Ponuky:

Pomocná sila v kuchyni

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocná sila v kuchyni


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocné práce v kuchyni. Miesto bude vytvorené z príspevku z úradu práce.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Pomocný pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Manipulácia s tovarom. Práca vhodnejšia pre mužov. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocný prevádzkový pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný prevádzkový pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Upratovanie, pomocné práce pri deťoch, práca v záhrade. Miesto vytvorené na projekt „Praxou k zamestnaniu“ – UoZ do 25 rokov min. 3 mesiace evidovaný alebo UoZ do 29 rokov min. 6 mesiacov evidovaný na úrade práce. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Zdravotná sestra

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotná sestra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pre nášho klienta hľadáme vhodného kandidáta/ kandidátku na pozíciu Zdravotná sestra, s miestom výkonu práce v Turčianskych Tepliciach. Túto pracovnú pozíciu obsadzujeme pre úspešnú spoločnosť, ktorá prevádzkuje najstaršie prírodné liečebné kúpele na Slovensku. Kúpele sú vzhľadom na svoje poskytované služby obľúbené a navštevované tak domácimi, ako aj zahraničnými klientmi. Zdravotná sestra na tejto pozícii pracuje najmä v centrálnej ambulancii, kde prebieha príjem nových pacientov, priebežné kontroly a výstupné kontroly. Jej hlavnou úlohou je zastrešenie základných povinností a kompetencií klasickej všeobecnej zdravotnej sestry v ambulancii. Pracuje sa na rôznych zmenách, ktoré sa plánujú vždy na nasledujúci mesiac podľa potreby a obsadenosti zariadenia, preto sa vyžaduje určitá dávka flexibility. Typické činnosti na tejto pozícii zahŕňajú: – vypracovanie základnej anamnézy pacienta, – asistencia lekárovi pri odborných lekárskych prehliadkach a vyšetreniach, – realizácia zdravotných úkonov (podávanie injekcií, liekov, odoberanie vzoriek atď.), – vedenie zdravotnej dokumentácie, – poradenstvo klientom v oblasti ponúkaných liečebných procedúr. Na túto pracovnú pozíciu hľadáme kandidáta, ktorý dokáže komunikovať aspoň v jednom z uvedených jazykov (anglický jazyk, nemecký alebo ruský jazyk), minimálne na úrovni, aby vedel zistiť diagnózu a vysvetliť procedúru zahraničnému klientovi. Nakoľko náš klient poskytne úspešnému kandidátovi potrebné zaškolenie, vieme si na tejto pozícii predstaviť aj čerstvého absolventa. S náplňou práce, fungovaním spoločnosti atď. oboznámi kandidáta vrchná sestra, ktorá mu bude nápomocná počas školiaceho obdobia. – Perspektívna a dlhodobá práca v stabilnej spoločnosti, – práca v príjemnom, modernom prostredí, – interné školenia pre zvyšovanie odbornosti zamestnancov, – poukážky na liečebné procedúry, – možnosť využívania kúpeľných služieb za zamestnanecké ceny aj pre rodinných príslušníkov, – platové ohodnotenie zohľadňujúce pracovné skúsenosti kandidáta, – mimoriadne prémie v závislosti od hospodárskeho výsledku, – možnosť ubytovania v liečebných domoch (v prípade kandidáta z iného regiónu), – rôzne firemné akcie (účasť na kultúrnych podujatiach, koncerty, letné aktivity atď.).
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Recepčná

Ponúkame pracovnú pozíciu : Recepčná


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pre nášho klienta hľadáme vhodného kandidáta/ kandidátku na pozíciu Recepčná, s miestom výkonu práce v Turčianskych Tepliciach. Túto pracovnú pozíciu obsadzujeme pre úspešnú spoločnosť, ktorá prevádzkuje najstaršie prírodné liečebné kúpele na Slovensku. Kúpele sú vzhľadom na svoje poskytované služby obľúbené a navštevované tak domácimi, ako aj zahraničnými klientmi. V kúpeľoch sa nachádza niekoľko recepcií a hlavnou úlohou Recepčnej na tejto pozícii je zabezpečenie plynulého chodu hlavnej recepcie. Pracuje sa na zmeny, ktoré sa plánujú vždy na nasledujúci mesiac podľa potreby a obsadenosti zariadenia, preto sa vyžaduje určitá dávka flexibility. Medzi typické činnosti na tejto pozícii patrí: – poskytovanie základných informácií o produktoch a službách, liečebných, stravovacích a voľnočasových možnostiach, – ubytovávanie a odubytovávanie klientov, – riešenie požiadaviek klientov (objednávanie na liečebné procedúry, rezervácie, zmeny termínov, atď), – riešenie reklamácií. Na túto pracovnú pozíciu hľadáme kandidáta, ktorý komunikuje aspoň v jednom svetovom jazyku (anglický jazyk, nemecký alebo ruský), ktorý využíva tak pri telefonickej, emailovej, ako aj osobnej komunikácii so zahraničnými klientmi liečebného zariadenia. Náš klient poskytne úspešnému kandidátovi potrebné zaškolenie, v rámci ktorého sa zoznámi s fungovaním spoločnosti, s náplňou práce a pod. Počas prvých troch mesiacov mu bude k dispozícii vedúci recepcie a kandidát absolvuje úvodné školenia potrebné k výkonu danej profesie. – Perspektívna a dlhodobá práca v stabilnej spoločnosti, – práca v príjemnom, modernom prostredí, – interné školenia pre zvyšovanie odbornosti zamestnancov, – poukážky na liečebné procedúry, – možnosť využívania kúpeľných služieb za zamestnanecké ceny aj pre rodinných príslušníkov, – platové ohodnotenie zohľadňujúce pracovné skúsenosti kandidáta, – mimoriadne prémie v závislosti od hospodárskeho výsledku, – možnosť ubytovania v liečebných domoch (v prípade kandidáta z iného regiónu), – rôzne firemné akcie (účasť na kultúrnych podujatiach, koncerty, letné aktivity atď.).
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

PRACOVNÍK PRE PRÍJEM, REGISTRÁCIU A HOMOGENIZACIU VZORIEK POTRAVÍN

Ponúkame pracovnú pozíciu : PRACOVNÍK PRE PRÍJEM, REGISTRÁCIU A HOMOGENIZACIU VZORIEK POTRAVÍN


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príjem, registrácia a homogenizácia vzoriek potravín. Minimálne SŠ vzdelanie chemického ( alebo príbuzného) smeru. Znalosť práce na PC . Pozitívne, komunikatívne a dobre organizovaná osobnosť orientovaná na zákazníka. Odolnosť voči stresom. Vhodní uchádzači budú pozvaný na výberové konanie. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Nástrojár (lisovňa)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Nástrojár (lisovňa)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Montáž, demontáž, opravy a údržba jednotlivých častí lisovacích nástrojov, prípadne výmena nových častí, – sledovanie stavu nástrojov, – čítanie technickej dokumentácie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Profesionál na oddelení všeobecných záležitostí

Ponúkame pracovnú pozíciu : Profesionál na oddelení všeobecných záležitostí


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Koordinácia aktivít na správe budovy v oblasti údržby, prevádzky a upratovania. – Kooperácia pri kolaudácii, pokolaudačné usporiadanie dokumentácie potrebné na pravidelné kontroly a opravy budov. – Riešenie technických problémov podľa zadania s vyžiadaním si cenových ponúk. – Komunikácia s dodávateľom energií (zodpovednosť za plynulú dodávku energií, riešenie výpadkov). – Zodpovednosť za plynulý chod vodného hospodárstva. – Odpadové hospodárstvo, v úzkej kooperácii so špecialistom environmentu. – Pracovné odevy a pomôcky pre zamestnancov. – Pravidlá BOZP a požiarna ochrana – v spolupráci s dodávateľskou firmou. – Evidencia pracovných úrazov, spisovanie záznamov. – Stravovanie zamestnancov. – Komunikácia s dodávateľmi.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Asistent na oddelení výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent na oddelení výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Zodpovednosť za plnenie a vytváranie výrobného plánu. – Zodpovednosť za kvalitu vyrábanej produkcie, vzhľadom na dokumentáciu kvality. – Zodpovednosť za drobnú údržbu, čistotu liniek a dobrú organizáciu práce riadených výrobných liniek a okolitých priestorov. – Zabezpečuje chod výroby v súlade s pravidlami BOZP, PO a výrobnými postupmi. – Zodpovednosť za dodržiavanie systému 3J5S platné pre oddelenie výroby v súvislosti s pracovným zaradením. – Riadi a podieľa sa na riešení problémov na oddelení výroby, rieši odchýlky vzhľadom ku výrobným metódam a plánom. – Zodpovednosť za včasné vyhodnocovanie a riadenie dochádzky robotníkov, vzdelávanie a prijímanie opatrení na zlepšenie. – Príprava materiálov, správ a analýz súvisiacich s výrobnými procesmi pre vedúcich pracovníkov. – Účasť na pracovných poradách. – Vypracovanie správ denných, týždenných a mesačných reportov a ich následná analýza. – Navrhovanie zlepšení v oblasti technológií, navrhovanie koncepcií a konštruovanie prototypov. – Komunikácia s domácimi a zahraničnými dodávateľskými spoločnosťami. – Zaistenie chodu výrobného procesu. – Kontrola výrobných pracovníkov, výrobných majstrov a asistentov oddelenia výroby. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Operátor – zvarovňa

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor – zvarovňa


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Zamestnanec pracuje na výrobných linkách podľa denného zaradenia, – dodržiava komplexné štandardy vo výrobe, – realizuje naplánované činnosti. absolventa – dochádzkový bonus – výkonnostný bonus – letný a zimný bonus
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Predavač – pokladník Turčianske Teplice

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač – pokladník Turčianske Teplice


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Vedenie pokladne (blokovanie, manipulácia s peniazmi) • Spracovanie dennej uzávierky na pokladni, odvod hotovosti • Starostlivosť o zverený úsek tovarov • Kontrola doby spotreby na tovare • Kontrola správnosti cenoviek • Starostlivosť o zákazníka • Ochrana majetkových hodnôt
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vedúci predajne potravín Turčianske Teplice

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci predajne potravín Turčianske Teplice


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Zabezpečovanie chodu prevádzky • Vedenie kolektívu zamestnancov • Objednávanie tovarov • Optimalizácia skladových zásob • Ochrana majetkových hodnôt • Odvod tržieb • Optimalizácia nákladov • Práca na PC • Riešenie reklamácií
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií