Ponuky:

Čašník, servírka

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník, servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha hostí absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Tesár, klampiar

Ponúkame pracovnú pozíciu : Tesár, klampiar


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Tesárske a klampiarske práce Miesto výkonu : v rámci SR ubytovanie a cesta z miesta sídla firmy a späť zdarma-cesta na pracoviská.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Čašník, servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník, servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: čapovanie piva, lievanie alko a nealko nápojov, obsluha terminálu TIPOS
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Stavebný rozpočtár, kalkulant

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stavebný rozpočtár, kalkulant


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Rozpočtár prípravy výroby a realizácie stavieb pre pozemné stavby a inžinierske siete ubytovanie a cesta z miesta sídla firmy a späť zdarma- cesta na pracoviská
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Prípravár vstupného materiálu vo výrobe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Prípravár vstupného materiálu vo výrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Prípravár vstupného materiálu vo výrobe-triedi kovové odpady potrebné pre výrobu Pracovné miesto vytvorené s podporou NFP, vhodné pre UoZ do 29 rokov veku 6 mesiacov v evidencii bonusy za dosiahnuté výsledky, mimofiremné akcie, dve prestávky
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Recepčný (okrem hotelového)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Recepčný (okrem hotelového)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pracovné miesto vytvorené s príspevkom podľa § 54 PkZ, vhodné pre Uoz do 29 rokov min. 6 mesiacov v evidencii, UoZ do 25 rokov, min. 3 mesiace v evidencii Osobný pohovor je potrebné dohodnúť vopred telefonicky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

stavebný rozpočtár

Ponúkame pracovnú pozíciu : stavebný rozpočtár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: stavebný rozpočtár
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: 24 hodinová starosltivosť o seniorov, starostlivosť o hygienu, starosltivosť o vyprázdňovanie, podávanie stravy, príjem tekutín, komunikácia s klientom, polohovanie klienta, pomoc imobilným klientom Miesto výkonu práce: Senior park Prenčov absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Právny asistent

Ponúkame pracovnú pozíciu : Právny asistent


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vypracovanie a posudzovanie zmlúv, návrhov, podaní a iných dokumentov súvisiacich s činnosťou podniku, vypracovanie právnych analýz a stanovísk jednotlivých prípadov, zastupovanie podniku v občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych, trestných a iných veciach, tvorba a posudzovanie interných predpisov, poskytovanie právneho poradenstva iným organizačným útvarom
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

majster v stavebníctve

Ponúkame pracovnú pozíciu : majster v stavebníctve


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: organizovanie stavebných prác
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Čašník, servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník, servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: MIesto výkonu: Meštianska pizzeria
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič autobusu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič autobusu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Majster stavebnej výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Majster stavebnej výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riadenie stavieb, koordinácia stavebných prác, riadenie pracovníkov na stavbe ubytovanie cesta z miesta sídla firmy a späť zdarma-cesta na pracoviská
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Stolár,konštruktér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stolár,konštruktér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Stolárske práce- výroba kostier na sedacie súpravy Poznámka zamestnávateľa k obsadzovaniu pracovného miesta: Osobný pohovor u zamestnávateľa je potrebné dohodnúť si vopred telefonicky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií