Ponuky:

Predavačka

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predaj pekárenských a cukrárenských výrobkov, práca s pokladňou, dodržiavanie HCCP. Zdravotný preukaz.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Manažér – finančný

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manažér – finančný


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riadenie výdavkov a rozpočtu spoločnosti, kontrola mesačného rozpočtu účtovnej knihy, výkaz ziskov a strát, účtovná závierka.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Lakýrnik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lakýrnik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Striekanie konštrukcií slnečníkov práškovými farbami.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Montážny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Montážny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Skladanie slnečníkov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Profesionál na oddelení všeobecných záležitostí

Ponúkame pracovnú pozíciu : Profesionál na oddelení všeobecných záležitostí


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Koordinácia aktivít na správe budovy v oblasti údržby, prevádzky a upratovania. – Kooperácia pri kolaudácii, pokolaudačné usporiadanie dokumentácie potrebné na pravidelné kontroly a opravy budov. – Riešenie technických problémov podľa zadania s vyžiadaním si cenových ponúk. – Komunikácia s dodávateľom energií (zodpovednosť za plynulú dodávku energií, riešenie výpadkov). – Zodpovednosť za plynulý chod vodného hospodárstva. – Odpadové hospodárstvo, v úzkej kooperácii so špecialistom environmentu. – Pracovné odevy a pomôcky pre zamestnancov. – Pravidlá BOZP a požiarna ochrana – v spolupráci s dodávateľskou firmou. – Evidencia pracovných úrazov, spisovanie záznamov. – Stravovanie zamestnancov. – Komunikácia s dodávateľmi.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Technicko obchodný pracovník bezpečnostných systémov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Technicko obchodný pracovník bezpečnostných systémov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Starostlivosť o klientov firmy, získavanie obchodných kontaktov, komunikácia so zákazníkmi, podpora predaja, technická podpora zákazníka, fakturácia.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovníčka v stávkovej kancelárii v Turčianskych Tepliciach

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovníčka v stávkovej kancelárii v Turčianskych Tepliciach


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pracovník stávkovej kancelárie obsluhuje zákazníkov stávkovej kancelárie a vedie evidenciu kancelárie. Práca je vhodná aj pre zdravotne postihnutého ale aj pre absolventa školy alebo študenta.
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce
Viac informácií

Predavač – pokladník Turčianske Teplice

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač – pokladník Turčianske Teplice


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Vedenie pokladne (blokovanie, manipulácia s peniazmi) • Spracovanie dennej uzávierky na pokladni, odvod hotovosti • Starostlivosť o zverený úsek tovarov • Kontrola doby spotreby na tovare • Kontrola správnosti cenoviek • Starostlivosť o zákazníka • Ochrana majetkových hodnôt
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vedúci predajne potravín Turčianske Teplice

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci predajne potravín Turčianske Teplice


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Zabezpečovanie chodu prevádzky • Vedenie kolektívu zamestnancov • Objednávanie tovarov • Optimalizácia skladových zásob • Ochrana majetkových hodnôt • Odvod tržieb • Optimalizácia nákladov • Práca na PC • Riešenie reklamácií
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií