Ponuky:

Zvárač-zámočník

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zvárač-zámočník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Čítanie výkresov, zváranie, stehovanie, brúsenie, vypaľovanie, rezanie, príprava zvarových hrán podľa výkresov, zostavovanie dielcov do celkov. Podľa Kolektívnej zmluvy. Možnosť predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú. Podľa Kolektívnej zmluvy. Možnosť predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú. Podľa Kolektívnej zmluvy. Možnosť predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú. Podľa Kolektívnej zmluvy. Možnosť predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Manipulačný pracovník v sklade – Dolný Hričov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manipulačný pracovník v sklade – Dolný Hričov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Prekladka a výkladka balíkov, triedenie a skenovanie, práca na tri zmeny (06:00-10:00, 14:00-21:00, 20:30-04:30 – možnosť výberu zmien, po – pia). Práca pre mužov, vhodná pre študentov nad 18 rokov, pracujúcich aj nezamestnaných. Miesto výkonu práce Dolný Hričov. Doprava zo a do Žiliny zabezpečená a bezplatná. Váš životopis, poprosíme, odoslať e-mailom na avec1@avectrade.sk. Kontakt: 0911 553 410. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov. Za pochopenie a všetky reakcie ďakujeme. absolventa
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce
Viac informácií

Lektor / učiteľ cudzích jazykov – anglický jazyk

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lektor / učiteľ cudzích jazykov – anglický jazyk


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vyučovanie anglického jazyka v malých skupinkách. Vyučovanie anglického jazyka formou individuálnych lekcií. Samostatná príprava na vyučovanie. absolventa Práca v mladom kolektíve s najmodernejšou didaktickou technikou. Neustále vzdelávanie pod odborným vedením. Možnosť platového rastu po preukázaní výsledkov. zabezpečenie ubytovania
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Chyžná

Ponúkame pracovnú pozíciu : Chyžná


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Zodpovednosť za pravidelné upratovanie izieb, verejných a ostatných používaných priestorov v ubytovacích zariadeniach. – Vykonávanie dohodnutých upratovacích činností (vysávanie, utieranie prachu, vynášanie odpadkov, výmena posteľnej bielizne, umývanie okien a toaliet). – Zabezpečovanie čistoty na izbách a v ostatných priestoroch. – Dodržiavanie hygienických štandardov – Výmena a dopĺňanie hygienických potrieb. – Prijímanie a vydávanie posteľnej bielizne, uterákov a prestieraní do práčovne. – Podmienka KAHR: * vek do 29 rokov, * evidencia na ÚP min. 6 mesiacov. absolventa Ubytovanie a strava zabezpečené zo strany zamestnávateľa. zabezpečenie ubytovania
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Údržbár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Údržbár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Zabezpečovanie prevádzkyschopnosti a vyhovujúceho technického stavu budovy, strojov. – Vykonávanie preventívnej údržby a revízií výrobných a technologických zariadení. – Zúčastňovanie sa pri výkone odborných prehliadok a revízií a spolupráca pri odstraňovaní zistených porúch a nedostatkov. – Asistenčná činnosť pri inštalácii nových strojov a zariadení a zaistenie funkčnosti a bezpečnosti týchto zariadení. – Opravovanie a vymieňanie poškodených častí vybavenia budovy, drobné elektrotechnické zásahy a montáže (nábytok, sanita, kľučky, zámky, batérie, zásuvky, vypínače, žiarovky, žiarivky, poistky, rozvádzače atď.). – Ovládanie technických parametrov a špecifikácie používaných prístrojov a zariadení. – Dodržiavanie interných smerníc a noriem a takisto rešpektovanie BOZP (bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci). – Bezodkladné riešenie vzniknutých problémov a nedostatkov a ich následné hlásenie kompetentným osobám. – Optimalizovanie chodu výroby, navrhovanie výmeny a inovácie jednotlivých používaných prístrojov a zariadení. – Spolupráca s externými dodávateľmi a komunikácia so zmluvnými servismi. – Vykonávanie drobných stavebných úprav. absolventa Zabezpečenie stravovania, ubytovania zo strany zamestnávateľa. zabezpečenie ubytovania
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár/-ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár/-ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Pripravovanie všetkých ponúkaných jedál (hlavné jedlá, polievky, šaláty, dressingy, oblohy). – Zodpovednosť za kvalitu pripravených pokrmov. – Dodržiavanie presne stanovených postupov prípravy jedál. – Dodržiavanie hygienických štandardov a čistoty na pracovisku. – Podieľanie sa na príprave jedálneho lístka. – Organizovanie všetkých výrobných procesov prípravy jedál. – Kontrola kvality hotových jedál. – Sledovanie správnych skladových zásob základných surovín. – Aranžovanie pripravovaných pokrmov. absolventa Ubytovanie a stravovanie zabezpečené zamestnávateľom. zabezpečenie ubytovania
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zámočník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zámočník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Čítanie výkresov, zváranie, stehovanie, brúsenie, vypaľovanie, rezanie, príprava zvarových hrán podľa výkresov, zostavovanie dielcov do celkov. Podľa Kolektívnej zmluvy. Možnosť predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič MKD

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič MKD


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: rozvoz tovaru v rámci EU
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník, servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník, servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Obsluhovanie zákazníkov a komunikácia s nimi. – Dodržiavanie stanovených gastronomických pravidiel obsluhy hostí. – Prestieranie stolov, dodržiavanie správnych zásad stolovania. – Uvádzanie hostí k voľným miestam na stolovanie. – Komplexná starostlivosť o zákazníka (poskytovanie servisu pri výbere jedál a nápojov). – Prijímanie objednávok od zákazníkov, ich vybavovanie a vyúčtovanie. – Riešenie reklamácií a sťažností zákazníkov. – Kontrolovanie stavu gastronomického zriadenia, udržiavanie poriadku a čistoty. – Evidovanie rezervácií a objednávok prijatých mailom, faxom, telefonicky alebo osobne. – Podmienka KAHR: * vek do 29 rokov, * evidencia na ÚP min. 6 mesiacov. absolventa Ubytovanie a strava poskytnuté zo strany zamestnávateľa. zabezpečenie ubytovania
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Ošetrovateľ/-ka moriek

Ponúkame pracovnú pozíciu : Ošetrovateľ/-ka moriek


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: ošetrovanie, kŕmenie moriek
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Nástrojár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Nástrojár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava, oprava, skúšanie náradí pre strihanie a kalibrovanie, SOV, ÚSOV, prax 3 roky. Trojzmenný pracovný režim: 06:00 – 14:00 hod., 14:00 – 22:00 hod., 22:00 – 06:00 hod.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Zvárač kovov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zvárač kovov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zváranie – samostatné čítanie výkresovej dokumentácie, skladať, čítať podľa výkresu a zvárať, SOV, učebný odbor zámočník, zvárač, prax 7 rokov, osvedčenie o štátnej skúške zvárania – CO2.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: zostavovanie jedálneho lístka, manipulácia s potrevinami, objednávanie tovaru, organizácia práce v kuchyni, príprava jedál, ruský jazyk – výhodou ubytovanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kozmetička

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kozmetička


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: klasické kozmetické služby, masáže tváre, dekoltu a krku, čistenie, farbenie a úprava obočia a rias, depilácie. Na pozíciu platí aj rekvalifikačný kurz – kozmetička. UoZ v evidencii min. 3 mesiace, absolvent školy, alebo nad 50 rokov, alebo dlhodobo evidovaný nad 12 mesiacov
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Recepčný/á

Ponúkame pracovnú pozíciu : Recepčný/á


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: práca na recepcii, komunikácia s hosťami, zodpovednosť za predaj wellnes pobytov, starostlivosť o doplnkový predaj, potrebná znalosť ruského jazyka ubytovanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Manažér kvality

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manažér kvality


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: zadávanie úloh a riadenie tímu, t.j. vedenie efektívnej komunikácie s pracovníkmi, zodpovednými za kontrolu a výrobu na jednotlivých úsekoch činnosti. Komunikácia s externými partnermi a dodávateľmi v kórejskom a anglickom jazyku. Návrhy a špecifikáciu požiadaviek na zvyšovanie kvalifikácie a odbornú prípravu pracovníkov z hľadiska riadenia kvality a výroby. Vypracovanie podkladov, správ a hlásení o kvalite a výrobe pre vedenie spoločnosti. služobný automobil ubytovanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Administratívny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: písanie ponúk, písanie a chystanie podkladov podľa potreby konateľky, písanie listov, zapisovateľka na poradách, prepájanie telefónu-spojovateľka, vybavovanie zmlúv, registrácií, PN – Úspešne na trhu práce, UoZ do 25 rokov v evidencii min. 3 mesiace, alebo UoZ do 29 rokov v evidencii min. 6 mesiacov, prvépravidelne platené miesto, výberové konanie dňa 23.04.2018 o 09,00 hod., ÚPSVaR Žilina, Klub práce č.1 absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Opatrovateľka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: základné sociálne a zdravotnícke služby v ZSS pre zdravotne postihnutých občanov, opatrovateľský kurz v rozsahu 220 hodín, zdravotný preukaz, odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 Z.z.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Disponent dopravy

Ponúkame pracovnú pozíciu : Disponent dopravy


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: disponent dopravy, komunikácia v srbskom a ruskom jazyku telefón,
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Strojársky špecialista inde neuvedený

Ponúkame pracovnú pozíciu : Strojársky špecialista inde neuvedený


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: riešenie problémov a nástrojmi s inými expertmi v Kórei, nastavovanie a opravovanie nástrojov z linky na zariadeniach, vypracovanie reportov o incidentoch na linkách v kórejskom jazyku, manažovanie prevádzky a zamestnancov, potrebná znalosť anglického jazyka a kórejského jazyka vlastná doprava zamestnávateľa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií