ denných, týždenných a mesačných reportov a ich následná analýza. – Navrhovanie zlepšení v oblasti technológií, navrhovanie koncepcií a konštruovanie prototypov. – Komunikácia s domácimi a zahraničnými dodávateľskými spoločnosťami. – Zaistenie chodu výrobného procesu. – Kontrola výrobných pracovníkov, výrobných majstrov a asistentov oddelenia výroby.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Asistent na oddelení predaja

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent na oddelení predaja


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Podpora pre oddelenie predaja a expedície a taktiež oddeleniu PM (materiálové oddelenie predaja a expedície), – kontrola všetkých procesov na oddelení, kontrola všetkých skladovacích plôch, – komunikácia so zákazníkmi a dodávateľmi, – príprava reportov o činnosti oddelenia, – jednanie so špedičnými a dopravnými spoločnosťami, – kontrola produkčných plánov zákazníkov, komunikácia s oddelením výroby o týchto plánoch, – zodpovednosť za inventúrne uzávierky stavu zásob hotových výrobkov, – zodpovednosť za expedičný skladový systém, – riešenie naliehavých situácií a nepredvídaných okolností v súvislosti s dodávkami výrobkov ku zákazníkom, – plnenie ďalších úloh nadriadeného a spolupráca s ostatnými oddeleniami.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor – kontrola kvality

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor – kontrola kvality


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Vykonávanie medzioperačnej a výstupnej kontroly. – Vizuálna kontrola, kontrola nedeštruktívnou metódou. – Kontrola tvarových a rozmerových odchýlok podľa inšpekčných lisov a výkresovej dokumentácie. – Práca s kontrolným upínačom. – Aplikácia získaných poznatkov zo školení do praxe. – Plnenie požiadaviek 3S5S systému pri pracovných činnostiach. – Zodpovedá za udržiavanie čistoty a poriadku na pracovisku.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Účtovníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Účtovníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Účtovníčka s praxou na podvojné účtovníctvo, mzdy, sklad. Platobné podmienky veľmi dobré. Základná znalosť AJ alebo NJ.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava jedál v školskej kuchyni.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocný pracovník v opatrovateľských službách

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný pracovník v opatrovateľských službách


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Sprievod na lekárske vyšetrenie, pomoc pri starostlivosti o príjimateľa sociálnych služieb – hygiena, práce v kuchynke na oddeleniach, obslužné a pomocné práce na oddeleniach. Na projekt „Praxou k zamestnaniu“ – UoZ do 25 rokov min. 3 mesiace evidovaný alebo UoZ do 29 rokov min. 6 mesiacov evidovaný na úrade práce.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Kontrolný technik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kontrolný technik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vykonávanie technickej a emisnej kontroly motorových vozidiel. Študijný odbor – strojársky, elektrotechnický, dopravný alebo mechanizačný.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník, servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník, servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha zákazníkov v reštaurácii „Panda“.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Balenie sáčkov do kartónov, manuálna práca so vstupnými surovinami do výroby (rozbíjanie vajec), upratovacie a ostatné práce.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Čašník, servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník, servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha zákazníkov v reštaurácii „Frizzante“.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Údržbár – elektrotechnik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Údržbár – elektrotechnik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Údržba strojov a elektrotechnických zariadení na prevádzkach. Miesto výkonu – T.Teplice a Horná Štubňa.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Varenie denného menu, pečenie pizze, cestoviny, šaláty …
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník, servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník, servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha zákazníkov, práca na pokladni.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava jedál.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník, servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník, servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha v hotely a reštaurácii.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník v prevádzke stravovania

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník v prevádzke stravovania


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práce spojené s výdajom doplnkovej stravy, obsluha pri výdaji, umývanie riadu a priestorov kuchyne. Miesto vytvorené na projekt „Praxou k zamestnaniu“ – UoZ do 25 rokov min. 3 mesiace evidovaný alebo UoZ do 29 rokov min. 6 mesiacov evidovaný na úrade práce.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Čašník, servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník, servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha zákazníkov – Central Café – Restaurant
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií