Ponuky:

Betonár

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Betonár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výroba betónových výrobkov. VP – B VP – C je výhodou absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava jedál: Reštaurácia – Penzión Panda. ubytovanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava jedál v hoteli Vyšehrad. ubytovanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník v drevovýrobe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník v drevovýrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca v drevovýrobe. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na kratší pracovný čas
Viac informácií

Pomocná sila v školskej jedálni

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocná sila v školskej jedálni


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Prípravné práce pri príprave stravy. – hygienické minimum – výhodou – zdravotný preukaz Žiadosti posielajte na – Výberové konanie sa koná 02.08.2017 o 09:00 hod., v budove Základnej školy, ul. Školská 447/2, 039 01 Turčianske Teplice. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Elektrotechnik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrotechnik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Elektromontáže, lan sieť, kamerové systémy, IT servis. Vyhláška 21,22,23,24. Miesto práce – SR. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník v drevovýrobe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník v drevovýrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca v drevovýrobe. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na kratší pracovný čas
Viac informácií

Zdravotná sestra

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotná sestra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pre nášho klienta hľadáme vhodného kandidáta/ kandidátku na pozíciu Zdravotná sestra, s miestom výkonu práce v Turčianskych Tepliciach. Túto pracovnú pozíciu obsadzujeme pre úspešnú spoločnosť, ktorá prevádzkuje najstaršie prírodné liečebné kúpele na Slovensku. Kúpele sú vzhľadom na svoje poskytované služby obľúbené a navštevované tak domácimi, ako aj zahraničnými klientmi. Zdravotná sestra na tejto pozícii pracuje najmä v centrálnej ambulancii, kde prebieha príjem nových pacientov, priebežné kontroly a výstupné kontroly. Jej hlavnou úlohou je zastrešenie základných povinností a kompetencií klasickej všeobecnej zdravotnej sestry v ambulancii. Pracuje sa na rôznych zmenách, ktoré sa plánujú vždy na nasledujúci mesiac podľa potreby a obsadenosti zariadenia, preto sa vyžaduje určitá dávka flexibility. Typické činnosti na tejto pozícii zahŕňajú: – vypracovanie základnej anamnézy pacienta, – asistencia lekárovi pri odborných lekárskych prehliadkach a vyšetreniach, – realizácia zdravotných úkonov (podávanie injekcií, liekov, odoberanie vzoriek atď.), – vedenie zdravotnej dokumentácie, – poradenstvo klientom v oblasti ponúkaných liečebných procedúr. Na túto pracovnú pozíciu hľadáme kandidáta, ktorý dokáže komunikovať aspoň v jednom z uvedených jazykov (anglický jazyk, nemecký alebo ruský jazyk), minimálne na úrovni, aby vedel zistiť diagnózu a vysvetliť procedúru zahraničnému klientovi. Nakoľko náš klient poskytne úspešnému kandidátovi potrebné zaškolenie, vieme si na tejto pozícii predstaviť aj čerstvého absolventa. S náplňou práce, fungovaním spoločnosti atď. oboznámi kandidáta vrchná sestra, ktorá mu bude nápomocná počas školiaceho obdobia. absolventa – perspektívna a dlhodobá práca v stabilnej spoločnosti, – práca v príjemnom, modernom prostredí, – interné školenia pre zvyšovanie odbornosti zamestnancov, – poukážky na liečebné procedúry, – možnosť využívania kúpeľných služieb za zamestnanecké ceny aj pre rodinných príslušníkov, – platové ohodnotenie zohľadňujúce pracovné skúsenosti kandidáta, – mimoriadne prémie v závislosti od hospodárskeho výsledku, – možnosť ubytovania v liečebných domoch (v prípade kandidáta z iného regiónu), – rôzne firemné akcie (účasť na kultúrnych podujatiach, koncerty, letné aktivity atď.).
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Recepčná

Ponúkame pracovnú pozíciu : Recepčná


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pre nášho klienta hľadáme vhodného kandidáta/ kandidátku na pozíciu Recepčná, s miestom výkonu práce v Turčianskych Tepliciach. Túto pracovnú pozíciu obsadzujeme pre úspešnú spoločnosť, ktorá prevádzkuje najstaršie prírodné liečebné kúpele na Slovensku. Kúpele sú vzhľadom na svoje poskytované služby obľúbené a navštevované tak domácimi, ako aj zahraničnými klientmi. V kúpeľoch sa nachádza niekoľko recepcií a hlavnou úlohou Recepčnej na tejto pozícii je zabezpečenie plynulého chodu hlavnej recepcie. Pracuje sa na zmeny, ktoré sa plánujú vždy na nasledujúci mesiac podľa potreby a obsadenosti zariadenia, preto sa vyžaduje určitá dávka flexibility. Medzi typické činnosti na tejto pozícii patrí: – poskytovanie základných informácií o produktoch a službách, liečebných, stravovacích a voľnočasových možnostiach, – ubytovávanie a odubytovávanie klientov, – riešenie požiadaviek klientov (objednávanie na liečebné procedúry, rezervácie, zmeny termínov, atď), – riešenie reklamácií. Na túto pracovnú pozíciu hľadáme kandidáta, ktorý komunikuje aspoň v jednom svetovom jazyku (anglický jazyk, nemecký alebo ruský), ktorý využíva tak pri telefonickej, emailovej, ako aj osobnej komunikácii so zahraničnými klientmi liečebného zariadenia. Náš klient poskytne úspešnému kandidátovi potrebné zaškolenie, v rámci ktorého sa zoznámi s fungovaním spoločnosti, s náplňou práce a pod. Počas prvých troch mesiacov mu bude k dispozícii vedúci recepcie a kandidát absolvuje úvodné školenia potrebné k výkonu danej profesie. Zamestnanecké výhody, benefity: – perspektívna a dlhodobá práca v stabilnej spoločnosti, – práca v príjemnom, modernom prostredí, – interné školenia pre zvyšovanie odbornosti zamestnancov, – poukážky na liečebné procedúry, – možnosť využívania kúpeľných služieb za zamestnanecké ceny aj pre rodinných príslušníkov, – platové ohodnotenie zohľadňujúce pracovné skúsenosti kandidáta, – mimoriadne prémie v závislosti od hospodárskeho výsledku, – možnosť ubytovania v liečebných domoch (v prípade kandidáta z iného regiónu), – rôzne firemné akcie (účasť na kultúrnych podujatiach, koncerty, letné aktivity atď.).
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Asistent – oddelenie výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent – oddelenie výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Zodpovednosť za plnenie a vytváranie výrobného plánu. – Zodpovednosť za kvalitu vyrábanej produkcie, vzhľadom na dokumentáciu kvality. – Zodpovednosť za drobnú údržbu, čistotu liniek a dobrú organizáciu práce riadených výrobných liniek a okolitých priestorov – Zabezpečuje chod výroby v súlade s pravidlami BOZP, PO a výrobnými postupmi. – Zodpovednosť za dodržiavanie systému 3J5S platné pre oddelenie výroby v súvislosti s pracovným zaradením. – Riadi a podieľa sa na riešení problémov na oddelení výroby, rieši odchýlky vzhľadom ku výrobným metódam a plánom – Zodpovednosť za včasné vyhodnocovanie a riadenie dochádzky robotníkov, vzdelávanie a prijímanie opatrení na zlepšenie. – Príprava materiálov, správ a analýz súvisiacich s výrobnými procesmi pre vedúcich pracovníkov. – Účasť na pracovných poradách. – Vypracovanie správ denných, týždenných a mesačných reportov a ich následná analýza. – Navrhovanie zlepšení v oblasti technológií, navrhovanie koncepcií a konštruovanie prototypov. – Komunikácia s domácimi a zahraničnými dodávateľskými spoločnosťami. – Zaistenie chodu výrobného procesu. – Kontrola výrobných pracovníkov, výrobných majstrov a asistentov oddelenia výroby… Istota dlhodobého zamestnania, práca v stabilnej spoločnosti, zaujímavé platové ohodnotenie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Betonár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Betonár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výroba betónových výrobkov. VP – B VP – C je výhodou absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Administratívny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca na PC, vybavovanie telefonátov a agendy. Miesto bude vytvorené na projekt „Praxou k zamestnaniu“. Pre UoZ do 25 rokov – 3 mesiace v evidencii alebo do 29 rokov – 6 mesiacov v evidencii úradu práce. Záujemci volať po 15:00 hod. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Obsluha robota

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obsluha robota


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha a programovanie robota – KUKA. Frézovanie dreva.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava jedál v hoteli Vyšehrad. ubytovanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Lekár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lekár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Samostatne pracujúci lekár. Diagnostika v odbore kardiológia (echokg., ekg, Holter Tk, EKG monitoring, ergometria). Zdravotná starostlivosť (kardiorehabilitácia) v spolupráci s lekárom FBLR o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho ústrojenstva. Komplexná kúpeľná starostlivosť a rehabilitačná liečba pacientov kúpeľov. Liečebné, rehabilitačné a preventívne pobyty občanov SR a zo zahraničia. Vedenie zdravotníckej dokumentácie. Výkon pohotovostných služieb. zamestnanecké benefity ubytovanie moderné prostredie odborný rast
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zabezpečuje a zodpovedá za udržiavanie čistoty a poriadku v pridelených priestoroch a objektoch. Zabezpečuje hygienický štandard vo zverených priestoroch podľľa rozpisu prác. Dopĺňa čistiace prostriedky a hygienické potreby, kontroluje stav ich zásob a informuje zodpovednú osobu o potrebe ich doplnenia. Umýva podlahy, vysáva, vyprázdňuje koše, utiera prach a vykonáva čistiace práce spojené s údržbou priestoru na požadovanej hygienickej úrovni. zamestnanecké oblečenie ubytovanie zamestnanecké výhody
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Barman

Ponúkame pracovnú pozíciu : Barman


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zodpovedá za prípravu nápojov, ich správnu prezentáciu, servírovanie a skladovanie. Zodpovedá za čistotu gastronomickej prevádzky. Vykonáva dennú uzávierku ERP (elektronickej registračnej pokladne). zamestnamecké oblečenie ubytovanie zamestnanecké benefity odborný rast
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Fyzioterapeut

Ponúkame pracovnú pozíciu : Fyzioterapeut


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vykonávanie fyzioterapeutických postupov, liečebné rehabilitacie vykonávané individuálne aj v skupinách, vykonávanie špeciálnych techník a procedúr fyzikálnej terapie a elektroliečby, termoterapie, vodoliečby a hodnotenie ich účinnosti. Vykonávanie reflexnej masáže. Vypracovanie krátkodobých rehabilitačných plánov, vedenie rehabilitačných záznamov. zamestnanecké benefity práca v modernom prostredí odborný rast
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Recepčná/ý

Ponúkame pracovnú pozíciu : Recepčná/ý


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: zodpovednosť za kontinuálny chod recepcie, podávanie komplexných informácií súvisiacich s pobytom hostí, vybavovanie telefonických a emailových komunikácií, obsluha call centra, reprezentovanie a zastupovanie záujmov spoločností, kontrolovanie a potvrdzovanie rezervácií, administratíva spojená s chodom recepcie, zodpovednosť za dodržiavanie interných nariadení a dodržiavanie povinnosti recepcie, vystavovanie hotelových účtov, zodpovednosť za predaj doplnkových služieb, zmenárenská činnosť zamestnanecké oblečenie moderné pracovné prostredie zamestnanecké benefity odborný rast
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií