Ponuky:

Pracovník cestovnej kancelárie

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník cestovnej kancelárie


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Komunikácia so zákazníkmi e-mailom aj telefonicky v slovenskom aj anglickom jazyku, vystavovanie zálohových faktúr , bežná administratíva v cestovnej kancelárii, príprava ponúk a pokynov k zájazdom. absolventa – možnosť zabezpečenia ubytovania vo Zvolene
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Vedúci posunu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci posunu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riadenie a zabezpečovanie posunu v pridelených obvodoch. Vedenie podriadených pracovníkov k bezpečnej práci bez nehôd, úrazov. Riadenie včasného pristavenia a odstavenia vozidiel podľa pokynov majstra pre vozne a výpravcu. Zabezpečovanie ich správneho rozmiestnenia, odstavenia v koľajišti podľa účelu a prevádzkovej potreby, zabezpečovanie a zaisťovanie odstavených koľajových vozidiel proti pohybu, vykonávanie spájania vozňov, el. jednotiek a motorových vozňov, vypomáhanie pri skúške brzdy, nahlasovania majstrovi pre vozne a výpravcovi umiestnenie vozidiel, dávanie návesti pri posune, zodpovednosť za čistotu výhybiek, za mazanie výmen a za udržiavanie koľajišťa. V zimnom období zabezpečuje odstraňovanie snehu a ľadu v pridelenom obvode. Kontrolovanie obvodu depa po stránke protipožiarnej a bezpečnosti. Pri práci je povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy a používať pridelené OOPP. Cestovné výhody na tratiach ŽSR, cestovné výhody na tratiach zahraničných dopravných spoločností, príspevok na stravu, odborné vzdelávanie, výhody sociálneho programu. Pracovný pomer je na dobu určitú avšak s možnosťou predĺženia po roku na dobu neurčitú.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár/ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár/ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca v hotelovej kuchyni trojhviezdičkového hotela, práce spojené s prípravou obedového menu a jedál z Á la carte, dodržiavanie čistoty a noriem. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Denný/nočný hotelový recepčný

Ponúkame pracovnú pozíciu : Denný/nočný hotelový recepčný


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca na recepcii v 3-hviezdičkovom hoteli, práca s rezervačným systémom Horec, check in a check out hostí, práca s pokladňou, komunikácia v cudzom jazyku. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Manažér existujúcej obchodnej skupiny

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manažér existujúcej obchodnej skupiny


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Starostlivosť o tím vlastných ľudí a zároveň starostlivosť o klientov spoločnosti. Zodpovednosť za rast a rozvoj obchodnej skupiny. absolventa Zázemie silnej a stabilnej medzinárodnej spoločnosti Allianz-SP. Profesionálny rozvoj a sebarealizácia. Možnosť kariérneho rastu. Práca na mandátnu zmluvu (DIČ) – bez nutnosti zakladania živnostenského oprávnenia.
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Online finančný sprostredkovateľ – manažér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Online finančný sprostredkovateľ – manažér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zastupovanie klienta vo finančných inštitúciách. Kancelária s vybavením, vzdelávanie na dennej báze, práca s klientom online.
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Samostatný technický pracovník prípravy stavieb

Ponúkame pracovnú pozíciu : Samostatný technický pracovník prípravy stavieb


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Vypracovanie návrhu technického riešenia stavby, podkladov pre cenovú časť ponuky a harmonogramu stavebných prác. – Spracovávanie kalkulácií a cenových ponúk. – Úpravy vybraných odbytových kalkulácií od výrobných kalkulácií. – Spracovanie rizík vyplývajúcich zo súťažných podmienok. – Zabezpečovanie podkladov výrobnej prípravy. – Spracovanie projektov zariadenia staveniska. – Zabezpečovanie požiadaviek stavby na technickú prípravu počas realizácie stavebnej zákazky. – Zabezpečovanie priebežnej aktualizácie výrobnej kalkulácie zákazky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Strojár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Strojár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Montáž, balenie, expedícia, zváračské a zámočnícke práce. Výroba priemyselných technológií – stroje pre potravinársky priemysel absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Opatrovateľka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomoc pri úkonoch osobnej hygieny, obliekaní, stravovaní, pohybe. absolventa mladistvého
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Asistent/ka predaja TPP na prevádzke Cropp EUROPA Zvolen

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent/ka predaja TPP na prevádzke Cropp EUROPA Zvolen


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Obsluha zákazníkov. – Práca na pokladni. – Dokladanie tovaru. – Zodpovednosť za čistotu prevádzky. absolventa – Zamestnanecké zľavy pri kúpe tovaru. – Nadštandardné preplatenie stravných lístkov. – Zaškolenie. – Práca v medzinárodnej stabilnej spoločnosti. – Možnosť pracovať na plný alebo polovičný úväzok.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Autolakovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Autolakovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Prípravné práce pred lakovaním, základné karosárske práce, montáž/ demontáž dielov automobilov. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Klientsky pracovník sporiteľne

Ponúkame pracovnú pozíciu : Klientsky pracovník sporiteľne


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Poradenstvo a starostlivosť o klienta. zdravotne postihnutého absolventa Zamestnanecké výhody a benefity, mobilný telefón, možnosť kariérneho rastu, neobmedzený príjem.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Automechanik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Automechanik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Servis a oprava motorových vozidiel. absolventa Stravné lístky, školenia
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Úverový špecialista

Ponúkame pracovnú pozíciu : Úverový špecialista


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Poradenstvo a starostlivosť o klienta v oblasti úverov so záložným právom aj bez záložného práva. zdravotne postihnutého absolventa Zamestnanecké výhody a benefity, mobilný telefón, možnosť kariérneho rastu, neobmedzený príjem.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Stavbyvedúci

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stavbyvedúci


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pre nášho klienta hľadáme vhodného kandidáta na pozíciu Stavbyvedúci, s miestom výkonu práce vo Zvolene. Našim klientom je úspešná slovenská spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou, dodávkou a montážou oceľových konštrukcií, fasád a striech na priemyselné stavby. Spoločnosť pôsobí v oblasti stavebníctva viac ako 15 rokov a má významné postavenie na trhu. Zákazníkmi sú spoločnosti pôsobiace najmä v automobilovom priemysle, v oblasti strojárstva a výroby, ako napr. Jaguar Land Rover, Bučina Zvolen, DOKA DREVO a iné. Podstatou práce Stavbyvedúceho na tejto pozícii, je zabezpečenie zrealizovania priemyselnej stavby podľa projektovej dokumentácie. Spoločnosť realizuje jednak výstavby priemyselných hál ako celku, ale aj rôzne rekonštrukcie jednotlivých častí budov. Dĺžka trvania jednotlivých projektov, ako aj počet montážnych pracovníkov, za ktorých je stavbyvedúci zodpovedný, je preto rôzny. Medzi typické činnosti na tejto pozícii patrí: – kontrola práce montážnych robotníkov, zabezpečenie ich požiadaviek, – kontrola dodržiavania termínov, – preberanie materiálov a ich následná kontrola, – nákup drobných materiálov, stavebných pomôcok, pohonných hmôt, – vedenie stavebného denníka. Človek na tejto pozícii si sám riadi celý proces od prevzatia staveniska, zabezpečenia montážnych pracovníkov, koordinácie stavebných prác až po ukončenie a odovzdanie diela. Vzhľadom na to, že po nástupe na pozíciu prejde kandidát dôkladným zaškolením so skúseným kolegom na rovnakej pozícii Stavbyvedúceho, vieme si tu predstaviť jednak človeka, ktorý už má skúsenosti v oblasti stavebníctva, ale aj absolventa, ktorý má stavebné, strojárske alebo drevárske vzdelanie. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti Stavbyvedúceho náš klient nevyžaduje. Vzhľadom na to, že spoločnosť sa zameriava na zákazníkov z celého Slovenska, pozícia Stavbyvedúceho si vyžaduje aj cestovanie za miestom realizácie stavby. Nie vždy je však nutná prítomnosť Stavbyvedúceho počas celého týždňa, záleží od konkrétnej stavby, ako aj od jeho organizácie práce. absolventa – Práca pre úspešnú slovenskú spoločnosť, ktorá má stabilné postavenie na trhu, – pracovná pozícia s dlhodobou perspektívou, – odmeny zo zisku po dokončení a odovzdaní stavby, – odborné školenia potrebné k výkonu práce plne hradené zamestnávateľom, – kurz anglického jazyka 2 x za týždeň, – služobný notebook a mobilný telefón, – služobné auto aj na súkromné účely, – rôzne teambuildingové akcie (vianočný večierok, víkendové chaty atď.).
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Klientsky pracovník poisťovne

Ponúkame pracovnú pozíciu : Klientsky pracovník poisťovne


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Poradenstvo a starostlivosť o klienta. zdravotne postihnutého absolventa Zamestnanecké výhody a benefity, mobilný telefón, možnosť kariérneho rastu, neobmedzený príjem.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obchodný zástupca

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodný zástupca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Aktívne vyhľadávanie a získavanie nových obchodných partnerov a odberateľov v rámci celého Slovenska, vypracovávanie cenových ponúk.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Špecialista životného poistenia

Ponúkame pracovnú pozíciu : Špecialista životného poistenia


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Poradenstvo a starostlivosť o klienta. zdravotne postihnutého absolventa Zamestnanecké výhody a benefity, mobilný telefón, možnosť kariérneho rastu, neobmedzený príjem.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Poradca klienta

Ponúkame pracovnú pozíciu : Poradca klienta


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Poradenstvo a starostlivosť o klienta v oblasti poistenia, sporenia a úverov. zdravotne postihnutého absolventa Zamestnanecké výhody a benefity, mobilný telefón, možnosť kariérneho rastu, neobmedzený príjem.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Špecialista neživotného poistenia (poistenia majetku)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Špecialista neživotného poistenia (poistenia majetku)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Poradenstvo a starostlivosť o klienta v oblasti poistenia majetku, poistenia podnikateľov a poistenia malých a stredných podnikov. absolventa zdravotne postihnutého Zamestnanecké výhody a benefity: mobilný telefón, možnosť kariérneho rastu a neobmedzený príjem.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií