Ponuky:

Disponent logistiky

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Disponent logistiky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – aktívne komunikuje so stálymi tuzemskými a zahraničnými odberateľmi, – rieši problémy pri dodávkach dielov odberateľom, – podáva nadriadenému včasný reporting o problematických dodávkach, chýbajúcich dieloch, špeciálnych požiadavkách odberateľov, – plánuje prepravu, prípadne organizuje prepravu, v súvislosti so špeciálnymi dodávkami vyjednáva prepravné podmienky, komunikuje s dopravcami a odberateľmi za účelom včasného dodania dielov, – rieši špeciálne požiadavky odberateľov – inventúry, informácie o skladovej zásobe jednotlivých dielov – podľa požiadaviek na dennej/mesačnej báze, – určuje a zabezpečuje prioritné dodávky a informácie následne postupuje na odbyt, – zadáva a spravuje nové údaje v systéme SAP (napr. zakladá nové plány dodávok, zakladá MM dáta), – analyzuje prípadné nevydodatky a sklzy dodávok na dennej báze, – podľa potreby pripravuje svojmu nadriadenému podklady pre štatistiky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Materiálový nákupca

Ponúkame pracovnú pozíciu : Materiálový nákupca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – objednáva vstupný materiál (surové diely, farby) na základe informačného systému SAP a interných evidenčných zoznamov pre výrobný proces, zasiela výhľady na základe odvolávok, – vypracováva rozvrhnutia dodávok (termíny, množstvá) materiálu na základe výrobného plánu, sleduje a denne kontroluje presnosť plnenia dodávok, – rieši krízové situácie pri sklzoch dodávok, navrhuje alternatívne riešenia, sleduje dostupnosť vstupného materiálu pre zabezpečenie výrobného plánu (týždenný/denný výrobný plán) – spolupracuje s plánovačom výroby, – komunikuje s tuzemskými a zahraničnými dodávateľmi surových dielov a farieb, – optimalizuje skladové zásoby vstupného materiálu, farieb a hotových výrobkov na základe výhľadov zákazníckych požiadaviek, – vykonáva dohľad nad týždennou inventúrou surových dielov a farieb a následne spracováva výsledky inventúry, – mesačne hodnotí výkonnosť dodávateľov farieb a surových dielov, – eviduje prijaté farby v systéme SAP, – vypracováva mesačné reporty zamerané na príjem a výdaj tovaru, – spolupracuje s internými oddeleniami, predovšetkým s projektovým tímom pri realizácii nových projektov, – vedie fyzickú evidenciu objednávok a dodacích listov na surové diely a farby.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Upratovač/ka – Voderady

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovač/ka – Voderady


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Upratovanie administratívnych priestorov.
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Špecialista pre firemných klientov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Špecialista pre firemných klientov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obchodné rokovania s majiteľmi a konateľmi firiem, starostlivosť o existujúcich klientov, príprava ponúk firemného poistenia, prezentácia ponúk, uzatváranie poistných zmlúv, vyhľadávanie firemných klientov, administratíva, účasť na školeniach a tréningoch.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Manažér US

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manažér US


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riadenie o motivácia reprezentantov v zverenej obchodnej skupine
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Výrobný operátor

Ponúkame pracovnú pozíciu : Výrobný operátor


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výrobnou činnosťou je montáž jednorázových chirurgických setov. Cieľom pracovnej pozície je montáž komponentov s ohľadom na platné predpisy. • Bezpečnosť • Preventívna bezpečnosť • Dodržiavanie bezpečnostných pravidiel • Kvalita • Dodržiavanie pravidiel kvality • Prítomnosť na pracovisku • Informovať vedúceho pracovníka / personálne oddelenie v súlade s platnými postupmi
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Čašník, servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník, servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Čašník, servírka
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kontrolór kvality v Bánovciach nad Bebravou

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kontrolór kvality v Bánovciach nad Bebravou


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vaša práca si vyžaduje dobrý zrak a manuálnu zručnosť. Ak získate uvedenú ponuku: – čaká Vás práca v automobilovom priemysle – konkrétne: vizuálna kontrola automobilových dielov na základe daných špecifikácií – budete zaznamenávať výsledky svojej činnosti do predpísaných formulárov – pracovať budete na trojzmennej prevádzke na 8 hodinových zmenách
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Výdaj jedla

Ponúkame pracovnú pozíciu : Výdaj jedla


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výdaj jedla.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Rozvozca jedál

Ponúkame pracovnú pozíciu : Rozvozca jedál


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Rozvoz jedál.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Kontrola lakovaných dielov podľa predpísaných štandardov, – navešiavanie dielov na stojany, – vizuálna kontrola dielov, – balenie dielov podľa predpísaných štandardov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Špecialista pre firmy

Ponúkame pracovnú pozíciu : Špecialista pre firmy


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obchodné rokovania s majiteľmi, konateľmi a riaditeľmi firiem, starostlivosť o existujúcich klientov, príprava ponúk firemného poistenia, prezentácia ponúk, uzatváranie poistných zmlúv, vyhľadávanie firemných klientov, administratíva, účasť na školeniach a tréningoch.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Montážny/a pracovník/čka (Bánovce nad Bebravou)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Montážny/a pracovník/čka (Bánovce nad Bebravou)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – montáž dielov a výrobkov, – balenie, čistenie a ďalšie operácie spojené s výrobou podľa stanovených pracovných plánov a postupov, – kontrola kvality vykonanej práce na daných operáciách a na konečnej kontrole.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Operátor výroby s dopravou zadarmo

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby s dopravou zadarmo


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Montáž a balenie komponentov podľa definovaných pracovných postupov. Kontrola a zaznamenávanie jednotlivých komponentov použitých k výrobe a montáži hotových výrobkov. Zaznamenávanie výsledkov vykonanej práce. Triedenie materiálu podľa požiadaviek oddelenia riadenia kvality
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Asistent/ka predaja pre novú predajňu – Bánovce nad Bebravou

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent/ka predaja pre novú predajňu – Bánovce nad Bebravou


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vašou pracovnou náplňou bude: – budete pomáhať zákazníkom pri výbere a nákupe elektrospotrebičov a ponúkať im splátkové systémy, – budete sa starať o svoju sieť stálych zákazníkov, – budete sa pravidelne vzdelávať v oblasti elektrospotrebičov a zákazníckeho servisu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Administratívna pracovníčka – Bánovce nad Bebravou

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívna pracovníčka – Bánovce nad Bebravou


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vašou pracovnou náplňou bude: – zabezpečovať administratívny chod predajne, – vykonávať administratívne práce, – podpora pre zákazníkov, ktorí potrebujú poradiť pri výbere a nákupe elektrospotrebičov, – budovať si vzťahy so svojimi stálymi zákazníkmi, – zlepšovať vzhľad, funkčnosť a atraktivitu zvereného úseku predajne.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pracovník zákazníckeho servisu športových potrieb

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník zákazníckeho servisu športových potrieb


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – poradenstvo a predaj športových potrieb – príjem a riešenie reklamácií – telefonická a emailová komunikácia – administratívne práce – práca na predajni
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Logistik pre novú predajňu – Bánovce nad Bebravou

Ponúkame pracovnú pozíciu : Logistik pre novú predajňu – Bánovce nad Bebravou


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vašou pracovnou náplňou bude: – príjem tovaru a jeho rozloženie na predajni, – výdaj tovaru zákazníkom a poskytovanie zákazníckeho servisu, – riešenie reklamácií a komunikácia so servisnými spoločnosťami, – manuálne zdatnejšia práca /manipulácia s tovarom/.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Mzdový účtovník / personalista

Ponúkame pracovnú pozíciu : Mzdový účtovník / personalista


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: práca so mzdovým softwérom spracovanie podkladov od majstrov práva s dochádzkovým systémom, spracovanie dochádzky zamestnancov prihlášky a odhlášky do ZP, SP zasielanie mesačných výkazov do ZP, SP komunikácia s inštitúciami ZP, SP evidencia knihy jázd vyúčtovanie cestovných príkazov pokladňa príprava pracovných zmlúv zaúčtovanie došlých materiálových a režijných faktúr
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií