Ponuky:

Masérka thajskej masáže

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Masérka thajskej masáže


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Thajská masáž. Osvedčenia/ certifikáty: tradičná thajská masáž, thajská olejová masáž. ubytovanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Údržbár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Údržbár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vykonávanie údržbárskych prác v areáli zariadenia. Požiadavka: Žiadosť + životopis zasielať e-mailom na info@sportcentrum-ekoma.sk absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Masérka thajskej masáže

Ponúkame pracovnú pozíciu : Masérka thajskej masáže


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Thajská masáž. Osvedčenia/ certifikáty: tradičná thajská masáž, thajská olejová masáž. ubytovanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Asistent ekonóma

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent ekonóma


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – príprava podkladov do účtovníctva, administratívne práce, príprava podkladov do výroby, vybavovanie korešpondencie. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník, servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník, servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha zákazníkov. Žiadosť + životopis zasielať e-mailom na info@sportcentrum-ekoma.sk absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Strážnik SBS – Zvolen

Ponúkame pracovnú pozíciu : Strážnik SBS – Zvolen


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ochrana administratívneho objektu – obchôdzky, kľúčový režim, kontrola vstupu a výstupu osôb, kontrola vjazdu a výjazdu motorových vozidiel. zdravotne postihnutého absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Strojník – dózery, rýpadlá, nakladače, valce, manipulátor

Ponúkame pracovnú pozíciu : Strojník – dózery, rýpadlá, nakladače, valce, manipulátor


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Strojník dózerov: – vykonávanie zemných prác – hrnutie materiálov, ukladanie a rozhrňovanie materiálov – požiadavka je vlastniť platné oprávnenie – strojnícky preukaz skupiny 2 Strojník rýpadiel: – ťaženie a premiestňovanie zeminy, – hĺbenie rýh, stavebných jám a plošných stavebných jám – požiadavka je vlastniť platné oprávnenie – strojnícke preukazy skupín 4 a 5 Strojník nakladačov – nakladanie rozpojených zemín a štrkov, – nakládka a vykládka materiálov na vozidlá – práca so zametacím strojom – požiadavka je vlastniť platné oprávnenie – strojnícky preukaz skupiny 9 Strojník valcov – zhutňovanie nízkych vrstiev štrkových a bitúmenových vozoviek – zhutňovanie nesúdržných zemín, pieskov, štrkopieskov – zhutňovanie stmelených krytov vozoviek – požiadavka je vlastniť platné oprávnenie – strojnícky preukaz skupiny 15 Strojník grédrov – urovnávanie povrchov pri zemných prácach – rozpojovanie pôdy a rozprestieranie sypkých materiálov do tenkých vrstiev (nivelácia pomocou lasera a GPS) – požiadavka je vlastniť platné oprávnenie – strojnícky preukaz skupiny 11 Strojník manipulátora – práce so zdvíhacím zariadením pri manipulácii s materiálom – prekladanie materiálu – manipulácia s plošinou – obslužné práce so strojom na stavbách – požiadavka je vlastniť platné oprávnenie – strojnícke preukazy skupín 4,9
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Operátor výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha plne automatizovaného zariadenia na spracovanie gumového odpadu. absolventa Stravné lístky, možnosť kariérneho rastu, zvýšenie mzdy po 3 mesiacoch, odmeny-príplatky, priateľský kolektív, firma s medzinárodnými kontaktmi, zamestnávateľ zabezpečí kompletné a dlhodobé zaučenie prijatého zamestnanca (práca vhodná aj pre absolventov)
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Bowler

Ponúkame pracovnú pozíciu : Bowler


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Starostlivosť o bowlingové dráhy, obsluha zákazníkov. Žiadosť + životopis zasielať e-mailom na info@sportcentrum-ekoma.sk absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodiči – podvalníka, žeriavnici, hydraulická ruka, ADR

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodiči – podvalníka, žeriavnici, hydraulická ruka, ADR


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vodič podvalníka – preprava nadrozmerných nákladov Vodič – žeriavnik mobilného žeriavu – vykonávanie prác so zdvíhacím zariadením pri manipulácii s materiálom (nakládka, vykládka) – vykonávanie obslužných prác s vozidlom na stavbách – zabezpečovanie bežnej obsluhy mobilného žeriavu, prenášanie bremien a iných obslužných činností súvisiacich s prácou mobilného žeriavu – potrebné je vlastnenie platného preukazu obsluhy mobilného žeriavu výložníkového typu Aa – mobilné žeriavy výložníkového typu Vodič – obsluha zdvíhacích zariadení – hydraulická ruka – obsluha hydraulickej ruky – potrebné je vlastnenie platného preukazu obsluhy hydraulickej ruky – preukaz viazača bremien – výhodou Vodič ADR – preprava PHM – potrebné je vlastnenie platného osvedčenia ADR o školení vodiča a všetky potrebné doklady k ADR. Vodič – obsluha plošín na automobilovom podvozku – obsluha plošín na automobilovom podvozku – potrebné je vlastnenie platného preukazu obsluhy plošín na automobilovom podvozku Vodič nákladných motorových vozidiel – vedenie a obsluha nákladných motorových vozidiel všetkých tonáží, prívesov, návesov, autobusov, prepravníkov osôb.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič nákladnej automobilovej dopravy

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič nákladnej automobilovej dopravy


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vodič nákladnej automobilovej dopravy. Požiadavka: Kvalifikačná karta vodiča, tachografová karta, psychotesty, lekárske potvrdenie
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Predajca na čerpacej stanici SHELL

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predajca na čerpacej stanici SHELL


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vonkajší a vnútorný predajca zodpovedá za plnenie plánov predaja palív, ponúkaných služieb a tovaru. Aktívna ponuka, predaj produktov a služieb zákazníkom. Obsluhovanie hotovostných a bezhotovostných platieb. Práca s pokladňou. Preberanie tovaru. Dokladanie tovaru, kontrola regálov, aranžovanie. Práca na zmeny. Udržiavanie čistoty a poriadku v predajni – prevádzke. absolventa Práca pre celosvetovú spoločnosť. Mesačné odmeny k základnej mzde. Motivačné súťaže pre zamestnancov. Zaučenie na pracovnú pozíciu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Online finančný sprostredkovateľ – manažér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Online finančný sprostredkovateľ – manažér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zastupovanie klienta vo finančných inštitúciách. Kancelária s vybavením, vzdelávanie na dennej báze, práca s klientom online.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Šofér – rozvoz jedla

Ponúkame pracovnú pozíciu : Šofér – rozvoz jedla


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Rozvoz pizze a jedla na firemnom osobnom aute vo ZV a okolí. Sociálne.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník/čka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník/čka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Čašník/čka – obsluha zákazníkov v reštaurácii, kaviarni – v lete (na letnej terase), základy someliérstva, baristiky a miešaných nápojov. Uchádzač musí mať príjemné vystupovanie, prax a skúsenosti v reštaurácii s pokročilou gastronómiou, musí byť komunikatívny, mať lojálny prístup a byť odborne a časovo flexibilný. Pracovná doba je v prac. dni od 11h do 22h alebo krátky a dlhý týždeň. nefajčiarska zóna
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Autoklampiar

Ponúkame pracovnú pozíciu : Autoklampiar


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Oprava osobných/nákladných motorových vozidiel Autoklampiarske služby Pomocné práce v autoservise mladistvého Práca v novom autoservise Sociálny program Po zapracovaní možnosť pridelenia služobného mot. vozidla Služobný telefón
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Autolakovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Autolakovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Oprava osobných/nákladných motorových vozidiel Autolakovnícke a autoklampiarske služby mladistvého Práca v novom autoservise Sociálny program Po zapracovaní možnosť pridelenia služobného mot. vozidla Služobný telefón
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Automechanik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Automechanik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Oprava osobných/nákladných motorových vozidiel Oprava motorových častí vozidiel Autoelektrika a diagnostika motorových vozidiel Pneuservis pre osobné vozidlá Pomocné práce v autoservise mladistvého Práca v novom autoservise Sociálny program Po zapracovaní možnosť pridelenia služobného mot. vozidla Služobný telefón
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič – depo Zvolen

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič – depo Zvolen


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – rozvoz tovaru pre stredné Slovensko – perspektíva dlhodobého zamestnania v stabilnej medzinárodnej spoločnosti – možnosť sebarealizácie, profesijného a osobného rastu – kvalitné pracovné zázemie a priateľský kolektív – odborné zaškolenie – nákup produktov za zvýhodnené ceny – príspevok zamestnávateľa na stravu nad rámec zákonníka práce – organizovanie firemných podujatí pre zamestnancov spoločnosti – podpora kultúrnych a športových aktivít
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Upratovacie práce na pobočke Uni Credit Bank Zvolen. zdravotne postihnutého absolventa mzda: 50 – 60€ v čistom
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií